Barion Pixel TASZ | Egyéni munkarend: így adhatsz be sikeresen kérelmet

Egyéni munkarend: így adhatsz be sikeresen kérelmet

Egyéni munkarend esetén a tanuló mentesül az iskolába járás kötelessége alól, de félévkor és év végén valamennyi tantárgyból (kivéve magatartás és szorgalom) vizsgáznia kell. (A féléves értékelés elhagyását is lehet kérelmezni.) Ebben a tájékoztatónkban összefoglaljuk, hogy mire kell figyelned, hogy szülőként vagy nagykorú tanulóként sikeres legyen az egyéni munkarend iránti kérelmed.

A törvény szerint egyéni munkarendet akkor lehet kérni, ha azt a tanuló egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolja, és fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából ez lenne az előnyös. A kérelmeket az Oktatási Hivatal (OH) bírálja el.

Fontos, hogy az egyéni munkarendet határozott időre lehet kérelmezni.

01

Hogyan és meddig kell benyújtani a kérelmeket?

A kérelmeket főszabály szerint az Oktatási Hivatalhoz az adott tanévet megelőző június 15-éig lehet benyújtani. A kérelmeket ezt követően is be lehet nyújtani, ha a határidő lejárta után merül fel az iskolába járást akadályozó körülmény.
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A kérelmeket főszabály szerint az Oktatási Hivatalhoz az adott tanévet megelőző június 15-éig lehet benyújtani. A kérelmeket ezt követően is be lehet nyújtani, ha a határidő lejárta után merül fel az iskolába járást akadályozó körülmény.
A kérelmeket főszabály szerint az Oktatási Hivatalhoz az adott tanévet megelőző június 15-éig lehet benyújtani. A kérelmeket ezt követően is be lehet nyújtani, ha a határidő lejárta után merül fel az iskolába járást akadályozó körülmény.

A kérelmeket főszabály szerint az Oktatási Hivatalhoz az adott tanévet megelőző június 15-éig lehet benyújtani. A kérelmeket ezt követően is be lehet nyújtani, ha a határidő lejárta után merül fel az iskolába járást akadályozó körülmény.

A kérelmet postán vagy elektronikusan, Ügyfélkapu segítségével lehet beküldeni. Ehhez kérelemminta itt érhető el.

02

Ki adhatja be a kérelmet?

A kérelmet a kiskorú gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám), illetve a nagykorú tanuló nyújthatja be.
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A kérelmet a kiskorú gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám), illetve a nagykorú tanuló nyújthatja be.
A kérelmet a kiskorú gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám), illetve a nagykorú tanuló nyújthatja be.

A kérelmet a kiskorú gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám), illetve a nagykorú tanuló nyújthatja be.

Ha közösen gyakorolják a szülői felügyeletet, a szülők közösen dönthetnek, és mindkét szülőnek kifejezetten bele kell egyeznie a kérelembe.

Egy szülő is gyakorolja ezt a jogot, ha a másik szülő ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott.

03

Mit kell csatolni a kérelemhez?

Ez attól függ, hogy mire hivatkozva szeretnétek egyéni munkarendet kérni.
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Ez attól függ, hogy mire hivatkozva szeretnétek egyéni munkarendet kérni.
Ez attól függ, hogy mire hivatkozva szeretnétek egyéni munkarendet kérni.

Ez attól függ, hogy mire hivatkozva szeretnétek egyéni munkarendet kérni.

 • SNI, BTM: ha sajátos nevelési igényre vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségére hivatkozol, szakértői véleményt kell mellékelni a kérelemhez.

 • Tartós betegség: ha gyereked tartós betegsége miatt kérsz egyéni munkarendet, szakorvos által kiállított igazolást/javaslatot kell mellékelni.

 • Sporttevékenység: ha sporttal kapcsolatos tevékenység miatt van szükség egyéni munkarendre, akkor sportegyesületi igazolásra van szükség, amely tartalmazza a gyereked sportolói időbeosztását (edzések, versenyek időpontja, gyakorisága).

Nemcsak ezek a dokumentumok csatolhatók, hanem bármely, az egyéni munkarend szükségességét igazoló dokumentum (pl. vendégtanulói jogviszony igazolása, utazó életmódot igazoló dokumentum).

Az Oktatási Hivatal azt is vizsgálja, hogy a vélemény vagy az igazolás érvényes-e még. Ha a kérelem hiányos, az OH hiánypótlásra hív fel, amely során a hiányzó vagy nem megfelelő dokumentumokat pótolni lehet.

