Intézménytelenítés és közösségi lakhatás Magyarországon – Vita és konszenzuskeresés az aktuális szakmai kérdésekről

Együttgondolkodást kezdeményezünk 2011. március 5-én Budapesten, amikor több civil és szakmai szervezettel közösen vitára bocsátjuk az intézménytelenítésre vonatkozó alapfogalmak és kérdések legfontosabbjait. Jöjjön el, és gondolkodjunk közösen!

Magyarországon 23 ezer fogyatékossággal élő állampolgár nagy létszámú bentlakásos intézményekben él. A fogyatékos személyek intézetekből való kilépése és a közösségi lakhatási formák kialakítása a rendszerváltás utáni szociálpolitika egyik legfontosabb, mindeddig beváltatlan célkitűzése. Meggyőződésünk, hogy a reform eddigi elakadásának egyik legfontosabb oka a nyilvános vita és az ennek révén kialakítható konszenzus hiányában is keresendő. Ezért együttgondolkodást kezdeményezünk 2011. március 5-én, amikor vitára bocsátjuk az intézménytelenítésre vonatkozó alapfogalmak és kérdések legfontosabbjait. A találkozó célja, hogy a releváns kérdésekben szakmai, tartalmi konszenzust alakítsunk ki, s hogy ezeket írásban is rögzítsük. A remélhetően létrejövő és a résztvevők által közösen jegyezhető dokumentum célja, hogy olyan egyértelmű szakmai javaslatokat fogalmazzon meg a kormányzati szakpolitika számára, amelyek az intézményrendszer reformjának tartalmi alapjaként szolgálhatnak, valamint orientációs pontokat nyújtanak a meglévő közösségi és hazai források felhasználása tekintetében.

A vita kiindulópontját az intézménytelenítésről és a közösségi lakhatásról szóló 22 pontot tartalmazó dokumentum adja. A dokumentum elérhető itt (pdf).

A vitára várunk minden, a témában érintett szereplőt: fogyatékossággal élő személyeket, családjaikat, civil és jogvédő szervezeteket, tudományos műhelyeket és kutató szakembereket. A vitára megfigyelői státusban várjuk a kormányzati és önkormányzati szakpolitikák alakítóit. Az esemény a sajtó munkatársai számára is nyilvános.

Időpont és helyszín: 2011. március 5., szombat 10:00 - 18:00 óra. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, A/67-es terem. 1084 Budapest, Ecseri út 3.

Szervezők:

Autisták Országos Szövetsége | Down Alapítvány | ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar | ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék | Központ a Fogyatékos Emberek Jogaiért Alapítvány | Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány | MACTE ANIMO Alapítvány | Open Society Mental Health Initiative | Sérültek, Halmozottan Sérültek és Segítőik Szövetsége | Soteria Alapítvány | Társaság a Szabadságjogokért

Megosztás

Kapcsolódó hírek

KISOKOS: Hogyan juss ki a zárt osztályról?

“2002-ben egy nyílt pszichiátriai osztályon voltam. Éjszaka zaklatottnak éreztem magam, és nem tudtam aludni. Nem akartam felébreszteni a szobatársaimat, így fel-alá mászkáltam a folyosón. A nővér rám szólt, hogy ha nem megyek vissza a szobába, akkor a figyelőbe küld. Nem tudtam, hogy a figyelő ugyanaz, mint a zárt osztály.”

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint Európában a felnőtt lakosság mintegy 27%-a küzdött valamilyen mentális nehézséggel csak az elmúlt évben. Az elérhető legfrissebb adatok szerint Magyarországon is több mint fél millió ember kap évente pszichiátriai/pszichológiai kezelést valamilyen egészségügyi intézményben. Még ennél is nagyobb azoknak a száma, akik problémáikkal magánúton, vagy egyáltalán nem fordulnak szakemberhez.


Pereljen a választójogáért! Gondnokság alá helyezett polgároknak jogsegélyt nyújtunk

A TASZ ingyenes jogsegélyt és jogi képviseletet ajánl olyan gondnokság alá helyezett, választójogukban korlátozott személyeknek, akik választójogukkal élni kívánnak.

Demonstráció a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek oktatási jogaiért

Lázár János törvénymódosító javaslata alapján az új köznevelési törvény nem tartalmazná a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyerek iskolai osztályaiban a minimális óraszámokra vonatkozó előírást. A javaslat ellen pénteken békés demonstrációt tartanak szülők a Parlament előtt.