Bélapátfalva után a szomszédos faluban sem látják szívesen a beköltözni vágyó fogyatékos lakókat

Bélapátfalva után most Szilvásvárad képviselőtestülete döntött úgy, hogy elutasítaná a tömegotthonokat elhagyó fogyatékos állampolgárok beköltözését. A szilvásváradi képviselő-testület megalázó magatartást tanúsít a fogyatékos állampolgárokkal szemben. Nézze meg a TASZ filmjét és olvassa el a TASZ elnökének nyílt levelét.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TIOP 3.4.1.A.11/1. Bentlakásos intézmények kiváltása „A” Szociális intézmények komponense című pályázati program keretében mindösszesen 7 milliárd forint forrást oszt szét azzal a céllal, hogy a fogyatékos személyeket elzáró hat nagy létszámú intézetet bezárjanak, és a lakókat a helyi településeken lakásokban, lakóotthonokban és lakócentrumokban helyezzék el. A kitagolás a fogyatékos személyek társadalmi integrálódását tűzi ki célul, és a legmodernebb európai szociálpolitikai irányvonalakkal esik egybe. 
 
A Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete eredeti tervei szerint Bélapátfalván és két környező településen, Nagyvisnyón és Mónosbélen létesített volna lakóotthonokat, lakásokat és egy lakócentrumot fogyatékos lakói számára. 
 
Bélapátfalva: kilenc lakóotthon helyett egy telek a város szélén
 
2012 augusztus 16-án Bélapátfalván 120 helyi lakos részvételével közmeghallgatást tartottak. A lakók legtöbbje aggályát fejezte ki a lakóotthonok telepítése miatt, egy kevesen a beköltözés mellett foglaltak állást (jegyzőkönyv via). Ezt követően a bélapátfalvai képviselőtestület meghozta 102/2012 (VIII.24.) határozatát, amely szerint „az önkormányzat felajánlja átadásra / kedvezményes megvásárlásra az önkormányzati tulajdonú 1001/24 hrsz-ú ingatlan területéből a megvalósításhoz szükséges nagyságú területet a 25 fős lakóotthon megépítéséhez. Támogatva ezzel a Bélapátfalvai munkahelyteremtést. A projekt további ingatlan vásárlásra vonatkozó elképzeléseit úgy támogatja, hogy a pályázó a még tervezett 9 ingatlan vásárlást a környező településeken hajtja végre. Támogatva ezzel a többi település ingatlanforgalmát és munkahelyteremtését.” 
 
A bélapátfalvai lakosok többsége és a képviselőtestület sikeresen akadályozta meg a lakóotthonok létesítését. Elérték, hogy kilenc, a városba integrált kiscsoportos lakóotthonból egyetlen jön létre: a módosított megvalósíthatósági tanulmány már nem számol azzal, hogy Bélapátfalván bármilyen új ingatlant is vásároljanak.
 
Szilvásvárad: három lakóotthon ellen tiltakozik a képviselőtestület
 
Bár az eredeti megvalósíthatósági tanulmányban nem szerepelt, a lakóotthonok egy részét Szilvásváradon akarták elhelyezni. Először négy, később már csak három lakóotthonról volt szó. A helyi lakosság azonban ebben az esetben is felbojdult. A lakóotthonok létesítése kapcsán a 2013. augusztus 28-án Szilvásváradon tartott lakossági fórumon a helyi lakosok jelentős része tiltakozásának adott hangot, mivel véleményük szerint a fogyatékos lakók elriaszthatnák a település számára legfontosabb bevételi forrást jelentő turistákat, és maguk sem tudnának megfelelően beilleszkedni a közösségbe, amely nem látja őket szívesen. 
 
