Terhességmegszakítás tájékoztató

Ez az útmutató legutóbb 2023. január 3-án frissült. Igyekszünk anyagainkkal a jogszabályi változásokat követni, ha pontatlanságot vagy hatálytalan részt találsz, jelezz nekünk a jogsegely@tasz.hu címen.

Magyarországon a nőknek joguk van a testük felett rendelkezni, így lehetőségük van a terhességmegszakításra is. A terhességmegszakítás feltételeit a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény és annak végrehajtási rendelete, a 32/1992 (XII. 23.) NM rendelet szabályozza. Ebben a tájékoztatónkban összefoglaljuk, hogy milyen feltételek mellett lehet igénybe venni a terhességmegszakítást és milyen jogok illetik meg a terhes nőt az eljárás során.

Magyarországon a terhességet csak bizonyos ideig (a terhesség meghatározott hetéig) lehet megszakítani, ezért nagyon fontos, hogy

 • mielőbb kiderüljön (és orvos is igazolja), hogy a nő terhes,

 • ha a nő nem szeretné megtartani a terhességét, akkor mielőbb indítsa el a terhességmegszakítás eljárását.

A folyamat során ugyanis négy időpontot is egyeztetnie kell: kettőt a családvédelmi szolgálattal és kettőt az egészségügyi szolgáltatóval (orvos, kórház). Előfordulhat, hogy az egész folyamat több hetet is igénybe vehet.

Milyen okból lehet lehet a terhességet megszakítani?

Magyarországon a terhesség megszakítására csak meghatározott indok megjelölésével van lehetőség. Ilyen indok az, ha

 • a terhesség bűncselekmény (szexuális erőszak) következménye,

 • a terhesség a terhes nő egészségére veszélyes,

 • a magzat valószínűleg súlyos fogyatékosságban vagy károsodásban szenved,

 • a terhes nő súlyos válsághelyzetben van.

Mit jelent a súlyos válsághelyzet?

A törvényi meghatározás alapján “súlyos válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz”.

Ez jelentheti azt, hogy valaki még túl fiatalnak vagy túl idősnek érzi magát a gyerekvállaláshoz, esetleg anyagi, családi, munkahelyi, tanulási vagy egyéb okok miatt nem tudja vállalni a terhességet és a gyereket. A terhességmegszakítás előtti kötelező tanácsadást végző családvédelmi szolgálat ezeket az indokokat nem ellenőrzi. Nem kell tehát semmilyen módon igazolni, hogy kinek milyen az anyagi helyzete, milyen tanulmányokat folytat, hány gyereke vagy korábbi terhessége volt. Azt, hogy egy élethelyzetben súlyos válsághelyzetet idézne-e elő a terhesség és a gyerek vállalása, kizárólag a nő tudja eldönteni, és ő is jogosult meghozni ezt a döntést.

A terhesség hányadik hetéig lehet azt megszakítani?

Alapesetben a 12. hétig végezhető el a terhességmegszakítás, de vannak olyan kivételes esetek, amikor ez a határidő kitolódhat akár a 24. hétig is. Sőt van olyan eset is, amikor bármeddig megszakítható a terhesség.

A terhesség a 12. hetéig szakítható meg, ha

 1. a terhesség a terhes nő egészségét súlyosan veszélyezteti;
 2. a magzat valószínűleg súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved;
 3. a terhesség bűncselekmény (szexuális erőszak) következménye, valamint
 4. a terhes nő súlyos válsághelyzete esetén (erről lásd az előző kérdést).

A terhesség a 18. hetéig szakítható meg, ha a fenti a)-d) pontban jelölt feltételek valamelyike fennáll fennállnak ÉS a terhes nő

 1. korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen (vagyis 18 év alatti vagy 18 év feletti, de gondnokság alatt áll);
 2. terhességét neki fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi tévedés miatt nem ismeri fel korábban, vagy az egészségügyi intézmény, illetve valamely hatóság mulasztása miatt haladta meg a 12. hetet.

