Alkotmánybírósághoz fordult a TASZ

A TASZ az Alkotmánybírósághoz fordult a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadásának kriminalizálása miatt. Azt kértük, hogy az Alkotmánybíróság semmisítse meg a büntető törvénykönyv 269/C.§-át.

A TASZ álláspontja szerint a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek tagadásának tiltása több ok miatt is alkotmánysértő.

1. Normavilágosság követelménye

A tényállás nem felel meg a normavilágosság követelményének. A Btk. 269/C.§ szövege olyan összetett, definiálatlan szavakat használ („más emberiség elleni cselekmény”), amelyek tartalma a jogrendszer más normái által nem definiáltak. Nem lehet pontosan értelmezni, hogy mely nemzeti szocialista és mely kommunista rendszerekre vonatkozik a tiltás.
A nemzeti szocialista rendszer Magyarországon 1944 októberétől, a Szálasi kormány hatalomra jutásától regnált. Ily módon értelmezhető úgy is, hogy a munkaszolgálattal és koncentrációs táborokkal kapcsolatban, kizárólag erre az időszakra vonatkozna a tiltás. A kommunista rendszerek 1917 óta a világ számos országában léteznek. Ezek a rendszerek ma nem mind ismerhetőek meg teljességükben. Csak egy példával élve: az észak-koreai megsemmisítő táborokról nincsenek pontos és megbízható információink. Azonban ezek tagadása vagy kétségbevonása is büntetőjogi felelősséget keletkeztet.

2. Az öncenzúra veszélye

A szólásszabadságát gyakorló jogalany mérlegelni kénytelen akár a tényállás hatálya alá nem tartozó tartalmú véleményének ismertetése során is. Ezzel a véleményt formálni akarókat jelentős öncenzúrára kényszeríti a norma.

3.Büntetőjog ultima ratio jellege

A büntető törvénykönyvi tényállások megalkotása során a jogalkotónak figyelembe kellett volna vennie a büntetőjog ultima ratio jellegét, azaz a büntetőjog csak végső eszközként vehető igénybe akkor, ha az igénybevétel szükséges és arányos. A köznyugalom sérelme nem felel meg ennek az elvárásnak.


4. Kutatás szabadsága

Az Alkotmányban biztosított tudományos élet szabadságát és a tanítás szabadságát aránytalanul korlátozza az új tényállás. A normaszöveg alkalmazása oda vezethet, hogy a büntető bíróságoknak tudományos kérdésekben kell állást foglalniuk. Annak megítélése, hogy egy totalitárius rendszer bűneit jelentéktelen színben tünteti-e fel egy történelmi mű, ahhoz a történettudomány álláspontját kell ismernie és mércéül alkalmaznia a bíróságnak. A bíróságok által nem eldönthető kérdés, hogy az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 223 forradalmárát halálra ítélő igazságszolgáltatás emberiség elleni cselekményt hajtott-e végre ; vagy hogy a vörös khmerek kambodzsai kommunista pártjának népirtása jelentősebb volt-e a náci népirtásnál.

Az indítványt innen letöltheti.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

KISOKOS: Mit tehetek, ha politikai szabadságjogaimat megsértették?

Ha valakit politikai szabadságjogai valamelyikében sérelem ér, az alábbi lehetőségek közül választhat a jogsérelem orvoslása érdekében:

10 tipp a sajtó ellen politikusoknak!

Hétvégén Kötcsén megint testi erővel akadályoztak egy újságírót munkája elvégzésében, az Index.hu szerint a TEK munkatársai léptek fel így kollégájukkal szemben. Egyre bevettebb gyakorlat ez, pedig az igazán furfangos politikusok csak legvégső esetben nyúlnak erőszakhoz a kényelmetlen kérdéseket feltevő újságírók ellen. Nekünk szerencsére vannak más ötleteink: íme 10 tipp politikusoknak arra, hogyan rázzák le ezeket a semmirekellő firkászokat a mindennapokban.  

 csendesforradalmar_gomb.png

Dojcsák Dalma

Segítsd te is az újságírók elől menekülő országgyűlési képviselők munkáját!

Az MNB alapítványok botrányát firtató újságírókat Kövér László egy nappal tegnapi kérdéseik után kitiltotta a Parlamentből. Az újságírók azért nem léphetnek be az épületbe, mert nem csak azon a kevés kijelölt helyen tették fel kérdéseiket, amit a házelnök engedélyez nekik. Az újságírók feladata egy demokráciában a tájékoztatás, és ezt nem korlátozhatja önkényes indokokkal az országgyűlés elnöke. Pedig a jelenlegi szabályok alapján országgyűlési képviselők könnyedén elkerülhetik a Parlament forgatásra kijelölt folyosóit.