Forrás nélkül maradt a szenvedélybeteg-ellátórendszer

Rendszerszintű problémák az addiktológiai ellátásban és működést ellehetetlenítő csúszások a drogterület szervezetei által elnyert pályázatok kifizetésében. A Kábítószerügyi Tanács idei első ülését sokkoló bejelentések tarkították.

Március 3-án tartották az idei első Kábítószerügyi Tanács ülést, amely lehetőséget biztosít a minisztérium és a drogszakmai szervezetek közötti egyeztetésre. Több megvitatott téma közül kettőt emelek ki, melyek lesújtó képet nyújtanak a hazai ellátórendszerben uralkodó állapotokról és a kormány velük ápolt viszonyáról. 

Súlyos problémák az addiktológiai ellátásban

A pécsi 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület két tevékenységét ismertette az ülésen: Médiamonitor alprogramunk által is célul kitűzött, újságíróknak szóló drogügyi képzést és érzékenyítést sztereotipizált médiahírek ellen, valamint az addiktológiai ellátóhelyek körében végzett felmérést. Míg a képzés reménykeltő tanulságokkal zárult, addig a kutatás egészen sötét képet festett az ellátórendszer állapotáról. Az addiktológiákat és a velük szakmai kapcsolatban álló szervezeteket és intézményeket is bevonó felmérések súlyos hiányosságokról és rendszerszintű problémákról árulkodnak. A végleges eredményeket a közeljövőben publikálják, ezért csak néhány megállapítást sorolok fel, melyek előadáson hangzottak el.

A kérdőívre válaszolók a legfontosabb problémák között említették a területi egyenlőtlenségeket a hozzáférésben, a finanszírozási és kapacitásbeli nehézségeket, a szociális terület tisztázatlan helyzetét, az ellátatlan megbetegedéseket (pl. alkoholizmus), és a nem egyértelmű diagnózisokat. Hiányszakmává vált az általános orvos, az addiktológiai konzultáns, az addiktológus, a családterapeuta és a szupervizor. 

Az intézmények tekintetében hiányosság mutatkozik a speciális csoportok kezelésében: a 14 év alattiak, a külföldi állampolgárok, a várandós nők, a szexmunkások, a gyermekvédelmi szakellátásban lévők, a büntetés végrehajtásban lévők, a fogyatékkal élők és belgyógyászati problémákkal is rendelkezők esetében. Nincs elegendő egyéni terápia, szűrőprogram, megkereső program, félutas ház, alacsonyküszöbű szolgáltatás, tűcsere. A finanszírozás nélküli ellátás rendszerszintű zavart jelez.  

A megkérdezettek javasolták többek között a család és a hozzátartozók megfelelőbb bevonását, a közösségi szemlélet terjesztését, a jelzőrendszer kiépítését, az önkéntesség bevonását és a munka világának feltérképezését annak érdekében, hogy ott miként jelenhetnek meg addiktológiai szempontok. Emellett javasolták a rendszeres továbbképzéseket és az életpálya modell nyújtását a területen, a legális szerekkel kapcsolatos szemléletmód formálását a szakemberek körében is, valamint a szerhasználat és a szülői minták közötti összefüggések tudatosítását.

A kutatók szakmai javaslatai között található az alapszolgáltatások megerősítése, a hatékonyságra ösztönző finanszírozás, a hozzáférés javítása, az elő- és utógondozás megerősítése, detoxikáló helyek létesítése, a gyermekkorúak ellátásának javítása, a területek közötti megfelelőbb együttműködés megteremtése és az iskolai szociális munka megerősítése. Felmerült az etnográfiai vizsgálat gondolata is a roma kultúrákban, hogy mintákat találjanak a szerhasználatból való felépülésekre. 

Felvinczi Katalin, a néhai Nemzeti Drogmegelőzési Intézet korábbi vezetője szerint a felvetett problémák mögött egy módszertani koordináció igénye fogalmazódik meg, amely segítené a szervezetek megfelelő működését.

Működés kifizetetlen pályázatokból

Szorosan a témához tartozik a napirendi pontok megtárgyalása után felmerült probléma: az ellátórendszer szervezeteinek jelentős része lehetetlen helyzetbe került azzal, hogy idén se a normatív típusú állami támogatásból, se a pályázati pénzekből nem kerültek kifizetésre egy forint se. Több szervezet elkezdte a pályázatban vállalt tevékenységét, de források híján nem tudják kifizetni a munkavállalókat. A „szerencsésebbek” egyelőre saját forrásból finanszírozzák a pályázatot nyert tevékenységet, ami az egyéb szolgáltatások kárára válik. A Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége (MADÁSZSZ) levélben fordult a szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkárhoz jelezve, hogy a kormányrendelet szerint a vissza nem térítendő állami támogatások első részletét január 31-ig kellett volna folyósítani. Ehhez képest az alacsonyküszöbű ellátásoknál csak a szerződéskötés előkészítése kezdődött meg, ami súlyos nehézséget okoz a működésükben. A problémát tetézi, hogy a kötelező minimálbér emelésével párhuzamosan nem emelkedett az alacsonyküszöbű ellátások esetében a központi költségvetési támogatás, így ez jelenleg a munkatársak bérének kifizetésére sem elég, hogy az egyéb működési és fejlesztési költségekről ne is beszéljünk.