Horváth László, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője 2013. szeptember 1-én sajtóközelményt adott ki, amelyben arra kérte Benedek Istvánt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves megyei igazgatóját, hogy „vizsgálja felül a benyújtott pályázatot az érintett települések, Szilvásvárad, Nagyvisnyó, Mónosbél, valamint Bükkszentmárton önkormányzatának és polgárainak bevonásával”. Ugyanő szeptember 6-án Szilvásváradon „Ne vásároljanak ingatlanokat!” címmel újabb közleményt adott ki, amelyben arra kéri ugyancsak Benedek Istvánt, hogy „módosítsa a pályázatot úgy, hogy Szilvásváradon ne vásároljanak ingatlanokat fogyatékosok elhelyezéséhez. A pályázó vizsgálja meg, hogy a szilvásváradi házak helyett a környező településeken vannak-e a célnak megfelelő egyéb ingatlanok. Nyomatékosan kérem egyúttal azt is, hogy mindez teljes körű tájékoztatás mellett, az érintett önkormányzatok, valamint a településeken élő emberek véleményének előzetes kikérésével és figyelembe vételével történjen.” 
 
Szilvásvárad képviselő-testülete 2013. szeptember 9-én tartott ülésén – melyen megfigyelőként a TASZ munkatársai és forgyatócsoportja is részt vett  – csatlakozott Horváth László szeptember 6-i közleményéhez, és saját közleményében megismételte azt a kérést, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves megyei vezetése módosítsa a pályázatot úgy, hogy Szilvásváradon ne kerüljön sor lakóotthonok létesítésére. 
 
 
A képviselő-testületi ülés vágatlan, teljes felvételét itt tekinthetik meg. 
 
Alapjogok: a lakóhely szabad megválasztása és az egyenlő bánásmód követelménye
 
A lakóhely szabad megválasztásához való jog alapvető emberi jog. Az Alaptörvény XXVII. cikk (1) bekezdése szerint „mindenkinek joga van a szabad mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához.” Annak ellenére, hogy ezt a jogot és annak sérthetetlenségét mind Bélapátfalva, mind pedig Szilvásvárad képviselőtestületei elismerik, véleményünk szerint nyomást gyakorolnak az intézet fenntartójára annak érdekében, hogy a fogyatékos lakók szabad mozgáshoz és tartózkódási helyük szabad megválasztásához való jogát korlátozzák. Mindezt egy különösen hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott csoport kárára követik el. Ezért véleményünk szerint a képviselőtestület megsértette az érintett fogyatékos személyek egyenlő bánásmódhoz való jogát, ugyanis nyilatkozatukkal az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben nevesített védett csoportba tartozó bélapátfalvai fogyatékos személyekkel szemben megalázó és ellenséges magatartást tanusítottak egy alapvető alkotmányos jogukkal – a tartózkodási hely szabad megválasztásához fűződő jogukkal – összefüggésben.
 
Véleményünk szerint az, hogy a helyi lakosság tiltakozik a fogyatékos lakóknak a faluba való beköltözése ellen, sajnálatos, ugyanakkor esetenként mégis előforduló reakció bentlakásos intézetek bezárásakor. A helyi politikusoknak és elöljáróknak azonban éppen az lenne a feladata, hogy küzdjenek az előítéletek ellen, és részt vegyenek az előkészítés munkálataiban, nem pedig az, hogy meglovagolják az alaptalan félelmeket. Ezt elmulasztották, és helyette nyomást gyakoroltak a fenntartóra annak érdekében, hogy változtassa meg a pályázatot, továbbá megalázták és méltatlan helyzetbe hozták az érintett fogyatékos személyeket és családjaikat. 
 
