Továbbra sem lesz hatékony a betegjogok érvényesítése

Az egészségügyi ellátást igénybe vevők jogérvényesítése 2010 ősze óta nem megoldott, azonban a 2012. szeptember 1-ével felállítandó Országos Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Központ mégse jelent megoldást. A TASZ szerint a központ a megismert formában nem alkalmas arra, hogy a betegjogok érvényesítésének a jelenleginél hatékonyabb módját teremtse meg.

Az intézmény feladatai között szerepel a módszertani központként való működés, melyet a TASZ üdvözlendőnek tart. Felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az egészségügyi dokumentációkhoz való hozzáférés, különös tekintettel a másolás díjára, visszatérő probléma. Javasoljuk, hogy az ezzel kapcsolatos jogértelmezés és joggyakorlat egységesítése az elsők között legyen a központ módszertani feladatai között. Javasoljuk továbbá, hogy a jogszabály fogalmazzon világosan azzal kapcsolatban, hogy a módszertani útmutatók követése az egészségügyi szolgáltatók kötelezettsége.

A TASZ szerint a tervezetből fájóan hiányoznak a panasztételre, képviseletre és ügyintézésre vonatkozó passzusok, nem ad pontos útmutatást a jogvédelmi képviselő útján történő panaszintézés rendjével kapcsolatban. Javasoljuk annak egyértelmű kimondását, hogy a jogvédelmi képviselőknek minden esetben az érintett beteg, ellátott vagy gyermek jogainak és érdekeinek képviseletét kell elsősorban szem előtt tartaniuk.

A tervezet ezen túlmenően nem oldja meg az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat panaszkezelésével kapcsolatban az országgyűlési biztos jelentésben megfogalmazott aggályokat. Javasoljuk, hogy a betegjogokat érintő panaszok kivizsgálására olyan hatósági jogérvényesítési rendszert is dolgozzanak ki, amely lehetővé teszi a panaszok tényleges, az egyedi ügyet részleteiben elemző vizsgálat megindulását, amely során a feleknek van lehetőségük álláspontjuk előadására, a hatóság pedig rögzített határidőben határozatot hoz. Üdvözlendőnek tartjuk az egészségügyi közvetítő eljárás alkalmazását elősegítő passzusokat.

A TASZ szerint az ellátottjogi képviselők jelenlegi rendszere, ahogyan a tervezetben is szerepel, egyáltalán nem alkalmas az intézetben élő, sok tekintetben joggyakorlásában korlátozott emberek érdekeinek és jogainak védelmére. Javasoljuk a rendszer teljes átgondolását vagy megszüntetését.

Olvassa el a tervezetről szóló részletes véleményünket>>

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Nincs, vagy nem elég jó tájékoztatás

Blogsorozatunk előző részében azzal foglalkoztunk, hogy a kötelező védőoltással kapcsolatos tájékoztatás hiányosságai milyen negatív következményekkel járhatnak. Ebben a részben megnézzük, hogy milyen tájékoztatást kapnak jelenleg a szülők. Adatainkat egyrészt a TASZ számára 2016 májusában végzett reprezentatív kutatásból, másrészt egy közel 3000 válaszadó által kitöltött nem–reprezentatív online kutatásból merítjük.

  • Online kutatásunkból az derül ki, hogy a megkérdezettek negyede egyáltalán nem kapott tájékoztatást.
  • Sokszor nem telik el elegendő idő a tájékoztatás és az oltás között, nincs idő feldolgozni, kérdezni.
  • Nagyon gyakran nem személyre szabott a tájékoztatás.
  • Sok esetben nem teljeskörű a tájékoztatás, a szövődményekről, az elmaradás kockázatáról, az ellenjavallatokról nem tájékoztatnak.
  • Nincs jó online tájékoztató, pedig sokan tájékozódnak az internetről.

Hol tart ma az otthonszülés

Április 7-e az otthonszülés világnapja. Két év telt el azóta, hogy Magyarországon az e területet szabályozó rendelet hatályba lépett. A gyakorlat azt mutatja, hogy a valódi választás lehetősége a nők számára még mindig nem adott, holott a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága 2010. decemberében kimondta, sérti a magánélethez való jogot, ha a nő nem dönthet arról szabadon, hol és milyen körülmények között szeretné világra hozni gyermekét.

Káros a prüdéria

Tegnap a TASZ blogján írtunk a Magyar Családtudományi Társaság megalakulására, a bejegyzést elolvashatja itt>>