A drogkoordináció részéről Müller Éva elmondta, hogy szembesültek a problémával, és a minisztérium abban érdekelt, hogy a kifizetések minél előbb megtörténjenek. A KAB-os (Kábítószer-prevenciós programok) pályázatok kifizetése meglátása szerint március 15-ig meg fog történni. 

Berényi András a Forrás Lelki Segítők Egyesületének elnöke nehezményezte a kommunikáció teljes hiányát az állam részéről: a minisztérium még azzal se fárad, hogy egy levélben értesítse a csúszásról az érintetteket, ne adjisten egy rövid magyarázatot is fűzzön hozzá. Beszámolt arról az ülés reggelén kapott emailről is, ami szerint a jelenleg hatályos akcióterv egyik presztízsprogramját, a 3 milliárd Ft keretösszegű célzott prevenciós pályázatot felfüggesztették. A tény, hogy erről a drogkoordináció is a helyszínen értesült és találgatott az okokról aggasztó tendenciákat sejtet, melyben a hatalom már nem csak a civileket, hanem a velük kommunikáló állami intézményeket sem tájékoztatja a drogterületet érintő, létfontosságú változásokról.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Az Auróra bezáratása törvényellenes

A józsefvárosi jegyző a szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló törvény alapján rendelte el az Auróra bezáratását. A döntés törvényellenes. A június 10-én nagy erőkkel kivonuló rendőrség semmi bizonyítékot nem talált szervezett bűnözésre, például kábítószer-kereskedelemre, mindössze egy maroknyi fiatalt csekély mennyiségű fűvel. Ahogyan ez bármilyen tetszőleges helyen történt volna.

Tegnap kapta kézhez az Auróra Kioszk a VIII. kerületi jegyző határozatát, mely a hely ideiglenes bezáratásáról rendelkezik. Az intézkedést azzal indokolják, hogy a június 10-én tartott razzia nyomán a rendőrség büntetőeljárásokat indított kábítószer birtoklás gyanúja miatt.

Ha furcsának tartod, hogy kisszámú magánember kábítószer-gyanús anyag birtoklása kellő indok lehet arra, hogy lakatot tegyenek egy kulturális programokat nyújtó, civil szervezeteknek otthont adó klubhelyre, akkor nem benned van a hiba.

duhosharcos_gomb.png

A határozatban jogalapként hivatkozott, többek között a szervezett bűnözés elleni fellépésról szóló törvény olyan esetekben biztosít lehetőséget ideiglenes bezáratásra, mint a kábítószer-kereskedelem, az emberrablás, az embercsempészet vagy éppen a tiltott prostitúció. Kábítószer tartása esetén azonban nem engedi meg az üzletek bezáratását. Többek között azért, mert a többi felsorolt tényállással szemben a birtoklásnak nincs sértettje és előfordulása olyan gyakori, hogy ez alapján tetszőleges számú szórakozóhelyet lehetne bezáratni.

A hozzánk érkezett jogsegélykérelmekből az is kiderült, hogy 15 előállított fiatal jelentős részének sem a helyszínen a ruházatában, sem a rendőrőrsön lefolytatott motozás során, sem otthonában nem talált kábítószert a rendőrség.

Mindebből feltételezhető, hogy a legnagyobb fogás valóban a police.hu honlapján videóban is bemutatott , alufóliával együtt 2 grammos csomag volt, ami alapján demokratikus országban még nem szüntettek meg működési engedélyt. Érthetetlen tehát, hogy a jegyző milyen alapon szeretné alkalmazni a szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló törvényt.

Annyit azonban biztosan elmondhatunk, hogy a döntés törvényellenes és alkalmas az Aurórát működtető Marom Klub Kft. jó hírnevének megsértésére, hiszen azt a látszatot kelti, hogy az üzemeltető törvényellenesen járt volna el. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat célja egy vele szemben kritikus hangoknak teret adó kulturális közösség ellehetetlenítése.

Kardos Tamás

Felelős városi drogpolitikákat!

Egyetlen méret sem felel meg mindenkinek - helyi szintű megoldásokra van szükség! Ez volt az egyik fő tanulsága a 2010 októberében Prágában rendezett „Városi drogpolitikák egy globalizált világban” konferenciának. Bő öt év elteltével ideje volt áttekinteni, hogy milyen jó példák, vagy épp aggasztó tendenciák figyelhetők meg az európai városokban és megerősíteni a korábbi elköteleződést a helyi megközelítések alkalmazására. Ez hívta életre az esemény folytatását februárban, melynek ezúttal Varsó adott otthont.

Józan ember nem beszél drogmentes világról

A Magyar ENSZ Társaság drognapi ülése az ENSZ tízéves drogstratégiájával foglalkozott. A Magyar ENSZ Társaság a drogellenes világnap alkalmából június 26-án pénteken “Az ENSZ új, tízéves globális drogstratégiája: a döntés és az út odáig” címmel ülésezett. Mint korábban már beszámoltunk róla, márciusban az ENSZ Kábítószerügyi Bizottsága (CND) magas szintű találkozót tartott Bécsben, ahol a kormányok képviselői cseréltek eszmét az elmúlt 10 év drogkontroll-politikájának sikereiről és kudarcairól.