Az abortusz külföldi szabályozása

Az abortusz jogi értelemben a terhesség mesterségesen előidézett megszakítását jelenti.

Az Egyesült Államokban mérföldkőnek számít az 1973-as Roe v. Wade-ügyben hozott döntés. Az eljáró bíróság törvényesnek ítélte az abortuszt, ugyanakkor tagállami hatáskörbe utalta ennek részletes szabályozását (például a tanácsadás kötelezővé tétele, a várakozási idő tartamának vagy az abortuszhoz szükséges szülői jóváhagyás szabályozása). A terhesség viszonylag késői szakaszáig kérhető a mesterséges megszakítás, habár az életképesség kezdetéről máig viták folynak. Vannak olyan álláspontok, amelyek szerint már a terhesség 24. hetétől kezdve önálló életre képes a magzat.

Európában a szabályozás sokféle a tekintetben, hogy a terhesség mely szakaszában és milyen körülmények fennállása esetén engedélyezhető az abortusz.

Csehországban az abortusz a terhesség 12. hetéig legális, de 1993. óta a társadalombiztosítás csak az egészségügyi okok miatt végrehajtott terhesség-megszakítást fedezi.

Franciaországban 1975. óta az abortusz alapszabály szerint csak a 10. hétig engedélyezhető. További feltételek a tanácsadáson való részvétel és az egyhetes várakozási idő. A 10. hét után csak akkor végezhető el az abortusz, ha a magzat súlyos testi fogyatékosságban szenved vagy a nő egészségét veszélyezteti a terhesség; ilyenkor két szakorvos véleményét kell kikérni.

Németországban a mesterséges megszakítás a terhesség első harmadában engedélyezett, ezt azonban egy hosszú várakozási idő előzi meg, mivel egy 1995-ben alkotott törvény a fogamzás pillanatától védelemben részesíti a magzatot. Ez a jogszabály a nőket tanácsadáson való részvételre kötelezi, amelynek az a célja, hogy lebeszélje a nőket a terhesség-megszakításról. Az egészségügyi biztosítás csak akkor fedezi az abortuszt, ha a nő alacsony jövedelemmel rendelkezik.

Az angolszász területeken sincs egységes szabályozás. Angliában, Skóciában és Walesben – 1967. óta  – elvégezhető az abortusz a terhesség 28. hetéig, ha a terhesség az anya életét, testi és lelki egészségét veszélyezteti, illetve ha a magzat valószínűsíthetően súlyos fogyatékossággal születne. Írország viszont csak kivételes lehetőségként ismeri el az abortuszt, csak akkor engedélyezhető, ha a terhesség kihordása a nő életét veszélyeztetné.

Az olasz szabályozás a terhesség első 90 napjában teszi lehetővé az abortuszt. A közkórházakban ingyenesen hajtják végre, magánintézetek esetén viszont a beavatkozás elvégzése regionális egészségügyi hivatali engedélyhez kötött és egészségügyi, gazdasági vagy szociális okokból kérvényezhető.

Hollandiában nincs konkrétan szabályozva, hogy hányadik hétig legális a beavatkozás, csak egy intervallumot határozott meg a jogalkotó: a fogamzás és az életképesség elérése közötti időszakban. Az életképesség elérését általában a terhesség 24. hetéhez kötik, ugyanakkor a 22. hét után csak ritkán végeznek abortuszt. A beavatkozás elvégzését mindig megelőzi egy 5 napos várakozási idő.

Lengyelországban 1993-ban született meg az a törvény, amely három esetben legitimálja a terhesség-megszakítást:
1.    orvosi jóváhagyással a nő egészségének veszélyeztetése vagy a magzat súlyos testi fogyatékossága esetén
2.    ha a terhesség bűncselekmény eredménye (pl. nemi erőszak), amit az ügyésznek meg kell erősítenie
3.    szülői hozzájárulással kiskorú esetében.
A lengyel jog nem bünteti a nőt, ha illegális abortuszon esik át, de bűncselekménynek minősül, ha valaki a beavatkozás elvégzésére akarja rávenni a nőt.

Svédország 1974. óta egészen a 18. hétig garantált az terhesség mesterséges megszakításához való jog, eddig az időpontig bármilyen okból el lehet végezni. A 18. és a 22. hét között az abortuszhoz orvos hozzájárulása szükséges, és csak egészségügyi indokkal engedélyezhető elvégzése.

Ausztriában a kérelmezett abortusz akkor legális, ha az a nő életét, fizikai vagy lelki egészségét védi, vagy ha a magzat valószínűsíthetően súlyos fejlődési rendellenességgel születne meg. A szexuális erőszak eredményeként létrejött terhesség megszakítása, illetve a mesterséges terhesség-megszakítás szociális vagy gazdasági okból való engedélyezése csak a terhesség első harmadában törvényszerű.

Bulgáriában, Dániában, Portugáliában és Szlovákiában megengedett az abortusz, ha a terhesség első harmadában kérvényezik, és emellett teljesül az alábbi feltételek valamelyike: – a nő szellemi egészsége megóvása érdekében –, ha gazdasági-társadalmi helyzete indokolja, vagy ha a magzat valószínűleg fejlődési rendellenességben szenved, illetve ha a várandósság nemi erőszak eredménye.

Romániában az abortusz a terhesség első 14 hetében törvényes.

Belgiumban az abortusz kérelemre legális. Észtországban, Görögországban, Lettországban, Litvániában, Szlovéniában szintén megengedett.

Cipruson, Luxemburgban és Spanyolországban a nő kérelmére nem kerülhet sor abortuszra, ugyanakkor engedélyezhető a nő egészségének megóvása érdekében, ha a magzatnak valószínűsíthetően valamilyen rendellenessége van, vagy ha a terhesség nemi erőszak következménye, illetve ha a nő hátrányos társadalmi/gazdasági helyzetben van.

Máltán viszont minden esetben illegális a terhesség megszakítása.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Terhesség-megszakítás és a jogalkotás: az abortusz-szabályok szigorítása veszélyes és kontraproduktív lehet

Sajtóinformációk szerint az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság egyhangúlag támogatta azt a javaslatot, amely szerint az új Alkotmánynak úgy kell állást foglalnia, hogy „az élethez és emberi méltósághoz való jog a magzati életet is megilleti”. Gulyás Gergely FIDESZ-es országgyűlési képviselő, az eseti bizottság alelnöke elmondta, hogy ugyan az élethez és emberi méltósághoz való jog magzatra való kiterjesztése nem várható, de lépéseket terveznek annak érdekében, hogy a „jobban megismertessék a nőkkel döntésük súlyát”. A TASZ álláspontja szerint alapos társadalmi vita és a következmények mérlegelése nélkül ilyen jelentős kérdésben döntést hozni nem demokratikus, hiszen az érintetteknek és a szakembereknek nincs lehetőségük a folyamatot befolyásolni.

Biztonságos és legális abortuszhoz való jogot minden nőnek az Európai Unióban

A biztonságos és legális abortusz világnapja alkalmából petíciót indítottak kilenc európai ország civil szervezetei, hogy olyan jogi garancia megteremtésére szólítsák fel az Európa Parlamentet, amelyik valamennyi tagállamban biztosítaná az emberi jogi normák betartatását a terhességmegszakítás tekintetében.

Anyaság és fogyatékosság

„Szerettem volna gyereket és mindaddig próbálkoztam, amíg meg nem tudtam, hogy 14 éves koromban, amikor egy intézetben éltem, sterilizáltak.”