Rendőrségi drogprevenció határok nélkül

A TASZ egyik küldetése, hogy tudományos bizonyítékokon alapuló ismereteket terjesszen a droghasználat okairól és következményeiről, a szerhasználat megelőzéséről és az ilyen ismeretekkel összhangban álló drogpolitikáért küzdjön. Ennek érdekében a nemzetközi trendek állandó monitorozása mellett együttműködik az ország legnagyobb, drogmegelőző és drogterápiás ernyőszervezetekkel és álláspontjukat figyelembevéve szólal fel a szakmaiatlan döntések esetén. A most társadalmi vitára bocsátott tervezet újabb alkalmat nyújt erre, hiszen jogosulatlan előnyhöz juttatja a rendőrségi drogmegelőző programokat.

Az EMMI rendelet tervezetének 12. § pontja jelentős változást rendel el az iskolában végezhető drogprevenciós tevékenységek terén, amennyiben az e programok szolgáltatásnyújtásához 2013 óta kötelező szakmai ajánlás megléte alól felmentést nyer a „rendőrséggel, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervvel, valamint a központi közigazgatási szerv háttérintézményével foglalkoztatási jogviszonyban álló, a hatóság, a szerv programjait megvalósító személy.” Összefoglalva, a rendelet értelmében a rendőrséghez köthető drogprevenciós programok – a D.A.D.A. és az Ellen-szer – ezentúl szakmai ajánlás nélkül is nyújthatnak szolgáltatást az iskolákban. 

A TASZ ezt több szempontból is problémásnak tartja.

1. A döntéssel sérül a drogprevenciós szolgáltatásokat érintő engedélyeztetések elfogulatlan feltételrendszere. Nem igazságos az a szabályozás, amely egyes programok esetében eltekint a szakmai ajánlásoktól, más programok esetében pedig nem ritkán túlzott szigort gyakorol.

2. A döntés nyomán hátrányba kerülnek azok a civil szervezetek, amelyek akár évtizedek óta nyújtanak magas szakmai színvonalú drogprevenciós szolgáltatásokat.

3. A módosítás azt a látszatot kelti, és azzal a következménnyel jár, hogy a hatósági programok minden egyéb megközelítés felett állnak. A szakirodalom ezt nem támasztja alá, ehelyett erős kritikával illeti a frontális, pusztán információt nyújtó programokat, mint amilyenek jellemzően a rendőri drogprevenciós szolgáltatások is.

4. A rendőrnek jogalkalmazóként kötelessége eljárni, ha bűncselekményre utaló jelekkel találkozik. Így a drogprevenciót végző rendőr alkalmatlan arra, hogy az érintett diákoknak segítséget nyújtson abban, hogy probléma esetén hova forduljanak. Épp ellenkezőleg, ha tudomására jut valamely diák szerhasználata, valós segítség helyett eljárást kell indítania, amely további problémákat teremt a tanuló számára, és kétségessé teszi az ilyen prevenciós tevékenység hatékonyságát.

5. A szakirodalom azokat a prevenciós megközelítéseket tartja a legeredményesebbnek, amelyeket kortársak vagy olyan személyek tartanak, akikkel a diákok bizalmi kapcsolatot tudnak kialakítani. Érthető módon azok a hatósági személyek, akik adott esetben eljárást is indíthatnak a diákok ellen, kevésbé számíthatnak a bizalmi légkör kialakítására és a drogproblémával küzdő tanulók sem profitálnak jelenlétükből.

6. A szakirodalom szerint a rendőrségi D.A.D.A. program mintájául szolgáló, amerikai D.A.R.E. program alkalmatlan a szerhasználat megelőzésére sőt, esetenként bumeráng hatásúnak bizonyul, vagyis szándékával ellentétben éppen hogy felkelti az érdeklődést a szerhasználat iránt.

7. A módosítás az iskolák számára is jelzésértékű: támogatja őket abban, hogy a biztonság látszatát keltő rendőrségi megelőző programokat részesítsék előnyben, melyek a korábban leírtak alapján nem a legeredményesebb beavatkozási formák, ráadásul jogi következményekkel is járhatnak a szerhasználatban érintett tanulók számára. 

Mindezek alapján a TASZ indokolatlannak tartja és határozottan ellenzi a 12. §-ban foglaltakat.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Gondolatok a gyógyászati kannabiszról

Joan Parés Grahit gyakorló orvos. Barcelonában született és 2010-ben ment nyugdíjba. 1974-ben orvosi diplomát szerzett a Barcelonai Autonóm Egyetemen és 1978-ban ugyanitt fejezte be szakképzését a légzésrendszerről. A gyógyászati kannabisz területén 2008 óta dolgozik, a barcelonai La Maca Cannabis Club orvosaként. 2010 és 2015 között önkéntes orvosként működött a CatFAC (Katalónia Kannabisz Egyesületeinek Szövetsége) Terápiás Szolgáltató Csoportjában. 2015 októberében alapító tagja volt a Gyógyászati Kannabisz Spanyol Intézetének. Az elmúlt években olyan egyesületeknek tartott beszélgetéseket és előadásokat, akik a kannabisz szabadidős és gyógyászati használata iránt érdeklődnek.

Tegnap is késő lett volna

A nemzetközi egyezmények nem tiltják, az orvostudomány szerint pedig hatalmas szükség lenne az alkalmazására – ezek voltak a legfontosabb tanulságai a TASZ által szervezett, első magyar gyógyászati kannabisz konferenciának, melyen a terület neves orvosai és kutatói, aktivisták és érintettek adtak elő. A magyarországi hozzáférés mikéntjéről is hasznos részletek derültek ki, melyekkel közelebb kerültünk az itthoni alkalmazáshoz. 

Jogerős kártérítés hamisan vádoló rendőrök miatt

A Fővárosi Ítélőtábla 2011. január 11-i ítéletében egymillió forint és törvényes kamatai megfizetésére kötelezte a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, mert négy beosztottja a TASZ ügyfelét hamisan vádolta meg kábítószer birtoklásával 1999 nyarán.