Abszurd indokokkal utasította el az ügyészség Hadházyék feljelentését, a képviselők új eljárást indítanak segítségünkkel

Az ügyészség újra elutasította az MTVA-ban bántalmazott képviselők feljelentését. Három országgyűlési képviselő, Szél Bernadett, Hadházy Ákos és Varju László a mi segítségünkkel újabb büntetőeljárást indít.

Az MTVA székházában történt, országgyűlési képviselőket érintő erőszakos cselekmények miatt tett feljelentést másodszorra is elutasította az ügyészség, miután Szél Bernadett és Hadházy Ákos a segítségünkkel panasszal éltek az első döntés ellen. A panaszt a mai napon elutasította a Legfőbb Ügyészség - Szél Bernadett és Hadházy Ákos, továbbá Varju László pótmagánváddal fognak élni, amelyben továbbra is mi képviseljük őket. Az új eljárás eredményességéhez azonban szükséges, hogy az erőszakosan fellépő biztonsági őrök személye ismert legyen, így arra kérünk mindenkit, akinek a fegyveres biztonsági őrség erőszakosan fellépő tagjainak személyazonosságáról tudomása van, keressen meg minket.

Az ügyészség arra hivatkozva utasította el a képviselők panaszát, hogy a nyomozás alapján nem történt bűncselekmény. Az ügyészségi nyomozás azonban rendkívül hiányos volt, még tanúmeghallgatásokra sem került sor. A sértettek nem mondhatták el, mi történt velük az MTVA épületében és a biztonsági őröket sem hallgatták megr - annak ellenére, hogy még egy kocsmai verekedés után is minden érintettet részletesen kihallgatnak. Rejtély tehát, hogy egy ilyen horderejű ügyben erre miért nem került sor. A nyomozás nagyrészt a videófelvételek megtekintésére és az iratok áttekintésére korlátozódott, ami nyilvánvalóan nem tekinthető teljeskörű eljárásnak.

A feljelentés elutasításáról szóló döntés egyik legabszurdabb elemét, miszerint a képviselők nem képviselői minőségükben jártak el az épületben, a Legfőbb Ügyészség is megismétli. A képviselők kétséget kizáróan hivatalos személyként jártak el az MTVA-ban, már csak azért is, mert eleve képviselőségük miatt engedték be őket. Továbbá a képviselők az MTVA vezetésével akartak egyeztetni, ez is azt támasztja alá, hogy jogszerű és hivatalos minőségükben jártak el. Az ügyészség politikai motivációjúnak tartja a képviselők belépését, ami véleménye szerint nem lehet hivatalos eljárás. A Legfőbb Ügyészség szerint a képviselők ellen jogszerűen léptek fel a biztonsági őrök, mivel ők veszélyeztették az MTVA működését.

Ezen túl a Legfőbb Ügyészség gyakorlatilag megismétli a Központi Nyomozó Főügyészség álláspontját, például azt is a tarthatatlan és valótlan állítást is, miszerint a képviselők erőszakosan léptek fel a biztonsági őrség tagjaival szemben. A valóság ennek éppen az ellenkezője, ezt bárki megnézheti a nyilvánosságra került felvételeken. A Legfőbb Ügyészség ezen túl ragaszkodik ahhoz a téves állásponthoz, miszerint az MTVA épületének gyakorlatilag egésze közérdekű üzem, holott a vonatkozó jogszabály szerint azt jelen esetben csak az “elektronikus hírközlő hálózat” tekinthető annak. A képviselők ugyanakkor nem foglalkoztak a konkrét infrastruktúrával, hanem az MTVA vezetőségével, szerkesztőkkel akartak egyezteni. Könnyen belátható, hogy az épület üres folyosói, lépcsőházai nem tartoznak a védett, hírközlő hálozathoz.

A Legfőbb Ügyészség döntésének legszürreálisabb megállapítása azonban a következő:

“A rendőrség azon döntése, hogy az országgyűlési képviselők sérelmére elkövetett bántalmazás miatt tett bejelentések alapján azért nem mentek be az MTVA épületébe, mivel országgyűlési képviselők sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja nem merült fel, a körülményeket, történteket tekintve nem tekinthető jogtalannak, és valójában a biztonsági őrség jogszerű eljárására figyelemmel megalapozott volt, így e körben - mint ahogy a határozatban szerepel - sem a hivatali visszaélés, sem a bűnpártolás tényállási elemei nem valósultak meg.”

A rendőrség passzív magatartását tehát azért tartja jogszűnek a Legfőbb Ügyészség, mert a bántalmazás nem országgyűlési képviselők sérelmére történt (!) Tehát, ha el is fogadnánk azt a minden alapot nélkülöző állítást, hogy a képviselők “egyszerű állampolgárként” voltak jelen, akkor sem megengedhető az, hogy a rendőrség nem intézkedik, amikor bűncselekmény gyanúja merül fel. Az érvelés pedig ott is hibás, hogy az intézkedés - az épületen kívül tartózkodó rendőrök számára nyilvánvalóan nem észlelhető - jogalapja miatt sem tartotta szükségesnek a rendőrségi fellépést.

Fontosnak tartjuk, hogy az MTVA-ban történteknek következménye legyen, ezért a képviselőknek a pótmagánvádas eljárásban is jogi képviseletet nyújtunk.

Kép forrása: Hadházy Ákos Facebook

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Nem sértette meg a Hír TV jóhírnevét a TASZ

A Fővárosi Törvényszék május 23-án elutasította a Hír TV keresetét, amelyet a csatorna a Társaság a Szabadságjogokért és az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) ügyvédje, Farkas Lilla ellen indított. A bíróság I. fokú, nem jogerős ítélete szerint az alperesek szólásszabadságukkal éltek, amikor a Hír TV Gyöngyöspatáról szóló, az iskolai szegregációt tagadó műsorát bírálták.

Alapjogokat sért az új Polgári törvénykönyv

Az új Polgári törvénykönyv antidemokratikus eljárás eredménye. Korlátozó rendelkezései és hiányzó garanciái miatt sérti a szólás- és információszabadságot, a különböző életfelfogású állampolgárok egyenlőségét és a fogyatékkal élők méltóságát.

A kormánynak nem sikerült megvédenie döntéseit - alternatív válaszlevelet küldtünk Viviane Redingnek, az Európai Bizottság alelnökének

Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a TASZ közös alternatív válaszlevelet küldött Viviane Redingnek, az Unió alapjogi biztosának, amely részletes választ ad a biztos kormányhoz intézett korábbi kérdéseire. Álláspontunk szerint ugyanis a kormány válaszában nem tudta meggyőzően bizonyítani demokratikus elköteleződését, szakmai okokkal védhetetlennek bizonyultak az Unió által kifogásolt, a bíróságok függetlenségét sértő és az adatvédelmi biztos intézményének felszámolására vonatkozó intézkedések.