Az intézetek uralják Európa térképét

A Mental Health Europe és a TASZ közös beszámolója a Mapping Exclusion (A kirekesztés térképe) című kiadványról, amey európai összehasonlításban veszi górcső alá a mentális problémákkal élő embereknek nyújtott szolgáltatásokat, és elemzi azokat emberi jogi szempontból.

"A több országban is tetten érhető változások ellenére Európában az intézményes ellátás tekinthető a domináns gyakorlatnak" – összegzi 32 országból összegyűjtött tapasztalatait Mapping Excluison (A kirekesztés térképe) című tanulmányban a Mental Health Europe. A szervezet pszichiátriai betegeknek minősített személyek érdekvédelmét látja el nemzetközi szinten.

A riport a legfontosabb problémára hívja fel a figyelmet: a mentális problémákkal élő személyek intézményekbe terelése és elzárása az európai jóléti rendszerekbe mélyen beleépült, a szociális ellátások által generált egyik legsúlyosabb jogfosztó mechanizmus. Miközben pedig az európai államok legtöbbje kihirdette a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt, legtöbbjük nem tett megfelelő és hatékony lépéseket az intézetek bezárása és az alternatív szolgáltató rendszerek kiépítésének irányába. 
A riport megállapítja, hogy számos különbség van az egyes országok, különösen pedig Nyugat- és Kelet-Európa között. A nyugat-keleti lejtőt követve mind nagyobb arányban találjuk a mentális zavarokkal és fogyatékossággal élő személyeket intézményekben elhelyezve, cselekvőképességüktől megfosztva. Azonban tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy az intézményes ellátás a posztszocialista jóléti államok sajátja lenne: a szociális intézetek és a pszichitriai kórházak domináns szerepet játszanak Belgiumban, Franciaországban és Németországban. 
A riport két részből épül fel: Kozma Ágnes és Petri Gábor tanulmánya áttekintést ad az intézméntelenítés, a cselekvőképesség és gondnokság, illetve a személyes költségvetés európai beágyazódásáról. Tanulmányuk végén szakpolitikai javaslatokat tesznek. A tanulmány terjedelmes függeléke 32 ország vonatkozásában ismerteti a mentális problémával élő személyekre vonatkozó legfontosabb szociológiai adatokat és szakpolitikai irányokat. 
Az angol nyelvű tanulmány itt érhető el: Mapping Exclusion - Institutional and community-based services in the mental health field in Europe.
Magyar nyelvű összefoglaló itt érhető el: A kirekesztés térképe - Európa áttekintő vizsgálat a pszichiátriai intézményi és közösségi ellátásokról.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Megnyertük az otthongondozó anyák és gyermekeik perét az állam ellen

Nem hagyhatja magukra a súlyos-halmozott fogyatékossággal élő embereket, és az őket gondozó édesanyjukat az állam! Az érintett családok emberi méltóságát, magánélethez való jogát, és egyenlő bánásmódhoz való alapjogát súlyosan megsértették az állami szervek azzal, hogy nem tartanak fenn a törvényeknek megfelelő ellátásokat – mondta ki a Fővárosi Törvényszék abban a perben, amelyben a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) képviselte őket. Az ítélet óriási hatással lehet több ezer, hasonló helyzetben lévő család életére.

Rendszerszintű munkaerőhiány sújtja az állami fogyatékos és pszichiátriai otthonokat

Már a lakók ellátását és a biztonságos munkakörülményeket is veszélyezteti az intézetekben tapasztalható szakemberhiány, amit a hozzánk érkező megkeresések is megerősítenek. Fogyatékossággal élő személyek, családtagjaik és dolgozók is panaszkodnak a bentlakásos szociális intézményeket sújtó munkaerőhiányról.

Önállóan akarok dönteni az életemről

Könnyen érthető blog a támogatott döntéshozatalról és a gondnokságról.