Megszűnő határidők a fogyatékosügyi törvényben

A kormány az Országgyűlés elé terjesztette a fogyatékos személyek esélyegyenlőségéről szóló törvény módosításának tervezetét: nemzetközi standardokhoz szabják a fogyatékosság fogalmát, ezer forinttal emelik a fogyatékossági támogatást, és eltörlik az akadálymentesítés többször kifutott határidejét. Olvassa el a TASZ véleményét!

A törvénytervezet a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény igényeihez igazítja a fogyatékosság fogalmát: a módosítás beemeli a fogyatékosság fogalma alá a pszichoszociális fogyatékossággal élő személyeket is, miközben az egyéni deficit helyett a társadalmi akadályokra helyezi a hangsúlyt. Az üdvözlendő fogalmi distinkició kapcsán ugyanakkor utalni kell arra, hogy ez a módosítás önmagában jottányit sem javít az érintettek életminőségén. A TASZ felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar jogrendszer számos más jogszabálya – például a Polgári törvénykönyv és a szociális törvény – a fogyatékosságot az egyéni deficit felől közelíti meg, és az egyén jogosoltságait korlátozza, ahelyett, hogy a társadalmi és fizikai környezet változtatására összpontosítana. 

A Tervezet jelképes emelést javasol a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka tekintetében, míg az előbbit a rendszeres havi nyugellátások emeléséhez köti. 

A jogalkotó kiemeli a jogszabályból az Országos Fogyatékosügyi Tanácsra vonatkozó rendelkezéseket, amelyeket módosított formában, kormányhatározat szintjén alkot újra. Sajnálatos, hogy miközben a jogalkotó erősebb súlyt ad a fogyatékos személyeket képviselő civil szervezeteknek, addig nem tesz lépéseket e szervezetek politikai befolyásolhatóságának megszüntetése érdekében. 

A Tervezet eltörli az akadálymentesítés, a támogató szolgálatok országos hálózata kialakítása, a speciális oktatás tárgyi és személyi  feltételeinek biztosítása, valamint a speciális foglalkoztatás kialakítása vonatkozásában rögzített határidőket, és semmilyen garanciarendszert nem ad arra vonatkozóan, hogy az érintett területeken számonkérhető és kiszámítható fejlődés következzen be. Ezzel hazánk azt veszélyezteti, hogy nem teljesíti a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményben vállalt feladatokat, illetve az Európai Fogyatékosügyi Stratégiában megfogalmazott célkitűzésekkel ellentétes irányba halad.

A TASZ véleményét innen érheti el (pdf).

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Kiűzetés Szilvásváradról

Bélapátfalva után most Szilvásvárad képviselőtestülete döntött úgy, hogy elutasítaná a tömegotthonokat elhagyó fogyatékos állampolgárok beköltözését. A szilvásváradi képviselő-testület megalázó magatartást tanúsít a fogyatékos állampolgárokkal szemben. Nézze meg a TASZ filmjét és olvassa el a TASZ elnökének nyílt levelét.

Csak az okosak szavazhatnak? (az Index.hu filmje)

Magyarországon 50 ezer gondnokság alá helyezett személy él. Az Alkotmány értelmében ők nem rendelkeznek választójoggal. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2010. májusában elmarasztalta hazánkat a gondokság alá helyezett személyek politikai jogainak megsértése miatt. Nézze meg az Index.hu videóját!

Megjelent a TASZ jelentése a 2014-es választások választójogi értékeléséről

Valóban sokkal több külképviseleti névjegyzékbevételi kérelmet utasítottak el, mint más kérelmeket? Gyanúsan eltérőek-e a kérelemelutasítások okai egyes kérelmek esetében? Utalhatnak-e az eltérések a választópolgárok egyes csoportjainak szándékos kizárására? Milyen megoldásokkal lehetne felhasználóbarátabbá tenni a választási eljárás egészét, még a szavazás előtt? Az eddigi értékes egyéni történetek mellett mindez most a számokból is tényszerűen kiderül. A jelentés egyedülálló elemzését adja a 2014-ben oly sokszor panaszolt (pl. külképviseleti szavazásra vonatkozó) kérelem-elutasításoknak, és a Nemzeti Választási Irodától kapott adatok segítségével mindennek utánajár.