Az abortusz külföldi szabályozása

Az abortusz jogi értelemben a terhesség mesterségesen előidézett megszakítását jelenti.

Az Egyesült Államokban mérföldkőnek számít az 1973-as Roe v. Wade-ügyben hozott döntés. Az eljáró bíróság törvényesnek ítélte az abortuszt, ugyanakkor tagállami hatáskörbe utalta ennek részletes szabályozását (például a tanácsadás kötelezővé tétele, a várakozási idő tartamának vagy az abortuszhoz szükséges szülői jóváhagyás szabályozása). A terhesség viszonylag késői szakaszáig kérhető a mesterséges megszakítás, habár az életképesség kezdetéről máig viták folynak. Vannak olyan álláspontok, amelyek szerint már a terhesség 24. hetétől kezdve önálló életre képes a magzat.

Európában a szabályozás sokféle a tekintetben, hogy a terhesség mely szakaszában és milyen körülmények fennállása esetén engedélyezhető az abortusz.

Csehországban az abortusz a terhesség 12. hetéig legális, de 1993. óta a társadalombiztosítás csak az egészségügyi okok miatt végrehajtott terhesség-megszakítást fedezi.

Franciaországban 1975. óta az abortusz alapszabály szerint csak a 10. hétig engedélyezhető. További feltételek a tanácsadáson való részvétel és az egyhetes várakozási idő. A 10. hét után csak akkor végezhető el az abortusz, ha a magzat súlyos testi fogyatékosságban szenved vagy a nő egészségét veszélyezteti a terhesség; ilyenkor két szakorvos véleményét kell kikérni.

Németországban a mesterséges megszakítás a terhesség első harmadában engedélyezett, ezt azonban egy hosszú várakozási idő előzi meg, mivel egy 1995-ben alkotott törvény a fogamzás pillanatától védelemben részesíti a magzatot. Ez a jogszabály a nőket tanácsadáson való részvételre kötelezi, amelynek az a célja, hogy lebeszélje a nőket a terhesség-megszakításról. Az egészségügyi biztosítás csak akkor fedezi az abortuszt, ha a nő alacsony jövedelemmel rendelkezik.

Az angolszász területeken sincs egységes szabályozás. Angliában, Skóciában és Walesben – 1967. óta  – elvégezhető az abortusz a terhesség 28. hetéig, ha a terhesség az anya életét, testi és lelki egészségét veszélyezteti, illetve ha a magzat valószínűsíthetően súlyos fogyatékossággal születne. Írország viszont csak kivételes lehetőségként ismeri el az abortuszt, csak akkor engedélyezhető, ha a terhesség kihordása a nő életét veszélyeztetné.

Az olasz szabályozás a terhesség első 90 napjában teszi lehetővé az abortuszt. A közkórházakban ingyenesen hajtják végre, magánintézetek esetén viszont a beavatkozás elvégzése regionális egészségügyi hivatali engedélyhez kötött és egészségügyi, gazdasági vagy szociális okokból kérvényezhető.

Hollandiában nincs konkrétan szabályozva, hogy hányadik hétig legális a beavatkozás, csak egy intervallumot határozott meg a jogalkotó: a fogamzás és az életképesség elérése közötti időszakban. Az életképesség elérését általában a terhesség 24. hetéhez kötik, ugyanakkor a 22. hét után csak ritkán végeznek abortuszt. A beavatkozás elvégzését mindig megelőzi egy 5 napos várakozási idő.

Lengyelországban 1993-ban született meg az a törvény, amely három esetben legitimálja a terhesség-megszakítást:
1.    orvosi jóváhagyással a nő egészségének veszélyeztetése vagy a magzat súlyos testi fogyatékossága esetén
2.    ha a terhesség bűncselekmény eredménye (pl. nemi erőszak), amit az ügyésznek meg kell erősítenie
3.    szülői hozzájárulással kiskorú esetében.
A lengyel jog nem bünteti a nőt, ha illegális abortuszon esik át, de bűncselekménynek minősül, ha valaki a beavatkozás elvégzésére akarja rávenni a nőt.

