A választási eljárásról szóló törvény módosítására tettünk javaslatot

Az országgyűlési képviselőcsoportok vezetőihez és a független képviselőkhöz fordult a TASZ és a Számoljunk Együtt Mozgalom.

Október 11-én időközi országgyűlési képviselő-választást tartottak Borsod-Abaúj Zemplén Megye 06. választókerületében. A szavazás jogszerű lebonyolítása érdekében mind a jelölő szervezetek, mind a jelöltek, mind a Számoljunk Együtt Mozgalom szavazatszámláló bizottsági tagokat toborzott, koordinált és készített fel.

A felkészülési szakaszban merült fel azon igény, hogy a szavazás helyétől eltérő településen élő szavazatszámláló bizottsági tagok a saját lakóhelyük szerinti település polgármestere előtt, vagy elektronikus úton tehessenek esküt vagy fogadalmat, hiszen a szavazás helye szerinti polgármester előtti megjelenés nemcsak jelentős idő- és költségveszteséggel járhat, de a jelenleg járványhelyzetben az utazás kifejezetten kockázatosnak is tekinthető. A választási eljárásról szóló törvény szövege nem is zárja ki az ilyen lehetőséget: nem írja elő, hogy mely polgármester előtt kell esküt vagy fogadalmat tenni, a mai technikai megoldások mellett pedig a “polgármester előtt” szófordulatba beleérthető az is, hogy valós idejű videókapcsolat útján történik meg ez az aktus.

A Számoljunk Együtt Mozgalmon keresztül Tóth Ádám független képviselőjelölt és az általa delegálni szándékozott bizottsági tag a TASZ-hoz fordult jogsegélyért, mi pedig választási kifogást készítettünk, mivel jogsértőnek véltük, hogy a helyi választási iroda nem engedte meg a fentiek szerinti eskütételt. A kifogás elutasítása nyomán a TASZ a jogorvoslati szakaszban is segítséget nyújtott; az eljárás a Kúria elutasító döntésével fejeződött be, melynek indokolása egy igen ellentmondásos részt is tartalmaz: “Jelen esetben a Ve. [a választási eljárásról szóló törvény] a kérelmezők által felvázolt egyik alternatív megoldást sem teszi lehetővé. Igaz, hogy sem az elektronikus úton történő, sem a lakóhely szerinti polgármester előtti eskü/fogadalomtétel lehetőségét konkrétan nem zárja ki, de ennek biztosítását semmilyen feltételek mellett sem teszi lehetővé, a választási szervek számára ilyen szervezési feladatot még lehetőségként sem ír elő.”

Mivel a probléma megoldását a jogszabály módosításában, szövegének egyértelműbbé tételében láttuk, így a TASZ a Számoljunk Együtt Mozgalommal együtt levélben kereste meg az országgyűlési képviselőcsoportok vezetőit, továbbá a független képviselőket, annak érdekében, hogy nyújtsanak be törvénymódosítási indítványt, mely lehetővé teszi a szavazatszámláló bizottságok tagjai számára a lakóhelyük szerinti polgármester előtt, vagy az elektronikus úton való eskü- vagy fogadalomtételt. A levelet tájékoztatásul megkapta a Momentum Mozgalom is, tekintettel arra, hogy az időközi választáson jelölő szervezet volt, azonban országgyűlési képviselettel nem rendelkezik.

A Számoljunk Együtt Mozgalommal közös javaslatunk további sorsáról is be fogunk számolni, amennyiben a képviselőcsoportok vagy a független képviselők valamelyike törvénymódosítási javaslatot nyújt be.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Választási csalások: a Kúria döntése sem segít tisztán látni

Az elmúlt hónapokban újabb tanúk, források szólaltak meg a választások eredményének befolyásolását célzó lakcím-létesítések kapcsán – hivatalos személyt egyelőre nem vontak felelősségre ezekben az ügyekben. Eközben a Kúria döntést hozott egy olyan perben, ami elősegíthette volna a tisztánlátást az esetleges választási csalásokkal kapcsolatban, legyen szó akár a 2018-as, akár az előttünk álló választásokról.

A gyanús eseteket ki kell vizsgálni, az elveszett közbizalmat helyre kell állítani a választások tisztaságában! 

Akár történtek csalások a szavazás napján, akár nem, a választások tisztaságába, törvényességébe vetett közbizalom megrendülése rendkívül súlyos válságtünet egy demokráciában. Csak akkor élvezheti a választópolgárok bizalmát az újonnan megalakuló Országgyűlés és az annak bizalmát élvező Kormány, és csak akkor nyerhetik vissza a választópolgárok bizalmukat a választási szervekben és eljárásban, ha a választások tisztasága körüli kételyeket az arra hivatott szervek eloszlatták.

Az Állami Számvevőszék három legnagyobb hazugsága

Közelmúltban kiadott állásfoglalásunkra az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenzéki pártokat ért szankcióról egy állami szervhez szokatlanul heves reakció érkezett az ÁSZ-tól. Közleményük azonban nem csak hevessége miatt sikerült emlékezetesre, hanem amiatt is, hogy minden bekezdésére jut egy olykor kérdésnek álcázott, könnyen megcáfolható  ̶á̶l̶l̶í̶t̶á̶s̶ hazugság.