Alapjogokat sért a HIV-vel élők ellátásának megtagadása

Az alapvető jogok biztosa a TASZ beadványa alapján lefolytatott vizsgálata számos alapvető jog sérelmét állapította meg.

A TASZ 2011. novemberében fordult az Országgyűlési Biztosok Hivatalához valamint az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, egy álláspontunk szerint alapvető jogokat és az egyenlő bánásmód elvét sértő gyakorlat miatt.

Kérelmeztük, hogy a Központi Stomatológiai Intézet ellen induljon eljárás az ott kifüggesztett felirat miatt, ami arról tájékoztatott, hogy nem látják el a HIV-fertőzött és AIDS-beteg pácienseket.
Az ombudsman számos egészségügyi ellátást nyújtó intézményt keresett meg a vizsgálat során. A legtöbb intézmény válaszában nem jelzett problémát a HIV-vel élők ellátásában. Az ellátás problémáját azonban jelzi, hogy néhány tájékoztatást nyújtó kórházban jogsértő gyakorlat illetve belső szabályzat van érvényben, illetve hogy az Egyesített Szent István és Szent László Kórház igazgatójától kapott tájékoztatás szerint "más szolgáltatók számos alkalommal irányítanak hozzájuk általuk is ellátható HIV fertőzött vagy AIDS betegeket fertőzöttségükre hivatkozva." Ezt az állítást támasztja alá a Pécsi Egyetem Klinikai Központjának Kórházhigiénés Szabályzatának 14. pontjában foglalt jogsértő protokoll:
„A HIV pozitív betegeket nem szükséges elkülöníteni. Azt a HIV-pozitív beteget azonban, akinél vérzéses elváltozás, nyitott vagy drenált seb, fekélyes bőrelváltozás fordul elő vagy inkontinens, a fővárosi Szent László Kórházban kell elhelyezni.”
Ezen jogsérő protokoll megszüntetésére az ombudsman felszólította az intézmény igazgatóját.
Az ombudsmani jelentés azt a sajnálatos tényt is feltárta, hogy a Nemzeti AIDS Bizottság 2012-ben, a minisztérium válaszáig, egyáltalán nem ülésezett. Emellett a még 2012 januárjában az Országgyűlés elé került II. Nemzeti AIDS Stratégia tervezetet sem fogadták el. Az ombudsman álláspontja szerint: „Mindez felveti, hogy a prevenciós munkát nem övezi kell figyelem a kormányzat részéről.”
Az ombudsman a panaszban foglalt esetben megállapította az alapjogok sérelmét az alábbiak szerint:
„Tekintettel arra, hogy a Központi Stomatológiai Intézetben kifüggesztett továbbküldésről rendelkező tájékoztató elhelyezése idején és kifüggesztésének tartalma alatt nem rendelkezett sem jogszabály, sem szakmai protokoll a HIV fertőzött és AIDS betegek meghatározott ellátási helyen történő fogászati ellátásáról, megállapítom, hogy a cselekmény mind a jogbiztonság, mind a testi és lelki egészséghez való jog, mind pedig az emberi méltósághoz való tekintetében visszásságot okozott. Végső soron pedig az a tény, hogy az érintettek betegségük miatt nem részesülhettek abban az ellátásban, amelyben bárki más, a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik.”
Az alapvető jogok biztosa az alábbi intézkedéseket rendelte el:
- felkérte „a Központi Stomatológiai Intézet igazgatóját, intézkedjen, annak érdekében, hogy a vizsgálat megállapította jogsértőhöz hasonló tartalmú tájékoztatókat a jövőben ne helyezhessék ki”
- felkérte „a Pécsi Egyetem Klinikai Központjának igazgatóját, intézkedjen a Kórházhigiénés Szabályzat 14. Pontjában foglalt jogsértő protokoll megszüntetése, és a jogszabályoknak megfelelő eljárásrend kialakítása érdekében”
- valamint felkérte „az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja felül a Nemzeti AIDS Bizottság munkáját, és tegye meg a szükséges intézkedéseket tevékenysége hatékonyabbá tétele érdekében, továbbá kezdeményezze az érintett fogászati ellátások szakmai protokollnak megfelelő finanszírozáson alapuló megvalósítását.”
Az alapvető jogok biztosának teljes jelentését itt olvashatja.
  • http://ataszjelenti.blog.hu/a_fogorvostol_vagy_a_hiv-tol_feljunk

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Hivatalosan elhagyatva - FRISSÍTVE

Az oroszországi ártalomcsökkentés a megszűnés szélén áll - tekintse meg a moszkvai AIDS konferencián készült videónkat - FRISSÜLVE

Beszámoló a szlovéniai WHO technikai megbeszélésről, téma: HIV és más STD-k MSM (men who have sex with men) körben, 2008. május

A szlovén EU elnökség alkalmából, a WHO a szlovén Egészségügyi Minisztériummal közösen rendezett egy kétnapos rendezvényt a szlovéniai Bledben, ahová a TASZ-t is meghívták, hogy képviselje a magyarországi civil szervezeteket.

Mire számíthatsz az egészségügyben, ha HIV-vel élsz?

1988. óta minden december elsején az egész világon megemlékezünk a HIV-fertőzöttekről és az AIDS-ben meghaltakról. Hanem a HIV-fertőzöttek az év többi 364 napján is HIV-vel élnek. Hatalmasat változott az elmúlt 15 évben az, ahogy a HIV-fertőzöttek élnek, illetve az is, hogy mi a HIV-fertőzés jelentősége egy-egy ember életében vagy a társadalom szempontjából. Különösen igaz ez a kombinációs HIV-terápia bevezetése óta, ami hatékonyan és hosszú távon, és csak nagyon csekély mellékhatások mellett képes ellenőrzés alatt tartani a szervezetben élő vírust. Ami azonban nem, vagy csak nagyon lassan változik, az a HIV-fertőzéssel kapcsolatos és a HIV-vel élőket sújtó stigma és diszkrimináció.