Ez értünk és velünk történik!

Lezárult a "Színházzal az előítéletmentes fiatalokért" drámapedagógiai foglalkozás-sorozat, amelyet négy civil szervezet – a Gyerekesély Egyesület (GYERE), a Mentőcsónak Egység, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány – a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával, 16-18 éves középiskolás diákoknak vezetett.

A program célja a fiatalok emberi jogi érzékenyítése mellett az volt, hogy a szegénység, a kirekesztettség, a rasszizmus és az előítéletesség problémáit tévhitek nélkül ismerhessék meg. A foglalkozások 5 budapesti és 10 vidéki (Eger, Pécs, Nyíregyháza, Miskolc, Nagykálló) középiskola egy-egy osztályában zajlottak le, több mint 400 fiatal részvételével. A kiválasztott iskolák között állami, egyházi és alapítványi fenntartású gimnáziumok és szakközépiskolák is voltak. A programba bevont osztályok tanulóival 2015 szeptembere és 2016 áprilisa között öt alkalommal találkoztak a program munkatársai. A társadalmi kirekesztődés súlyos kérdéseit színházi, filmes és drámapedagógiai eszközökkel dolgozták fel közösen.

A programban résztvevő diákok korosztályuk átlagánál jobb helyzetű családokból származtak (több mint 80%-uk szülei között volt diplomás), meglepő módon magas arányban (60%) számoltak be arról, hogy életük során érte őket hátrányos megkülönböztetés nézeteik, vallásuk, származásuk, életmódjuk miatt. Ennek ellenére – kérdőíves adatfelvételeink szerint – mintegy harmaduk hajlamos volt elfogadni szélsőségesen kirekesztő nézeteket is (pl.: a romákat teljesen el kell különíteni a társadalom többi részétől, mert képtelenek az együttélésre).

A foglalkozások során a fiatalok átélhették a kirekesztés, a szegénység feszültségeit, információkat kaphattak e társadalmi csoportok helyzetéről, és a foglalkozások által kínált interaktív formákban messzemenően bizonyították, hogy képesek a problémák árnyalt megítélésére, és nyitottak közös megoldási lehetőségek keresésére.

A program eredményeképpen két regionális központ (Nyíregyháza és Miskolc) alakult, ahol helyi szakemberek, drámapedagógusok és színészek közreműködésével a pályázat lezárulta után is folytatódhat ez a munka.

A program módszereiről és hatásáról készülő összefoglaló tanulmányunk május végén elérhető lesz honlapunkon (www.pirez.hu). Ízelítőül néhány gondolat a diákok észrevételeiből: " Az utolsó előtti előadásra a legszélsőségesebb előítéletekkel rendelkezők is kinyitották a szemüket." (alapítványi gimnázium) "Nekünk már kialakultak a nézeteink, ezt nem igazán lehet változtatni" (vidék, gimnázium) "Nem próbáltak meg minket lekezelően meggyőzni a nézeteikről" (Bp, szakközépiskola) "Sokat fejlődött a felfogásom a más helyzetben élőkkel szemben." (vidék, gimnázium) "Ha beszéltünk is róla, nem tudunk változtatni rajta." (művészeti középiskola) " Az egészben az volt a legjobb, hogy éreztem, hogy ez értünk és velünk történik és érdekel Titeket, hogy mit gondolunk." (vidék, gimnázium) "Nem nagyon volt olyan, ami nem tetszett, talán csak az, amikor az osztály összeveszett" (vidék, gimnázium) "Mindenki szabadon megmondhatta a véleményét" (Bp, gimnázium) "Számunkra a mélyszegénység bemutatása lehet hasznos, a szegényebb körzetekben viszont a reményt, a megoldásokat, kitörési lehetőségeket kéne inkább hangsúlyozni. A reményt." (Bp, gimnázium) "Engem zavart, hogy nem látom innen a következő lépcsőfokot. Én szerencsés vagyok, mert találtam egy önkéntes programot, aminek aktív tagja vagyok." (Bp, gimnázium)

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Hiába trükközött az önkormányzat, újabb rászorulókat büntető rendelet megsemmisítését értük el

A Kúria döntése szerint alapjogokat sért az a helyi adórendeleti szabályozás, amely éppen a szociálisan rászorult emberek jól körülhatárolható csoportját kötelezné a települési adó megfizetésére. Beadványunk vezetett el ahhoz, hogy a Kúria az önkormányzat trükközése miatt elnyúló eljárás végén kimondja: nem vethető ki olyan adó, ami egy csoport célzott elüldözését szolgálná egy településről.

KISOKOS: Hogy ne emeljék ki a gyermekemet?

Jelzés érkezett az iskolából, mert igazolatlanul hiányzott a gyermeke? A gyámhatóság tárgyalásra idézte, de nem tudja, mit kell tennie? Becsöngetett a családgondozó, de nem tudja, be kell-e engedni? Kiszakítják a gyerekeket a családból és máshol helyezik el?

Közös fellépéssel a szabálysértési rendszer megváltoztatásáért

„Ment, mendegélt az ember, és elérte a zebrát. Ám a zebrát épp újrafestették, ezért úgy döntött, hogy mellette fog átkelni az úton. Ahogy lelépett az útra, egy rendőr azonnal megállította, és megbüntette azzal az indokkal, hogy nem egyenesen, hanem keresztben ment át az úton. Ez bizony szabálysértés. A bírság összege: 25.000 forint.”