Óvoda a határon: válaszaink a vitás kérdésekre a zákányi ovisok ügyében

A múlt héten a határon szolgáló katonákhoz kivezényelt óvodások és szüleik jogainak védelmében közösen fordult az ombudsmanhoz a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és az Eötvös Károly Intézet (EKINT). Álláspontunk szerint a katonáknál tett látogatás sértette a szülők lelkiismereti szabadságát és a gyermekek emberi méltóságát. De miért sértheti a katonáknál tett látogatás bárkinek a jogát, még ha sokak szemében népszerű volt? Mihez van joga a szülőnek, óvodának, és mihez nem?

1. Nem csak a hangos többségnek vannak jogai

A szülők akkor viszik vagy nem viszik gyermekeiket a katonákhoz, amikor csak akarják. Ehhez természetesen joga van azoknak a katonai konfliktuskezelés iránt elkötelezett szülőknek is, akik – legalábbis Zákány polgármestere szerint – támogatták az óvodások határlátogatását. Nem csak nekik vannak azonban jogaik, hanem a katonai életformát, katonai konfliktuskezelést nem támogató szülőknek és gyerekeiknek is. Előbbieknek is joguk van ahhoz, hogy gyermekeiket saját értékrendjük szerint neveljék, és e jogukat az államnak, önkormányzati intézményeknek akár a többségi vélemény ellenében is érvényre kell juttatnia. Ez nem jelenti a többség jogainak sérelmét. De a többség nem használhatja az állami és önkormányzati intézményeket a kisebbség jogainak rovására. Az óvodának ezért kötelessége kizárólag a szülőre bízni azt, hogy milyen értékekre, meggyőződésre neveli gyermekét. A katonáknál tett látogatás ezt a kötelezettséget szegte meg, amikor a katonaság konfliktuskezelő szerepét népszerűsítette.

A hangos ellenállás arról győzött meg minket: fellépésünk indokolt volt. Zákányban a többség szava olyan hangos, hogy a kisebbségi vélemények puszta megszólaltatása is a polgármester és akár a szülőtársak felháborodáshoz vezet. Egy ilyen környezetben nem várhatjuk, hogy gyermekük és saját közösségi életük veszélyeztetésével azok is hallassák hangjukat, akik nem a katonai konfliktuskezelés és életforma értékeire, hanem elsősorban a békés konfliktus-megoldásokra nevelnék gyermeküket. Ők azok, akiknek a jogai védelemre szorulnak, nem pedig a hangos többségé, akik maguk is síkra tudnak szállni jogaikért. A nevében az alapjogokért tevékenykedő Alapjogokért Központ ezt bizonyára nem vette észre, amikor az adott helyzetben védelemre nem szoruló többséget vette "védelmébe".

2. A hazaszeretetre nevelés fontos, jogszerű keretek között

A TASZ egyetért azzal, hogy a demokratikus jogállami keretek között működő hazával való azonosulás, a jó állampolgár nevelése a köznevelés egyik fontos célja. Egyetértünk tehát a Köznevelési Államtitkársággal, amely szerint egy, a nevelés céljairól rendelkező rendeleteknek megfelelően működő "óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja". Az Államtitkárság ebből tévesen arra következtetett, hogy a katonák látogatásakor nem történt jogsértés. Az Államtitkárság azonban álláspontja kialakításakor bizonyára elmulasztotta beszerezni a sajtóban is rendelkezésre álló információkat a látogatásról, és elfeledkezett róla, hogy a látogatásra vitt gyermekek óvodáskorúak.

A katonáknál tett látogatásról ugyanis a MTVA által készített riportban jól kivehető, ahogy az egyik óvodapedagógus értelmezi a gyermekek számára a látogatás üzenetét: "A katonabácsik mindent megoldanak." Nem pusztán a hazánkat szolgáló emberekkel ismerkedhettek meg a gyermekek, hanem azt az üzenetet is hazavihették: a katonaság minden megoldás kulcsa. Ez az üzenet nem a hazaszeretetre és a szülőföldhöz való kötődésre nevel, csupán a katonai megoldásokkal való azonosulásra. Ez már olyan világnézeti meggyőződés, amelyet az óvodának nincs joga sem erősíteni, sem gyengíteni a gyermekekben, ahogy azt a köznevelési törvény is előírja, amelyről a Köznevelési Államtitkárság sajnálatos módon mintha megfeledkezett volna.

Végezetül: az óvodás gyermekek csak nagyon korlátozottan képesek önálló véleményalkotásra. Ezért a gyermekek meggyőződésére hatással bíró látogatások nem csupán megfontolandó szempontokat adnak a gyermeknek saját világnézeti meggyőződése kialakítására, hanem közvetlenül formálják értékrendjüket. Súlyoson sérti a gyermekek emberi méltóságát, hogy az óvoda pusztán jól formálható alapanyagot látott bennük, és olyan élménynek tette ki a gyermekek mindegyikét, amely az óvodapedagógusok vagy egyes szülők világnézeti meggyőződését ülteti el az esemény üzenetének önálló feldolgozására még nem képes gyermekekben.

Részletes és korábbi álláspontunkat itt találjátok. 

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Mit tehetek, ha elégedetlen vagyok az érettségim értékelésével?

Ez az útmutatónk Neked, az érettségizőnek segít. Ha elégedetlen vagy az érettségi vizsgád eredményével, az alábbiakból megtudhatod: mikor, hogyan támadhatod meg az értékelést, hogyan élhetsz a jogaiddal – érettségizőként is.

A szabadságjogok és a költségvetés

A TASZ számára axióma: a klasszikus szabadságjogok érvényesülése a nemzetgazdaság adta kereteken belül minden máshoz képest elsőbbséget kell, hogy élvezzen. A nyugati világban az államok elköteleződnek az alapjogok védelmének eszméje mellett, ebből pedig az következik, hogy nemcsak elismerik az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, hanem azok tiszteletben tartása és védelme az elsőrendű kötelességük. Minden kormányzati intézkedésnek vagy ezen elsőrendű kötelességet kell szolgálnia, vagy pedig az egyéb célú kormányzati intézkedések ezen kötelezettség adta kereteken belül, ezek teljesítését követően elfogadhatók. A kormányzás mikéntjének megválasztásában a kormányzatnak nagy szabadsága van, úgy azonban nem kormányozhat, hogy azzal az alapvető jogokat megsérti vagy nem tesz megfelelő intézkedéseket az alapvető jogok védelme, érvényesülésük előmozdítása érdekében.

KISOKOS: Iskolák egyházi fenntartásba adása

Habár az iskolarendszer működtetése elsősorban az állam feladata, lehetőség van arra, hogy egyes iskolákat az egyház átvegyen, átvállalva azok fenntartását. Ebben az esetben kérdésként merül fel, hogy ki dönthet az átadásról, milyen speciális szabályokkal kell számolniuk az iskolában maradóknak, valamint, hogy milyen lehetőségeik vannak azoknak, akik ragaszkodnak a vallásilag és világnézetileg semleges oktatáshoz.