Megszűnő határidők a fogyatékosügyi törvényben

A kormány az Országgyűlés elé terjesztette a fogyatékos személyek esélyegyenlőségéről szóló törvény módosításának tervezetét: nemzetközi standardokhoz szabják a fogyatékosság fogalmát, ezer forinttal emelik a fogyatékossági támogatást, és eltörlik az akadálymentesítés többször kifutott határidejét. Olvassa el a TASZ véleményét!

A törvénytervezet a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény igényeihez igazítja a fogyatékosság fogalmát: a módosítás beemeli a fogyatékosság fogalma alá a pszichoszociális fogyatékossággal élő személyeket is, miközben az egyéni deficit helyett a társadalmi akadályokra helyezi a hangsúlyt. Az üdvözlendő fogalmi distinkició kapcsán ugyanakkor utalni kell arra, hogy ez a módosítás önmagában jottányit sem javít az érintettek életminőségén. A TASZ felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar jogrendszer számos más jogszabálya – például a Polgári törvénykönyv és a szociális törvény – a fogyatékosságot az egyéni deficit felől közelíti meg, és az egyén jogosoltságait korlátozza, ahelyett, hogy a társadalmi és fizikai környezet változtatására összpontosítana. 

A Tervezet jelképes emelést javasol a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka tekintetében, míg az előbbit a rendszeres havi nyugellátások emeléséhez köti. 

A jogalkotó kiemeli a jogszabályból az Országos Fogyatékosügyi Tanácsra vonatkozó rendelkezéseket, amelyeket módosított formában, kormányhatározat szintjén alkot újra. Sajnálatos, hogy miközben a jogalkotó erősebb súlyt ad a fogyatékos személyeket képviselő civil szervezeteknek, addig nem tesz lépéseket e szervezetek politikai befolyásolhatóságának megszüntetése érdekében. 

A Tervezet eltörli az akadálymentesítés, a támogató szolgálatok országos hálózata kialakítása, a speciális oktatás tárgyi és személyi  feltételeinek biztosítása, valamint a speciális foglalkoztatás kialakítása vonatkozásában rögzített határidőket, és semmilyen garanciarendszert nem ad arra vonatkozóan, hogy az érintett területeken számonkérhető és kiszámítható fejlődés következzen be. Ezzel hazánk azt veszélyezteti, hogy nem teljesíti a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményben vállalt feladatokat, illetve az Európai Fogyatékosügyi Stratégiában megfogalmazott célkitűzésekkel ellentétes irányba halad.

A TASZ véleményét innen érheti el (pdf).

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Szabad a választás: visszaszereztük egy állampolgár választójogát

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 2012 elején nyújtott be keresetet fogyatékossággal élő ügyfele képviseletében a cselekvőképességet kizáró gondnokság megszüntetése, valamint választójogának visszaállítása iránt. A Fővárosi Törvényszék tegnapi ítéletében kimondta, hogy senki választójoga sem tehető függővé politikai ismeretektől, ezen jog gyakorlásához nem támaszthatók többletkövetelmények a társadalom többi tagjához képest.

Választójogot minden fogyatékos állampolgárnak!

Elismerésre vár a gondnokolt állampolgárok választójoga. A korlátozás miatt Magyarországot elmarasztalta az Emberi Jogok Európai Bírósága, ezért a kormánynak változtatnia kell a jogsértő helyzeten. Az új Alaptörvényból kirajzolódó megoldást elemzi a Központ a Fogyatékos Emberek Jogaiért Alapítvány és a TASZ közös filmje.

Ne azzal védjük meg, hogy megfosztjuk a jogaitól!

Hiába a család és az életben való elboldogulás, Lajost gondnokság alá helyezték nyolc ügycsoport tekintetében és kizárták a választójog gyakorlásából. A TASZ érveit elfogadva a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte a megalapozatlan elsőfokú döntést.