Az intézet saját közelménye szerint a pályázó jelentős lépéseket tett a helyi lakosság tájékoztatása érdekében, a szilvásváradi képviselőtestület ülésén elhangzottak szerint ezt a tájékoztatást többen is elégtelennek tartották. Mivel a pályázati program a kezdeti szakaszban van, nem lehetséges értékelni azt, hogy az intézet megfelelően tájékoztatta-e a helyi lakosságot a terveiről. Ugyanakkor bár a projekt támogatásáról már megszületett a döntés, a támogatási szerződést még nem írták alá, ezért a pályázónak jelenleg még semmilyen anyagi forrása nincs arra, hogy megkezdje a lakosság felkészítését és tájékoztatását. Mindazonáltal bár a meglévő tapasztalatok szerint a megfelelő tájékoztatás kedvezőbb közeget teremt a kitagoláshoz, a helyi lakosság alaptalan félelmeit, ellenérzését és rosszallását teljes mértékben megszüntetni nem lehet, ez csak a beköltözés után oldóik fel.  
 
Függetlenül azonban attól, hogy a helyi lakosság hogyan viszonyul a kitagoláshoz, le kell szögezni, hogy elfogadhatatlan az, ha közhatalmat gyakorló személyek vagy testületek – országgyűlési képviselő, önkormányzati képviselőtestület és polgármester – politikai nyilatkozatban gyakorolnak nyomást fogyatékos állampolgárokra azért, hogy lakóhelyükül másik települést válasszanak. A lakóhely szabad megválasztása alapvető jog. Magyarországon eddig példa nélküli volt az, hogy hivatalos személy nyomást gyakoroljon fogyatékos emberekre annak érdekében, hogy lakóhelyük megválasztásához fűződő jogukkal ne éljenek szabadon. És példa nélküli volt az is, hogy közhivatalt betöltő személyek és közintézmények engedjenek a nyomásnak.
 
Kapronzcay Stefánia, a TASZ elnöke nyílt levélben kéri Szilvásvárad képviselő-testületét nyilatkozatuk visszavonására és a fogyatékos állampolgárok jogainak és méltóságának tiszteletben tartására. A nyílt levél letölthető itt (pdf).
 
Megosztás: 

Kapcsolódó hírek

Kommentek

Hozzászólások

Ismertem egy ilyen fogyatékost, kedves volt, nem ártott senkinek. A Szilvásváradi képviselőktől pedig hányingerem van.

Szeretném tudni, hogy tettek-e feljelentést szilvásváradi önkormányzati ülésen történtek miatt.

1. A szemüveges úriember 5 52-nél cigányok kitelelpítéséről beszél, ami felveti a bűncselekmény gyanúját.

2. Egyértelműen egy csoport lakóhely választási jogának korlátozásáról van szó.

A gyűlésen résztvevőknek és a speciűlis igányűek ill. cigányok jogi képviselőjének van a legjobb esélye elindíttatni egy alapos vizsgálatot. Tegnap forumozás közepette kerestem meg megsértett jogszabályokat:

"XV. Cikk (2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja."

www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=21369&articleID=42416&ctag=articlelist...

"Az Alkotmány 70/A. §-a faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési helyzet mellett kimondja az egyéb helyzet szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát is,"

"2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint tilos a szexuális irányultság vagy nemi identitás szerinti közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés, illetve zaklatás a foglalkoztatás, a szociális biztonság és egészségügy, a lakhatás, az oktatás és képzés, valamint az áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele területén. A hátrányos megkülönböztetés áldozatai panaszukkal az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, más állami szervekhez, illetve a bírósághoz fordulhatnak. A jogszabály az ilyen esetekben ún. fordított bizonyítási eljárás alkalmazását írja elő, tehát az áldozatnak elég valószínűsítenie a bekövetkezett hátrányt, illetve hogy rendelkezik a védett tulajdonsággal, és az eljárás alá vontnak kell bizonyítania, hogy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta vagy arra nem volt köteles."

Kérem tájékoztassanak hogy tettek-e feljelentést, ha nem állampolgári kötelességemnek érzem megtenni.

home decor accessories
Very significant article for us ,I think the representation of this article is actually superb one. This is my first visit to your site.

