Nehezebb lesz az abortuszt választani?

Véleményeztük a jogszabályt, mely - a TASZ álláspontja szerint - a nők önrendelkezési jogát sértő módon az örökbe adást támogatja az abortusz helyett.

Az Országgyűlés elfogadta a Gyermekvédelmi törvénynek azt a módosítását, mely a várandós nő válsághelyzetét másképp határozza meg, mint ahogyan arról a Magzatvédelmi törvény rendelkezik. A TASZ álláspontja szerint sérti  a jogbiztonságot, hogy ugyanazt a fogalmat két külön törvény eltérően határozza meg. További aggályunk, hogy a módosítás bevezeti a "terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya" fogalmát, melyre speciális szabályokat határoz meg: ha a korlátozottan cselekvőképes illetve cselekvőképtelen kiskorú azt a megoldást választja, hogy „titokban” megszüli, majd örökbe adja a gyermeket, akkor nem szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása. Ugyanakkor terhességmegszakítás esetén mindenképp a törvényes képviselő tudomására kell jusson a várandósság ténye a jognyilatkozat érvényessége érdekében.

E szabályozásból is az vezethető le, hogy a várandós kiskorú döntési szabadságát nagyban befolyásolja, hogy a jogalkotó olyan környezetet kíván alkotni, melyben a terhesség kihordása és a gyermekszülés kevesebb akadályba ütközik.
A TASZ határozott álláspontja, hogy sérti a várandós nő önrendelkezési jogát, és még nagyobb lelki terhet ró rá, amennyiben az abortusz helyett – bár az örökbe adás megoldás lehet – erős nyomás alá helyezik, hogy a művi vetélés helyett hordja ki a terhességet, szülje meg a gyermeket, majd adja örökbe. A jogsértés veszélye még nagyobb, ha a terhes nő még tizenéves, és a szülői támogatás helyett hatósági presszióban részesül. 
Álláspontunkat a zárószavazás előtt megküldtük a Parlamentnek, melyet itt (pdf.) tekinthet meg.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Globális fejlemények a lelkiismereti szabadság és egyenlő bánásmód területén IV.

Örömmel osztjuk meg veletek az International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO) által megjelentetett Globális fejlemények a lelkiismereti szabadság és egyenlő bánásmód területén című hírlevél negyedik számát. Ebben a kiadványban az aktuális nemzetközi fejleményekről kívánunk hírt adni, köztük olyan bírósági ügyekről és jogalkotási lépésekről, amelyek a lelkiismereti szabadság vagy az egyenlő bánásmód területét, esetleg mindkettőt érintik.

Pereljen a választójogáért! Gondnokság alá helyezett polgároknak jogsegélyt nyújtunk

A TASZ ingyenes jogsegélyt és jogi képviseletet ajánl olyan gondnokság alá helyezett, választójogukban korlátozott személyeknek, akik választójogukkal élni kívánnak.

Nem támogatnák a koruknál fogva lombikra szoruló nők meddőségkezelését

A TASZ véleményezte az egyedülálló nők mesterséges megtermékenyítésben való részvételéről szóló egészségügyi miniszteri rendelet tervezetét. A tárca diszkriminálja azokat a nőket, akiknek reprodukciós képessége koruk miatt csökkent.