04

Milyen érveket fogad el az Oktatási Hivatal?

Az Alkotmánybíróság 2021 eleji határozata szerint az OH a kérelmet csak akkor utasíthatja el, ha a szülő akaratával szemben az egyéni munkarend valójában nem szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekét.
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Az Alkotmánybíróság 2021 eleji határozata szerint az OH a kérelmet csak akkor utasíthatja el, ha a szülő akaratával szemben az egyéni munkarend valójában nem szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekét.
Az Alkotmánybíróság 2021 eleji határozata szerint az OH a kérelmet csak akkor utasíthatja el, ha a szülő akaratával szemben az egyéni munkarend valójában nem szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekét.

Az Alkotmánybíróság 2021 eleji határozata szerint az OH a kérelmet csak akkor utasíthatja el, ha a szülő akaratával szemben valójában a kérelem elutasítása szolgálja a gyermek mindenek felett álló érdekét. A kérelem elbírálása során a szülő nyilatkozata és a szülő által a kérelem mellékleteként becsatolt dokumentáció nem hagyható figyelmen kívül. Az OH-nak indokolt határozatban kell számot adnia arról, hogy a szülők kifejezett kérelme ellenére miért nem engedélyi az egyéni munkarendet.

Azt esetről esetre kell vizsgálni, hogy mi a gyermek mindenek felett álló érdeke, általánosságban nem lehet megállapítani. Korábban ezeket a dolgokat kifogásolta az OH:

 • Nem kellően konkrét érvek: nem elég, ha például csak annyit írunk, hogy a gyerekünknek jobb otthon, de nem támasztjuk ezt alá konkrét érvekkel (ilyen érv lehet például, ha már korábban is volt magántanuló, és ezalatt sokkal jobban teljesített, mint az iskolában).

 • Pedagógus szülők: önmagában az az érv, hogy a szülő(k) pedagógus(ok) és tud(nak) otthon gondoskodni a gyerekük tanításáról, nem volt elfogadható érv az OH-nak.

 • Világnézeti érv: ha az iskola egyházivá válik, akkor pusztán csak azért nem kérhetünk egyéni munkarendet, hogy a gyerekünk továbbra is világnézetileg semleges oktatásban részesülhessen.

 • A tankötelezettség vége: önmagában nem elegendő érv, ha a tanuló már nem tanköteles (elmúlt 16 éves).

A következő érvek azoban irányadóak lehetnek, mert korábban elfogadhatónak bizonyultak:

 • SNI, BTM, tartós betegség (önmagában a diagnózis nem elegendő, annak is szerepelnie kell a kérelemben, hogy a gyerek érdekét kifejezetten az egyéni munkarend szolgálja)

 • utazó, mobil életmód: amennyiben ezt dokumentummal igazolható

 • Versenyszerűen sportoló tanuló.

 • „Távoli kistelepülés izolált részén” vagy tanyán élő, és emiatt közlekedési nehézséggel küzdő tanuló: ilyenkor elvárják az akadály igazolását (pl. helyrajzi szám, az elszigeteltség bemutatása).

Az OH korábbi gyakorlata szerint mérlegelés alá tartoztak az alábbi esetek, feltehetően ezeket figyelembe veszik a kérelem elbírálása során:

 • Hosszabb külföldi utazás.

 • Különlegesen tehetséges tanuló: ha valaki azért szeretne magántanuló lenni, hogy ezt a képességét kibontakoztathassa, az elfogadható ok lehet, de itt is érdemes bemutatni, hogy pontosan miben rejlik a tehetség kibontakoztatása, és ez miért nem összeegyeztethető az iskolába járással. Érdemes olyan konkrét érveket felhozni, mint hogy pl. a tanuló valamilyen kutatást végez, tanulmányt ír, vagy részt vesz nemzetközi versenyen.

 • Házas / gyerekkel rendelkező tanuló: ha a tanuló házasságot kötött (erre bizonyos feltételekkel már 16 éves kortól lehetőség van), vagy gyereke született, akkor ezt házassági vagy születési anyakönyvi kivonattal lehet igazolni.

05

Mi alapján dönt az Oktatási Hivatal?

