Április 6-án, de nem ott! – ismét felszólítottuk az NVI-t!

A külföldön szavazó választópolgárok szavazását akár meg is hiúsíthatják és tovább drágíthatják a helyi választási irodák tájékoztatásának újabb hibái. Ezúttal a londoni szavazók egy részét tévesztették meg a szavazás helyszínéről. Korábban arra figyelmeztettük a Nemzeti Választási Irodát (NVI), hogy az amerikai kontinensen szavazók egy részét félretájékoztatták a szavazás időpontjáról. Ezt az NVI korrigálta, de úgy tűnik, a tájékoztatás minősége továbbra sem biztosított. Ezért felszólítottuk az NVI-t, dolgozzon ki megfelelő eljárásokat a tájékoztatási hibák hatékony megelőzésére, és a bekövetkezett hibák időben történő korrigálására.

Ezúttal nem a szavazás időpontja, hanem a helyszíne tekintetében küldtek téves adatokat egyes irodák: közvetlenül az érintett választópolgároktól a TASZ arról értesült, hogy több, a 2014-es országgyűlési választásokon szavazatát Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában leadni kívánó választópolgár is hibás értesítést kapott a szavazás helyszínéről. Az érintett állampolgárokat külképviseleti névjegyzékbe való felvételi kérelmükre reagálva az illetékes helyi választási iroda értesítette a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételükről. Azonban több, Magyarország londoni nagykövetségén szavazni kívánó, a külképviseleti névjegyzékbe felvett polgárnak küldött értesítés „35 Eaton Place, London SW1X 8BY”-t jelöli meg a szavazás helyszínének, holott a londoni szavazás helyszíne „River Room and Paint Gallery, Millbank Tower, 21-24 Millbank SW1P 4QP, London”. (Az előbbi cím valóban Magyarország londoni nagykövetségének címe, azonban a londoni nagykövetség a saját címétől távol található külső helyszínen rendezi meg a külképviseleti szavazást.) Ugyan egyes esetekben a hibát újabb értesítésben korrigálták, de olyan esetről is beszámoltak nekünk, amelyben a hibás tájékoztatást nem követte helyesbítés.

A külképviseleti szavazás különféle helyszíneiről természetesen máshol is elérhető információ. Ugyanakkor semmi nem indokolja, hogy a választópolgár egy, a választások megszervezéséért felelős állami szervtől kapott hivatalos tájékoztatás pontosságát megkérdőjelezze és felülvizsgálja. A félrevezető tájékoztatás egyik lehetséges következménye tehát az, hogy a félretájékoztatott választópolgár szándéka ellenére nem tud részt venni a választásokon. A választójogát felelősen gyakorló állampolgár is joggal feltételezi, hogy más ügyeinek intézése mellett a külképviseleti szavazás helyszínén akár röviddel szavazás befejezése előtt is megjelenthet. A választási eljárásról szóló törvény ugyanis úgy rendelkezik, hogy aki a választások hivatalos befejezéséig beáll a szavazóhelyiség előtti sorba, annak joga van gyakorolni választójogát. Aki tehát bármi miatt úgy dönt vagy arra kényszerül, hogy viszonylag későn jelenjék meg a szavazás helyszínén, az a félretájékoztatás következtében – még ha a tévesen megjelölt helyszínen tájékoztatják is a valós helyszínről – már nem tud idejében a szavazás valós helyszínére érni, és nem tud élni választójogával.

Ugyanakkor azok, akik még idejében értesülnek a szavazás valós helyszínéről az értesítőjükben megjelölt helyszínen, a téves tájékoztatás következtében esetleg fölösleges további költségeket és időbefektetést kénytelenek vállalni, hogy a szavazás tényleges helyszínére jussanak az értesítőjükben megjelölt helyszínről. Mivel az Egyesült Királyságban London az egyetlen külképviseleti választási helyszín, a választásokon részt venni kívánó magyar állampolgárok nagy része már eleve jelentős időt és anyagi erőforrásokat kell fordítson arra, hogy a szavazás helyszínére utazzon, hogy választójogát gyakorolhassa. Ezeket a ráfordításokat tetézi a félretájékoztatás következtében fellépő esetleges további idő- és anyagi ráfordítás.

