Joghalál az új Ptk-ban

A fogyatékos személyek számára tartós jogfosztást és a múlt század ötvenes éveiben bevezetett intézkedések tartósítását hozza magával az új polgári törvénykönyv. A gondnokság alá helyezés merőben konzervatív szabályozásáért már korábban is nemzetközi elmarasztalás érte Magyarországot. A TASZ elemzése az új kódex hatályba lépése alkalmából készült.

2014. március 15-én hatályba lépett az új polgári törvénykönyv és háttérjogszabályai. Az új kódex átalakította a cselekvőképesség és a gondnokság alá helyezés rendszerét, és bevezette a támogatott döntéshozatal, valamint az előzetes jognyilatkozat intézményeit. A cselekvőképességgel kapcsolatos szabályozás a fogyatékossággal élő állampolgárok jogegyenlőségének és állampolgári státuszának egyik legfontosabb meghatározó eleme. Az új polgári törvénykönyv megalkotói elszalasztották a lehetőségét annak, hogy a fogyatékos állampolgárok jogait tiszteletben tartó, a szerződések világában őket megvédelmező kódexet alkossanak, és a gondnoksági rendszert olyan formában konzerválták, amely azt a kirekesztés és jogfosztás eszközévé teszi.
A TASZ elemzése részletesen vizsgálja a cselekvőképesség teljes és részleges korlátozása, az előzetes jognyilatkozat és a támogatott döntéshozatal intézményeit. Legfontosabb megállapításunk az, hogy mivel a jogalkotó továbbra is a cselekvőképesség korlátozását tekinti az elsődleges eszköznek a fogyatékos állampolgárok megvédelmezéséhez, Magyarország nem abban az irányban fejleszti polgárai jogi rendszerét, amely mellett nemzetközi szerződésben kötelezte el magát.
A jogszabályban újításként jelenik meg a támogatott döntéshozatal intézménye, amely azonban sajnálatos módon több olyan elemet is tartalmaz, amelyek azt inkább a gondnokság alá helyezéshez teszik hasonlóvá. A támogatott döntéshozatal annak ellenére is jogkorlátozással és a támogatott személy feletti bürokratikus túlhatalommal párosul, hogy eredeti célja éppen ezek elkerülése lett volna. 
A TASZ szerint az új polgári törvénykönyv nem vonja maga után a fogyatékos állampolgárok esélyegyenlőségét és állampolgári jogaik megerősödését. A gondnoksági rendszer tekintetében az új polgári törvénykönyv ezért éppen annyira reformra szorul, mint a régi kódex.
Az elemzés letölthető innen (pdf).

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Ombudsmani jelentés a Gubó utcai lakóotthonról

Közérdekű bejelentésünk alapján az ombudsman 2014-ben vizsgálatot folytatott az Értelmes Életért Alapítvány budapesti, Gubó utcai lakóotthonában. A panaszokat a biztos nem találta megalapozottnak, ugyanakkor megállapította, hogy az alapvető jogokkal összefüggő visszásság közvetlen veszélye áll fenn.

Lehet, hogy az Ön választójoga is veszélyben van?

Szégyen, hogy fogyatékos állampolgárok fogyatékosságuk okán megfoszthatók a választójoguktól. De egy kormánypárti javaslat most mindenki és bárki választójogát veszélybe sodorhatja a cselekvőképesség korlátozásától függetlenül.

Alapjogokat sért az új Polgári törvénykönyv

Az új Polgári törvénykönyv antidemokratikus eljárás eredménye. Korlátozó rendelkezései és hiányzó garanciái miatt sérti a szólás- és információszabadságot, a különböző életfelfogású állampolgárok egyenlőségét és a fogyatékkal élők méltóságát.