Az OH elsődlegesen a beküldött kérelemből és a hozzá csatolt iratokból ítéli meg, hogy jár-e az egyéni munkarend, de ha ez nem vezet eredményre, akkor további iratokat (tipikusan az iskolaigazgató, a gyámhatóság, a gyermekjóléti szolgálat, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi gyám szakmai véleményét) fog beszerezni.
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Az OH elsődlegesen a beküldött kérelemből és a hozzá csatolt iratokból ítéli meg, hogy jár-e az egyéni munkarend, de ha ez nem vezet eredményre, akkor további iratokat (tipikusan az iskolaigazgató, a gyámhatóság, a gyermekjóléti szolgálat, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi gyám szakmai véleményét) fog beszerezni.
Az OH elsődlegesen a beküldött kérelemből és a hozzá csatolt iratokból ítéli meg, hogy jár-e az egyéni munkarend, de ha ez nem vezet eredményre, akkor további iratokat (tipikusan az iskolaigazgató, a gyámhatóság, a gyermekjóléti szolgálat, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi gyám szakmai véleményét) fog beszerezni.

Az OH elsődlegesen a beküldött kérelemből és a hozzá csatolt iratokból ítéli meg, hogy jár-e az egyéni munkarend, de ha ez nem vezet eredményre, akkor további iratokat (tipikusan az iskolaigazgató, a gyámhatóság, a gyermekjóléti szolgálat, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi gyám szakmai véleményét) fog beszerezni. Az elbírálás során nem találkozunk szakértőkkel, nincs lehetőség személyesen meghallgatni a gyereket.

Ha egyetlen szakértői állásfoglalásból igazolva látják, hogy az egyéni munkarend megadható, akkor nem fognak további iratokat, igazolásokat beszerezni – tehát a minél pontosabban, meggyőzőbben benyújtott kérelem hozzásegíthet a sikerhez.

06

Ki készíti fel az egyéni munkarendben tanulót a vizsgákra?

A sajátos nevelési igényű (SNI),  a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN), és a tartós betegségben szenvedő, tartós gyógykezelés alatt álló tanulóknál a felkészítéséről az iskola köteles gondoskodni.
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A sajátos nevelési igényű (SNI),  a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN), és a tartós betegségben szenvedő, tartós gyógykezelés alatt álló tanulóknál a felkészítéséről az iskola köteles gondoskodni.
A sajátos nevelési igényű (SNI),  a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN), és a tartós betegségben szenvedő, tartós gyógykezelés alatt álló tanulóknál a felkészítéséről az iskola köteles gondoskodni.
 • A sajátos nevelési igényű (SNI),

 • a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN),

 • és a tartós betegségben szenvedő, tartós gyógykezelés alatt álló

tanulóknál a felkészítéséről az iskola köteles gondoskodni.

A többi esetben a szülő feladata a felkészítés, illetve a tanuló egyénileg készül fel.

07

Mennyi időre jár az egyéni munkarend?

A törvény azt mondja ki, hogy az egyéni munkarendet csak határozott időre lehet megadni. Az OH módszertani útmutatója szerint az egyéni munkarendet csak konkrét időtartamra fogják megadni, SNI-s, BTM-es tanuló esetében a szakértő vélemény lejártáig.
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A törvény azt mondja ki, hogy az egyéni munkarendet csak határozott időre lehet megadni. Az OH módszertani útmutatója szerint az egyéni munkarendet csak konkrét időtartamra fogják megadni, SNI-s, BTM-es tanuló esetében a szakértő vélemény lejártáig.
A törvény azt mondja ki, hogy az egyéni munkarendet csak határozott időre lehet megadni. Az OH módszertani útmutatója szerint az egyéni munkarendet csak konkrét időtartamra fogják megadni, SNI-s, BTM-es tanuló esetében a szakértő vélemény lejártáig.

A törvény azt mondja ki, hogy az egyéni munkarendet csak határozott időre lehet megadni. Az OH módszertani útmutatója szerint az egyéni munkarendet csak konkrét időtartamra fogják megadni, SNI-s, BTM-es tanuló esetében a szakértő vélemény lejártáig.

08

Vissza lehet-e vonni az egyéni munkarendet?

Ha az egyéni munkarendben tanuló önhibából két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, az iskola igazgatója értesíti az Oktatási Hivatalt.
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Ha az egyéni munkarendben tanuló önhibából két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, az iskola igazgatója értesíti az Oktatási Hivatalt.
Ha az egyéni munkarendben tanuló önhibából két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, az iskola igazgatója értesíti az Oktatási Hivatalt.

Ha az egyéni munkarendben tanuló önhibából két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, az iskola igazgatója értesíti az OH-t. Ha visszavonják az egyéni munkarendet, a tanuló a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.

A szülő is kérheti az egyéni munkarend iránti engedély visszavonását, ha az azt megalapozó körülmények megszűnnek.

09

Látogathat-e mégis órákat az, aki egyéni munkarendben tanul?