(A “neki fel nem róható egészségi ok” lehet például, hogy olyan betegségben szenved, ami miatt nem gyanakodhatott, nem jöhetett rá korábban arra, hogy terhes. Ilyen ok meglétét orvosnak kell igazolnia.)

A terhesség a 20. hetéig szakítható meg, ha legalább 50% az esélye annak, hogy a magzat genetikai okok vagy valamilyen környezeti hatás (pl. a magzat fejlődését károsító gyógyszer vagy sugárzás) miatt károsodott. Azt, hogy ez az indok fennáll-e, mindig orvos tudja megállapítani. A terhes nő tehát kap arról egy orvosi igazolást, hogy a terhességét akár a 20. hétig is megszakíthatja.

A terhesség az időtartamától függetlenül szakítható meg, ha

 1. a terhesség a terhes nő életét veszélyezteti, illetve
 2. a magzatnál a szülés utáni élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség fennállása esetén.

Ezekben az esetekben is orvos fogja igazolni, hogy a terhesség bármeddig megszakítható.


Ki igazolja konkrétan a terhességmegszakítás alapjául szolgáló okot?

A nőnél fennálló egészségi okot, vagyis azt, hogy a terhesség a nő egészségére veszélyes, két – a nő betegségének megfelelő – szakorvos egybehangzó véleményével lehet igazolni.

A magzatnál fennálló egészségi okot (fejlődési rendellenesség, magzati károsodás) a genetikai tanácsadó, a prenatális diagnosztikai központ, illetve a szakmailag illetékes országos intézet által kijelölt kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályai közül bármelyik kettőnek egy-egy szakorvosának egybehangzó véleményével lehet igazolni.

Ha a terhesség bűncselekmény következménye, a bűncselekmény elkövetését, illetőleg annak gyanúját a rendőrség által kiadott igazolás igazolja.

A súlyos válsághelyzet fennállását maga a nő “igazolja” a családvédelmi szolgálat munkatársa előtt. Ahogy korábban írtuk, ha a nő erre hivatkozik, akkor nem kell semmiféle tényleges igazolást adnia a szolgálatnak. Pusztán a nő kérése alapján megállapítják a súlyos válsághelyzet fennállását. Nem kell tehát papírokat, igazolásokat benyújtani.

A terhességmegszakítás első lépése – az “első tanácsadás”

A folyamat első lépéseként a családvédelmi szolgálatot kell felkeresni, el kell menni az úgynevezett “első tanácsadásra”. (A családvédelmi szolgálatok elérhetőségei a megyei, fővárosi kormányhivatalok oldalán találhatók meg.) Erre a tanácsadásra még nem kell igazolást vinni a terhességről, és a tanácsadáson a nő még maradhat névtelen, vagyis anonim. Ha a nő névtelen kíván maradni, nem kívánja megadni személyes adatait, akkor is ki kell töltenie egy formanyomtatványt az adatokról. Ezt azonban zárt borítékba fogják helyezni, amit jeligével látnak el. (A jeligét majd be kell mondani a boríték későbbi felnyitáshoz.) Ezt a borítékot csak akkor nyitják fel, ha a nő a második tanácsadáson is megjelenik. Ha a nő nem jön el a második tanácsadásra, akkor a borítékot megsemmisítik.

Az első tanácsadásról a családvédelmi szolgálat igazolást ad. Akár ugyanahhoz a családvédelmi szolgálathoz, akár másikhoz megy a nő, ezt az igazolást kell majd bemutatni a második tanácsadáson, ezzel tudja a nő igazolni, hogy már volt korábban egy tanácsadáson.

A tanácsadáson részt vehet a magzat apja is, azonban ez nem kötelező.

Mi történik az első tanácsadáson?

