Szülő nők jogai

Tájékoztatónkban a szülő nőket megillető jogokat szedtük össze, választ adunk többek között arra, hogy szülés ideje alatt együtt lehet-e a szülő nő a párjával, vagy más, általa megjelölt személlyel, illetve arra is, hogy megválaszhatja-e, hol, kivel és hogyan szül.

Jogom van tudni, hogy mi történik

Az orvosnak érthető tájékoztatást kell adnia

  • a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, azok tervezett időpontjáról;

  • arról, hogy a vizsgálatok, beavatkozások elvégzése, illetve elmaradása milyen előnyökkel és kockázatokkal járhat;

  • döntési jogunkról;

  • a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről.

Ha a felvilágosítást nem érezzük kielégítőnek, jogunk van további kérdéseket feltenni. Az orvos mindaddig köteles válaszolni, ameddig kérdéseink vannak.

Kórházba kerüléskor, vajúdás alatt számos papírt íratnak alá, többnyire előre. Mivel a vajúdás nem a legjobb alkalom a teljes körű tájékozódásra, célszerű a belegyező nyilatkozatokat már a várandósság alatt elkérni és áttanulmányozni. A nyilatkozatokat nem kötelező aláírni, illetve dönthetünk úgy is, hogy majd csak szükség esetén, az adott helyzetben fogadjuk el. Azt is fontos tudni, hogy a megadott beleegyezés bármikor visszavonható.

Jogom van dönteni a saját testemről

Mindenki szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, mely beavatkozásokat fogad el vagy utasít vissza. Fontos tudni, hogy ez minden egyes beavatkozásra külön-külön értendő, tehát nem elfogadható, ha olyan beleegyező nyilatkozat aláírását kérik, amin az áll, hogy „a szükséges beavatkozások elvégzéséhez hozzájárulok”. A beavatkozás elvégzéséhez adott beleegyezésünket bármikor visszavonhatjuk.

Nem utasíthatjuk vissza azonban azokat a beavatkozásokat, amelyek elmaradása a születendő gyermeket súlyosan veszélyeztetheti. A beleegyezésünket sem kell kérni, ha az adott beavatkozás elmaradása esetén a születendő gyermek – ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is – egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyeztetnénk. Mivel az orvos dönti el, hogy adott esetben mi minősül súlyosnak, ilyenkor érdemes tájékoztatást kérni arról, hogy mi alapján minősíti az ellátó orvos súlyosnak az esetet, és ha nem győzött meg, amit hallunk, akkor jogunk van egy másik orvos véleményének kikérésére is.

Fontos tudni, hogy kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el. Ha olyan beavatkozást végeznek el rajtunk, amely nem lett volna szükségszerű (pl. rutinszerűen elvégzett, orvosi indokokkal nem alátámasztható gátmetszés), akkor emberi méltóságunkban sértenek meg, amely miatt akár jogi úton is felléphetünk.

Jogom van azzal lenni, akivel szeretnék

A szülő nőnek joga van arra, hogy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen az a személy, akit ő szeretne. Fontos megjegyezni, hogy a kísérő nemcsak hozzátartozó lehet, hanem akár egy bába is, vagy bárki más nagykorú személy. Egyre több kórházban engedélyeznek akár több kísérőt is. A kisérőt a vizsgálószobákba is be kell engedni. Csak abban az esetben lehet kiküldeni, ha más betegeket vagy a betegellátás rendjét zavarja a jelenléte.

A koronavírus járvány idejére vonatkozó kapcsolattartási szabályokról itt olvashat: https://tasz.hu/koronavirus-szulo-nok-jogai;

A kórház kiválasztásánál fontos szempont lehet, hogy biztosítják-e az anyának és újszülött babájának a 24 órás közös elhelyezést. Sajnos ennek feltételei Magyarországon nem minden kórházban biztosítottak, annak ellenére, hogy a szülést követően az anyának joga van arra, hogy a gyermekével egy szobában helyezzék el. A szülő a vizsgálószobákba is a kisbabával tarthat, csak nagyon kivételes esetben zárhatják ki onnan.

