Intézet helyett! Átfogó javaslatcsomag a hazai fogyatékosságpolitika megújításáért

Közzétesszük a Budapest Intézet és a TASZ javaslatcsomagját, amely a fogyatékosügyi szakpolitika öt területén javasol átfogó reformot. A dokumentumban részletesen foglalkozunk az intézménytelenítés kérdéskörével, amelyhez közgazdasági elemzést is készítettünk. Olvassa el javaslatainkat!

A Budapest Intézet és a TASZ közös javaslatcsomagja részletes diagnózist állít fel a fogyatékosügyi ellátórendszerről, és javaslatokat tesz ezek megreformálására. A dokumentum részletesen foglalkozik a foglalkoztatással, a helyi közösségben való megmaradást segítő szolgáltatásokkal, a jóléti juttatásokkal, a lakhatási szolgáltatásokkal és a fogyatékos személyek jogi státusát övező szabályozással. A dokumentum részletesen foglalkozik az intézménytelítés pénzügyi vonatkozásaival, valamint az érdekeltségek és ellenérdekeltségek feltárásával. 

A dokumentum rövid összefoglalója:
1. Szegregált munkavégzés helyett piaci beilleszkedés. A hazai foglalkoztatáspolitika szinte kizárólag szegregált, állami vagy önkormányzati forrásokból finanszírozott foglalkoztatási formákat kínál föl a fogyatékos személyek számára. A foglalkoztatás domináns formája a nagy létszámú bentlakásos otthonokban működő intézményen belüli szociális foglalkoztatás. Ez a foglalkoztatási forma nem támogatja az érintetteket abban, hogy a piacról szerezzék jövedelmeiket, sokkal inkább szegregáló hatása van, amennyiben csak az intézetben élő személyek számára hozzáférhető. A foglalkoztatás- politika legnagyobb hiányossága a nyílt munkaerő-piaci beilleszkedést támogató szolgáltatások hiánya. Javaslatunk szerint a jövőben az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások kialakítására és elterjesztésére kell helyezni a fő hangsúlyt.
2. A helyi közösségben való megmaradást segítő szolgáltatások: a család által nyújtott kényszerű ellátások helyett helyi szolgáltatások. Magyarországon a nappali intézményekhez, a támogató szolgáltatásokhoz, a krízisszállásokhoz a fogyatékos személyek legtöbbje nem fér hozzá a szolgáltatások szűk kapacitásai miatt. Ezért a legtöbb esetben a fogyatékos személyek ellátása a családra hárul. Ezeken a területeken jelentős kapacitásbővítésre van szükség.
3. Jóléti juttatások: szegénység helyett tisztes megélhetés. Az érintett családok legalább kétharmada a létminimum alatt, tartós szegénységben él. A fogyatékos személlyel egy háztartásban élő családok többszörösen kiszolgáltatottak a szegénységnek, mivel az általános szegénységi kockázatokon kívül meg kell(ene) küzdeniük a fogyatékossághoz társuló egyéb hátrányokkal is (munkaerő-piaci pozícióvesztés, a családok elszigetelődése, a fogyatékosságból eredő speciális szükségletek fedezete). Javaslatunk értelmében a jóléti juttatásoknak fedezniük kell a jövőben a fogyatékossághoz társuló járulékos kockázatokat.
4. Lakhatási szolgáltatások: intézet helyett közösségi lakhatás. Magyarországon legalább 15 ezer fogyatékos személy nagy létszámú bentlakásos intézményben él. A tömeg- intézményekben élő személyek kiszolgáltatottak a jog- sértéseknek, miközben az intézmények hermetikusan elszigetelik őket a társadalomtól. Ezen a téren arra van szükség, hogy a tömegintézményeket fokozatosan bezár- ják, és helyettük a helyi közösségben való életvezetést elősegítő közösségi lakhatási formákat hozzanak létre.
5. Az állampolgáriság jogi keretei: gondnokság helyett támogatott döntéshozatal, választójog. Közel 50-60 ezer személy áll ma Magyarországon gondnokság alatt. A gondnokság alá helyezés jogi értelemben gyermekké teszi a nem teljesen cselekvőképes személyeket, miközben megannyi jogsértés lehetséges áldozatává teszi őket. A gondnoksági rendszer leváltására a támogatott döntéshozatal bevezetése kínálhat megoldást. A gondnokság alá helyezett személyek a jelenlegi Alaptörvény szerint elveszíthetik választójogukat. Álláspontunk szerint minden fogyatékossággal élő személy esetében a választójog teljes elismerésére van szükség.
6. A reform forrásigénye. A jelenlegi ellátórendszer legstabilabb tartópillére a nagy létszámú bentlakásos intézmények hálózata. Az intézmények kitagolása, az intézetben és családban élő személyek számára a közösségi lakhatási szolgáltatások kialakítása ezért kiemelt jelentőségű feladat. Az általunk elvégzett költségvetési elemzés révén igyekeztünk megbecsülni az átmenet finanszírozási igényét. Álláspontunk szerint nem megalapozott az az elterjedt nézet, hogy a közösségi lakhatási formák jelentősen drágábbak lennének a jelenlegi intézményi szerkezetnél. Mindazonáltal a reform egyszeri jelentős költségvetési beruházást igényel.
7. Érdekeltségek, ellenérdekeltségek. A jóléti szektor e szegmensének reformja az elmúlt húsz évben folyamatosan napirenden volt, megvalósítására mégsem került sor. A kudarc oka nem a szükséges pénz- eszközök hiányában, hanem az érintett társadalmi szereplők érdekeltségében, sokszor ellenérdekeltségében keresendő. Tanulmányunkban ezért elemezzük az érintettek érdekeit, szempontjait, és javaslatokat teszünk arra, hogyan lehet a legeredményesebben megnyerni őket a reform aktív támogatásához.
A dokumentum letölthető innen.
A dokumentum bibliográfiai adatai: Verdes Tamás - Scharle Ágota - Váradi Balázs (2012): Intézet helyett. A fogyatékos személyeket támogató szociálpolitika megújításának lehetséges irányairól. Budapest Intézet - TASZ. 

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A kormánynak meg kell mondani, hogy mit tett a fogyatékossággal élő emberekért

Magyarországon 2016. december 31-én 57 039 fogyatákossággal élő ember állt gondnokság alatt a KSH adatai szerint. Ezek az emberek jogi szempontból gyermeknek minősülnek, életük legalapvetőbb kérdéseiben sem hozhatnak döntéseket. A gondnokuk határozza meg, hogy hol és kivel éljenek, hogy mit dolgozhatnak, vagy éppen megszülethet-e a gyermekük attól függően, hogy mely ügyekben állnak gondnokság alatt. Miért baj ez, mit szól ehhez az ENSZ és hogy állunk az alternatívákkal?

Olyan nincs, hogy jó intézet

Az elmúlt napokban került a nyilvánosság elé az MDAC gödi Topház Speciális Otthonról szóló megrendítő jelentése: alultápláltság, kezeletlen sebek, megdöbbentő higiéniai körülmények. Az elhanyagolás és erőszak olyan formái tárulnak elénk, melyek az intézetek zárt világában a társadalom számára láthatatlan módon zajlanak...

A nagylétszámú intézeteket be kell zárni. Nemcsak Topházat, az összeset.

Lehet, hogy az Ön választójoga is veszélyben van?

Szégyen, hogy fogyatékos állampolgárok fogyatékosságuk okán megfoszthatók a választójoguktól. De egy kormánypárti javaslat most mindenki és bárki választójogát veszélybe sodorhatja a cselekvőképesség korlátozásától függetlenül.