Az első tanácsadás célja kifejezetten az, hogy a nő megtartsa a magzatot. A családvédelmi szolgálat munkatársa ezért arról tájékoztatja a terhes nőt, hogy milyen lehetőségei vannak a támogatásra, ha vállalja a terhességet és/vagy a gyereket. Ennek során tájékoztat

 • a) a gyermekvállalás esetén kapható támogatásokról lehetőségéről,
 • b) a lelki és anyagi támogatást nyújtó szervezetekről,
 • c) az örökbeadás lehetőségeiről és feltételeiről,
 • d) arról, hogy ő maga milyen segítséget tud nyújtani,
 • e) a gyerek kórházak elé elhelyezett inkubátorban való elhelyezésének lehetőségéről,
 • f) a fogantatásról, a magzat fejlődéséről, a terhességmegszakítás veszélyeiről és az esetleges későbbi terhességre gyakorolt hatásáról;

Végül elmondja azt, hogy ha a nő fenntartja a terhességmegszakítás szándékát, akkor még egy tanácsadáson kell megjelennie. A második tanácsadás legkorábban az elsőt követő 3. napon tartható meg. Ha valakiben nincs kétség afelől, hogy szeretné a terhességét megszakíttatni, akkor érdemes a második tanácsadás időpontját már az első tanácsadáson egyeztetni a családgondozóval.

A terhességmegszakítás második lépése – a terhesség orvosi igazolása

Második lépésként szükség van a terhesség orvosi megállapítására, mert a családvédelmi szolgálat második tanácsadására már kell a szakorvosi vélemény arról, hogy a nő terhes és arról is, hogy konkrétan hányadik terhességi hétben van.

Az igazolás beszerezhető akár az állami, akár a magánegészségügyben. Mivel az állami nőgyógyászati szakrendelőkben gyakori a hosszabb várakozási idő (lehet, hogy csak 1-2 hét múlvára adnak időpontot), feltétlenül érdemes az időpontkérésnél jelezni, hogy sürgős esetről van szó (hiszen a nő kifuthat a törvényi határidőkből). Ilyenkor általában lehetőséget adnak a soron kívüli nőgyógyászati vizsgálatra.

2022 szeptembere óta az orvos akkor igazolhatja a terhesség fennállását, ha előtte bemutatja a terhes nőnek a magzat adott terhességi korra jellemző életfunkcióit. Ezt sokan úgy értik, hogy a magzat szívhangját kell bemutatni. A szívhang viszont csak a terhesség 6-8. hetétől észlelhető, az ennél korábbi időszakban még nem. Az orvosi vizsgálattal nem kell megvárni, hogy a szívhang észlelhető legyen. Ha a nő a terhesség korai szakaszában jelentkezik az orvosi vizsgálatra, amikor még nincs szívhang, az orvosnak a magzat akkor észlelhető életfunkcióit kell bemutatnia (pl. a petezsákot az ultrahangon). Az életfunkciók bemutatása nem történhet megalázó, a nő méltóságát sértő módon.

A terhességmegszakítás harmadik lépése – a “második tanácsadás”

Ha megvan az orvosi igazolás és az első tanácsadás után eltelt legalább 3 nap, akkor a nő mehet a második tanácsadásra. A második tanácsadás már magáról a terhességmegszakításról szól és nem anonim. A családvédelmi szolgálat munkatársának el kell mondani, hogy

 • milyen feltételekkel szakítható meg a terhesség,

 • hogyan, milyen módszerrel történik a terhességmegszakítás,

 • mely egészségügyi intézmények végeznek a terhességmegszakítást,

 • milyen segítséget ad a családvédelmi szolgálat a terhességmegszakítást követően (akár a további családtervezésben, fogamzásgátlás megtervezésében)

 • hogyan lehet kedvezményesen igénybe venni a fogamzásgátló eszközöket. Ezzel a legutóbbi kérdéssel kapcsolat érdemes megjegyezni, hogy Magyarországon sajnos semmiféle kedvezmény vagy állami támogatás nincs a fogamzásgátló eszközökre.

