Kezelésből való kizárás

Pszichiátriai beteg HIV/AIDS kezelésből való kizárása

Egy pszichiátriai gondokkal küzdő HIV pozitív számára az ország egyetlen HIV/AIDS kezelésre jogosult intézménye nem volt hajlandó gyógyszereket biztosítani, mert az érintett ismétlődően agresszív magatartást tanúsított. Mivel a hatályos jogszabályok alapján egyedül a Szent László Kórház adhat ki HIV/AIDS gyógyszereket, de ott nem működik pszichiátriai osztály, más intézmény viszont jogszabályi felhatalmazás híjján nem nyújthat HIV/AIDS kezelést, a HIV pozitív beteg ellátás nélkül maradt. Jogsegélyszolgálatunk ügyvédje levelet intézett az érintett egészségügyi intézményekhez, melyben jelezte, hogy ha az intézmények között nem születik megfelelő megállapodás, akkor ügyfelünk képviseletében ellátás megtagadása miatt pert fog kezdeményezni. Miután a Szent László Kórháznak és az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetnek sikerült megállapodnia a beteg kezelését illetően, a perre nem került sor.

Az általános egészségügyi ellátásból való kizárás

A TASZ-hoz és a PLUSS Egyesülethez beérkező jelzések alapján sajnos igen elterjedtnek tekinthető, hogy az egészségügyi intézmények dolgozói visszautasítják a HIV pozitív emberek megvizsgálását, illetve ellátását. Beszámolók ismertek "szkafanderben" vizitelő orvosról, kijönni elfelejtő mentőről, betegek 3 méter távolságból vizsgáló, vagy akár a rendelőből felháborodottan kiutasító orvosról is, de a legárulkodóbb talán az, hogy a HIV pozitív betegek számára a Szent László Kórházban külön műtőt és fogászatot kellett kialakítani, mert az orvosok és fogorvosok többsége nemhogy őket nem volt hajlandó ellátni, hanem még a minden szempontból megfelelő higiéniai eljárások alkalmazása ellenére sem volt hajlandó ugyanazt a műtőt, illetve fogászati rendelőt használni.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Tájékoztató egészségügyi dolgozóknak HIV-vel élők ellátásáról

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtti ügyben a TASZ egyezséget kötött az Emberi Erőforrások Minisztériumával, amelynek részeként javaslatunkra elkészült egy tájékoztató anyag a HIV-vel élők nem -specifikus ellátásáról.

HIV-specifikus cseh vízumkorlátozások

2009. június 1-jétől a Cseh Köztársaságban a munkavállalói illetve letelepedési vízumkérelmekhez csatolni kell egy orvosi igazolást, amely igazolja, hogy a kérelmező sem szifiliszben, sem tuberkulózisban nem szenved, illetve nem HIV-fertőzött. Ez az új rendelkezés azonban nem vonatkozik egységesen minden ország állampolgáraira, Kongó, Kenya, Moldávia, Mongólia, Nigéria, Pakisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna és Vietnam szerepelnek a listán.