I was always in search of such a useful information you have shared in this blog. This will help me in my working.
online furniture store
http://www.inspirehome.co.uk/

I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful.
dfw town limo
http://www.dfwtowncarlimo.com/

I was delighted to find this web site.I wanted to thank you for your time reading this wonderful! I really enjoyed every bit of it and I've marked to ensure that the blog post something new.
taxi service in dallas
http://taxihubdallas.com/

Hírek

Egyhónapos csúszással nyilvánosságra hozták a kórházi fertőzésekről szóló jelentést. Az ÁNTSZ ünnepel, pedig erre nem lenne semmi oka. Megmutatjuk, mi hiányzik a jelentéséből, és mit mulaszt el megtenni az ÁNTSZ.

[...] Bővebben!

http://tasz.hu/

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és az EMMA egyesület közösen fordul az ombudsmanhoz, hogy a szülészeteken, gyermekágyas osztályokon természetes legyen a „rooming-in”, vagyis az anya és az újszülött együttes elhelyezése. Nem csak a szervezetek, hanem a tudományos kutatások is azt mondják, hogy a 24 órás baba-mama együttlét mindenkinek jó. Az ombudsmant ezért arra kéri a két civil szervezet, hogy kezdeményezze a kérdést érintő szakmai protokollok módosítását, és támogassa a rooming-in rendszer általános bevezetését. 

http://tasz.hu/

Természetes igény az anya részéről, hogy azt szeretné, újszülöttje már a kórházban is vele lehessen a nap 24 órájában. Természetes igény az újszülött részéről, hogy szeretné folyamatosan édesanyja

1988. óta minden december elsején az egész világon megemlékezünk a HIV-fertőzöttekről és az AIDS-ben meghaltakról. Hanem a HIV-fertőzöttek az év többi 364 napján is HIV-vel élnek. Hatalmasat változott az elmúlt 15 évben az, ahogy a HIV-fertőzöttek élnek, illetve az is, hogy mi a HIV-fertőzés jelentősége egy-egy ember életében vagy a társadalom szempontjából. Különösen igaz ez a kombinációs HIV-terápia bevezetése óta, ami hatékonyan és hosszú távon, és csak nagyon csekély mellékhatások mellett képes ellenőrzés alatt tartani a szervezetben élő vírust. Ami azonban nem, vagy csak nagyon lassan változik, az a HIV-fertőzéssel kapcsolatos és a HIV-vel élőket sújtó stigma és diszkrimináció.

[...] Bővebben!

http://tasz.hu/

Egy olyan lehetőség előtt állunk, ami évtizedekre meghatározhatja Magyarország fogyatékosügyi politikáját és ami több ezer ember számára teremthetné meg egy integráltabb élet lehetőségét. Az intézetek bezárására kiírt 35 milliárd forintos pályázat súlyos szakmai hibáira és a nagy létszámú intézetek bezárásának fontosságára hívja fel a figyelmet a TASZ induló facebook fotókampánya. A kezdeményezés célja, hogy megtörje a problémát övező láthatatlanságot és hogy kiállásukkal minél többen támogassák a tömegintézetek felszámolását. A széleskörű összefogás és a nyilvánosság ereje nyomást gyakorolhat a kormányra, hogy érdemi módon dolgozzák át a pályázatokat. December közepéig várjuk a csatlakozókat.

 

http://tasz.hu/

Magyarországon ma 23 000 fogyatékossággal élő ember lakik nagy létszámú intézményekben elszigetelten, sokan akaratuk ellenére. Pedig ezeknek az emberek joga van közösségben élni, aminek

Két kormánypárti képviselő javaslatára a jövő héten úgy módosulna a gyermekvédelmi törvény, hogy minden szülő ellen hatósági eljárás indulhat, aki nem elég együttműködő a gyerekei tanáraival, óvónénijével, gyerekorvosával, védőnőjével. Arra kérjük az állampolgárokat, hogy küldjenek levelet a képviselőjüknek, kérve, hogy ne szavazza meg a benyújtott módosítást.

