Rendőrségi drogprevenció határok nélkül

A TASZ egyik küldetése, hogy tudományos bizonyítékokon alapuló ismereteket terjesszen a droghasználat okairól és következményeiről, a szerhasználat megelőzéséről és az ilyen ismeretekkel összhangban álló drogpolitikáért küzdjön. Ennek érdekében a nemzetközi trendek állandó monitorozása mellett együttműködik az ország legnagyobb, drogmegelőző és drogterápiás ernyőszervezetekkel és álláspontjukat figyelembevéve szólal fel a szakmaiatlan döntések esetén. A most társadalmi vitára bocsátott tervezet újabb alkalmat nyújt erre, hiszen jogosulatlan előnyhöz juttatja a rendőrségi drogmegelőző programokat.

Az EMMI rendelet tervezetének 12. § pontja jelentős változást rendel el az iskolában végezhető drogprevenciós tevékenységek terén, amennyiben az e programok szolgáltatásnyújtásához 2013 óta kötelező szakmai ajánlás megléte alól felmentést nyer a „rendőrséggel, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervvel, valamint a központi közigazgatási szerv háttérintézményével foglalkoztatási jogviszonyban álló, a hatóság, a szerv programjait megvalósító személy.” Összefoglalva, a rendelet értelmében a rendőrséghez köthető drogprevenciós programok – a D.A.D.A. és az Ellen-szer – ezentúl szakmai ajánlás nélkül is nyújthatnak szolgáltatást az iskolákban. 

A TASZ ezt több szempontból is problémásnak tartja.

1. A döntéssel sérül a drogprevenciós szolgáltatásokat érintő engedélyeztetések elfogulatlan feltételrendszere. Nem igazságos az a szabályozás, amely egyes programok esetében eltekint a szakmai ajánlásoktól, más programok esetében pedig nem ritkán túlzott szigort gyakorol.

2. A döntés nyomán hátrányba kerülnek azok a civil szervezetek, amelyek akár évtizedek óta nyújtanak magas szakmai színvonalú drogprevenciós szolgáltatásokat.

3. A módosítás azt a látszatot kelti, és azzal a következménnyel jár, hogy a hatósági programok minden egyéb megközelítés felett állnak. A szakirodalom ezt nem támasztja alá, ehelyett erős kritikával illeti a frontális, pusztán információt nyújtó programokat, mint amilyenek jellemzően a rendőri drogprevenciós szolgáltatások is.

4. A rendőrnek jogalkalmazóként kötelessége eljárni, ha bűncselekményre utaló jelekkel találkozik. Így a drogprevenciót végző rendőr alkalmatlan arra, hogy az érintett diákoknak segítséget nyújtson abban, hogy probléma esetén hova forduljanak. Épp ellenkezőleg, ha tudomására jut valamely diák szerhasználata, valós segítség helyett eljárást kell indítania, amely további problémákat teremt a tanuló számára, és kétségessé teszi az ilyen prevenciós tevékenység hatékonyságát.

5. A szakirodalom azokat a prevenciós megközelítéseket tartja a legeredményesebbnek, amelyeket kortársak vagy olyan személyek tartanak, akikkel a diákok bizalmi kapcsolatot tudnak kialakítani. Érthető módon azok a hatósági személyek, akik adott esetben eljárást is indíthatnak a diákok ellen, kevésbé számíthatnak a bizalmi légkör kialakítására és a drogproblémával küzdő tanulók sem profitálnak jelenlétükből.

6. A szakirodalom szerint a rendőrségi D.A.D.A. program mintájául szolgáló, amerikai D.A.R.E. program alkalmatlan a szerhasználat megelőzésére sőt, esetenként bumeráng hatásúnak bizonyul, vagyis szándékával ellentétben éppen hogy felkelti az érdeklődést a szerhasználat iránt.

7. A módosítás az iskolák számára is jelzésértékű: támogatja őket abban, hogy a biztonság látszatát keltő rendőrségi megelőző programokat részesítsék előnyben, melyek a korábban leírtak alapján nem a legeredményesebb beavatkozási formák, ráadásul jogi következményekkel is járhatnak a szerhasználatban érintett tanulók számára. 

