Megújult jogtudatosító programot indítottunk északkelet-magyarországi roma közösségeknek

2021 őszén új formában indítottuk el jogtudatosító programunkat az északkelet-magyarországi roma közösségek számára. A három - edelényi, nyíregyházi és nagykállói - roma közösséget egy olyan új módszerrel tervezzük elérni és jogaikban, jogérvényesítési lehetőségeikben megerősíteni, amelyben főszerepet kapnak közösségeik meghatározó aktivistái. Három kiváló roma trénert bíztunk meg azzal, hogy egy év alatt fejlesszenek ki egy, a saját közösségükben működő tudásátadási módszertant.


Közös munkánk azzal indult, hogy a három tréner felmérte közösségének legégetőbb jogi igényeit, és megszervezték azt a kisebb kört, akikből 2022 elejére összeáll a helyi közösség képzett jogvédő csapata, akiket majd első körben tovább képeznek a trénerek. Mindhárom közösségben egy 10-20 fős csapat alakult, akik különböző jogterületeken kértek elmélyülési lehetőséget a munkatársainktól, úgymint az antidiszkrimináció, oktatáshoz való jog, betegjogok, választójog, végrehajtási ügyek, munkajog és a gyermekvédelem, gyermekjogok területén.

Ezt követően az összes igényelt témakörben jogi képzéseket tartottunk a három trénernek, hogy ők a következő évben majd minden jogi és módszertani tudás birtokában indíthassák el saját képzésfejlesztő munkájukat.


Az elkészült módszertan-tervezetekben három különböző, de hasonló elemeket is tartalmazó irány fogalmazódott meg. A három kreatív roma aktivista jellemzően drámapedagógiai, szerepjátékos feladatokat ötvözött jogsegélyezési gyakorlatokkal. Mindhárom tréner tervez olyan videós és írott tananyagot is készíteni a közössége számára, amelyek hosszú távon is alapot biztosíthatnak majd a bevonódó aktivisták számára.

Reméljük, a 2022 őszére elkészülő módszertani anyagok a következő években tartott szakmai műhelyeink, illetve a nagykállói, edelényi és nyíregyházi képzések számára is hasznos alapul szolgálnak. Reményeink szerint az elmúlt időszak és a most következő egy éves közös munka tanulságos közös élménnyé fog válni mind a trénerek, mind munkatársaink számára.


Megosztás

Kapcsolódó hírek

Nyílt levél a miskolci polgármester-jelölteknek – Mi lesz a város szegénytelepeivel?

Elvárjuk, hogy a jövőben a miskolci városvezetés a mélyszegénységből fakadó problémákat ne megbélyegző retorikával és rendészeti eszközökkel, hanem megfelelő szociálpolitikai intézkedésekkel kezelje.

Másodfokon is megnyertük az ország legnagyobb antidiszkriminációs perét Miskolc Önkormányzatával szemben

Jogerősen megnyertük a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodával (NEKI) azt a pert, amit a Miskolci Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatallal és a Miskolci Önkormányzati Rendészettel szemben a városvezetés szegény- és cigányellenes intézkedései miatt indítottunk.

A Kúria szerint is diszkriminálta a romákat a tiszavasvári önkormányzat

A Kúria 2019. április 10-i ítélete tett pontot annak az ügynek a végére, amely a TASZ és Tiszavasvári önkormányzata között zajlott 2016 óta. A Kúria szerint is megsértette az önkormányzat a település roma lakóinak egyenlő bánásmódhoz való jogát azzal, hogy szélsőséges közszereplők közreműködésével próbálták megfélemlíteni, megregulázni őket.