Válogatás az Európai Emberi Jogi Bíróság legújabb határozataiból - egyesülési jog

AZ EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG
EGYESÜLÉSI JOGGAL (11. CIKK)
KAPCSOLATOS HATÁROZATAI


2008

Koretskyy and Others v. Ukraine, no. 40269/02
Egy nem kormányzati szervezet nyilvántartásba vételének megtagadása nem egyértelmű jogi rendelkezések tág értelmezése miatt: 11. cikk sérült

Demir and Baykara v. Turkey, no. 34503/97
Önkormányzati köztisztviselők számára szakszervezet alapításának megtiltása és a szakszervezet valamint a munkáltató hatóság közötti kollektív szerződés visszamenő hatályú hatályon kívül helyezése: 11. cikk sérelme


2007

Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) v. the United Kingdom,
no. 11002/05
Egy szakszervezet számára valamely tagja kizárásának megtiltása egy olyan politikai pártban való tagság miatt, amely a szakszervezet nézeteivel összeférhetetlen nézeteket képvisel: 11. cikk sérült

Ramazanova and Others v. Azerbaijan, no. 44363/02
Egy egyesület nyilvántartásba vétele kapcsán a hatóságok többszöri határidő-mulasztása: 11. cikk sérelme

Church of Scientology of Moscow v. Russia, no. 18147/02
Egy egyház ismételt nyilvántartásba vételének rosszhiszemű megtagadása, amely miatt a szervezet elvesztette jogi státuszát: 11. cikk sérelme

Parti nationaliste basque – Organisation régionale d’Iparralde v. France, no. 71251/01
Törvényi tilalom arra vonatkozóan, hogy külföldi politikai párt francia politikai pártot anyagilag támogasson: 11. cikk nem sérült

Zhechev v. Bulgaria, no. 57045/0
Egy egyesület nyilvántartásba vételének megtagadása azon az alapon, hogy céljai politikai jellegűek és összeegyeztethetetlenek az Alkotmánnyal: 11. cikk sérelme

Makhmudov v. Russia, no. 35082/04
Egy tüntetés önkényes megtiltása „ terrorista cselekmények várható kitörése” miatt: 11. cikk sérelme

Bekir-Ousta and Others v. Greece, no. 35151/05
Egy egyesület bírósági nyilvántartásba vételének megatagadása az alapítók valódi szándékaira és jövőbeni cselekedeteire vonatkozó feltételezések alapján: 11. cikk sérelme

Bozgan v. Romania, no. 35097/02
Egy egyesület nyilvántartásba vételének megtagadása pusztán egy olyan feltételezett alkotmányellenes célra hivatkozva, amely nem szerepelt az alapító okiratban: 11. cikk sérelme


2006

Christian Democratic People’s Party v. Moldova, no. 28793/02
Engedély nélküli összejövetelek miatt egy politikai párt működésének felfüggesztése: 11. cikk sérelme

Tüm Haber Sen and Çınar v. Turkey, no. 28602/95
Köztisztviselők részvételével működő szakszevrvezet feloszlatása: 11. cikk sérelme

İzmir Savaş Karşıtları Derneği and Others v. Turkey, no. 46257/99
Külföldi egyesületi találkozón való részvételhez miniszteri engedély beszerzésének kötelezettsége: 11. cikk sérelme

The Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia, no. 72881/01
Ismételt nyilvántartásba vétel rosszhiszemű megtagadása, ami a kérelmező egyesület jogi státuszának elvesztését eredményezte: 11. cikk sérelme

Metin Turan v. Turkey, no.20868/02
Köztisztviselő kötelező áthelyezése szakszervezeti tevékenysége miatt: 11. cikk sérült

Demir and Baykara v. Turkey, no. 34503/97
Több éve működő köztisztviselői szakszervezet jogi személyisége elismerésének megtagadása: 11. cikk sérült

Linkov v. the Czech Republic, no. 10504/03
Politikai párt nyilvántartásba vételének megtagadása azon az alapon, hogy egyik célja alkotmányellenes volt: 11. cikk sérült

Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden, no. 62332/00
Egyes kérelmezők ’60-as évekbeli politikai tevékenységére, más kérelmezők Marxista- Leninista forradalmárok pártjában való tagságára vonatkozó adatok nemzetbiztonsági aktákban való folyamatos tárolása: 11. cikk sérelme

Sørensen and Rasmussen v. Denmark, nos. 52562/99 and 52620/99
Szakszervezethez való kötelező csatlakozás előírása alkalmazási feltételként: 11. cikk sérelme

Demir and Baykara v. Turkey, no. 34503/97
Két éve hatályban lévő kollektív szerződés bíróság általi hatályon kívül helyezése: 11. cikk sérelme


2005

Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu v. Romania, no. 46626/99
Kommunista párt nyilvántartásba vételének megtagadása: 11. cikk sérült

Ouranio Toxo and Others v. Greece, no. 74989/01
Helyi hatóság tagjai a nyilvánosságot egy macedón kisebbségi politikai párt irodáinak megtámadására bátorították, a rendőrség pedig elmulasztott közbelépni: 11. cikk sérült

Aydın and Others v. Turkey, no. 43672/98; Bulğa and Others v. Turkey, no. 43974/98; Akat v. Turkey, no. 45050/98
Köztisztviselők áthelyezése szakszervezeti tevékenységük miatt: 11. cikk nem sérült

