Véget kell vetni a tömegotthonok felújításának

Jelenleg véglegesíti a kormány a 2014-2020-as EU-s források elosztásának szerkezetét. A TASZ szerint fokozottabban kell figyelni a források felhasználására: a közösségi lakhatási programok támogatására és a tömegotthonokba áramló források elapasztására. Véleményeztük az NFÜ tervezetét.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség társadalmi vitára bocsátotta a 2014-2020-as fejlesztési periódus alapdokumentumait képező operatív programokat. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tartalmazza a fogyatékos személyek tömegotthonainak bezárásával és rekonstrukciójával kapcsolatos programelemeket. A TASZ véleményezte a dokumentumot, és - többek között - az alábbi szempontokra hívta fel a figyelmet, illetve fogalmazott meg javaslatokat velük kapcsolatban. 
Mindenekelőtt üdvözlendő, hogy a kitagolással kapcsolatos tervek helyet kapnak a következő fejlesztési periódusban. Ugyanakkor számos, a jelenleg záruló fejlesztési időszakban elkövetett hibára is fel kell hívni a figyelmet. 
A TASZ szerint örvendetes az, hogy bár a szociális törvény a támogatott lakhatás körébe sorolja az akár 50 főt befogadó lakócentrumokat, a jelenleg futó programokban nem került sor ilyen nagy létszámú intézetek létesítésére. A TASZ azt javasolja, hogy folytatva ezt a gyakorlatot, a kormány tegyen meg mindent annak érdekében, hogy 50 fős mini-intézetek létesítésére a jövőben se kerüljön sor. Javasoljuk, hogy lakócentrumok létesítésére egyáltalán ne lehessen pályázni, és javasoljuk azt is, hogy lakóotthonok vonatkozásában is tegyenek lépéseket az együtt élők létszámának csökkentése érdekében: javasoljuk, hogy részesítsék előnyben az olyan lakóotthonokat, amelyekben legfeljebb hat ember él együtt. Az együtt élők létszámának ilyen alacsony szinten való maximálása önmagában nem garanciája, de szükséges előfeltétele annak, hogy a tömegintézményekben tapasztalt jogsértések ne, illetve minél kisebb gyakorisággal fordulhassanak elő. 
Mivel a Strukturális Alapok célja a tagországok jóléti rendszereinek megújítása és reformja, véleményünk szerint nem megengedhető az, hogy bármilyen mértékben is forrásokat allokáljanak meglévő intézetek felújítására. Különösen problematikus az, ha meglévő nagy létszámú intézet felújítására fordítanak jelentős forrásokat. 2007 és 2013 között ilyen felújítási munkálatok zajlottak számos intézetben annak ellenére is, hogy ezeket az intézeteket a hatályos hazai jogszabályok szerint be kell majd zárni. Egy tömegintézet épületenergetikai korszerűsítése vagy az épület felújítása nem eredményez modernebb, a közösségi életvezetés irányába mutató szolgáltatási struktúrát. Ezért az ilyen beruházások egyértelműen ellentétesek mind a hazai, mind az európai közös szabályozással. 
Az elmúlt év bizonyította, hogy a kitagolás során súlyosan sérülhetnek az intézményeket elhagyó lakók alapvető jogai. Bélapátfalván és Szilvásváradon a helyi képviselő testületek döntése a létesítendő támogatott lakhatási szolgáltatásokról majdnem sikerrel akadályozta meg a bélapátfalvai lakók beköltözését és a lakóhely, tartózkodási hely szabad megválasztáshoz való jog gyakorlását. A jövőben az ilyen esetek elkerülésére fel kell készülni. Ezért azt javasoljuk, hogy a pályázati keretben biztosítsanak helyet a kitagolás során felmerülő alapvető emberi jogot érintő konfliktusokra való felkészüléshez. Javasoljuk továbbá, hogy az NFÜ dolgozzon ki saját belső eljárásrendet az ilyen helyzetek esetén alkalmazható gyors válaszreakcióra és a jogsértés elleni gyors, nyilvános fellépésre. 
A TASZ részletes véleményét itt olvashatja el (pdf)
(A képen a Sárvári Kórház símasági pszichiátriai intézete szerepel. Az intézet felújítására ebben a fejlesztési periódusban 166 millió forintot fordítanak.)

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Félrevezette a minisztériumot az állami szociális intézetek fenntartója, amikor a munkaerőhiány miatt számonkérték

Bizonyítékunk van rá, hogy az állami szociális és gyermekvédelmi intézetek fenntartója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) félrevezette a minisztériumot a bázakerettyei pszichiátriai otthont sújtó munkaerőhiányról. Rétvári Bence államtitkár képviselői kérdésre azt állította, hogy van elég dolgozó az otthonban. A valóság azonban az, hogy augusztus végén a jogszabályban előírthoz képest 38 százalékos volt a munkaerőhiány a bentlakásos intézetben. Úgy tűnik, az SZGYF mást mondott a minisztériumnak, mint ami a valóság, és ezzel a parlamenti képviselőket, illetve rajtuk keresztül a nyilvánosságot is félretájékoztatta.

Továbbra is együtt dolgozunk az ombudsmannal a kínzás megszüntetéséért

A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés vagy bánásmód elleni ENSZ egyezmény 1988-ban vált a magyar jogrend részévé, míg az egyezmény fakultatív jegyzőkönyvét 2011-ben fogadta el az Országgyűlés a 2011. évi CXLIII. törvénnyel. A fakultatív jegyzőkönyv célja, hogy a kínzás, a kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés vagy bánásmód tilalmának gyakorlati megvalósulását biztosítsa.

Sára esküvője

Sára huszonhét éves. Rövidre nyírt, sötét haja van, kék szeme, gyöngyházszínűre festett körme, és váratlanul felvillanó, kedves mosolya. Nyáron eljegyzésre, aztán esküvőre készül, hiszen, ahogy fogalmaz, megtalálta „álmai pasiját”. Mégis, a TASZ ügyvédjének segítsége nélkül reménye sem lehetett volna rá, hogy valaha férjhez menjen. Sára ugyanis Down-szindrómás, és ha gondnokság alatt állna, ami rutinszerű eljárás a nagykorúvá vált fogyatékkal élőknél, akkor sok egyéb mellett azt a jogát sem gyakorolhatná, hogy maga döntse el, kivel és milyen formában szeretne együtt élni.