Ez értünk és velünk történik!

Lezárult a "Színházzal az előítéletmentes fiatalokért" drámapedagógiai foglalkozás-sorozat, amelyet négy civil szervezet – a Gyerekesély Egyesület (GYERE), a Mentőcsónak Egység, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány – a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával, 16-18 éves középiskolás diákoknak vezetett.

A program célja a fiatalok emberi jogi érzékenyítése mellett az volt, hogy a szegénység, a kirekesztettség, a rasszizmus és az előítéletesség problémáit tévhitek nélkül ismerhessék meg. A foglalkozások 5 budapesti és 10 vidéki (Eger, Pécs, Nyíregyháza, Miskolc, Nagykálló) középiskola egy-egy osztályában zajlottak le, több mint 400 fiatal részvételével. A kiválasztott iskolák között állami, egyházi és alapítványi fenntartású gimnáziumok és szakközépiskolák is voltak. A programba bevont osztályok tanulóival 2015 szeptembere és 2016 áprilisa között öt alkalommal találkoztak a program munkatársai. A társadalmi kirekesztődés súlyos kérdéseit színházi, filmes és drámapedagógiai eszközökkel dolgozták fel közösen.

A programban résztvevő diákok korosztályuk átlagánál jobb helyzetű családokból származtak (több mint 80%-uk szülei között volt diplomás), meglepő módon magas arányban (60%) számoltak be arról, hogy életük során érte őket hátrányos megkülönböztetés nézeteik, vallásuk, származásuk, életmódjuk miatt. Ennek ellenére – kérdőíves adatfelvételeink szerint – mintegy harmaduk hajlamos volt elfogadni szélsőségesen kirekesztő nézeteket is (pl.: a romákat teljesen el kell különíteni a társadalom többi részétől, mert képtelenek az együttélésre).

A foglalkozások során a fiatalok átélhették a kirekesztés, a szegénység feszültségeit, információkat kaphattak e társadalmi csoportok helyzetéről, és a foglalkozások által kínált interaktív formákban messzemenően bizonyították, hogy képesek a problémák árnyalt megítélésére, és nyitottak közös megoldási lehetőségek keresésére.

A program eredményeképpen két regionális központ (Nyíregyháza és Miskolc) alakult, ahol helyi szakemberek, drámapedagógusok és színészek közreműködésével a pályázat lezárulta után is folytatódhat ez a munka.

A program módszereiről és hatásáról készülő összefoglaló tanulmányunk május végén elérhető lesz honlapunkon (www.pirez.hu). Ízelítőül néhány gondolat a diákok észrevételeiből: " Az utolsó előtti előadásra a legszélsőségesebb előítéletekkel rendelkezők is kinyitották a szemüket." (alapítványi gimnázium) "Nekünk már kialakultak a nézeteink, ezt nem igazán lehet változtatni" (vidék, gimnázium) "Nem próbáltak meg minket lekezelően meggyőzni a nézeteikről" (Bp, szakközépiskola) "Sokat fejlődött a felfogásom a más helyzetben élőkkel szemben." (vidék, gimnázium) "Ha beszéltünk is róla, nem tudunk változtatni rajta." (művészeti középiskola) " Az egészben az volt a legjobb, hogy éreztem, hogy ez értünk és velünk történik és érdekel Titeket, hogy mit gondolunk." (vidék, gimnázium) "Nem nagyon volt olyan, ami nem tetszett, talán csak az, amikor az osztály összeveszett" (vidék, gimnázium) "Mindenki szabadon megmondhatta a véleményét" (Bp, gimnázium) "Számunkra a mélyszegénység bemutatása lehet hasznos, a szegényebb körzetekben viszont a reményt, a megoldásokat, kitörési lehetőségeket kéne inkább hangsúlyozni. A reményt." (Bp, gimnázium) "Engem zavart, hogy nem látom innen a következő lépcsőfokot. Én szerencsés vagyok, mert találtam egy önkéntes programot, aminek aktív tagja vagyok." (Bp, gimnázium)

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Diszkriminálta a romákat a tiszavasvári önkormányzat

A bíróság egyetért az Egyenlő Bánásmód Hatósággal: a december 8-án kihirdetett ítélet szerint Tiszavasvári jobbikos önkormányzata megsértette a helyi romák emberi méltóságát, amikor lepaktált a Becsület Légiójával és támogatta, hogy telepbejárásokkal zaklassák az ott lakókat. A döntés lényege az, hogy az önkormányzatok nem vehetnek igénybe szélsőségeseket a polgárok megfélemlítésére, megregulázására.

A rászoruló tartson rendet vagy haljon éhen – üzenik egyes önkormányzatok

Hiába szűnt meg a korábbi – szerintünk alkotmányellenes – törvényi felhatalmazás, több helyi önkormányzat továbbra is csak a tiszta udvarú, rendes házak lakóinak nyújt szociális támogatást. Az ilyen helyi szabályok a TASZ szerint törvény- és alkotmányellenesek, ezért több rendelet felülvizsgálatát is kértük az illetékes kormányhivataltól.

Diszkriminálta a romákat a rendőrség Gyöngyöspatán

Az Egri Törvényszék a TASZ által indított perben 2015. szeptember 17-én kihirdetett, elsőfokú ítéletében megállapította, hogy a rendőrség 2011-ben Gyöngyöspatán megsértette a helyi romák egyenlő bánásmódhoz való jogát azzal, hogy elmulasztott megfelelően fellépni a szélsőséges szervezetekkel szemben, és így elmulasztotta megvédeni a megfélemlített roma közösséget. A bíróság szerint később szabálysértési eljárási gyakorlatával is diszkriminálta a romákat a rendőrség.