Ombudsmani vizsgálat az autisták ellátása ügyében

A TASZ az ombudsmanhoz fordult az autizmus kezelésével kapcsolatos hiányosságok miatt.

A TASZ jogsegélyszolgálata, autista ügyfele, illetve annak családja nevében, az állampolgári jogok országgyűlési biztosához fordult, arra kérve az ombudsmant, hogy folytasson le vizsgálatot a felnőtt korú autista betegek agresszív rohamainak hazai kezelési módjait illetően.Az Alkotmány 70/D.§-a alapján mindenkinek joga van a lehető legmagasabb szintű egészséghez, az egészségügyi ellátás megszervezése pedig állami feladat. Az ombudsmanhoz címzett indítványunkból kiderül, miért tartjuk alkotmányosan visszásnak és orvoslandónak a jelenlegi helyzetet.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Pereljen a választójogáért! Gondnokság alá helyezett polgároknak jogsegélyt nyújtunk

A TASZ ingyenes jogsegélyt és jogi képviseletet ajánl olyan gondnokság alá helyezett, választójogukban korlátozott személyeknek, akik választójogukkal élni kívánnak.

Demonstráció a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek oktatási jogaiért

Lázár János törvénymódosító javaslata alapján az új köznevelési törvény nem tartalmazná a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyerek iskolai osztályaiban a minimális óraszámokra vonatkozó előírást. A javaslat ellen pénteken békés demonstrációt tartanak szülők a Parlament előtt.

Vény nélkül – Az Autisták Országos Szövetsége és a TASZ közösen írott kiadványa

Februárban megjelent az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) és a TASZ kiadványa, amely autista gyermeket nevelő szülőknek kíván segítséget nyújtani az egészségügyi ellátással kapcsolatban.