Ha a nő fenntartja a kérelmét a terhesség megszakítására, akkor az adatokat tartalmazó borítékot felbontják, és kitöltik a hivatalos kérelmet. Ekkor van lehetőség kiválasztani a beavatkozás helyszínéül szolgáló egészségügyi intézményt. A családvédelmi szolgálat ezután ellenjegyzi a kérelmet és átadja a kérelmezőnek, a kérelem másolatát pedig – 24 órán belül – elküldi a választott egészségügyi intézménynek.

Ha a terhesség bűncselekmény (szexuális erőszak) következménye, a várakozási idő és tanácsadás megismétlése nem szükséges.

Mikor, hol végzik el a terhességmegszakítást?

A második tanácsadás után a nőnek 8 napon belül jelentkeznie kell a választott egészségügyi intézményben. A kórházban ismételt orvosi vizsgálatot végeznek. (Itt is előfordulhat, hogy esetleg megtagadják a beavatkozás elvégzését, mert például időközben kiderül, hogy a terhesség esetleg már előrébb van, mint a határidő.) Ha az orvosi vizsgálat alapján jóváhagyták az eljárást, időpontot egyeztetnek a terhességmegszakításra.

A terhességmegszakítás napján a terhes nőnek a kérelmet aláírásával ismét meg kell erősítenie.

A terhességszakítást kórházban végzik el, de nem minden kórház végez terhességmegszakítást. A szülészeti-nőgyógyászati osztályt működtető állami és önkormányzati intézményekben azonban a törvény előírása alapján legalább egy terhességmegszakítást végző csoportnak kell működnie. Az ilyen beavatkozást végző intézmények listája a családvédelmi szolgálatnál érhető el. Olyan terhességmegszakítást, ami a 12. terhességi hét után történik, csak bizonyos intézmények végezhetnek, ezeknek a körét külön szabály határozza meg.

Mi történik, ha megtagadják a beavatkozást?

A kórház szakorvosa csak meghatározott esetben tagadhatja meg a beavatkozás elvégzését. Ilyen lehet,

 • ha megállapítja, hogy a terhesség meghaladta a törvényi határidőt (ld. feljebb), vagy

 • a beavatkozás elvégzése a nő egészségét súlyosan veszélyezteti.

Ebben az esetben a terhes nő szakmai felülvizsgálatot kérhet (erre az orvosnak is fel kell hívnia a nő figyelmét). A felülvizsgálatot a terhes nő lakóhelye szerint illetékes debreceni, szegedi vagy pécsi orvostudományi egyetem, Budapesten a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar szülészeti-nőgyógyászati klinikájának vezetője végzi el, az ő szakvéleménye dönt a megszakíthatóságról.

Ha felülvizsgálatra kerül sor és ennek során hagyják jóvá a terhességmegszakítást, akkor ott végzik el a beavatkozást, ahol azt jóváhagyták.

Lehetsége-e terhességmegszakítás, ha kiskorú vagyok?

Igen, sőt bizonyos esetekben hosszabb határidőkkel is lehet számolni. Ha a kérelmező kiskorú és súlyos válsághelyzetben van, akkor a terhesség megszakítása a 18. terhességi hétig végezhető el. A többi esetben – egészségi állapot, magzati rendellenesség, szexuális erőszak – ugyanazok a határidők érvényesek, mint a nagykorúaknál.

Ki kérelmezheti a terhességmegszakítást, ha kiskorú vagyok?

14 évnél fiatalabb (vagyis cselekvőképtelen) kiskorú terhességmegszakításra vonatkozó kérelmét a kiskorú törvényes képviselője (szülő, vagy a gyám) nyújthatja be.

