Határon átnyúló egészségügyi ellátások – európai uniós hírek, TASZ által szervezett konferencia

Április 23-án szavazott az Európai Parlament a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelvjavaslatról. Az East East: Partnership Beyond Borders Program keretében a TASZ nemzetközi workshopot szervezett az irányelv kapcsán felmerülő betegjogi kérdések megvitatására.

Ahogyan arról tavaly nyáron beszámoltunk, az Európai Bizottság javasolta egy, a határon átnyúló egészségügyi ellátásokkal és a betegek jogaival foglalkozó európai uniós irányelv elfogadását. 2009. április 23-án szavazott az Európai Parlament a javaslatról, és támogatta azt 297 igen szavazattal 120 ellenében, 152 tartózkodással. Az irányelv ún. együttdöntési eljárásban kerülhet elfogadásra, ami az Európai Tanács és a Parlament megállapodását kívánja meg. A döntéshozatali folyamat következő lépéseiben május 6-án az európai uniós nagykövetek tárgyalják meg a javaslatot, majd a Luxembourg-i európai tanácsi ülésen, június 8-án a tagállamokat képviselő miniszterek között igyekszik a cseh elnökség megegyezést keresni.

A TASZ 2009. február 22-28. között nemzetközi workshopot szervezett az East East: Partnership Beyond Borders Program támogatásával. A résztvevők civil szervezeteket és kormányzati szerveket képviseltek a következő országokból: Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia. A résztvevők két csoport munkájában vehettek részt, az egyik a betegjogokkal és azok határon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos kérdéseivel foglalkozott, míg a másik a HIV/AIDS-szel élők jogairól szólt. A csoportok munkájának eredményeként közös nyilatkozatot formáltunk, amelyet elküldtünk a parlamenti döntést megelőzően a résztvevő országokat reprezentáló parlamenti képviselőknek, az Európai Egészségügyi Biztosnak, az Európai Gazdasági és Szociális Tanácsnak valamint az Európai Ombudsmannak. A továbbiakban partereink lefordítják saját nyelvükre az angol nyelvű nyilatkozatot, és ezt fogják megküldeni az országukat képviselő miniszternek a júniusi ülést megelőzően.

A nyilatkozatban az aláíró szervezetek több, a kelet-európai országokban közös problémára hívták fel a döntéshozók figyelmét. Így rámutattunk a diszkrimináció elleni küzdelem szükségességére, az információhoz való jog visszásságaira és javaslatot tettünk néhány megoldási lehetőségre. Az aláíró szervezetek hangsúlyozták az egészségügyi dokumentációval kapcsolatos kérdések tisztázásának szükségességét, és arra kérték az Európai Uniót, hogy foglalja bele az irányelvbe az Európai Betegjogi Chartát.

A workshopon tartott előadásokat valamint a közös nyilatkozatot (a később csatlakozók aláírásaival együtt) megtekinthetik itt.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Nem kell félni, nem fog fájni

Voltál már HIV-teszten? Tudod mi az az ablakperiódus? És azt tudtad, hogy a HIV-pozitívak esetében gyógyszeres kezeléssel 96 százalékkal csökkenthető a fertőzés szexuális úton történő átvitelének esélye? A TASZ rövid oktatófilmje a HIV tesztről.

Elértük, hogy többé ne diszkriminálják a HIV-vel élő pácienseket a fogászatokon!

Néhány hete telefonált hozzánk egy srác vidékről. Fogorvoshoz kellett mennie, és amikor be akart jelentkezni, közölték vele, hogy nem látják el. Az asszisztensnek ugyanis elmondta, hogy HIV-vel él. Ezért nem akarták fogadni. Tőlünk azt szerette volna megtudni, hogy ez rendjén van-e, mi pedig elmondtuk neki, hogy nagyon nincs rendjén. Az egészségügyi törvény szerint megilleti az ellátás, ugyanúgy, mint bárki mást. Most kaptuk a hírt, hogy hivatalosan is változtattak a szabályokon: remélhetjük, hogy ez a srác volt az utolsó, akit jogellenesen nem láttak el.