Ombudsmani vizsgálat az autisták ellátása ügyében

A TASZ az ombudsmanhoz fordult az autizmus kezelésével kapcsolatos hiányosságok miatt.

A TASZ jogsegélyszolgálata, autista ügyfele, illetve annak családja nevében, az állampolgári jogok országgyűlési biztosához fordult, arra kérve az ombudsmant, hogy folytasson le vizsgálatot a felnőtt korú autista betegek agresszív rohamainak hazai kezelési módjait illetően.Az Alkotmány 70/D.§-a alapján mindenkinek joga van a lehető legmagasabb szintű egészséghez, az egészségügyi ellátás megszervezése pedig állami feladat. Az ombudsmanhoz címzett indítványunkból kiderül, miért tartjuk alkotmányosan visszásnak és orvoslandónak a jelenlegi helyzetet.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Régi jogfosztás az új Polgári Törvénykönyvben

Az új polgári törvénykönyv elfogadásával az országgyűlés bebetonozná a gondnokság alá helyezés elavult és jogfosztó rendszerét. Ezzel megerősítené és fenntartaná a fogyatékossággal élő magyar állampolgárok társadalmi kirekesztettségét, és megsértené hazánk nemzetközi szerződésben tett vállalásait.

A TASZ jelentése a szekszárdi fogyatékos személyek otthonáról

A TASZ 2010-ben fogyatékos személyek nagy létszámú bentlakásos intézményeiben tényfeltáró monitoring-programot indított. A látogatások célja az intézményben lakó személyek alkotmányos jogai érvényesülésének és a szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata. 2010. november 2. és 4. között szekszárdon jártunk. Olvassa el a TASZ jelentését!

Lázár János javaslata fogyatékos gyerekek oktatási jogait veszélyezteti - levél a szakpolitikusoknak

A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyerekek oktatási jogai fokozatosan fejlődtek a rendszerváltás óta. Lázár János egymondatos indoklással ellátott javaslata ezeket a jogokat sodorja veszélybe. Szülők, szakemberek és civilek közös levele a módosító visszavonásáért. Az érkező aláírásokat folyamatosan töltjük fel a honlapra!