Köztisztviselők alkotmányellenes megfigyelése, a rendőrség fokozottabb beavatkozása a magánéletünkbe, belügyminiszteri hatalomkoncentráció

A Belügyminisztériumban készült törvénytervezet átalakítja a rendőrség szervezeti felépítését, megerősíti a belügyminiszter szervezeti és szakmai irányítási jogkörét, szélesíti a belső bűnmegelőzési és bűnüldözési szerv jogosítványait, valamint bevezeti a megbízhatósági vizsgálat intézményét. A TASZ álláspontja szerint a tervezet alkotmányossági és demokratikus szempontból is aggályos.

  1. A rendőrségen belül működő belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési szervezet ellenőrizné az államigazgatásban dolgozó kormánytisztviselőt és köztisztviselőt. A belső bűnmegelőzés és bűnfelderítés, ellenőrzés feladata és joga a Tervezet szerint gyakorlatilag kiterjed a teljes államigazgatásra.
  2. A Tervezet bevezeti az ún. megbízhatósági vizsgálatot, amelynek keretében a hivatali kötelezettségek megtartása mellett a szolgálattal szemben támasztott etikai és társadalmi elvárásoknak való megfelelést is ellenőrzik. A vizsgálat során csapdahelyzeteket állíthat az ellenőrző szerv, titkos információgyűjtésre is lenne lehetőség. A TASZ ellenzi, hogy a büntetőhatalom eszközrendszerének alkalmazása kiterjedjen olyan területre, amely nincsen összefüggésben a bűnüldözéssel.
  3. A belügyminiszternek lehetősége lenne egyedi utasítás keretében elrendelni bármelyik köztisztviselő, kormánytisztviselő megbízhatósági vizsgálatát. A TASZ szerint alkotmányos jelentősége van annak, hogy a hatósági tevékenység ne legyen kiszolgáltatva az irányító posztokat betöltő személyek esetlegesen nem szakmai szempontú megfontolásainak. A Tervezet ennek teljes mértékben ellentmond, mert önkényes jogalkalmazásra ad lehetőséget.
  4. A Tervezet alapján a rendőrségnek több lehetősége nyílna a társadalomnak titkosszolgálati eszközökkel történő megfigyelésére. A titkos eszközök alkalmazása alapvetően korlátozza a magán- és családi élet, a magánlakás és levelezés tiszteletben tartásához, és a személyes adatok védelméhez való jogot. A Tervezet ezeket a jogokat szükségtelenül és aránytalanul kívánja korlátozni.
  5. A Tervezet súlyos törvényszerkesztési hibákat tartalmaz, szabályai nem egyértelműek, működésük kiszámíthatatlan, ezért ellentétes a jogbiztonság követelményével.
Kattintson ide és olvassa el a teljes álláspontot!

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Kell-e aggódnunk az egészségügyi adataink biztonságáért?

Bő két hónapja működik az Egységes Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT), ahol mindenki egészségügyi adatai elérhetőek lesznek bizonyos embereknek, akik az egészségügyben dolgoznak. A rendszer bevezetése óta több aggódó megkeresés is érkezett hozzánk az EESZT jogszerűségével kapcsolatban. Okkal merül fel a kérdés: jogszerű-e egyáltalán az EESZT? Kell-e féltenünk az egészségügyi adatainkat? És vajon tényleg mindenképp látnia kell-e a kezelőorvosnak az egész kórtörténetet?

A Nemzetbiztonsági bizottság eljárását kezdeményezte a TASZ ügyvédje

A Társaság a Szabadságjogokért ügyvédje ma az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának eljárását kezdeményezte egy személyét érintő, feltételezett telefonlehallgatás ügyében.

Az ENSZ felvállalja a magánélet védelmét

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2015. március 26-án úgy döntött, hogy létrehozza a magánszféra védelméért felelős különmegbízott pozícióját.