The United Macedonian Organisation Ilinden – PIRIN and Others v. Bulgaria, no. 59489/00
Egyesület feloszlatása alkotmányellenességre hivatkozva: 11. cikk sérült

IPSD and Others v. Turkey, no. 35832/97
Egyesület feloszlatása az államra való fenyegettségre hivatkozva: 11. cikk sérült


2004

Gorzelik and Others v. Poland [GC], no. 44158/98
Egy egyesület sziléziai nemzeti kisebbségi szervezetként való nyilvántartásba vételének megtagadása: 11. cikk nem sérült

Presidential Party of Mordovia v. Russia, no. 65659/01
Egy politikai párt ismételt nyilvántartásba vételének megtagadása: 11. cikk sérült

Vatan v. Russia, no. 47978/99
Politikai szervezet működésének felfüggesztése: érdemi vizsgálatra nem alkalmas

Maestri v. Italy [GC], no. 39748/98
Bíró fegyelmi büntetése szabadkőműves társaságban való tagsága miatt: 11. cikk sérült

Ždanoka v. Latvia, no. 58278/00
A kérelmező parlamenti passzív választójogának kizárása és a helyi önkormányzati képviselői mandátumának megvonása amiatt, hogy 1991-ben a Kommunista Párttal kapcsolatban állt (az ügy folyamatban a Nagykamara előtt)


2003

Appleby and Others v. the United Kingdom, no. 44306/98
Egy petícióhoz szükséges aláírásgyűjtés engedélyezésének megtagadása egy magántulajdonban lévő áruházban: 11. cikk nem sérült

Djavit An v. Turkey, no. 20652/92
Észk-Ciprusból Dél-Ciprusba bi-kommunális találkozókon való részvétel céljóból történő határátlépés engedélyezésének megtagadása: 11. cikk sérült

Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey, nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 és 41344/98
Politikai párt feloszlatása: 11. cikk nem sérült

Socialist Party of Turkey (STP) and Others v. Turkey, no. 26482/95;
Politikai párt feloszlatása: 11. cikk sérült


2002

Cisse v. France, no. 51346/99
Egy illegális bevándorlók által elfoglalt templom kiürítése: 11. cikk nem sérült

Yazar and Others v. Turkey, nos. 22723/93, 22724/93 and 22725/93
Politikai párt feloszlatása: 11. cikk sérült

Dicle for the Democracy Party v. Turkey, no. 25141/94
Politikai párt feloszlatása: 11. cikk sérült

Wilson, National Union of Journalists and Others v. United Kingdom, nos. 30668/96, 30671/96 and 30678/96
Alkalmazottak számára ösztönző kedvezmények juttatása arra az esetre, ha lemondanak szakszervezetben való részvételi jogukról: 11. cikk sérült


2001

Cyprus v. Turkey
Görög ciprusiak számára az egyesülési jog megtagadása Észak-Ciprusban

Refah Partisi (Welfare Party) and Others v. Turkey
Politikai párt feloszlatása: 11. cikk nem sérült

Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani v. Italy
Regionális szervezetekben betöltendő pozíciókra pályázók számára az arról való nyilatkozás kötelezettsége, hogy nem tagjai szabadkőműves társaságnak: 11. cikk sérült

Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria
Közterületi találkozók engedélyezésének megtagadása egy macedón egyesület számára: 11. cikk sérült

Gorzelik and Others v. Poland
Egy sziléziai egyesület nyilvántartásba vételének megatagdása: 11. cikk nem sérült


 

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Amnesty kontra ORFK ügyben nem született érdemi döntés

2007. július 13-án döntést hozott a Fővárosi Bíróság az Amnesty International Magyarország ORFK elleni perében. A perben a TASZ vállalta az Amnesty International Magyarország jogi képviseletét. Az Amnesty a lengyel államelnök, Lech Kaczyński 2006. márciusi látogatásával kapcsolatos ORFK-intézkedések miatt perelte be a hivatalt. A lengyel elnök érkezésére civil szervezetek tüntetést szerveztek, hogy tiltakozzanak a lengyel kormány homofób intézkedései ellen, ám a rendőrség a demonstrációt megakadályozta, anélkül, hogy tiltó határozatot hozott volna: a demonstrálóknak kordonnal állta útját, így ők nem juthattak el a bejelentett helyszínre.

Útmutató tüntetőknek

Mikor igazoltathat a rendőr?

Közterületen gyakorlatilag bárkit igazoltathat a rendőr, ennek célját azonban köteles neked megmondani. A törvény szerint ilyen cél lehet például a közrend vagy a közbiztonság védelme, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési cél, továbbá, ha ez a jogaidnak vagy mások jogainak védelme érdekében szükséges. Automatikusan nem mindig közli a rendőr az igazoltatás okát, de kérdésedre köteles azt megmondani! Ha ezt előzetesen megtagadná arra hivatkozva, hogy ezzel veszélyeztetné az intézkedés eredményességét, akkor is legkésőbb az igazoltatást követően közölnie kell veled annak okát, célját.

Bíróság mondta ki, hogy jogszerűtlenül oszlatta fel a rendőrség a Ligetvédők tiltakozásást

Még 2016. júniusában gyűltek össze a ligetvédő aktivisták az azóta lebontott Közlekedési Múzeum előtt azért, hogy tiltakozzanak a Városligetben folyó beruházások ellen.