A 14. életévét betöltött (azaz korlátozottan cselekvőképes) kiskorú maga is kérelmezheti a terhességmegszakítást, azonban ahhoz, hogy ez jogilag érvényes legyen, szükséges a törvényes képviselője (a szülő vagy a gyám) tudomásulvétele. A gyakorlatban ez egy extra aláírást jelent. A törvényes képviselőnek nem kell részt vennie a kiskorúval a tanácsadáson, a kérőlapot a tanácsadást követően is aláírhatja. Arra is van lehetőség, hogy a tudomásul vevő nyilatkozatát teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (ennek legegyszerűbb formája a nyilatkozó és rajta kívül még két tanú által aláírt dokumentum) juttassa el a családvédelmi szolgálathoz.

Pénzbe kerül a terhességmegszakítás?

Főszabály szerint a terhességmegszakításért térítési díjat kell fizetni. Bizonyos esetekben azonban lehet kedvezményt kérni, és olyan is van, hogy teljesen ingyenes a nő számára a beavatkozás.

A terhességmegszakítás térítési díja 2023-ban 45.312 Ft, és az elvégzésének feltétele a térítési díj befizetésének igazolása.

A terhességmegszakítás térítési díja az aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítményegységének forintértékének (ez 2017 óta 198.000 forint, forrás) és a jelenleg hatályos HBCs súlyszám (0,22885, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú melléklete szerint a 14P 681D HBCs súlyszámát kell alapul venni a térítési díj kiszámításánál) szorzatából adódik össze, azaz ha ezek változnak, a terhességmegszakítás térítési díja is változik.

A térítési díj 30%-át, vagyis 13.594 Ft-t kell megfizetni, ha a terhes nő részére

a) álláskeresési járadékot, nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, ápolási díjat, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, vagy időskorúak járadékát folyósítanak, vagy

b) a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül települési támogatásban részesült.

A térítési díj 50%-át, vagyis 22.656 Ft-t kell megfizetni, ha a terhes nő részére

öregségi nyugdíjat, rokkantsági járadékot, rokkantsági ellátást, rehabilitációs ellátást vagy bányászok egészségkárosodási járadékát folyósítanak, feltéve, hogy ez az összeg nem több, mint 57.000 Ft (vagyis öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszerese). Ha az összeg nem éri el a 28.500 forintot sem, akkor nem kell térítési díjat fizetni.

Nem kell térítési díjat fizetni

a) annak, aki szociális intézményben él, ebbe a körbe tartozik az, aki pl. a pszichiátriai vagy szenvedélybetegeknek, illetve a fogyatékos, a hajléktalan embereknek fenntartott bentlakásos intézményben, lakóotthonban, valamint támogatott lakhatást nyújtó intézetben lakik.

b) azoknak a kiskorúaknak (18 év alattiaknak), akik átmeneti gondozásban részesülnek, vagy nevelésbe vannak véve,

c) azoknak a fiatal felnőtteknek (azaz a 24. életévüket be nem töltött felnőtteknek), akik utógondozói ellátásban részesülnek,

d) ha a kérelmezőnek aktív korúak ellátását, fogyatékossági támogatást vagy vakok személyi járadékát folyósítanak, vagy

e) ha a terhesség bűncselekmény (szexuális erőszak) következménye.

Pénzbeni szociális ellátás folyósítása során nem csak a terhes nőnek járó ellátás után jár kedvezmény, hanem a kérelmezővel egy háztartásban élő házastársát, élettársát, valamint – az egy háztartásban éléstől függetlenül – az eltartóját is figyelembe veszik. Kedvezmény igénybevétele esetén be kell mutatni a pénzbeni ellátást megállapító határozatot, bizonylatot, illetve jövedelemigazolást. Ez alapján egy csekket állítanak ki, amelyen be kell fizetni a térítési díjat.

Milyen jogaim vannak a terhességmegszakítás során?

