A Számozott utcákkal kapcsolatos intézkedési terv elfogadhatatlan!

A miskolci Számozott utcák lakóinak emberhez méltó elhelyezését szolgáló intézkedési terv teljes átdolgozására szólítja fel a városvezetést a Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat, több jogvédő civil szervezet és független szakember.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) a Számozott utcák felszámolása ügyében megállapította, hogy Miskolc város önkormányzata az ott lakó mintegy 900 emberrel szemben közvetett hátrányos megkülönböztetést valósított meg, mert a kérdéses telepfelszámolást anélkül kezdte meg és folytatta, hogy azt megfelelően előkészítette volna, illetve forrást sem rendelt az intézkedéshez. Az ott élőket ezáltal a hajléktalanság vagy más szegregátumba való költözés veszélyének tették ki. A Hatóság döntésében a várost bírság megfizetésére, és olyan intézkedési tervek elkészítésére kötelezte, amelyek a lakók jogszabályoknak megfelelő elhelyezésére vonatkoznak.

A város a döntést bíróságon támadta meg, a felülvizsgálat során a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a határozatot jogerősen helyben hagyta és a tervek mielőbbi kidolgozására kötelezte Miskolcot. Az önkormányzat által a múlt héten a hatósághoz benyújtott Helyi Esélyegyenlőségi Programja(HEP) álláspontunk szerint intézkedési tervként elfogadhatatlan, mert az a legelemibb elvárásoknak sem felel meg. Véleményünk szerint a jogerősen megállapított diszkriminációs gyakorlat felszámolása és megfelelő kompenzálása érdekében az önkormányzat részéről jóval komolyabb felelősség- és kötelezettségvállalásra lenne szükség e programnál, mert ennekvégrehajtását a jelenlegi szabályozás szerint semmilyen fórum nem ellenőrzi.

Az önkormányzat sem a terv elkészítéséhez, sem annak végrehajtásához nem rendelt tényfeltárást, illetve forrást sem különített el rá. A program lakhatással kapcsolatos egyetlen eleme a Máltai Szeretszolgálat közreműködésével létrejövő Szociális Lakásügynökség, mely„a lakhatás nélkül maradt családok befogadásáról” fog dönteni. Aterv 30 lakást különít el erre a célra, mely nyilvánvalóan a töredéke annak, amelyre szükség lenne az eljárás korábbi adatai alapján. Jelenleg a Számozott utcákban még mintegy 100 család él. A már kiköltöztetett és önként szétszéledő családok kompenzálása is teljesen hiányzik a programból.

A tervből nem derül ki az sem, hogy mit kíván tenni az önkormányzat a területtel. Az tudható csak, hogy a stadion felújítása kizárólag pár utcát érint. Az ott élők a két éve megkezdett telepfelszámolás során a mai napig nem kaptak korrekt tájékoztatást arról, hogy mi a terve az önkormányzatnak azzal a területtel, amely a lakóhelyük.

Álláspontunk szerint amennyiben az Egyenlő Bánásmód Hatóság elfogadja az önkormányzat által benyújtott programot, akkor végképp eltűnik a lehetőség a megállapított jogsértés érdemi és méltányos rendezésére.

Aláírók:

Amnesty International Magyarország Jeney Orsolya igazgató

ERRC (European Roma Rights Centre)DordeJovanovic Elnök

Havas Gábor szociológus

Lengyel Gabriella szociológus

Magyarországi Roma Parlament Horváth Aladár elnök

Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Váradi Gábor elnök

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) Muhi Erika igazgató

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Kapronczay Stefánia ügyvezető igazgató

Roma Polgárjogi Mozgalom BAZ Megyei Szervezete Dancs Mihály elnök

RomaversitasAlapítvány Daróczi Gábor

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Félév után reagált az EMMI, de választ továbbra sem kaptunk

2016. év végén a Parlament elfogadta a Gyermekvédelmi törvény azon módosítását, aminek értelmében súlyos veszélyeztetésnek minősül, így akár a gyermek családból kiemeléséhez is vezethet, ha a szülőt a gyermekorvos, a védőnő, a pedagógus vagy az óvónő nem találja kellően együttműködőnek. Ezért - öt hónappal ezelőtt - nyílt levélben fordultunk Czibere Károly államtitkár úrhoz, kérve, hogy azonnal készüljön el a törvénymódosítás szövegét pontosító, garanciális módszertani anyag. Kértük azt is, hogy annak elkészítésébe vonják be végre a civil szakmai szervezeteket. Tavalyi levelünkre most kaptunk választ, de a Tárca érdemben nem reagált kérésünkre.

Egyetért velünk az ombudsman a Miskolci Önkormányzat roma lakosság elleni jogsértései kapcsán

Üdvözöljük az alapvető jogok biztosának és nemzetiségi helyettesének a mai napon nyilvánosságra hozott jelentését.

KISOKOS: Jogod van! - Mélyszegénységben élőknek készült képregényünk

Jogod van! címmel képregényt készített a TASZ annak érdekében, hogy a mélyszegénységben élő emberek is megismerhessék a jogaikat, szükség esetén megfelelő szervezethez tudjanak fordulni.