Köztisztviselők alkotmányellenes megfigyelése, a rendőrség fokozottabb beavatkozása a magánéletünkbe, belügyminiszteri hatalomkoncentráció

A Belügyminisztériumban készült törvénytervezet átalakítja a rendőrség szervezeti felépítését, megerősíti a belügyminiszter szervezeti és szakmai irányítási jogkörét, szélesíti a belső bűnmegelőzési és bűnüldözési szerv jogosítványait, valamint bevezeti a megbízhatósági vizsgálat intézményét. A TASZ álláspontja szerint a tervezet alkotmányossági és demokratikus szempontból is aggályos.

  1. A rendőrségen belül működő belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési szervezet ellenőrizné az államigazgatásban dolgozó kormánytisztviselőt és köztisztviselőt. A belső bűnmegelőzés és bűnfelderítés, ellenőrzés feladata és joga a Tervezet szerint gyakorlatilag kiterjed a teljes államigazgatásra.
  2. A Tervezet bevezeti az ún. megbízhatósági vizsgálatot, amelynek keretében a hivatali kötelezettségek megtartása mellett a szolgálattal szemben támasztott etikai és társadalmi elvárásoknak való megfelelést is ellenőrzik. A vizsgálat során csapdahelyzeteket állíthat az ellenőrző szerv, titkos információgyűjtésre is lenne lehetőség. A TASZ ellenzi, hogy a büntetőhatalom eszközrendszerének alkalmazása kiterjedjen olyan területre, amely nincsen összefüggésben a bűnüldözéssel.
  3. A belügyminiszternek lehetősége lenne egyedi utasítás keretében elrendelni bármelyik köztisztviselő, kormánytisztviselő megbízhatósági vizsgálatát. A TASZ szerint alkotmányos jelentősége van annak, hogy a hatósági tevékenység ne legyen kiszolgáltatva az irányító posztokat betöltő személyek esetlegesen nem szakmai szempontú megfontolásainak. A Tervezet ennek teljes mértékben ellentmond, mert önkényes jogalkalmazásra ad lehetőséget.
  4. A Tervezet alapján a rendőrségnek több lehetősége nyílna a társadalomnak titkosszolgálati eszközökkel történő megfigyelésére. A titkos eszközök alkalmazása alapvetően korlátozza a magán- és családi élet, a magánlakás és levelezés tiszteletben tartásához, és a személyes adatok védelméhez való jogot. A Tervezet ezeket a jogokat szükségtelenül és aránytalanul kívánja korlátozni.
  5. A Tervezet súlyos törvényszerkesztési hibákat tartalmaz, szabályai nem egyértelműek, működésük kiszámíthatatlan, ezért ellentétes a jogbiztonság követelményével.
Kattintson ide és olvassa el a teljes álláspontot!

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Az arcfelismerő kameráké a jövő?

Józsefvárosban a meglevő 115 térfigyelő kamera korszerűsítése mellett 65 új kamerát is átadtak október 7-én. A 300 millió forintos beruházással immár 100%-os lett Józsefváros lefedettsége, illetve a kamerák alkalmasak lesznek arra is, hogy arcfelismerő rendszerrel kössék össze őket.

Miért volt törvénytelen a házkutatás Horváth Andrásnál?

Horváth Andrásnál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábbi munkatársánál, 2013. december 19-én a rendőrség házkutatást tartott, melynek során lefoglaltak több száz oldalnyi dokumentumot és informatikai adathordozót. A TASZ jogsegélyszolgálata által képviselt közérdekű bejelentő jogorvoslattal élt az általa elszenvedett kényszerintézkedésekkel szemben. A Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) 2014. január 22-én meghozott, ám csak 2014. február 10-én kézbesített végzése elutasította az utolsó indítványunkat is - álláspontunk szerint alaptalanul. Érdemes összegezni Horváth András ellen folytatott eljárás eddigi fejleményeit, mert sok visszás és törvénysértő elemet lehet felfedezni.

Felhívás!

A TASZ az augusztus 27-én, hajnalban Kazincbarcikán végrehajtott diszkórazzia szenvedő alanyainak jelentkezését várja.