FRPT panaszminta

A lentiekben a Független Rendészeti Panasztestülethez címzett mintabeadvány olvasható, melyet akkor használhatsz, ha a rendőrség alapvető jogaidat sértve járt el. A beadványt a rendőri intézkedéstől számított 20 napon belül kell benyújtani. Az eljárás ingyenes. Az eljárással azt lehet elérni, hogy a panasztestület megállapítsa, hogy a rendőri intézkedés jogsértő volt.

TIPIKUS RENDŐRSÉGI JOGSÉRTÉSEK:

  1. Kényszerítő eszköz indokolatlan alkalmazása (pl. bilincs, könnygáz, rendőrbot stb.)
  2. Kényszerítő eszköz figyelmeztetés nélküli alkalmazása
  3. Azonosító szám hiánya a rendőr egyenruháján, azonosító szám megmutatásának megtagadása
  4. Emberi méltóságot sértő rendőri kommunikáció vagy egyéb intézkedés (sértegetés, lealacsonyító, megalázó beszédmód, levetkőztetés, megalázó testhelyzetbe kényszerítés)
  5. Indokolatlanul hosszú előállítás, őrizet
  6. Bántalmazás az eljárás során, annak bármely szakaszában (nem értendő ide az ellenállás megtörésére szolgáló, indokolt és arányos erőszak)
  7. Indokolatlan őrizetbe vétel vagy előállítás (ha láthatóan nem követtél el semmit)

Tudnivalók a panaszról:

https://www.repate.hu/index.ph... panaszt a postai út mellett online is be lehet beterjeszteni:

https://www.repate.hu/index.ph... benyújtás esetén utólag írásban (postai úton) meg kell erősíteni a panaszt, de azt az email elküldésének napján benyújtottnak fogják tekinteni, így nem maradsz le a határidőről.

Független Rendészeti Panasztestület - panaszminta

letöltés »

Megosztás