Útmutató tüntetőknek

Mit tehetnek a helyszínen lévő rendőrök és mit nem? Segítünk!

Mikor igazoltathat a rendőr?

Közterületen gyakorlatilag bárkit igazoltathat a rendőr, ennek célját azonban köteles neked megmondani. A törvény szerint ilyen cél lehet például a közrend vagy a közbiztonság védelme, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési cél, továbbá, ha ez a jogaidnak vagy mások jogainak védelme érdekében szükséges. Automatikusan nem mindig közli a rendőr az igazoltatás okát, de kérdésedre köteles azt megmondani! Ha ezt előzetesen megtagadná arra hivatkozva, hogy ezzel veszélyeztetné az intézkedés eredményességét, akkor is legkésőbb az igazoltatást követően közölnie kell veled annak okát, célját.

Nincsen (vagy éppen nincs nálam) a személyazonosító igazolványom. Elfogad más okiratot is a rendőr?

Az igazoltatás során kötelességed a személyazonosító adataidat hitelesen igazolni. Ennek bármilyen hatósági, fényképes igazolvánnyal eleget tehetsz, amely alkalmas a fenti célra. A személyazonosító igazolványon kívül így az is megfelelő, ha például az útleveleddel, vagy a jogosítványoddal igazolod magad. Ha pedig nincs nálad semmilyen igazolvány, akkor egy olyan veled lévő társad közlését is elfogadhatják, aki kellően tudja magát igazolni - ezt azonban nem kötelesek elfogadni. A rendőr a lakcímed, tartózkodási helyed igazolására is felszólíthat, aminek szintén eleget tehetsz bármilyen, erre alkalmas dokumentummal. A rendőr a lakcímedet, tartózkodási helyedet az igazoltatás alatt meg is kérdezheti tőled, amire neked válaszolnod kell.

Átvizsgálhatják a ruhámat is?

Igen, ha a rendőr úgy ítéli meg, hogy ez szükséges a személyazonosságod megállapítása, a közrendet, közbiztonságot fenyegető veszély elhárítása vagy bűncselekmény / szabálysértés gyanúja miatt.

Az igazoltató rendőr felírta az adataimat. Erre miért volt szükség?

A rendőr akkor rögzítheti a személyes adataidat, ha az további eljáráshoz szükséges lehet (pl. ha egy bűncselekmény elkövetésének tanúja voltál és szeretnének később tanúként meghallgatni) vagy azt valamilyen egyéb körülmény indokolja. Azonban hasonlóan magához az igazoltatáshoz, a rendőrnek itt is meg kell neked mondania, hogy milyen indokból, célból történik az adatrögzítés.

Nem árulták el a rendőrök az igazoltatás okát arra hivatkozva, hogy fokozott ellenőrzés van. Ezt megtehetik?

A rendőrfőkapitány fokozott ellenőrzést rendelhet el akár a város egy részére, akár a megye teljes területére is, ha úgy ítéli meg, hogy erre szükség van a jogsértő cselekmények megelőzése, megakadályozása érdekében. Ilyenkor a rendőrök egy meghatározott területre (pl. egy demonstráció helyszínére) belépő vagy ott tartózkodó embereket bármikor igazoltathatnak és a ruhájukat, csomagjaikat is átvizsgálhatják. Ennek során lefoglalhatják a közbiztonságra veszélyt jelentő tárgyakat, eszközöket is. Vagyis ha valóban fokozott ellenőrzés van folyamatban, akkor a rendőr általános jelleggel, anélkül igazoltathat, hogy megnevezné annak pontos indokát, célját. Ezt a rendőrség hivatalos oldalán, a www.police.hu-n tudod ellenőrizni, ahol a hírek között fel szokták tüntetni, hogy pontosan hol és meddig rendeltek el fokozott ellenőrzést.

A rendőrök csak azután engedtek el, hogy egy kamerába kellett mondanom a nevem. Ez jogszerű?