 

http://tasz.hu/

Egy várandós anyuka késve jut el a terhesgondozásra, mert nem volt, aki vigyázzon a beteg ovis gyerekére. A szülőket nem engedik el munkából és így nem jutnak el egy hétköznap délutáni

Az október 2-i népszavazás embertelen és megtévesztő, ezért azt javasoljuk, hogy az állampolgárok érvénytelen szavazattal üzenjenek a kormánynak. A menekültellenes népszavazás és az azzal kapcsolatos kampány gyűlöletkeltő, ráadásul álságos is, mert a jogszerűtlen népszavazás valójában alkalmatlan a nép akaratának érvényre juttatására. A kormány mostani visszaélése a népszavazás intézményével nem mindennapi túlkapás, hanem az emberi jogi szemlélettel alapjaiban összeegyeztethetetlen aktus.

http://tasz.hu/

Az érvénytelen szavazat nem csak egy “kivételes helyzetre adott kivételes válasz”, hanem egyben komoly üzenet is a kormány felé.

December 5-én, a TASZ konferenciáján szakemberek előadásain keresztül ismerhetjük meg az ártalomcsökkentés nemzetközi jó gyakorlatait, a terület hazai képviselőit érintő kihívásokat, valamint felépült szerhasználók beszámolóiból alkothatunk képet e szolgáltatások felépülésben játszott szerepéről. A konferencia délutáni szekciója az ártalomcsökkentés lehetőségeit, innovatív módszereit vizsgálja az új pszichoaktív szerek használói körében.

http://tasz.hu/

Helyszín: Benczúr Hotel, I. terem. Cím: Budapest, Benczúr u. 35, 1068
Időpont: 2016. december 5.

A konferencia programja:

8:30 – 9:00 regisztráció

avagy a nemzetközi sikerek ellenére veszélyesen lejt az információszabadság hazai terepe - és nem az adatigénylők javára

November 8-án valóban fontos - és sok szempontból helyes - ítéletet hirdetett az Emberi Jogok Európai Bírósága, amiért elismerés illet minden résztvevőt, aki azért küzdött, hogy a közérdekű adatokhoz való hozzáférés minél szélesebb körben elérhető joggá váljon. A szabadságjog nemzetközi térnyerésével párhuzamosan azonban érdemes néhány aggasztó hazai trendet is megvizsgálni, mert az említett ítélethez hasonló ügyek gyakran évekig húzódnak, a magyar állam pedig ezalatt zavartalanul takargathatja, hogy például pontosan mire költi az adófizetők pénzét.

http://tasz.hu/

Örülünk?

A

Az 1998-ban elfogadott büntetőeljárási kódex helyett új készül, amelynek tervezetét megkaptuk és véleményeztük.

http://tasz.hu/

Örömünket legalább két fejlemény okozza. Egyrészről a büntetőeljárási kódex társadalmi egyeztetése során a Társaság a Szabadságjogokért valódi lehetőséget kapott arra

Az alapvető jogok biztosánál kezdeményeztük az október 23-i állami ünnepség jogsértéseinek teljeskörű kivizsgálását. Kérjük, hogy tárja fel az aggályos körülményeit a rendezvény kormányzati megszervezésének, valamint tegyen hathatós általános és egyedi intézkedéseket annak érdekében, hogy a nemzeti ünnepeken a jövőben hasonló esetek ne fordulhassanak elő.

http://tasz.hu/

Egy nemzeti ünnep hivatalos rendezvényén kritikus véleményt nyilvánítani (pl. sípolni), vagy ellentüntetést szervezni egyaránt legitim, kulturált, nem erőszakos

A 2016. október 2-ai embertelen és álságos népszavazáson polgártársaink egy része a szavazóurnáktól való távolmaradást választotta. Noha mi az érvénytelen szavazat leadására buzdítottunk, szeretnénk a távolmaradást választóknak is segíteni. Mintakérelmünk elküldésével meggyőződhetnek róla, hogy helyettük más sem járult-e az urnához.

