Intézménytelenítés és közösségi lakhatás Magyarországon – Vita és konszenzuskeresés az aktuális szakmai kérdésekről

Együttgondolkodást kezdeményezünk 2011. március 5-én Budapesten, amikor több civil és szakmai szervezettel közösen vitára bocsátjuk az intézménytelenítésre vonatkozó alapfogalmak és kérdések legfontosabbjait. Jöjjön el, és gondolkodjunk közösen!

Magyarországon 23 ezer fogyatékossággal élő állampolgár nagy létszámú bentlakásos intézményekben él. A fogyatékos személyek intézetekből való kilépése és a közösségi lakhatási formák kialakítása a rendszerváltás utáni szociálpolitika egyik legfontosabb, mindeddig beváltatlan célkitűzése. Meggyőződésünk, hogy a reform eddigi elakadásának egyik legfontosabb oka a nyilvános vita és az ennek révén kialakítható konszenzus hiányában is keresendő. Ezért együttgondolkodást kezdeményezünk 2011. március 5-én, amikor vitára bocsátjuk az intézménytelenítésre vonatkozó alapfogalmak és kérdések legfontosabbjait. A találkozó célja, hogy a releváns kérdésekben szakmai, tartalmi konszenzust alakítsunk ki, s hogy ezeket írásban is rögzítsük. A remélhetően létrejövő és a résztvevők által közösen jegyezhető dokumentum célja, hogy olyan egyértelmű szakmai javaslatokat fogalmazzon meg a kormányzati szakpolitika számára, amelyek az intézményrendszer reformjának tartalmi alapjaként szolgálhatnak, valamint orientációs pontokat nyújtanak a meglévő közösségi és hazai források felhasználása tekintetében.

A vita kiindulópontját az intézménytelenítésről és a közösségi lakhatásról szóló 22 pontot tartalmazó dokumentum adja. A dokumentum elérhető itt (pdf).

A vitára várunk minden, a témában érintett szereplőt: fogyatékossággal élő személyeket, családjaikat, civil és jogvédő szervezeteket, tudományos műhelyeket és kutató szakembereket. A vitára megfigyelői státusban várjuk a kormányzati és önkormányzati szakpolitikák alakítóit. Az esemény a sajtó munkatársai számára is nyilvános.

Időpont és helyszín: 2011. március 5., szombat 10:00 - 18:00 óra. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, A/67-es terem. 1084 Budapest, Ecseri út 3.

Szervezők:

Autisták Országos Szövetsége | Down Alapítvány | ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar | ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék | Központ a Fogyatékos Emberek Jogaiért Alapítvány | Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány | MACTE ANIMO Alapítvány | Open Society Mental Health Initiative | Sérültek, Halmozottan Sérültek és Segítőik Szövetsége | Soteria Alapítvány | Társaság a Szabadságjogokért

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Régi jogfosztás az új Polgári Törvénykönyvben

Az új polgári törvénykönyv elfogadásával az országgyűlés bebetonozná a gondnokság alá helyezés elavult és jogfosztó rendszerét. Ezzel megerősítené és fenntartaná a fogyatékossággal élő magyar állampolgárok társadalmi kirekesztettségét, és megsértené hazánk nemzetközi szerződésben tett vállalásait.

A TASZ jelentése a szekszárdi fogyatékos személyek otthonáról

A TASZ 2010-ben fogyatékos személyek nagy létszámú bentlakásos intézményeiben tényfeltáró monitoring-programot indított. A látogatások célja az intézményben lakó személyek alkotmányos jogai érvényesülésének és a szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata. 2010. november 2. és 4. között szekszárdon jártunk. Olvassa el a TASZ jelentését!

Lázár János javaslata fogyatékos gyerekek oktatási jogait veszélyezteti - levél a szakpolitikusoknak

A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyerekek oktatási jogai fokozatosan fejlődtek a rendszerváltás óta. Lázár János egymondatos indoklással ellátott javaslata ezeket a jogokat sodorja veszélybe. Szülők, szakemberek és civilek közös levele a módosító visszavonásáért. Az érkező aláírásokat folyamatosan töltjük fel a honlapra!