Az intézetek uralják Európa térképét

A Mental Health Europe és a TASZ közös beszámolója a Mapping Exclusion (A kirekesztés térképe) című kiadványról, amey európai összehasonlításban veszi górcső alá a mentális problémákkal élő embereknek nyújtott szolgáltatásokat, és elemzi azokat emberi jogi szempontból.

"A több országban is tetten érhető változások ellenére Európában az intézményes ellátás tekinthető a domináns gyakorlatnak" – összegzi 32 országból összegyűjtött tapasztalatait Mapping Excluison (A kirekesztés térképe) című tanulmányban a Mental Health Europe. A szervezet pszichiátriai betegeknek minősített személyek érdekvédelmét látja el nemzetközi szinten.

A riport a legfontosabb problémára hívja fel a figyelmet: a mentális problémákkal élő személyek intézményekbe terelése és elzárása az európai jóléti rendszerekbe mélyen beleépült, a szociális ellátások által generált egyik legsúlyosabb jogfosztó mechanizmus. Miközben pedig az európai államok legtöbbje kihirdette a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt, legtöbbjük nem tett megfelelő és hatékony lépéseket az intézetek bezárása és az alternatív szolgáltató rendszerek kiépítésének irányába. 
A riport megállapítja, hogy számos különbség van az egyes országok, különösen pedig Nyugat- és Kelet-Európa között. A nyugat-keleti lejtőt követve mind nagyobb arányban találjuk a mentális zavarokkal és fogyatékossággal élő személyeket intézményekben elhelyezve, cselekvőképességüktől megfosztva. Azonban tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy az intézményes ellátás a posztszocialista jóléti államok sajátja lenne: a szociális intézetek és a pszichitriai kórházak domináns szerepet játszanak Belgiumban, Franciaországban és Németországban. 
A riport két részből épül fel: Kozma Ágnes és Petri Gábor tanulmánya áttekintést ad az intézméntelenítés, a cselekvőképesség és gondnokság, illetve a személyes költségvetés európai beágyazódásáról. Tanulmányuk végén szakpolitikai javaslatokat tesznek. A tanulmány terjedelmes függeléke 32 ország vonatkozásában ismerteti a mentális problémával élő személyekre vonatkozó legfontosabb szociológiai adatokat és szakpolitikai irányokat. 
Az angol nyelvű tanulmány itt érhető el: Mapping Exclusion - Institutional and community-based services in the mental health field in Europe.
Magyar nyelvű összefoglaló itt érhető el: A kirekesztés térképe - Európa áttekintő vizsgálat a pszichiátriai intézményi és közösségi ellátásokról.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Pontatlan tudósítások a mozsgói szociális otthon vizsgálatával kapcsolatban

Az EMMI felejelentést tett, mert álláspontja szerint a mozsgói szociális otthont megalapozatlan vádak érték. Az ezzel kapcsolatos híradások pontatlanul tudósítanak az események sorrendjéről és a TASZ felelősségéről az üggyel kapcsolatban. A TASZ tavaly nyáron fordult az ombudsmanhoz, miután egy anonimitást kérő panaszos bántalmazásokról tanúskodó felvételeket és egyéb panaszokat küldött a szervezetnek. A TASZ célja ezzel kizárólag a fogyatékossággal élő emberek jogainak védelme volt, s így volt biztosított, hogy gyors és pártatlan vizsgálat lesz az intézményben.

Kisokos: a támogatott döntéshozatalról

A gondnokság alá helyezést rossz megoldásnak tartjuk, mert úgy próbál meg védelmet nyújtani a kiszolgáltatottság ellen, hogy megfosztja az érintett személyt jogaitól. Ezzel szemben már Magyarországon is létezik egy alternatív megoldás, az ún. támogatott döntéshozatal, amely úgy biztosít az érintett számára egy támogatót, hogy nem érinti az ellátott személy döntési jogát. A támogató segíthet,
jelen lehet a fontosabb döntések meghozatalánál, de nem dönthet a támogatott személy helyett. Erről szól ez a tájékoztató.

A poszt könnyen érthető verzióját ide kattintva érheted el.

Uniós források és a fogyatékosügy II.

Előző blogbejegyzésünkben arról írtunk, hogyan kezdett el a magyar állam fogyatékos embereket célzó EU-s programokkal dolgozni, és hogy az induló programok mennyire vették figyelembe a Magyarországra is kötelező erejű, a magyar állam által is vállalt emberi jogi kereteket.  Elemzésünket az alábbiakban folytatjuk.