http://tasz.hu/

Ha Ön nem ment el szavazni a menekültellenes népszavazáson, a szavazóköri névjegyzékben –  már amennyiben minden szabályszerűen történt – az Ön neve mellett nem

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a kérelmünkre indult eljárásban megállapította, hogy Mezőkeresztes polgármestere a romákkal szembeni diszkriminációt valósított meg a helyi Krónikában megjelentetett, a lakossághoz szóló nyílt levelével.

http://tasz.hu/

 

Mezőkeresztes polgármesterének, Majoros Jánosnak a város önkormányzati lapjában, a Keresztesi Krónika 2015. júliusi

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az egyháztörvény kapcsán mai döntésével 554 800 euro, azaz 176 millió forint kár- és költségtérítésre kötelezte a magyar államot. A kormány 2011 óta számtalan figyelmeztetést kapott hazai és nemzetközi szereplőktől, így ennek az elképesztő összegnek a kifizetése csak a kormány ostoba csökönyösségének az eredménye. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) arra kéri az állampolgárokat, hogy követeljék ki a kormányzattól az egyháztörvény és az Alaptörvény helyes módosítását, így vegyék elejét egy újabb - az adófizetőket terhelő - értelmetlen kifizetésnek!

http://tasz.hu/

A mai döntés értelmében a magyar állam 176 millió forintra rúgó kár- és költségtérítést köteles fizetni annak a kilenc egyháznak, amelyeket az Alaptörvény és az

Sokadszorra történt meg velünk, hogy hiába szerettünk volna egy bírósági tárgyalást videóra venni és az ott történteket a széles nyilvánosság számára közvetíteni, a tárgyalást vezető bíró ezt nem tette lehetővé számunkra.

http://tasz.hu/

Legutóbb 2016 áprilisában, a Debreceni Ítélőtáblán ütköztünk ilyen akadályba, amikor 

A TASZ Csodálatos Zoli robot címmel, egy üzleti és társadalmi projekteket támogató csapattal színpadra viszi a MONDO-t. Az előadás alapja a fogyatékos gyerekek számára készült kártya, amelyet a szervezet a Csillagház Általános Iskolával közösen azért alkotott meg, hogy minél többen ismerjék meg közérthetően a gyerekek jogait. A decemberi bemutatót követően a cél egy országos turné elindítása. A MONDO az év végén a BOOKR Kids Mesetárába is bekerül.

 

 

http://tasz.hu/

Zoli robot csodálatos, mindössze egy „hibája” van: nem működik rendesen a beszédchipje -- és ez bizony probléma például egy Star Wars castingon. Főhősünk, aki sok viszontagság árán, jó és rossz,

 

Április 30-án végleg lezárult civil szervezeteket fejlesztő projektünk. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, 10 civil szervezettel dolgoztunk együtt két éven át, a Norvég Civil Támogatási Alap jóvoltából, majd októberben a munka folytatására is támogatást kaptunk. Az így két és fél évig tartó projekt fő célkitűzése a civil társadalom érdekérvényesítési képességének fejlesztése volt. 

[...] Bővebben!

http://tasz.hu/

Lezárult a „Negyedik pont” című kampányunk első szakasza, melyben az új egyházügyi törvény elfogadását szorgalmaztuk. Petíciónkat eddig többszáz állampolgár írta alá, tiltakozva egyúttal a magyar kormány által tavaly kidolgozott törvénymódosítási javaslat ellen, melyben továbbra sem érvényesül maradéktalanul a jogegyenlőség, valamint az állam és az egyház elválasztásának elve.

http://tasz.hu/

1848-ban a forradalmárok 12 pontja közül a negyedik így szólt: „Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben”. Több mint másfél évszázados követelése és