Beleegyezésünk nélkül nem gyűjthető adat a politikai nézeteinkről

A rendszerváltás egyik fontos vívmánya, hogy sem az állam, sem pártok vagy más szervezetek nem gyűjthetnek adatokat a politikai meggyőződésünkről a tudtunk nélkül. Olvassa el a TASZ álláspontját arról, kezelheti-e egy párt az emberek pártállásával kapcsolatos adatokat!

Gyűjthető-e jogszerűen pártállásra, politikai véleményre vonatkozó adat?
 
Igen, de nagyon szigorú feltételek mellett. A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény (Avtv.) különleges személyes adatok között helyezi el a politikai véleményre és pártállásra vonatkozó információkat. Különleges személyes adat kizárólag törvény felhatalmazása vagy az érintett adatalany írásos hozzájárulása alapján kezelhető. Törvényi felhatalmazás nincsen, ezért kizárólag az érintett beleegyezése alapján képzelhető el pártpreferenciára vonatkozó adatbázis működtetése. Hozzájárulás esetében fontos követelmény az önkéntesség és a tájékozottság: az érintettel közölni kell azt, hogy milyen adatait, milyen célból fogják kezelni. A közölt céllal ellentétesen nem használhatóak fel az információk. Amennyiben a politikai véleményre, pártállásra vonatkozó személyes adatokat kezelő szerv igazolni tudja, hogy az érintett írásban hozzájárult az adatkezeléshez és a céltól eltérően nem használták fel, az így megszerzett információkat, akkor jogszerű az adatbázis létrehozása.

Életszerűtlen, de nem kizárt, hogy egy párt a rivális párt szavazóinak a hozzájárulását megszerezve tárolja az adatokat. A jogszerűséget legegyszerűbben az írásbeli hozzájáruló nyilatkozatokkal lehet igazolni.
 
Milyen jogkövetkezményei lehetnek a jogszerűtlen adatkezelésnek?
 
A büntető törvénykönyv „visszaélés személy adattal” tényállása szankcionálja, ha valaki a személyes adatokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket megsértve jogosultatlanul vagy céltól eltérően adatot kezel. A büntetőjogi szankció azonban csak akkor alkalmazható, ha jelentős érdeksérelmet eredményez a jogszerűtlen adatkezelés. Az érdeksérelem bekövetkezhet a sértett anyagi, társadalmi, családi helyzetébe egyaránt. Fontos hangsúlyozni, hogy az érdeksérelem és a jogszerűtlen adatkezelés közötti összefüggés egyértelműen kimutatható kell legyen.

A polgári jog esetében nem érvényesülnek a büntetőjoghoz hasonló szigorú követelmények: önmagában a jogszerűtlen adatkezelés megalapozza, hogy bírósághoz forduljon az érintett. Kérheti az adatkezeléstől való eltiltást, elégtétel szolgáltatását vagy egyszerűen annak megállapítását, hogy törvénysértés történt. A kártérítés szabályai szerint követelhető a keletkezett károk megtérítése, nem vagyoni hátrány esetében is.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Az arcfelismerő kameráké a jövő?

Józsefvárosban a meglevő 115 térfigyelő kamera korszerűsítése mellett 65 új kamerát is átadtak október 7-én. A 300 millió forintos beruházással immár 100%-os lett Józsefváros lefedettsége, illetve a kamerák alkalmasak lesznek arra is, hogy arcfelismerő rendszerrel kössék össze őket.

Miért volt törvénytelen a házkutatás Horváth Andrásnál?

Horváth Andrásnál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábbi munkatársánál, 2013. december 19-én a rendőrség házkutatást tartott, melynek során lefoglaltak több száz oldalnyi dokumentumot és informatikai adathordozót. A TASZ jogsegélyszolgálata által képviselt közérdekű bejelentő jogorvoslattal élt az általa elszenvedett kényszerintézkedésekkel szemben. A Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) 2014. január 22-én meghozott, ám csak 2014. február 10-én kézbesített végzése elutasította az utolsó indítványunkat is - álláspontunk szerint alaptalanul. Érdemes összegezni Horváth András ellen folytatott eljárás eddigi fejleményeit, mert sok visszás és törvénysértő elemet lehet felfedezni.

Felhívás!

A TASZ az augusztus 27-én, hajnalban Kazincbarcikán végrehajtott diszkórazzia szenvedő alanyainak jelentkezését várja.