A terhességmegszakítás során is megilletik a terhes nőt a betegjogok. A családvédelmi szolgálat munkatársaként közreműködő személyeket titoktartási kötelezettség terheli.

A terhes nő a terhességmegszakítás iránti kérelem kiállításáig nem köteles megadni személyazonosító adatait, vagyis névtelenül is lehet kezdeményezni a terhességmegszakítást, de a kérelmet csak akkor állítják ki, ha felfedjük a személyiségünket. (Erről ld. a tanácsadásról szóló kérdéseket.)

A kérelmezőt bárki elkísérheti a terhességmegszakítást megelőző tanácsadásra, erre nincs jogszabályi tilalom. A beavatkozás során az egészségügyi beavatkozásokra vonatkozó szabályok szerint lehet vele kísérő vagy látogató. Erről itt írtunk bővebben.

Kinek kell elmondanom, hogy terhességmegszakításra készülök, vagy ilyenem volt?

Az érintett nő nem köteles senkivel megosztani, hogy megszakította a terhességét, vagy erre készül – leszámítva azokat, akik az eljárásban részt vesznek, vagyis a családvédelmi szolgálattal és az egészségügyi intézménnyel. Az egészségügyi dolgozókat és a családvédelmi szolgálat munkatársaként közreműködő személyeket szigorú titoktartási kötelezettség terheli.

Fontos tudni, hogy ha a terhes nőnek a terhességmegszakítás kapcsán támogatásra, segítségre van szüksége, akkor ne maradjon egyedül a problémákkal, esetleges dilemmákkal. Ilyenkor jelezheti a családvédelmi szolgálat munkatársának is a lelki támogatás iránti igényét. A szolgálat munkatársainak kifejezett feladata, hogy ebben segítséget nyújtsanak.

Ezen a szűk körön kívül senki másnak nem kell erről beszámolnia az érintettnek, sem a családjának, sem magzat apjának, de a háziorvosnak, bármely kezelőorvosnak sem. A nőgyógyászati egészségügyi adatok megismerését az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) felületén külön le lehet tiltani, erről itt érhető el tájékoztatónk.

Milyen feltételek mellett lehetséges a terhességmegszakítás, ha gondnokság alatt állok?

Ha a kérelmező cselekvőképességében teljes korlátozás alatt áll, a terhesség megszakítása annak 18. hetéig végezhető el.

Cselekvőképtelen személy terhességmegszakításra vonatkozó kérelmét nevében törvényes képviselője terjeszti elő. A súlyos válsághelyzet fennállását a cselekvőképtelen terhes nő helyett törvényes képviselője a kérelem aláírásával igazolja, azonban ilyenkor is ki kell kérni az érintett véleményét a terhességmegszakításról.

Aki a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott, akkor érvényes a nyilatkozata, ha azt a gondnoka tudomásul veszi.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Gyerekbarát kórházak: erre a négy dologra van mindenképpen szükség egy kórházban

Évek óta tartó Gyerekkel vagyok kampányunkban azért dolgozunk, hogy a kórházba kerülő gyermekek minél inkább gyerek- és szülőbarát környezetben gyógyulhassanak. Az összes magyarországi gyerek-fekvőbetegellátó intézményt értékeltük, hogy szerintünk mennyire gyerekbarát az ellátás bennük. Na de mitől gyerekbarát egy kórház?

Kórházi fertőzések: özönlenek a történetek a családi tragédiákról

Munkatársunk a múlt héten az Egyenes Beszéd vendégeként beszélt a kórházi fertőzésekről. Azt is elmondta: lehetőség van a jogérvényesítésére, így a TASZ ügyfeleket keres. Az elmúlt napokban özönlöttek a történetek a családi tragédiákról. Munkatársunk személyes beszámolójából viszont kiderül: a családtagok többsége csak egyvalamit szeretne.

TASZ álláspont EMMI rendelet tervezetről

Véleményeztük az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésével foglalkozó EMMI rendelet tervezetét.