Milyen az adatvédelem helyzete ma Magyarországon?

Magyarország korábban üttörő volt a személyes adatok védelmében Európában. Vajon hogy áll most a helyzet? Az Accessnow és a TASZ közös véleménye az általános adatvédelmi rendelethez kapcsolodó magyarországi szabályozásról.

Magyarország​ ​és​ ​az​ ​adatvédelem

Magyarország már 2000-ben teljesítette az Európai Unió adatvédelmi sztenderdjeit, ezzel első volt a 2004-ben csatlakozó tíz állam között. Magyarország 2003 júniusában tovább korszerűsítette az adatvédelmi szabályozását egy új törvény elfogadásával. A magyar adatvédelmi törvény az ország Európai Uniós csatlakozása óta is megfelel az 1995-ös Irányelv előírásainak, de az adatvédelmi hatóság függetlenségével kapcsolatos aggodalmak megkérdőjelezték az ország adatvédelem iránti elköteleződését. Az általános adatvédelmi rendelet közvetlen alkalmazása és implementálása egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország helyreállítsa ezt az elköteleződését. A törvénytervezet alapján azonban úgy tűnik, hogy Magyarország csak a legszükségesebb változtatásokat tervezi megtenni. A javaslat ugyanis csak a rendeletnek való elégséges megfeleléshez szükséges mércéket tartalmazza. Az alábbiakban javaslatokat fogalmazunk meg a tervezet szabályozási tartalmának kiszélesítésére

Az​ ​általános​ ​adatvédelmi​ ​rendelet​ ​implementálása

Az általános adatvédelmi rendelet egységes és magasabb szintű adatvédelmi jogokat biztosít a felhasználók számára az egész Európai Unióban, annak érdekében, hogy visszaállítsa a felhasználók személyes adataik feletti kontrollját. A jogszabály csökkenti az Európai Unión belül szolgáltatásokat kínáló vállalatok adminisztratív terheit, valamint tisztázza a vállalkozások kötelezettségeit és felelősségeit. Az általános adatvédelmi rendeletben rejlő lehetőségek és előnyök lehető legjobb kihasználása csak határozott, egységes és összehangolt végrehajtással biztosítható a felhasználók és a piaci szereplők számára. Ilyen például a felhasználók azonos szintű hozzáférése az igazságszolgáltatáshoz és egyes jogorvoslati mechanizmusokhoz. Az általános adatvédelmi rendelet egyedülálló lehetőséget teremt az erős és összehangolt végrehajtás megteremtésére. Annak érdekében, hogy az általános adatvédelmi rendelet az adatvédelmmel kapcsolatos garanciák legmagasabb szintjét teremtse meg, Magyarországnak a végrehajtási tervezetben a következő szempontokat kell beépítenie.

A​ ​NAIH​ ​függetlenségének​ ​biztosítása.

A végrehajtási rendelet megalkotja az ún. együttmüködési mechanizmust, valamint felállítja az Európai Adatvédelmi Testületet. Növeli az adatvédelmi hatóságok hatáskörét – például jelentős pénzbírságokat szabhatnak ki, amellyel együtt jár a jogsértő magatartásokkal szembeni elrettentő hatás is. A hatékony kikényszerítés és végrehajtás érdekében Magyarországnak biztosítania kell a NAIH teljes függetlenségét. A szűkülő közjogi lehetőségek és a jogállamiság megkérdőjeleződése mellett az adatvédelmi hatóság hatásköre és függetlensége kritikus kérdés. Minden olyan kísérlet elfogadhatatlan, amely az adatvédelmi hatóság további eljelentéktelenítéséhez vezet. Magyarországnak garantálnia kell továbbá az adatvédelmi hatóság működéséhez szükséges erőforrásokat. Megfelelő költségvetést kell biztosítania a személyi apparátus megtartására és a hatóság működésének garantálása céljából, valamint növelnie kell a hatóság tevékenységeinek átláthatóságát is.

A​ ​civil​ ​szervezetek​ ​képviseleti​ ​joga​ ​és​ ​a​ ​közérdekű​ ​igényérvényesítés.

A 2015-ös Eurobarométer felmérés szerint a válaszadóknak csak a 37%-a hallott az adatvédelmi hatóságok létezéséről, és még az ő többségük sem tudta, hogyan élhet a jogorvoshathoz való jogával vagy hova fordulhat segítségért. A felhasználók hatékonyabb joggyakorolását elősegítheti, ha az adatvédelmi jogsértésekkel szemben úgy lehet fellépni, hogy civil szervezetek nyújtanak nekik képviseletet. A civil szervezetek által képviselt ügyek elősegítik az egyéni panaszok hatékonyabb kivizsgálását és kiegészíthetik az adatvédelmi hatóság hivatalból indított eljárásait. A tervezetben Magyarországnak biztosítania kellene, hogy a közérdek védelme érdekében a civil szervezetek önállóan indíthassanak eljárást az adatvédelmi hatóság és a bíróság előtt.

Általános ajánlások az általános adatvédelmi rendelet rugalmasan átültetendő szabályaival​ ​kapcsolatban.

A jogszabály jellegétől eltérően a rendelet mérlegelési lehetőséget biztosít a tagállamok számára egyes jogintézményekkel kapcsolatban. Rendkívül fontos, hogy ezeket a diszkrecionális szabályokat oly módon ültessék át, hogy óvják az adatvédelmi szabályozás lényegi magját. A tagállamok számára segítségként a konkrét javaslatokat tartalmazó útmutatót dolgozott ki nemzetközi szervezetek egy csoportja, amelynek az Access Now is részese.

Bízunk benne, hogy Magyarország nemcsak eleget tesz a rendelet végrehajtására vonatkozó kötelezettségeinek, hanem megragadja az egyedülálló lehetőséget és helyreállítja az úttörő szerepét a személyes adatok védelmében.

Az észrevételeinket teljes terjedelmében itt lehet letölteni.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A TASZ bepereli a Telenort és a Vodafone-t az adatmegőrzés megszüntetéséért

2014 áprilisában az Európai Unió Bírósága érvénytelennek nyilvánította az adatmegőrzési irányelvet, ami azt egységesítette, hogy a tagállamokban az internet- és telefonszolgáltatók milyen adatainkat mennyi ideig tárolhatják és ezekhez a hatóságok hogyan férhetnek hozzá. Az irányelv érvénytelensége ellenére Magyarországon továbbra is hatályban maradt a mindezt lehetővé tevő törvény. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) két nagy szolgáltatót perel be annak érdekében, hogy az Alkotmánybíróság (AB) megsemmisítse a jogellenes törvényt.

Per a paksi bővítés nyilvánosságáért

A Paksra tervezett új atomerőmű építése Magyarország történelmének legnagyobb beruházása. A nyilvánosságnak joga van megtudnia, hogy az Oroszországgal kötött megállapodás felelős, számításokkal és alapos vizsgálatokkal alátámasztott döntésen alapul-e. A kormány megtagadta azt az adatigénylést, amelyet az Energiaklub beadott, így a TASZ képviseletével a civil szervezet keresetet nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (NFM) szemben a szerződés mögött álló részletekért, számításokért.

Jogsértő a kegyelemben részesült személyek listájának közzététele

A Vasárnapi Hírek 2010. március 28. napján megjelent számában közölt egy listát, amely, köztársasági elnöki kegyelemben részesült emberek nevét és az általuk elkövetett bűncselekmények megjelölését tartalmazta. A TASZ beadványa alapján az Adatvédelmi Biztos megállapította, hogy az újság megsértette a kegyelemben részesültek személyes adatok védelméhez fűződő jogát.