Független szakértői bizottság alakult Zsanett-ügyben

A TASZ kezdeményezése nyomán megalakult egy független szakértői bizottság, melynek célja, hogy az úgynevezett Zsanett-ügyben feltárja az eljárás esetleges hibáit.

A TASZ E. Zsanett jogi képviselőinek tájékozatatása és az ügy iratainak előzetés tanulmányozása alapján jutott arra a következtetésre, hogy hasznos lenne, ha neves büntető- és büntetőeljárás-jogászok közelebbről is megismernék az ügyet.

A bizottság feladatának tekinti, hogy
- megvizsgálja és értékelje az ügy eddig keletkezett iratait,
- figyelemmel kísérje az eljárás hátralévő részét,
- megállapításait írásban összegezze,
- szükség szerint jogalkotási és jogalkalmazási javaslatokat fogalmazzon meg a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése érdekében,
- a nyilvánosság előtt megjelenítse tevékenységét és álláspontját,


A bizottság
- nem foglal állást kifejezetten arról, hogy megtörténtek-e a bűncselekmények,
- nem foglal állást más konkrét ügyben,
- nem vizsgálja az ügy – tágabb értelemben vett – politikai környezetét.


A bizottságban jogvédő szervezetek mellett egyetemi szakértők kapnak szerepet, a bizottság tagjai a következők:


dr. Dénes Balázs, jogász, Társaság a Szabadságjogokért elnöke
dr. Fantoly Zsanett, Ph.D, egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, ÁJK, Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
dr. Fazekas Tamás, ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság
dr. Hack Péter egyetemi adjunktus, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
dr. Herke Csongor Ph.D, tanszékvezető egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, ÁJK, Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék
dr. Németh Zsolt Ph.D, tanszékvezető főiskolai tanár, Rendőrtiszti Fősikola, Közbiztonsági Tanszék
dr. Pelle Andrea ügyvéd, Társaság a Szabadságjogokért
dr. Róth Erika Ph.D, tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem, ÁJK, Büntetőjogi Tudományok Intézete
dr. Tóth Mihály, tanszékvezető egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, ÁJK, Büntetőjogi Tanszék

Amennyiben a Bizottság megalakulásával kapcsolatban kérdése van, kérjük, hívja a TASZ-t a 209-0046-os telefonszámon.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

KISOKOS: Mit tehetek, ha politikai szabadságjogaimat megsértették?

Ha valakit politikai szabadságjogai valamelyikében sérelem ér, az alábbi lehetőségek közül választhat a jogsérelem orvoslása érdekében:

10 tipp a sajtó ellen politikusoknak!

Hétvégén Kötcsén megint testi erővel akadályoztak egy újságírót munkája elvégzésében, az Index.hu szerint a TEK munkatársai léptek fel így kollégájukkal szemben. Egyre bevettebb gyakorlat ez, pedig az igazán furfangos politikusok csak legvégső esetben nyúlnak erőszakhoz a kényelmetlen kérdéseket feltevő újságírók ellen. Nekünk szerencsére vannak más ötleteink: íme 10 tipp politikusoknak arra, hogyan rázzák le ezeket a semmirekellő firkászokat a mindennapokban.  

 csendesforradalmar_gomb.png

Dojcsák Dalma

Segítsd te is az újságírók elől menekülő országgyűlési képviselők munkáját!

Az MNB alapítványok botrányát firtató újságírókat Kövér László egy nappal tegnapi kérdéseik után kitiltotta a Parlamentből. Az újságírók azért nem léphetnek be az épületbe, mert nem csak azon a kevés kijelölt helyen tették fel kérdéseiket, amit a házelnök engedélyez nekik. Az újságírók feladata egy demokráciában a tájékoztatás, és ezt nem korlátozhatja önkényes indokokkal az országgyűlés elnöke. Pedig a jelenlegi szabályok alapján országgyűlési képviselők könnyedén elkerülhetik a Parlament forgatásra kijelölt folyosóit.