A választási szervek 2014-ben először alkalmazzák az új választási eljárási törvényt. A magyar választópolgárok egy részének azonban sorozatos kételyei merülnek fel az elkövetkező választások tisztaságát valamint a választások megszervezéséért felelős intézmények szakmaiságát illetően. Ezeket a kételyeket erősítik, s ezzel egy időben a választók bizalmát gyengítik a választások megszervezéséért felelős intézmények – minden bizonnyal gondatlanságból fakadó – hibái. Álláspontunk szerint az új választási eljárási szabályok alkalmazása során a választások megszervezéséért felelős szervezeteknek – s így elsősorban a Nemzeti Választási Irodának – éppen ezért az átlagosnál is nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a választási eljárás szabályszerű, hibátlan lebonyolítására. A választók bizalmának, az új választási eljárás tisztaságába vetett hitének elnyeréséhez nem elegendő a felelős intézmények puszta jóhiszeműsége: ehhez a jóhiszeműségen túl a választások megszervezéséért és lebonyolításáért felelős intézmények ténylegesen megbízható működése is nélkülözhetetlen.

Mindezek alapján nem csupán azt kezdeményeztük, hogy az NVI azonnal utasítsa a helyi választási irodákat az összes érintett tájékoztatására a szavazás valós helyszínéről, hanem  arra is felszólítottuk az NVI-t, hogy a helyi választási irodáknak az eddiginél hatékonyabb tájékoztatást és képzést nyújtson, valamint dolgozzon ki a további félretájékoztatást megelőző, és a hibák hatékony korrekcióját lehetővé tevő minőségbiztosítási eljárásokat.

Update: Dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnökasszonyának válaszlevelét itt olvashatja.

A külképviseleti szavazással kapcsolatos teendőkről további tájékoztatást talál itt: http://tasz.hu/politikai-reszvetel/szavazas-kulfoldrol-1x1

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A külföldi szavazók megtévesztésének megakadályozására szólítottuk fel az NVI-t

A külföldön szavazók választójogának ellehetetlenítését eredményezheti, ráadásul az eddigieknél is mélyebben a pénztárcájukba nyúlhat egyes Helyi Választási Irodák tájékoztatási gyakorlata. Megeshet ugyanis, hogy a választási irodától kapott értesítő alapján borsos összegért a szavazás helyszínére repülő szavazó április 6-án már csak a nagykövetség zárt kapui előtt értesül róla: a szavazás az előző nap volt. Mindezt azért, mert egyes helyi választási irodák félretájékoztatták az amerikai kontinensen szavazókat: az értesítő tartalmával ellentétben ők nem április 6-án, hanem 5-én szavaznak.

Választási eljárás – szükséges, de nem elégséges lépés

Május 18-án három kormánypárti képviselő kezdeményezte az alig két héttel korábban hatályba lépett választási eljárási törvény módosítását. Az indokolás kitér a május 6-án általunk (Eötvös Károly Intézet, Magyar Helsinki Bizottság, Political Capital Institute, Társaság a Szabadságjogokért, Transparency International Magyarország) összeállított kritikákra is. Ha a parlament végül a jelen formájában megszavazza a módosító javaslatot, azzal a szabályozás által lehetővé tett, a névjegyzékekkel és a levélcsomagokkal kapcsolatos választási csalási próbálkozások előtt legalább egy kapu bezárulhat. Továbbra is látni kell azonban, hogy a levélben szavazás számos, jogi eszközökkel nem megakadályozható visszaélésre ad lehetőséget.

Felhívásunk a Köztársasági Elnöknek

A Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság és az Eötvös Károly Intézet közös nyílt levélben szólította fel a köztársasági elnököt, hogy küldje az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra az önkormányzati választási rendszer és a választási eljárás átalakításáról szóló, az Országgyűlés által már elfogadott törvényt.