Továbbra sem lesz hatékony a betegjogok érvényesítése

Az egészségügyi ellátást igénybe vevők jogérvényesítése 2010 ősze óta nem megoldott, azonban a 2012. szeptember 1-ével felállítandó Országos Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Központ mégse jelent megoldást. A TASZ szerint a központ a megismert formában nem alkalmas arra, hogy a betegjogok érvényesítésének a jelenleginél hatékonyabb módját teremtse meg.

Az intézmény feladatai között szerepel a módszertani központként való működés, melyet a TASZ üdvözlendőnek tart. Felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az egészségügyi dokumentációkhoz való hozzáférés, különös tekintettel a másolás díjára, visszatérő probléma. Javasoljuk, hogy az ezzel kapcsolatos jogértelmezés és joggyakorlat egységesítése az elsők között legyen a központ módszertani feladatai között. Javasoljuk továbbá, hogy a jogszabály fogalmazzon világosan azzal kapcsolatban, hogy a módszertani útmutatók követése az egészségügyi szolgáltatók kötelezettsége.

A TASZ szerint a tervezetből fájóan hiányoznak a panasztételre, képviseletre és ügyintézésre vonatkozó passzusok, nem ad pontos útmutatást a jogvédelmi képviselő útján történő panaszintézés rendjével kapcsolatban. Javasoljuk annak egyértelmű kimondását, hogy a jogvédelmi képviselőknek minden esetben az érintett beteg, ellátott vagy gyermek jogainak és érdekeinek képviseletét kell elsősorban szem előtt tartaniuk.

A tervezet ezen túlmenően nem oldja meg az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat panaszkezelésével kapcsolatban az országgyűlési biztos jelentésben megfogalmazott aggályokat. Javasoljuk, hogy a betegjogokat érintő panaszok kivizsgálására olyan hatósági jogérvényesítési rendszert is dolgozzanak ki, amely lehetővé teszi a panaszok tényleges, az egyedi ügyet részleteiben elemző vizsgálat megindulását, amely során a feleknek van lehetőségük álláspontjuk előadására, a hatóság pedig rögzített határidőben határozatot hoz. Üdvözlendőnek tartjuk az egészségügyi közvetítő eljárás alkalmazását elősegítő passzusokat.

A TASZ szerint az ellátottjogi képviselők jelenlegi rendszere, ahogyan a tervezetben is szerepel, egyáltalán nem alkalmas az intézetben élő, sok tekintetben joggyakorlásában korlátozott emberek érdekeinek és jogainak védelmére. Javasoljuk a rendszer teljes átgondolását vagy megszüntetését.

Olvassa el a tervezetről szóló részletes véleményünket>>

Megosztás

Kapcsolódó hírek

KISOKOS: Adatvédelem az egészségügyben

Annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátás és finanszírozás hatékonyabb legyen, jelentősen megváltozott az egészségügyi adatainkhoz való hozzáférés szabályozása. Egészségügyi adataink, leleteink elektronikusan elérhetők minden kezelőorvos számára, aminek vannak előnyei, de hátrányai is.

Miért szállt rá az ombudsman a kormányra és a bíróságokra?

Képzeld el, hogy bevisznek a pszichiátriára, mert a szomszéd szerint öngyilkossággal fenyegetőzöl. Kopog a rendőr, te ajtót nyitsz, majd némi huzavona után bevisznek a János kórház pszichiátriájára a zárt osztályra. Érkezés után kapsz egy szurit, majd elsötétül a kép.

Hasogató fejfájásra ébredsz. Orvos sehol. A nővér kitartó könyörgésedre csak annyit felel, hogy nem mehetsz sehová, amíg az osztályvezető professzor úr haza nem enged. Ha pedig menni akarsz, azok a markos legények majd elveszik a kedved, és adnak még egy szurit.

Olvasd tovább...

Tanulságok az AIDS világnapján

December 1-je minden évben az AIDS világnapja, ezen a napon számotvetünk azzal, hogy az elmúlt egy év során mit értünk el a HIV vírussal kapcsolatban kitűzött célok közül. Sajnálatos, de az egyik legfontosabb tanulsága az eltelt időszaknak, hogy a politikai akart hiányosságai és a vírussal kapcsolatos stigma jelentősen megnehezíthetik a megelőzést és korlátozzák a HIV-vel élők joggyakorlását.