Nem, ez mindenképpen jogellenes. Annak nincs akadálya, hogy a rendőri intézkedést videóra vegyék, és így akár magát az igazoltatást is. Arra viszont nem szólíthat fel a rendőr, hogy nyilatkozz a kamerának. Ilyen jogkört a rendőrségi törvény nem biztosít. Valószínűleg könnyebb így az azonosítás, ha egyszerre több embert igazoltatnak, de bármennyire is praktikusnak tűnik ez az ötlet, a rendőrség nem találhat ki magának jogköröket. Amire nincs kifejezett jogszabályi felhatalmazása a rendőrségnek, azt tilos is csinálnia.

Mit tehetek, ha a rendőr arra kér, hogy mondjam a nevem a kamerába?

Nem vagy köteles eleget tenni a rendőr felszólításának, ha annak jogszerűtlensége mérlegelés nélkül, kétséget kizáróan megállapítható. Tehát ilyen esetben nyugodtan mondd meg a rendőrnek, hogy amennyiben szükségük van a személyazonosító adataidra, akkor igazoltassanak. Ha pedig ez már megtörtént, és ezután kérik, hogy nyilatkozz a kamerának, akkor mondd meg, hogy ha ez szükséges, rögzítsék az adataidat az igazolványodról.

Megtagadhatom az igazoltatást, ha úgy gondolom, hogy a rendőrség nem jár el jogszerűen?

Főszabály szerint nem! A rendőri intézkedésnek mindenki köteles magát alávetni és a rendőr utasításainak eleget tenni. Az intézkedés közben nem vonhatod kétségbe annak jogszerűségét, kivéve, ha a jogszerűtlenség egyértelműen, kétséget kizáróan megállapítható (pl. ha a rendőr arra kér, hogy mondd a neved egy kamerába). Minden más esetben azonban azt tanácsoljuk, hogy tegyél eleget a rendőr utasításának és ha úgy gondolod, nem jártak el szabályszerűen a rendőrök, utólag tegyél panaszt az intézkedéssel szemben.

Mi történik, ha mégis megtagadom az igazoltatást?

Ebben az esetben előállíthatnak, vagyis bevihetnek a rendőrségre annak érdekében, hogy megállapítsák a személyazonosságodat. Ha ez nem jár sikerrel (mert pl. nincsen nálad személyazonosításra alkalmas igazolvány), akkor ujjlenyomatot vehetnek tőled vagy fényképet készíthetek rólad. Az előállítás csak a személyazonosságod megállapításához szükséges ideig tarthat és nem haladhatja meg a 8 órát. 

Készíthetek képet vagy videót a rendőrökről?

Igen, hiszen a rendőr intézkedése során közfeladatot lát el és gyakran csak így bizonyítható, hogy történt-e jogsértés a rendőrség részéről. Általában ezt a rendőrség is így gondolja és nem szokott belőle gond lenni. Ha mégis eljárást indítanának veled szemben azért, mert felvetted a rendőri intézkedést, keresd a TASZ-t a jogsegely@tasz.hu email címen.

A rendőrség bekerítette a tömeget és senkit nem engedett elmenni. Ilyenkor mit lehet tenni és milyen következményekre lehet számítani?