Mindezek alapján a TASZ indokolatlannak tartja és határozottan ellenzi a 12. §-ban foglaltakat.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Az Auróra bezáratása törvényellenes

A józsefvárosi jegyző a szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló törvény alapján rendelte el az Auróra bezáratását. A döntés törvényellenes. A június 10-én nagy erőkkel kivonuló rendőrség semmi bizonyítékot nem talált szervezett bűnözésre, például kábítószer-kereskedelemre, mindössze egy maroknyi fiatalt csekély mennyiségű fűvel. Ahogyan ez bármilyen tetszőleges helyen történt volna.

Tegnap kapta kézhez az Auróra Kioszk a VIII. kerületi jegyző határozatát, mely a hely ideiglenes bezáratásáról rendelkezik. Az intézkedést azzal indokolják, hogy a június 10-én tartott razzia nyomán a rendőrség büntetőeljárásokat indított kábítószer birtoklás gyanúja miatt.

Ha furcsának tartod, hogy kisszámú magánember kábítószer-gyanús anyag birtoklása kellő indok lehet arra, hogy lakatot tegyenek egy kulturális programokat nyújtó, civil szervezeteknek otthont adó klubhelyre, akkor nem benned van a hiba.

duhosharcos_gomb.png

A határozatban jogalapként hivatkozott, többek között a szervezett bűnözés elleni fellépésról szóló törvény olyan esetekben biztosít lehetőséget ideiglenes bezáratásra, mint a kábítószer-kereskedelem, az emberrablás, az embercsempészet vagy éppen a tiltott prostitúció. Kábítószer tartása esetén azonban nem engedi meg az üzletek bezáratását. Többek között azért, mert a többi felsorolt tényállással szemben a birtoklásnak nincs sértettje és előfordulása olyan gyakori, hogy ez alapján tetszőleges számú szórakozóhelyet lehetne bezáratni.

A hozzánk érkezett jogsegélykérelmekből az is kiderült, hogy 15 előállított fiatal jelentős részének sem a helyszínen a ruházatában, sem a rendőrőrsön lefolytatott motozás során, sem otthonában nem talált kábítószert a rendőrség.

Mindebből feltételezhető, hogy a legnagyobb fogás valóban a police.hu honlapján videóban is bemutatott , alufóliával együtt 2 grammos csomag volt, ami alapján demokratikus országban még nem szüntettek meg működési engedélyt. Érthetetlen tehát, hogy a jegyző milyen alapon szeretné alkalmazni a szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló törvényt.

Annyit azonban biztosan elmondhatunk, hogy a döntés törvényellenes és alkalmas az Aurórát működtető Marom Klub Kft. jó hírnevének megsértésére, hiszen azt a látszatot kelti, hogy az üzemeltető törvényellenesen járt volna el. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat célja egy vele szemben kritikus hangoknak teret adó kulturális közösség ellehetetlenítése.

Kardos Tamás

Felelős városi drogpolitikákat!

Egyetlen méret sem felel meg mindenkinek - helyi szintű megoldásokra van szükség! Ez volt az egyik fő tanulsága a 2010 októberében Prágában rendezett „Városi drogpolitikák egy globalizált világban” konferenciának. Bő öt év elteltével ideje volt áttekinteni, hogy milyen jó példák, vagy épp aggasztó tendenciák figyelhetők meg az európai városokban és megerősíteni a korábbi elköteleződést a helyi megközelítések alkalmazására. Ez hívta életre az esemény folytatását februárban, melynek ezúttal Varsó adott otthont.

Józan ember nem beszél drogmentes világról

A Magyar ENSZ Társaság drognapi ülése az ENSZ tízéves drogstratégiájával foglalkozott. A Magyar ENSZ Társaság a drogellenes világnap alkalmából június 26-án pénteken “Az ENSZ új, tízéves globális drogstratégiája: a döntés és az út odáig” címmel ülésezett. Mint korábban már beszámoltunk róla, márciusban az ENSZ Kábítószerügyi Bizottsága (CND) magas szintű találkozót tartott Bécsben, ahol a kormányok képviselői cseréltek eszmét az elmúlt 10 év drogkontroll-politikájának sikereiről és kudarcairól.