Jogom van kiválasztani az orvosom

Ma Magyarországon törvény biztosítja a szabad orvosválasztás lehetőségét a szülészeti ellátásban. Az orvos nem utasíthatja vissza a páciensét önkényesen, diszkriminatív alapon és nem is várhat el fizetséget. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az az orvos, akit a várandósgondozáshoz választottunk, köteles a munkaidején kívül történő szülésnél is jelen lenni.

A várandóst nem kötelezi semmi arra, hogy annál az orvosnál maradjon, akivel a terhesgondozást elkezdte, a várandósság bármelyik szakaszában dönthet úgy, hogy orvost vált. Ha az orvos nem ad megnyugtató válaszokat a kérdéseinkre, akkor akár a terhesség késői szakaszában is érdemes orvost váltani.

A szabad orvosválasztás és rendelkezésre állás kérdéseiről a szülészeti ellátásban a hálapénz kivezetésével kapcsolatban állásfoglalást adtunk ki, amely innen érhető el.

Jogom van megválasztani, hogy hol és hogyan szülök

Ma Magyarországon a szülés két formája közül lehet választani: vagy kórházba megyünk, vagy otthon hozzuk világra gyermekünket bába segítségével. Az otthonszülést nem támogatja a társadalombiztosítás, így annak költségeit magunknak kell állni. A várandósság betöltött 36. hetéig kell eldönteni, hogy hol szeretnénk szülni, és ez jelezni kell a választott bábának, aki erről adatlapot tölt ki és eljuttatja az egészségügyi szolgáltatónak.

Nemcsak a helyszínt választhatjuk meg, hanem – bizonyos határokon belül – azt is, hogy hogyan szeretnénk szülni. A vajúdás közben felmerülő beavatkozásokat mérlegelhetjük, elutasíthatjuk. Érdemes tájékozódni, hogy melyik orvos, bába milyen szülésvezetést, szüléskísérést követ, és ez alapján dönteni a választott orvosról. Ugyanígy fontos lehet az adott kórház szülészeti eljárásrendjét tanulmányozni, hiszen ebben is jelentős eltérések lehetnek. Abban az esetben, ha szülés közben az orvos olyan utasításokat ad, amiket nem szeretnénk követni (pl. hanyattfekve szüljünk), akkor ezeket jogunkban áll visszautasítani mindaddig, amíg nem veszélyeztetjük a születendő gyermeket. Tehát, ha egy előírás csak az orvos kényelmét szolgálja, vagy a megszokott rutinja miatt kötelező, akkor azt nem vagyunk kötelesek betartani.

Jogom van hazamenni

Bár a kórházak általános gyakorlata Magyarországon, hogy a szülést követő 72 órán át bent tartják az anyát és a babát az intézményben, erre – problémamentes szülés esetén – valójában nincs feltétlenül szükség. Az ambuláns szülés lehetősége – tehát a szülés után 24 órán belül a kórház elhagyása – mindenki számára adott. Ilyen esetben a kórházak kérni szokták, hogy az édesanya írja alá, hogy saját felelősségére távozik és viszi el a gyermekét.

Jogom van megismerni a rólam szóló dokumentumokat

A ránk vonatkozó egészségügyi iratok megismeréséhez jogunk van. A szülészeti dokumentációt – amely tartalmazza többek között a beavatkozások, kezelések, vizsgálatok adatait – megtekinthetjük, vagy másolatban kikérhetjük a kórháztól. Az iratokba való betekintésnek és az első másolatok készítésének vagy kikérésének nincs költsége, de a másodpéldányok készítésének a igen. Ha a kórház honlapján nem találunk az igénylés menetére vonatkozó eljárásrendet, úgy a főigazgatóság titkárságán érdemes tájékozódni. Az igénylés menetéről szóló tájékoztatónk és a hozzá tartozó mintadokumentum ezen az oldalunkon érhető el.

Mivel fordulhatok a TASZ-hoz?

A TASZ ingyenes jogsegélyszolgálata várja a szüléssel és várandósággal kapcsolatos megkereséseket is: tasz.hu/ingyenes-jogsegelyszolgalat és a jogsegely@tasz.hu e-mail cím.

Gyerekkel vagyok nevű oldalunkon megtalálható a gyerek- és családbarát kórházak listája, és értékelhetők is a kórházak: https://tasz.hu/gyerekkel-vagyok

Megosztás