A korábbi spontán kialakuló, vonulásos tüntetések alkalmával többször előfordult, hogy a rendőrség körbevette a tömeget és senkit nem engedett onnan távozni. Ezt általában azért tették, hogy a tüntetés résztvevőit könnyebben igazoltathassák, személyes adataikat rögzítsék, majd egy esetleges későbbi eljárásban egyszerűbben tudják őket beazonosítani. Mivel köteles vagy eleget tenni a rendőr utasításainak, így ebben a helyzetben is meg kell várnod, amíg a rendőr elenged. A rendőrségi törvény nem szabályozza, hogy meddig tarthat egy igazoltatás, csak annyit ír elő, hogy az nem okozhat olyan hátrányt, ami nyilvánvalóan nem áll arányban annak céljával. Ha például egy ember igazoltatása egy órán át tart, az nagy valószínűséggel nem egy arányos intézkedés. Viszont ha 100 embert igazoltatnak egy órán át és ezt csak úgy tudják megvalósítani, hogy azalatt egy ember sem távozhat, már arányos lehet. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy az igazoltatás egyébként törvényes volt - előfordulhat, hogy a rendőrök nem tettek eleget tájékoztatási vagy egyéb kötelezettségeiknek. Ebben az esetben utólag panasszal élhetsz az intézkedés ellen! Akkor is panasszal élhetsz, ha szerinted indokolatlanul hosszan zajlott az intézkedés veled szemben.

Nem volt a rendőrön azonosító jelvény. Ilyenkor mit lehet tenni?

Az intézkedő rendőr köteles az azonosító jelvényét láthatóan elhelyezni az egyenruháján. Ezen kívül köteles neked megmondani a nevét és az azonosító számát. Ennek legkésőbb az intézkedés végén eleget kell tennie! Ha egyiknek sem tesz eleget - vagyis nincs rajta az azonosító jelvény és kérésre sem mondja el neked az adatait - az mindenképpen jogsértő. Ilyen esetben érdemes panasszal fordulni a rendőrséghez.

Úgy gondolom, a rendőr jogsértően járt el. Hogyan tudok panaszt tenni?

A rendőr eljárásával szemben 30 napon belül tehetsz panaszt a rendőrségnek címzett panaszlevélben. Ezt megteheted személyesen vagy írásban. Lehetőséged van elektronikus úton is benyújtani a panaszt, amit itt tudsz megtenni. A rendőrségnek címzett panaszlevélhez pedig itt találsz mintát. Mind a Panasztestülethez, mind a rendőrséghez az intézkedést követő 30 napon belül fordulhatsz.

Álatlános rendőri panaszminta

letöltés »

Panaszminta rendőri igazoltatás során elszenvedett motozással kapcsolatban

letöltés »

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Alkotmánybírósághoz fordultunk és mintabeadvánnyal segítjük az igazságtalanul megbírságolt tüntetőket

Az utóbbi években a rendőrség már-már rutinszerűen szab ki soktízezer forintos bírságokat azokra a tüntetőkre, akik egy spontán demonstráció során az úttesten haladnak. A kezdetektől fogva segítjük azokat a polgárokat, akik hasonló helyzetbe kerültek. Most az Alkotmánybírósággal akarjuk kimondatni: nem sért törvényt az, aki egy spontán tüntetésen az úttesten vonul. Tehát senkit nem lehet azért büntetni, mert másokkal együtt, közterületet igénybe véve, békésen fejezi ki a véleményét.

Akkor sem bírságolható meg egy spontán tüntető, ha lelép a járdáról

Három ügyben is megszüntette a bíróság diáktüntető ügyfeleink ellen folyó szabálysértési eljárást. A rendőrség eredetileg azért büntette meg a tüntetőket, mert még 2018 márciusában egy bejelentett tüntetés után továbbvonultak a tömeggel, és eközben az úttestre léptek. A rendőrség szerint ezzel megsértették a KRESZ szabályait, amiért 30 000 Ft szabálysértési bírságot kellett volna fizetniük.

A Ligetvédők védelme

  • A Ligetvédők a Városligetet védik attól, hogy a kormányzat ott építsen múzeumi negyedet –folyamatos helyszíni jelenléttel, erőszakmentes tiltakozó akciókkal, a polgári engedetlenség eszközeivel.
  • Békés gyülekezéshez való alkotmányos joguk gyakorlását a rendőrség rendszeresen korlátozza, úgyhogy ők is védelemre szorulnak: ők jogvédelemre.
  • A tiltakozáshoz való jogukat a TASZ védi.