Intézménytelenítés és közösségi lakhatás Magyarországon – Vita és konszenzuskeresés az aktuális szakmai kérdésekről

Együttgondolkodást kezdeményezünk 2011. március 5-én Budapesten, amikor több civil és szakmai szervezettel közösen vitára bocsátjuk az intézménytelenítésre vonatkozó alapfogalmak és kérdések legfontosabbjait. Jöjjön el, és gondolkodjunk közösen!

Magyarországon 23 ezer fogyatékossággal élő állampolgár nagy létszámú bentlakásos intézményekben él. A fogyatékos személyek intézetekből való kilépése és a közösségi lakhatási formák kialakítása a rendszerváltás utáni szociálpolitika egyik legfontosabb, mindeddig beváltatlan célkitűzése. Meggyőződésünk, hogy a reform eddigi elakadásának egyik legfontosabb oka a nyilvános vita és az ennek révén kialakítható konszenzus hiányában is keresendő. Ezért együttgondolkodást kezdeményezünk 2011. március 5-én, amikor vitára bocsátjuk az intézménytelenítésre vonatkozó alapfogalmak és kérdések legfontosabbjait. A találkozó célja, hogy a releváns kérdésekben szakmai, tartalmi konszenzust alakítsunk ki, s hogy ezeket írásban is rögzítsük. A remélhetően létrejövő és a résztvevők által közösen jegyezhető dokumentum célja, hogy olyan egyértelmű szakmai javaslatokat fogalmazzon meg a kormányzati szakpolitika számára, amelyek az intézményrendszer reformjának tartalmi alapjaként szolgálhatnak, valamint orientációs pontokat nyújtanak a meglévő közösségi és hazai források felhasználása tekintetében.

A vita kiindulópontját az intézménytelenítésről és a közösségi lakhatásról szóló 22 pontot tartalmazó dokumentum adja. A dokumentum elérhető itt (pdf).

A vitára várunk minden, a témában érintett szereplőt: fogyatékossággal élő személyeket, családjaikat, civil és jogvédő szervezeteket, tudományos műhelyeket és kutató szakembereket. A vitára megfigyelői státusban várjuk a kormányzati és önkormányzati szakpolitikák alakítóit. Az esemény a sajtó munkatársai számára is nyilvános.

Időpont és helyszín: 2011. március 5., szombat 10:00 - 18:00 óra. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, A/67-es terem. 1084 Budapest, Ecseri út 3.

Szervezők:

Autisták Országos Szövetsége | Down Alapítvány | ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar | ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék | Központ a Fogyatékos Emberek Jogaiért Alapítvány | Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány | MACTE ANIMO Alapítvány | Open Society Mental Health Initiative | Sérültek, Halmozottan Sérültek és Segítőik Szövetsége | Soteria Alapítvány | Társaság a Szabadságjogokért

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Alapjogokat sért az új Polgári törvénykönyv

Az új Polgári törvénykönyv antidemokratikus eljárás eredménye. Korlátozó rendelkezései és hiányzó garanciái miatt sérti a szólás- és információszabadságot, a különböző életfelfogású állampolgárok egyenlőségét és a fogyatékkal élők méltóságát.

Igen a pályázatra, határozott nem a "lakócentrumokra" (NFÜ ügy, 6. rész)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség intézménytelenítési pályázati tervei szerint "lakócentrumnak" keresztelt totális intézmények is építhetők a kitagolásra szánt közösségi forrásokból. Civil és szakmai szervezetek közösen utasítják el a pályázati tervek ezen elemét, és javaslatuk elfogadásában bízva zöld lámpát adnának a pályázatnak.

Üdvözlendő elemek, kidolgozatlan koncepció – a kormány fogyatékosságügyi, intézménytelenítési stratégiájáról

A TASZ véleménye a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által társadalmi vitára bocsátott „a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló, 2011-2041. évre elkészített Stratégia” című dokumentumról