Joghalál az új Ptk-ban

A fogyatékos személyek számára tartós jogfosztást és a múlt század ötvenes éveiben bevezetett intézkedések tartósítását hozza magával az új polgári törvénykönyv. A gondnokság alá helyezés merőben konzervatív szabályozásáért már korábban is nemzetközi elmarasztalás érte Magyarországot. A TASZ elemzése az új kódex hatályba lépése alkalmából készült.

2014. március 15-én hatályba lépett az új polgári törvénykönyv és háttérjogszabályai. Az új kódex átalakította a cselekvőképesség és a gondnokság alá helyezés rendszerét, és bevezette a támogatott döntéshozatal, valamint az előzetes jognyilatkozat intézményeit. A cselekvőképességgel kapcsolatos szabályozás a fogyatékossággal élő állampolgárok jogegyenlőségének és állampolgári státuszának egyik legfontosabb meghatározó eleme. Az új polgári törvénykönyv megalkotói elszalasztották a lehetőségét annak, hogy a fogyatékos állampolgárok jogait tiszteletben tartó, a szerződések világában őket megvédelmező kódexet alkossanak, és a gondnoksági rendszert olyan formában konzerválták, amely azt a kirekesztés és jogfosztás eszközévé teszi.
A TASZ elemzése részletesen vizsgálja a cselekvőképesség teljes és részleges korlátozása, az előzetes jognyilatkozat és a támogatott döntéshozatal intézményeit. Legfontosabb megállapításunk az, hogy mivel a jogalkotó továbbra is a cselekvőképesség korlátozását tekinti az elsődleges eszköznek a fogyatékos állampolgárok megvédelmezéséhez, Magyarország nem abban az irányban fejleszti polgárai jogi rendszerét, amely mellett nemzetközi szerződésben kötelezte el magát.
A jogszabályban újításként jelenik meg a támogatott döntéshozatal intézménye, amely azonban sajnálatos módon több olyan elemet is tartalmaz, amelyek azt inkább a gondnokság alá helyezéshez teszik hasonlóvá. A támogatott döntéshozatal annak ellenére is jogkorlátozással és a támogatott személy feletti bürokratikus túlhatalommal párosul, hogy eredeti célja éppen ezek elkerülése lett volna. 
A TASZ szerint az új polgári törvénykönyv nem vonja maga után a fogyatékos állampolgárok esélyegyenlőségét és állampolgári jogaik megerősödését. A gondnoksági rendszer tekintetében az új polgári törvénykönyv ezért éppen annyira reformra szorul, mint a régi kódex.
Az elemzés letölthető innen (pdf).

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A magyar kormányt nem hatották meg az ENSZ ajánlásai

A fogyatékossággal élők és romák diszkriminációja, a gyermekvédelem, a gyűlölet-bűncselekmények és a civil szervezetek megbélyegzése terén is árnyékjelentéseket nyújtottunk be a világszervezet időszakos emberi jogi felülvizsgálatára.

Ombudsmani jelentés a Gubó utcai lakóotthonról

Közérdekű bejelentésünk alapján az ombudsman 2014-ben vizsgálatot folytatott az Értelmes Életért Alapítvány budapesti, Gubó utcai lakóotthonában. A panaszokat a biztos nem találta megalapozottnak, ugyanakkor megállapította, hogy az alapvető jogokkal összefüggő visszásság közvetlen veszélye áll fenn.

Az Alkotmánybíróság gonosz áprilisi tréfája

Az Alkotmánybíróság tegnap elutasította az Alapvető Jogok Biztosának a polgári törvénykönyv gondnoksági szabályait kifogásoló indítványát. Az ombudsman tudományos és emberi jogi érvekkel alátámasztott beadványát a bíróság paternalisztikus érveléssel söpörte le az asztalról. A cselekvőképesség teljes korlátozásának eltörlése hazai és nemzetközi szakmai és civil konszenzusra támaszkodik, nemzetközi szerződés kötelezi rá hazánkat. Ez az AB-nak kevés volt.