Az intézetek uralják Európa térképét

A Mental Health Europe és a TASZ közös beszámolója a Mapping Exclusion (A kirekesztés térképe) című kiadványról, amey európai összehasonlításban veszi górcső alá a mentális problémákkal élő embereknek nyújtott szolgáltatásokat, és elemzi azokat emberi jogi szempontból.

"A több országban is tetten érhető változások ellenére Európában az intézményes ellátás tekinthető a domináns gyakorlatnak" – összegzi 32 országból összegyűjtött tapasztalatait Mapping Excluison (A kirekesztés térképe) című tanulmányban a Mental Health Europe. A szervezet pszichiátriai betegeknek minősített személyek érdekvédelmét látja el nemzetközi szinten.

A riport a legfontosabb problémára hívja fel a figyelmet: a mentális problémákkal élő személyek intézményekbe terelése és elzárása az európai jóléti rendszerekbe mélyen beleépült, a szociális ellátások által generált egyik legsúlyosabb jogfosztó mechanizmus. Miközben pedig az európai államok legtöbbje kihirdette a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt, legtöbbjük nem tett megfelelő és hatékony lépéseket az intézetek bezárása és az alternatív szolgáltató rendszerek kiépítésének irányába. 
A riport megállapítja, hogy számos különbség van az egyes országok, különösen pedig Nyugat- és Kelet-Európa között. A nyugat-keleti lejtőt követve mind nagyobb arányban találjuk a mentális zavarokkal és fogyatékossággal élő személyeket intézményekben elhelyezve, cselekvőképességüktől megfosztva. Azonban tévednénk, ha azt gondolnánk, hogy az intézményes ellátás a posztszocialista jóléti államok sajátja lenne: a szociális intézetek és a pszichitriai kórházak domináns szerepet játszanak Belgiumban, Franciaországban és Németországban. 
A riport két részből épül fel: Kozma Ágnes és Petri Gábor tanulmánya áttekintést ad az intézméntelenítés, a cselekvőképesség és gondnokság, illetve a személyes költségvetés európai beágyazódásáról. Tanulmányuk végén szakpolitikai javaslatokat tesznek. A tanulmány terjedelmes függeléke 32 ország vonatkozásában ismerteti a mentális problémával élő személyekre vonatkozó legfontosabb szociológiai adatokat és szakpolitikai irányokat. 
Az angol nyelvű tanulmány itt érhető el: Mapping Exclusion - Institutional and community-based services in the mental health field in Europe.
Magyar nyelvű összefoglaló itt érhető el: A kirekesztés térképe - Európa áttekintő vizsgálat a pszichiátriai intézményi és közösségi ellátásokról.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Az uniós milliárdok nem betonozhatnak be jogsértő helyzeteket

A fogyatékossággal élő emberek és családjaik alig éreznek valamit az őket segítő fejlesztésekből, ezért javaslatokat tettünk a kormánynak és az Európai Bizottságnak, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartva reagáljanak a legsúlyosabb problémákra.

Legalább 40 iskolába jut el a MONDO jogtudatosító program

Sikeres volt közösségi gyűjtésünk. A kampány vége előtt két héttel, 128 támogató segítségével jött össze csaknem egymillió forint arra, hogy a MONDO tanároknak szóló workshopja legalább 40 iskolába eljusson. Most keressük az iskolákat, amik nyitottak arra, hogy a MONDO oktatási segédeszközként a mindennapi tanításba bekerülhessen, és így több ezer gyerek kezdjen el tanulni a saját jogairól.

Nem élhetnek bezárva!

 

Senki ne éljen egykori ódon kastélyokba zárva, ahol még azt sem döntheti el, hogy mikor húz pizsamát. Ezeknek az intézeteknek a teljes felszámolását tűzte ki célul egy 22 milliárdos pályázat. Végre. Fogyatékossággal élő emberek és támogatóik kitartó küzdelme kellett hozzá.