Középkori módszerek Hódmezővásárhelyen

A Hódmezővásárhelyi Önkormányzat honlapján a középkori kalodákat idéző szégyenfalon tűntetik fel azoknak a személyeknek a nevét, címét és születési dátumát, akik a várostól segélyt, támogatást igényeltek, azonban azt mégsem vették át, vagy a megítélt támogatást, a felajánlott munkát később visszautasították. Ez az eljárás kirívóan alkotmányellenes és súlyosan jogsértő.

Név, születési dátum és lakcím mellett a honlapon feltüntetésre került az is, hogy a milyen jellegű támogatást igényeltek egyes személyek. Így mindenki számára megismerhető, hogy esetleg a szomszédja, haragosa, ismerőse például munkanélküli, hiszen közcélú munkaprogramban szeretett volna részt venni; súlyos megélhetési gondokkal küzdött, mivel ételcsomagot kért; betegsége van vagy volt, mert gyógyszerutalványhoz szeretett volna jutni. A lista ráadásul torzítja a valóságot, hiszen az a tény, hogy valaki a támogatás időpontjában rászoruló volt, nem jelenti azt, hogy a körülményei később ne változhattak volna: munkát találhatott, rokonoktól élelmet szerzett, meggyógyult.

A súlyosan jogsértő, a személyes adatok védelmét két lábbal tipró lista közzétételének oka az önkormányzat szerint, hogy a támogatást igénylő személyek „több, ténylegesen rászoruló polgárt kiszorítottak a támogatási rendszerből”. A hódmezővásárhelyi akció célja egyértelműen az emberek megalázása, amelyre semmilyen alkotmányos érdek nem jogosít fel. Ilyen eljárást megengedő jogszabály egyébként egészen biztosan megbukna az alkotmánybírósági teszten. {{A kalodánál annyiban súlyosabb a Hódmezővásárhelyen történt jogsértés, hogy nem csupán a városban kívánják lejáratni a megnevezett személyeket, hanem ország-világ előtt, hiszen az Interneten bárki számára elérhető a tartalom.}}

A megjelent információk mind személyes adatok, sőt, annak ténye, hogy valaki gyógyszerutalványt kért – tehát betegsége volt vagy van – különleges személyes adat. Utóbbi kategória fokozott törvényi védelemben részesül. Az önkormányzatnak természetesen joga van kezelni ezeket az adatokat a feladatai ellátásához, azonban semmilyen törvényi felhatalmazása nincsen arra, hogy a birtokában lévő ismereteket az Interneten megszégyenítés céljából közzétegye. Ez az eljárás alkalmas a társadalmi feszültségek növelésére, hiszen a név és cím fellelhetősége következtében „önkéntes igazságosztók” bosszúhadjáratot indíthatnak.

Az Adatvédelmi Biztos vizsgálata mellett a TASZ indokoltnak tartja, hogy a nyomozó hatóságok is eljárást indítsanak, mert közzététellel a büntető törvénykönyv személyes adattal való visszaélés bűntettének alapos gyanúja is fennáll. Ennek a tényállásnak a jogszerűtlen adatkezelés mellett feltétele, hogy „jelentős érdeksérelem” következzen be. A TASZ álláspontja szerint a törvényes céltól eltérő, alkotmányellenes adatkezelés megszégyenítő jellege miatt ez utóbbi feltétel is teljesül. Tekintettel arra, hogy különleges személyes adatok – például egészségi állapottal kapcsolatos információk - is nyilvánosságra kerültek, a Btk. tényállás minősített esete is megvalósult. A büntetőjog súlyosabb büntetés kiszabását rendeli el, ha a visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el, az önkormányzat részéről a közzétételt elrendelő személy jó eséllyel tartozhat e kategóriákba. A személyes adattal való visszaélés nem magánindítványra, hanem hivatalból üldözendő, a nyomozóhatóságoknak tehát kötelességük megindítani a büntetőeljárást az ügyben.

Itt olvashatja el az Adatvédelmi Biztos álásfoglalását.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A TASZ álláspontja a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény tervezetéről

Birtokunkba került egy a Belügyminisztérium Jogszabály Előkészítő Osztályának vezetője által létrehozott dokumentum, amely a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról címet viseli. A tervezet számos, alapvető jogot korlátozó rendelkezést tartalmaz. A Társaság a Szabadságjogokért ezúton teszi közzé véleményét a megalkotni tervezett szabályokról.

A TASZ bepereli a Telenort és a Vodafone-t az adatmegőrzés megszüntetéséért

2014 áprilisában az Európai Unió Bírósága érvénytelennek nyilvánította az adatmegőrzési irányelvet, ami azt egységesítette, hogy a tagállamokban az internet- és telefonszolgáltatók milyen adatainkat mennyi ideig tárolhatják és ezekhez a hatóságok hogyan férhetnek hozzá. Az irányelv érvénytelensége ellenére Magyarországon továbbra is hatályban maradt a mindezt lehetővé tevő törvény. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) két nagy szolgáltatót perel be annak érdekében, hogy az Alkotmánybíróság (AB) megsemmisítse a jogellenes törvényt.

Veszélyezteti az információs jogokat az új Alkotmány

Az új Alkotmány megszünteti az információs jogok fellett őrködő országgyűlési biztos intézményét, és helyette egy autonóm hatóság modellje szerint működő szervet állít fel. A TASZ szerint az adatvédelmi biztos hatósággá alakítása súlyosan veszélyezteti az állam átláthatóságának biztosítását szolgáló szabályok érvényesítését, csökkenti az alapjogvédelem jelenlegi szintjét