Jogi segítséggel lépünk fel a szabad és tisztességes választásokért

A szabad és tisztességes választásokért lép fel jogi eszközökkel és ismeretterjesztéssel a TASZ Választási Jogi Programja. Szervezetünk a 2021-es előválasztások lebonyolításában is részt vesz, jogi tanácsokkal segítve a Civil Választási Bizottságot.

A választási eljárásokkal kapcsolatban kiterjedt tapasztalatunk van, Választási Jogi Programunk rendszeresen működik országgyűlési képviselő-választások, önkormányzati választások, európai parlamenti választások, időközi választások és népszavazások idején. A választópolgárokon és szavazatszámláló bizottsági tagokon túl átlátható és pártatlan módon nyújtunk segítséget a hozzánk forduló jelölteknek, jelölő szervezeteknek is.

Bár a 2021-es előválasztások formálisan nem minősülnek választásnak, a demokratikus részvétel és véleménynyilvánítás szempontjából fontosak, a polgárok közéleti aktivitását fokozzák. Szavazati joggal nem rendelkező megfigyelő tagként veszünk részt a Civil Választási Bizottság ülésein, jogi tanácsokkal segítjük a bizottságot, mely az ellenzéki jelöltek versenyét független és pártatlan elemként felügyeli.

2021 őszétől országszerte fokozott intenzitással segítjük a választópolgárokat és a választásokon jelöltként indulókat műhelyekkel, előadásokkal és ismeretterjesztő tevékenységgel, együttműködve más civil szervezetekkel, civil csoportokkal és közösségekkel.

A valasztasz.tasz.hu weboldalon közérthető formában teszünk közzé a választásokhoz és a kampányhoz kapcsolódó ismereteket a jogszabályokról való tájékoztatás és az aktív polgárok segítése érdekében. A kampányidőszakban telefonos forródrótot működtetünk, melyen a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek mellett a sajtó számára is megválaszoljuk a választásokkal kapcsolatos jogi kérdéseket. Emailes jogsegélyszolgálatunk (jogsegely@tasz.hu) egész évben folyamatosan rendelkezésre áll. Az ingyenes jogi segítség mellett képviseletet is nyújtunk a hozzánk fordulóknak, ha a választásokkal kapcsolatos jogsértést tapasztaltak, illetve jogaik érvényesítéséhez ez szükséges.

Folyamatosan figyeljük és értékeljük a választási szervek (választási bizottságok, választási ügyekben eljáró bíróságok, Alkotmánybíróság) döntéseit. Együttműködünk a Nemzeti Választási Irodával (NVI) is: ahogy korábban, úgy a mostani választások előtt is előkészítünk egyes, a választópolgároknak szánt tájékoztató dokumentunmokat. Az NVI képviselői állandó meghívottjai a választásokat követő kerekasztalunknak, amelyen a választások tapasztalatait összefoglaló, a kapcsolódó javaslatainkat összegző jelentésünkhöz kérjük a területen jártas szakértők megjegyzéseit. A 2022-es választás után is elkészítjük majd jelentésünket, melyben átfogóan értékeljük a választások lebonyolítását, a kampányt, az esetleges jogsértéseket, és javaslatokat teszünk a jogalkotó és jogalkalmazó szerveknek.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Ismét megváltoztatta a választási jogszabályokat a kormánytöbbség – értékeltük a módosításokat

2020, 2021 és 2022 után zsinórban negyedszer is, ismét egyeztetés nélkül, feltehetőleg politikai céllal változtatta meg a választási jogszabályokat a kormánytöbbség. A választási és népszavazási anyagi- és eljárásjogi szabályok is érintettek. A módosítás több ponton is átírja az önkormányzati választásokra vonatkozó szabályokat is, kicsit több mint egy évvel a választások előtt. A modellben megjelenik a korábbiakhoz hasonló politikai motiváció is: az, hogy az aktuális politikai erőviszonyoknak megfelelő jelöltállításra kényszerítsék az ellenzéket egy közelgő választáson. Emellett a módosítás értelmében elmarad több, már kitűzött időközi önkormányzati választás és elmosódik a határ az egyéni és a listás mandátumok között azokban az esetekben, amikor időközi választás helyett listáról lehet pótolni a kiesett egyéni képviselőt.

A kormánynak meg kell mondani, hogy mit tett a fogyatékossággal élő emberekért

Magyarországon 2016. december 31-én 57 039 fogyatákossággal élő ember állt gondnokság alatt a KSH adatai szerint. Ezek az emberek jogi szempontból gyermeknek minősülnek, életük legalapvetőbb kérdéseiben sem hozhatnak döntéseket. A gondnokuk határozza meg, hogy hol és kivel éljenek, hogy mit dolgozhatnak, vagy éppen megszülethet-e a gyermekük attól függően, hogy mely ügyekben állnak gondnokság alatt. Miért baj ez, mit szól ehhez az ENSZ és hogy állunk az alternatívákkal?