Igen, az iskola igazgatójának előzetes engedélyével.
Tovább Tovább
Igen, az iskola igazgatójának előzetes engedélyével.
Igen, az iskola igazgatójának előzetes engedélyével.
10

Mit lehet tenni, ha nem értek egyet az Oktatási Hivatal döntésével?

Amennyiben nem engedélyezi az OH az egyéni munkarendet, és ezzel enm értesz egyet, közigazgatási pert lehet indítani. Ennek a határideje a döntés közlésétől számított 15 nap. A közlés időpontja az, amikor a döntés eljut hozzánk, ez az esetek nagy részében az a nap, amikor átvesszük a levelet a postá
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Amennyiben nem engedélyezi az OH az egyéni munkarendet, és ezzel enm értesz egyet, közigazgatási pert lehet indítani. Ennek a határideje a döntés közlésétől számított 15 nap. A közlés időpontja az, amikor a döntés eljut hozzánk, ez az esetek nagy részében az a nap, amikor átvesszük a levelet a postá
Amennyiben nem engedélyezi az OH az egyéni munkarendet, és ezzel enm értesz egyet, közigazgatási pert lehet indítani. Ennek a határideje a döntés közlésétől számított 15 nap. A közlés időpontja az, amikor a döntés eljut hozzánk, ez az esetek nagy részében az a nap, amikor átvesszük a levelet a postá

Amennyiben nem engedélyezi az OH az egyéni munkarendet, és ezzel enm értesz egyet, közigazgatási pert lehet indítani. Ennek a határideje a döntés közlésétől számított 15 nap. A közlés időpontja az, amikor a döntés eljut hozzánk, ez az esetek nagy részében az a nap, amikor átvesszük a levelet a postástól. A közigazgatási pert keresetlevéllel lehet megindítani, amelyet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez címezve az Oktatási Hivatalnak kell benyújtani (elektronikusan vagy postán, cím: Oktatási Hivatal, Budapest, 1982). Az eljárás illetékköteles.

A törvény előírja, hogy a bíróság a keresetlevél érkezését követő 8 napon belül dönt arról, hogy tart-e tárgyalást. Ha igen, annak 30 napon belül le kell zajlania. A bíróság 30 napon belül hoz döntést és kézbesíti is azt. A döntésében a bíróság vagy egyetért a hivatal döntésével, vagy megsemmisíti az erről szóló döntést és új eljárásra utasítja az Oktatási Hivatalt.

11

Hol találom az Oktatási Hivatal tájékoztatóját az egyéni munkarendről?

Az Oktatási Hivatal egyéni munkarendről szóló tájékoztatója a https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend oldalon érhető el.
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Az Oktatási Hivatal egyéni munkarendről szóló tájékoztatója a https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend oldalon érhető el.
Az Oktatási Hivatal egyéni munkarendről szóló tájékoztatója a https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend oldalon érhető el.

Az Oktatási Hivatal egyéni munkarendről szóló tájékoztatója a https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend oldalon érhető el.

összefoglaló ábra az eljárás folyamatáról

Összefoglaló ábra az eljárás folyamatáról

Az Oktatási Hivatal egyéni munkarendről szóló tájékoztatója a https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend oldalon érhető el.

A tájékoztó hozzásegíthet ahhoz, hogy sikeres kérelmet adj be szülőként vagy diákként, de te is segíthetsz nekünk, hogy megtudjuk, pontosan hogyan mérlegel a kérelmek elbírásánál az Oktatási Hivatal. Akármilyen döntés is született a kérelmed ügyében, ha teheted, küldd el nekünk azt. Ha pedig úgy érzed, hogy az egyéni munkarend iránti kérelmedet jogellenesen utasították vissza, fordulj a hozzánk a jogsegely@tasz.hu e-mail címen.

Rendszeres adomány

Hasznos volt számodra tájékoztatónk? Segíts, hogy még többet készíthessünk!

Rendszeres adományozóként hozzájárulhatsz ingyenes jogsegélyszolgálatunk működéséhez, és ahhoz, hogy folyamatosan fejlesszük és bővítsük tudástárunkat. Támogass minket havonta, hogy mindig ott lehessünk azok mellett, akiknek a legnagyobb szükségük van ingyenes jogi segítségre.
01
Válaszd ki az adomány összegét

Ha adományozóként megadod adataidat:

rendszeresen beszámolunk eredményeinkről
éves találkozókon pedig a TASZ műhelytitkaiba is betekintést nyerhetsz

Ft
Tovább Tovább
Tovább Tovább
Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.