A Számozott utcákkal kapcsolatos intézkedési terv elfogadhatatlan!

A miskolci Számozott utcák lakóinak emberhez méltó elhelyezését szolgáló intézkedési terv teljes átdolgozására szólítja fel a városvezetést a Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat, több jogvédő civil szervezet és független szakember.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) a Számozott utcák felszámolása ügyében megállapította, hogy Miskolc város önkormányzata az ott lakó mintegy 900 emberrel szemben közvetett hátrányos megkülönböztetést valósított meg, mert a kérdéses telepfelszámolást anélkül kezdte meg és folytatta, hogy azt megfelelően előkészítette volna, illetve forrást sem rendelt az intézkedéshez. Az ott élőket ezáltal a hajléktalanság vagy más szegregátumba való költözés veszélyének tették ki. A Hatóság döntésében a várost bírság megfizetésére, és olyan intézkedési tervek elkészítésére kötelezte, amelyek a lakók jogszabályoknak megfelelő elhelyezésére vonatkoznak.

A város a döntést bíróságon támadta meg, a felülvizsgálat során a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a határozatot jogerősen helyben hagyta és a tervek mielőbbi kidolgozására kötelezte Miskolcot. Az önkormányzat által a múlt héten a hatósághoz benyújtott Helyi Esélyegyenlőségi Programja(HEP) álláspontunk szerint intézkedési tervként elfogadhatatlan, mert az a legelemibb elvárásoknak sem felel meg. Véleményünk szerint a jogerősen megállapított diszkriminációs gyakorlat felszámolása és megfelelő kompenzálása érdekében az önkormányzat részéről jóval komolyabb felelősség- és kötelezettségvállalásra lenne szükség e programnál, mert ennekvégrehajtását a jelenlegi szabályozás szerint semmilyen fórum nem ellenőrzi.

Az önkormányzat sem a terv elkészítéséhez, sem annak végrehajtásához nem rendelt tényfeltárást, illetve forrást sem különített el rá. A program lakhatással kapcsolatos egyetlen eleme a Máltai Szeretszolgálat közreműködésével létrejövő Szociális Lakásügynökség, mely„a lakhatás nélkül maradt családok befogadásáról” fog dönteni. Aterv 30 lakást különít el erre a célra, mely nyilvánvalóan a töredéke annak, amelyre szükség lenne az eljárás korábbi adatai alapján. Jelenleg a Számozott utcákban még mintegy 100 család él. A már kiköltöztetett és önként szétszéledő családok kompenzálása is teljesen hiányzik a programból.

A tervből nem derül ki az sem, hogy mit kíván tenni az önkormányzat a területtel. Az tudható csak, hogy a stadion felújítása kizárólag pár utcát érint. Az ott élők a két éve megkezdett telepfelszámolás során a mai napig nem kaptak korrekt tájékoztatást arról, hogy mi a terve az önkormányzatnak azzal a területtel, amely a lakóhelyük.

Álláspontunk szerint amennyiben az Egyenlő Bánásmód Hatóság elfogadja az önkormányzat által benyújtott programot, akkor végképp eltűnik a lehetőség a megállapított jogsértés érdemi és méltányos rendezésére.

Aláírók:

Amnesty International Magyarország Jeney Orsolya igazgató

ERRC (European Roma Rights Centre)DordeJovanovic Elnök

Havas Gábor szociológus

Lengyel Gabriella szociológus

Magyarországi Roma Parlament Horváth Aladár elnök

Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Váradi Gábor elnök

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) Muhi Erika igazgató

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Kapronczay Stefánia ügyvezető igazgató

Roma Polgárjogi Mozgalom BAZ Megyei Szervezete Dancs Mihály elnök

RomaversitasAlapítvány Daróczi Gábor

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Miskolcot a létbizonytalanság megszüntetésére kérik civilek az antirasszista világnapon

Ma, az antirasszista világnapon civil szervezetekkel, jogvédőkkel, aktivistákkal világítunk rá a miskolci szegénytelepeken élőket érintő súlyos jogsértésekre, a gettósodás és a nyomor fokozódására. Arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az önkormányzat feladata lenne az emberhez méltó lakhatási és életfeltételek megteremtése Miskolc szegényei számára.

Feleslegesen tönkretett életek

Kilenc hónapnyi félelemmel vegyes várakozás után 2014. májusában megszületett Bence. Az édesanyja még a kórházba is nagytáskával érkezett, hiszen az újszülöttnek szánt ruhákat is vitte magával, hogy majd együtt térhessenek haza otthonukba. Bence problémamentes születése után a csecsemőt az édesanyja mellére fektették, 2 napig gondozhatta, szoptathatta az újszülöttet. A harmadik napon viszont a kórházi védőnő Bence nélkül jelent meg a kórteremben, közölte az anyával: a baba nélkül kell távoznia, hiszen a gyámhivatal Bence családból való kiemeléséről döntött.

A TASZ filmjei a Hégető Honorka-díj megosztott különdíját kapták

A Hégető Honorka-díj célja, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok problémáit bemutató televíziós és online alkotásokat elismerje, az újságírókat és a közönséget érzékenyítse. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elnyertük ezt a díjat 2013-ban.