Független szakértői bizottság alakult Zsanett-ügyben

A TASZ kezdeményezése nyomán megalakult egy független szakértői bizottság, melynek célja, hogy az úgynevezett Zsanett-ügyben feltárja az eljárás esetleges hibáit.

A TASZ E. Zsanett jogi képviselőinek tájékozatatása és az ügy iratainak előzetés tanulmányozása alapján jutott arra a következtetésre, hogy hasznos lenne, ha neves büntető- és büntetőeljárás-jogászok közelebbről is megismernék az ügyet.

A bizottság feladatának tekinti, hogy
- megvizsgálja és értékelje az ügy eddig keletkezett iratait,
- figyelemmel kísérje az eljárás hátralévő részét,
- megállapításait írásban összegezze,
- szükség szerint jogalkotási és jogalkalmazási javaslatokat fogalmazzon meg a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése érdekében,
- a nyilvánosság előtt megjelenítse tevékenységét és álláspontját,


A bizottság
- nem foglal állást kifejezetten arról, hogy megtörténtek-e a bűncselekmények,
- nem foglal állást más konkrét ügyben,
- nem vizsgálja az ügy – tágabb értelemben vett – politikai környezetét.


A bizottságban jogvédő szervezetek mellett egyetemi szakértők kapnak szerepet, a bizottság tagjai a következők:


dr. Dénes Balázs, jogász, Társaság a Szabadságjogokért elnöke
dr. Fantoly Zsanett, Ph.D, egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, ÁJK, Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
dr. Fazekas Tamás, ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság
dr. Hack Péter egyetemi adjunktus, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
dr. Herke Csongor Ph.D, tanszékvezető egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, ÁJK, Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék
dr. Németh Zsolt Ph.D, tanszékvezető főiskolai tanár, Rendőrtiszti Fősikola, Közbiztonsági Tanszék
dr. Pelle Andrea ügyvéd, Társaság a Szabadságjogokért
dr. Róth Erika Ph.D, tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem, ÁJK, Büntetőjogi Tudományok Intézete
dr. Tóth Mihály, tanszékvezető egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, ÁJK, Büntetőjogi Tanszék

Amennyiben a Bizottság megalakulásával kapcsolatban kérdése van, kérjük, hívja a TASZ-t a 209-0046-os telefonszámon.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Ha a sajtó forgathat, a TASZ is forgathat!

Hiába szeretnénk videofelvételeken is megmutatni, hogy pereinkben hogyan ítélkeznek a magyar bíróságok, ezt gyakran nem tudjuk megtenni. A tárgyalótermekben ugyanis csak akkor forgathatunk, ha a tárgyalást vezető bíró ezt lehetővé teszi számunkra. Ez pedig sokszor nincs így.

Azok a bírák, akik megtiltják számunkra a felvételkészítést, mindig arra hivatkoznak, hogy a tárgyalásokat csak a sajtó filmezheti, mi pedig nem minősülünk a sajtó képviselőjének. Ezt az érvet nem tudjuk elfogadni. A közügyekről való tájékoztatás joga ugyanis nem a hivatásos újságírók privilégiuma. Az Emberi Jogok Európai Bírósága következetesen elismeri, hogy az olyan „watchdog” típusú civil szervezeteket, mint a TASZ, a sajtóhoz hasonló jogok illetik meg. Ezek a szervezetek ugyanis szintén jelentős szerepet töltenek be a közvélemény formálásában, ezen keresztül pedig a közhatalom társadalmi ellenőrzésében.

du_ho_sharcos_gomb_1_1.png

Emiatt nem tartjuk igazolhatónak azt a különbségtételt, amely a sajtó számára lehetővé teszi, de a civil szervezetek számára tiltja az igazságszolgáltatás működésének mozgóképes közvetítését. Azért, hogy ezt a bíróságok is tudomásul vegyék, 2016-ban a strasbourgi bírósághoz fordultunk. Nézzétek meg videónkat a témában:

Vissy Beatrix

Jogellenesen járt el az érpataki polgármesternek szót fogadó rendőrség

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítélete szerint jogellenesen járt el a rendőrség, amikor ügyfelünket, Tódor Jánost, és korábbi munkatársunkat, Szőllőssi Gábort kivezette az érpataki önkormányzat becsület napi rendezvényéről.