Svédország 1974. óta egészen a 18. hétig garantált az terhesség mesterséges megszakításához való jog, eddig az időpontig bármilyen okból el lehet végezni. A 18. és a 22. hét között az abortuszhoz orvos hozzájárulása szükséges, és csak egészségügyi indokkal engedélyezhető elvégzése.

Ausztriában a kérelmezett abortusz akkor legális, ha az a nő életét, fizikai vagy lelki egészségét védi, vagy ha a magzat valószínűsíthetően súlyos fejlődési rendellenességgel születne meg. A szexuális erőszak eredményeként létrejött terhesség megszakítása, illetve a mesterséges terhesség-megszakítás szociális vagy gazdasági okból való engedélyezése csak a terhesség első harmadában törvényszerű.

Bulgáriában, Dániában, Portugáliában és Szlovákiában megengedett az abortusz, ha a terhesség első harmadában kérvényezik, és emellett teljesül az alábbi feltételek valamelyike: – a nő szellemi egészsége megóvása érdekében –, ha gazdasági-társadalmi helyzete indokolja, vagy ha a magzat valószínűleg fejlődési rendellenességben szenved, illetve ha a várandósság nemi erőszak eredménye.

Romániában az abortusz a terhesség első 14 hetében törvényes.

Belgiumban az abortusz kérelemre legális. Észtországban, Görögországban, Lettországban, Litvániában, Szlovéniában szintén megengedett.

Cipruson, Luxemburgban és Spanyolországban a nő kérelmére nem kerülhet sor abortuszra, ugyanakkor engedélyezhető a nő egészségének megóvása érdekében, ha a magzatnak valószínűsíthetően valamilyen rendellenessége van, vagy ha a terhesség nemi erőszak következménye, illetve ha a nő hátrányos társadalmi/gazdasági helyzetben van.

Máltán viszont minden esetben illegális a terhesség megszakítása.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Gyermeket várok. Irány az orvos?

Magyarországon évek óta vitatott kérdés, hogy ha valaki gyermeket vár, akkor részt kell-e vennie orvosi vizsgálatokon vagy sem. A szabályokból ugyanis nem derül ki teljes bizonyossággal, hogy a szokásos 12. és 18. heti ultrahang vagy a vérvétel kötelező-e, esetleg megteheti-e a várandós nő, hogy ezeken nem jelenik meg. Emberi jogi szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy a polgárokat kötelezik valamire, vagy azt csupán lehetővé teszik nekik. Erre a kérdésre szeretnénk végre választ kapni, ezért tavaly decemberben az ombudsmanhoz fordultunk. Pár napja kaptuk a hírt, hogy átfogó vizsgálat indult az ügyben. Ez azt jelenti, hogy az ombudmsan ki fogja deríteni, hogyan kell értelmeznünk a jogi szabályozást.

A TASZ álláspontja az abortuszmentes kórházak támogatásával összefüggésben

2017. február 9-én jelent meg a hír, amely szerint nagy összegű állami támogatásban részesül két kórház, amely vállalta, hogy nem végez terhesség-megszakítást. A támogatás részletei egyelőre nem ismertek, ezért a TASZ lépéseket tett annak érdekében, hogy ezekről pontos képet kapjon. A feltételrendszer alapos ismeret hiányában is tehető azonban néhány elvi megállapítás a kérdésről.

Drawing the Line

Freedom of religion and equality are fundamental rights, enshrined in human rights laws and constitutions around the world. This report, Drawing the Line: Tackling Tensions Between Religious Freedom and Equality, examines three interrelated aspects of these rights: religious freedom and equality for LGBT individuals, religious freedom and reproductive rights, and religious freedom as expressed through attire, hair, or other forms of religious appearance.