Jogi segítséggel lépünk fel a szabad és tisztességes választásokért

A szabad és tisztességes választásokért lép fel jogi eszközökkel és ismeretterjesztéssel a TASZ Választási Jogi Programja. Szervezetünk a 2021-es előválasztások lebonyolításában is részt vesz, jogi tanácsokkal segítve a Civil Választási Bizottságot.

A választási eljárásokkal kapcsolatban kiterjedt tapasztalatunk van, Választási Jogi Programunk rendszeresen működik országgyűlési képviselő-választások, önkormányzati választások, európai parlamenti választások, időközi választások és népszavazások idején. A választópolgárokon és szavazatszámláló bizottsági tagokon túl átlátható és pártatlan módon nyújtunk segítséget a hozzánk forduló jelölteknek, jelölő szervezeteknek is.

Bár a 2021-es előválasztások formálisan nem minősülnek választásnak, a demokratikus részvétel és véleménynyilvánítás szempontjából fontosak, a polgárok közéleti aktivitását fokozzák. Szavazati joggal nem rendelkező megfigyelő tagként veszünk részt a Civil Választási Bizottság ülésein, jogi tanácsokkal segítjük a bizottságot, mely az ellenzéki jelöltek versenyét független és pártatlan elemként felügyeli.

2021 őszétől országszerte fokozott intenzitással segítjük a választópolgárokat és a választásokon jelöltként indulókat műhelyekkel, előadásokkal és ismeretterjesztő tevékenységgel, együttműködve más civil szervezetekkel, civil csoportokkal és közösségekkel.

A valasztasz.tasz.hu weboldalon közérthető formában teszünk közzé a választásokhoz és a kampányhoz kapcsolódó ismereteket a jogszabályokról való tájékoztatás és az aktív polgárok segítése érdekében. A kampányidőszakban telefonos forródrótot működtetünk, melyen a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek mellett a sajtó számára is megválaszoljuk a választásokkal kapcsolatos jogi kérdéseket. Emailes jogsegélyszolgálatunk (jogsegely@tasz.hu) egész évben folyamatosan rendelkezésre áll. Az ingyenes jogi segítség mellett képviseletet is nyújtunk a hozzánk fordulóknak, ha a választásokkal kapcsolatos jogsértést tapasztaltak, illetve jogaik érvényesítéséhez ez szükséges.

Folyamatosan figyeljük és értékeljük a választási szervek (választási bizottságok, választási ügyekben eljáró bíróságok, Alkotmánybíróság) döntéseit. Együttműködünk a Nemzeti Választási Irodával (NVI) is: ahogy korábban, úgy a mostani választások előtt is előkészítünk egyes, a választópolgároknak szánt tájékoztató dokumentunmokat. Az NVI képviselői állandó meghívottjai a választásokat követő kerekasztalunknak, amelyen a választások tapasztalatait összefoglaló, a kapcsolódó javaslatainkat összegző jelentésünkhöz kérjük a területen jártas szakértők megjegyzéseit. A 2022-es választás után is elkészítjük majd jelentésünket, melyben átfogóan értékeljük a választások lebonyolítását, a kampányt, az esetleges jogsértéseket, és javaslatokat teszünk a jogalkotó és jogalkalmazó szerveknek.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Három választási adatvédelmi visszaélés

A választásokkal kapcsolatban számos megkeresést kaptunk e-mailben és a forródrótunkon is, amelyben a választópolgárok adataikkal történő visszaélést sérelmeztek. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot, illetve adatvédelmi hatósági eljárást folytathat adatvédelmi visszaélések kivizsgálása és a jogszerűtlenül eljáró adatkezelők marasztalása érdekében. A személyes adatainkkal a pártok és jelöltek nem élhetnek vissza a választási eljárásban sem, ezért beadványmintákat készítettünk, amelyekkel a Hatóság eljárását kezdeményezhetik azok, akiket ilyen jellegű jogsérelem ért.

A beadványokat a NAIH-nak kell benyújtani, itt olvashatsz részletesen ennek lehetséges módjairól.

Pert nyert a TASZ a Belügyminisztériummal szemben: ki kell adni a választások előtti lakcímbejelentések adatait

A nyilvánosságra tartozik, hogy hányan létesítettek lakcímet és jutottak így választójoghoz a 2018-as országgyűlési választást megelőzően, mondta ki a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a Political Capital (PC) által a Belügyminisztériumtól (BM) kikért adatok kiadásához kapcsolódó perben a bíróság. A TASZ 2019-ben is folytatja a választási jogi tevékenységét: frissíti a valasztasz.hu tartalmait, választási jogi képzéseket tart országszerte és forródrótot üzemeltet.

A Képviselői Irodaházra vetített “Szabadság” felirattal buzdítottunk a vasárnapi szavazásra

Az Országház mellett található Képviselői Irodaházra vetített felirattal buzdítottunk ma mindenkit arra, hogy vegyen részt a vasárnapi szavazáson. Ezzel az akcióval szeretnénk felhívni a figyelmet az állampolgári aktivitás fontosságára.