Véget kell vetni a tömegotthonok felújításának

Jelenleg véglegesíti a kormány a 2014-2020-as EU-s források elosztásának szerkezetét. A TASZ szerint fokozottabban kell figyelni a források felhasználására: a közösségi lakhatási programok támogatására és a tömegotthonokba áramló források elapasztására. Véleményeztük az NFÜ tervezetét.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség társadalmi vitára bocsátotta a 2014-2020-as fejlesztési periódus alapdokumentumait képező operatív programokat. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tartalmazza a fogyatékos személyek tömegotthonainak bezárásával és rekonstrukciójával kapcsolatos programelemeket. A TASZ véleményezte a dokumentumot, és - többek között - az alábbi szempontokra hívta fel a figyelmet, illetve fogalmazott meg javaslatokat velük kapcsolatban. 
Mindenekelőtt üdvözlendő, hogy a kitagolással kapcsolatos tervek helyet kapnak a következő fejlesztési periódusban. Ugyanakkor számos, a jelenleg záruló fejlesztési időszakban elkövetett hibára is fel kell hívni a figyelmet. 
A TASZ szerint örvendetes az, hogy bár a szociális törvény a támogatott lakhatás körébe sorolja az akár 50 főt befogadó lakócentrumokat, a jelenleg futó programokban nem került sor ilyen nagy létszámú intézetek létesítésére. A TASZ azt javasolja, hogy folytatva ezt a gyakorlatot, a kormány tegyen meg mindent annak érdekében, hogy 50 fős mini-intézetek létesítésére a jövőben se kerüljön sor. Javasoljuk, hogy lakócentrumok létesítésére egyáltalán ne lehessen pályázni, és javasoljuk azt is, hogy lakóotthonok vonatkozásában is tegyenek lépéseket az együtt élők létszámának csökkentése érdekében: javasoljuk, hogy részesítsék előnyben az olyan lakóotthonokat, amelyekben legfeljebb hat ember él együtt. Az együtt élők létszámának ilyen alacsony szinten való maximálása önmagában nem garanciája, de szükséges előfeltétele annak, hogy a tömegintézményekben tapasztalt jogsértések ne, illetve minél kisebb gyakorisággal fordulhassanak elő. 
Mivel a Strukturális Alapok célja a tagországok jóléti rendszereinek megújítása és reformja, véleményünk szerint nem megengedhető az, hogy bármilyen mértékben is forrásokat allokáljanak meglévő intézetek felújítására. Különösen problematikus az, ha meglévő nagy létszámú intézet felújítására fordítanak jelentős forrásokat. 2007 és 2013 között ilyen felújítási munkálatok zajlottak számos intézetben annak ellenére is, hogy ezeket az intézeteket a hatályos hazai jogszabályok szerint be kell majd zárni. Egy tömegintézet épületenergetikai korszerűsítése vagy az épület felújítása nem eredményez modernebb, a közösségi életvezetés irányába mutató szolgáltatási struktúrát. Ezért az ilyen beruházások egyértelműen ellentétesek mind a hazai, mind az európai közös szabályozással. 
Az elmúlt év bizonyította, hogy a kitagolás során súlyosan sérülhetnek az intézményeket elhagyó lakók alapvető jogai. Bélapátfalván és Szilvásváradon a helyi képviselő testületek döntése a létesítendő támogatott lakhatási szolgáltatásokról majdnem sikerrel akadályozta meg a bélapátfalvai lakók beköltözését és a lakóhely, tartózkodási hely szabad megválasztáshoz való jog gyakorlását. A jövőben az ilyen esetek elkerülésére fel kell készülni. Ezért azt javasoljuk, hogy a pályázati keretben biztosítsanak helyet a kitagolás során felmerülő alapvető emberi jogot érintő konfliktusokra való felkészüléshez. Javasoljuk továbbá, hogy az NFÜ dolgozzon ki saját belső eljárásrendet az ilyen helyzetek esetén alkalmazható gyors válaszreakcióra és a jogsértés elleni gyors, nyilvános fellépésre. 
A TASZ részletes véleményét itt olvashatja el (pdf)
(A képen a Sárvári Kórház símasági pszichiátriai intézete szerepel. Az intézet felújítására ebben a fejlesztési periódusban 166 millió forintot fordítanak.)

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Az uniós milliárdok nem betonozhatnak be jogsértő helyzeteket

A fogyatékossággal élő emberek és családjaik alig éreznek valamit az őket segítő fejlesztésekből, ezért javaslatokat tettünk a kormánynak és az Európai Bizottságnak, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartva reagáljanak a legsúlyosabb problémákra.

Legalább 40 iskolába jut el a MONDO jogtudatosító program

Sikeres volt közösségi gyűjtésünk. A kampány vége előtt két héttel, 128 támogató segítségével jött össze csaknem egymillió forint arra, hogy a MONDO tanároknak szóló workshopja legalább 40 iskolába eljusson. Most keressük az iskolákat, amik nyitottak arra, hogy a MONDO oktatási segédeszközként a mindennapi tanításba bekerülhessen, és így több ezer gyerek kezdjen el tanulni a saját jogairól.

Nem élhetnek bezárva!

 

Senki ne éljen egykori ódon kastélyokba zárva, ahol még azt sem döntheti el, hogy mikor húz pizsamát. Ezeknek az intézeteknek a teljes felszámolását tűzte ki célul egy 22 milliárdos pályázat. Végre. Fogyatékossággal élő emberek és támogatóik kitartó küzdelme kellett hozzá.