Első Jogklinika ítélet, első győzelem

A Pesti Központi Kerületi Bíróság ma (2009-04-27) ítéletet hirdetett Dobozy Lilla ügyében, s kötelezte az alperes Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt.-t , hogy adja ki az alperes és a VII. kerületi önkormányzat közötti szerződést, amely szelektív hulladékgyűjtésre irányul. A bíróság az ítéleti indoklásában kiemelte, hogy az a tény, hogy az alperes a szolgáltatást nem törvényes kötelezettség, hanem jogi személyek közötti szerződéses megállapodás alapján végzi, nem jelenti azt, hogy a megállapodás kikerült volna a közérdekű adat fogalmi meghatározása alól. A bíróság nem vitatta, hogy a szerződés alapján végzett szolgáltatás nem közszolgáltatás, de ez nem mentesíti az FKF Zrt-t a tájékoztatási kötelezettsége alól.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Hetedik- elemzésünk az Alaptörvény legújabb módosításáról

Hetedszer módosították a hétéves Alaptörvényt. Az Alaptörvény módosításához elvileg széleskörű politikai konszenzusra volna szükség, hiszen egy alkotmánynak nem a többség akaratát kell tükröznie. Egy valódi alkotmány bármely demokratikus választáson többséget szerző kormány politikájának megvalósításához megfelelő kereteket biztosít. Egy jó alkotmány sokféle ideológiának megfelelő kormányzásra ad lehetőséget, kijelölve a kormányzás át nem hágható korlátait.

A magyar Alaptörvényt viszont akkor módosítják, ha a kormány politikája ezt igényli. Vagyis nálunk nem az alkotmány korlátozza a kormány politikáját, hanem az Alaptörvényt igazítják a kormány politikájához. Az Alaptörvény hetedik módosításakor is ez történt.

Elemzésünk az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/714. számú törvényjavaslatról


A T/714. sz. törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) átfogó jelleggel módosítaná az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvényt (a továbbiakban: Kkttv.) és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) számos rendelkezését. A Javaslat számos ponton indokolatlanul szűkíti a politikai szabadságjogok gyakorlásának lehetőségeit a választási eljárás során, sok helyütt törvényi szinten lerontva a szabadság- és demokráciabarát bírósági gyakorlatot, aláásva a szabad és tisztességes választások garanciáit.

Fizess, ha mást gondolsz, mint kormány

A kormány ahelyett, hogy a kétharmados felhatalmazását felelősséggel használná, arra törekszik, hogy ellehetetlenítse azokat, akik tőle eltérő véleményt fogalmaznak meg.