Barion Pixel TASZ | Válogatás az Európai Emberi Jogi Bíróság legújabb határozataiból – egyesülési jog

Válogatás az Európai Emberi Jogi Bíróság legújabb határozataiból - egyesülési jog

AZ EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG
EGYESÜLÉSI JOGGAL (11. CIKK)
KAPCSOLATOS HATÁROZATAI

2008

Koretskyy and Others v. Ukraine, no. 40269/02
Egy nem kormányzati szervezet nyilvántartásba vételének megtagadása nem egyértelmű jogi rendelkezések tág értelmezése miatt: 11. cikk sérült

Demir and Baykara v. Turkey, no. 34503/97
Önkormányzati köztisztviselők számára szakszervezet alapításának megtiltása és a szakszervezet valamint a munkáltató hatóság közötti kollektív szerződés visszamenő hatályú hatályon kívül helyezése: 11. cikk sérelme

2007

Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) v. the United Kingdom,
no. 11002/05
Egy szakszervezet számára valamely tagja kizárásának megtiltása egy olyan politikai pártban való tagság miatt, amely a szakszervezet nézeteivel összeférhetetlen nézeteket képvisel: 11. cikk sérült

Ramazanova and Others v. Azerbaijan, no. 44363/02
Egy egyesület nyilvántartásba vétele kapcsán a hatóságok többszöri határidő-mulasztása: 11. cikk sérelme

Church of Scientology of Moscow v. Russia, no. 18147/02
Egy egyház ismételt nyilvántartásba vételének rosszhiszemű megtagadása, amely miatt a szervezet elvesztette jogi státuszát: 11. cikk sérelme

Parti nationaliste basque – Organisation régionale d’Iparralde v. France, no. 71251/01
Törvényi tilalom arra vonatkozóan, hogy külföldi politikai párt francia politikai pártot anyagilag támogasson: 11. cikk nem sérült

Zhechev v. Bulgaria, no. 57045/0
Egy egyesület nyilvántartásba vételének megtagadása azon az alapon, hogy céljai politikai jellegűek és összeegyeztethetetlenek az Alkotmánnyal: 11. cikk sérelme

Makhmudov v. Russia, no. 35082/04
Egy tüntetés önkényes megtiltása „ terrorista cselekmények várható kitörése” miatt: 11. cikk sérelme

Bekir-Ousta and Others v. Greece, no. 35151/05
Egy egyesület bírósági nyilvántartásba vételének megatagadása az alapítók valódi szándékaira és jövőbeni cselekedeteire vonatkozó feltételezések alapján: 11. cikk sérelme

Bozgan v. Romania, no. 35097/02
Egy egyesület nyilvántartásba vételének megtagadása pusztán egy olyan feltételezett alkotmányellenes célra hivatkozva, amely nem szerepelt az alapító okiratban: 11. cikk sérelme

2006

Christian Democratic People’s Party v. Moldova, no. 28793/02
Engedély nélküli összejövetelek miatt egy politikai párt működésének felfüggesztése: 11. cikk sérelme

Tüm Haber Sen and Çınar v. Turkey, no. 28602/95
Köztisztviselők részvételével működő szakszevrvezet feloszlatása: 11. cikk sérelme

İzmir Savaş Karşıtları Derneği and Others v. Turkey, no. 46257/99
Külföldi egyesületi találkozón való részvételhez miniszteri engedély beszerzésének kötelezettsége: 11. cikk sérelme

The Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia, no. 72881/01
Ismételt nyilvántartásba vétel rosszhiszemű megtagadása, ami a kérelmező egyesület jogi státuszának elvesztését eredményezte: 11. cikk sérelme

Metin Turan v. Turkey, no.20868/02
Köztisztviselő kötelező áthelyezése szakszervezeti tevékenysége miatt: 11. cikk sérült

Demir and Baykara v. Turkey, no. 34503/97
Több éve működő köztisztviselői szakszervezet jogi személyisége elismerésének megtagadása: 11. cikk sérült

Linkov v. the Czech Republic, no. 10504/03
Politikai párt nyilvántartásba vételének megtagadása azon az alapon, hogy egyik célja alkotmányellenes volt: 11. cikk sérült

Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden, no. 62332/00
Egyes kérelmezők ’60-as évekbeli politikai tevékenységére, más kérelmezők Marxista- Leninista forradalmárok pártjában való tagságára vonatkozó adatok nemzetbiztonsági aktákban való folyamatos tárolása: 11. cikk sérelme

Sørensen and Rasmussen v. Denmark, nos. 52562/99 and 52620/99
Szakszervezethez való kötelező csatlakozás előírása alkalmazási feltételként: 11. cikk sérelme

Demir and Baykara v. Turkey, no. 34503/97
Két éve hatályban lévő kollektív szerződés bíróság általi hatályon kívül helyezése: 11. cikk sérelme

2005

Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu v. Romania, no. 46626/99
Kommunista párt nyilvántartásba vételének megtagadása: 11. cikk sérült

Ouranio Toxo and Others v. Greece, no. 74989/01
Helyi hatóság tagjai a nyilvánosságot egy macedón kisebbségi politikai párt irodáinak megtámadására bátorították, a rendőrség pedig elmulasztott közbelépni: 11. cikk sérült

Aydın and Others v. Turkey, no. 43672/98; Bulğa and Others v. Turkey, no. 43974/98; Akat v. Turkey, no. 45050/98
Köztisztviselők áthelyezése szakszervezeti tevékenységük miatt: 11. cikk nem sérült

The United Macedonian Organisation Ilinden – PIRIN and Others v. Bulgaria, no. 59489/00
Egyesület feloszlatása alkotmányellenességre hivatkozva: 11. cikk sérült

IPSD and Others v. Turkey, no. 35832/97
Egyesület feloszlatása az államra való fenyegettségre hivatkozva: 11. cikk sérült

2004

Gorzelik and Others v. Poland [GC], no. 44158/98
Egy egyesület sziléziai nemzeti kisebbségi szervezetként való nyilvántartásba vételének megtagadása: 11. cikk nem sérült

Presidential Party of Mordovia v. Russia, no. 65659/01
Egy politikai párt ismételt nyilvántartásba vételének megtagadása: 11. cikk sérült

Vatan v. Russia, no. 47978/99
Politikai szervezet működésének felfüggesztése: érdemi vizsgálatra nem alkalmas

Maestri v. Italy [GC], no. 39748/98
Bíró fegyelmi büntetése szabadkőműves társaságban való tagsága miatt: 11. cikk sérült

Ždanoka v. Latvia, no. 58278/00
A kérelmező parlamenti passzív választójogának kizárása és a helyi önkormányzati képviselői mandátumának megvonása amiatt, hogy 1991-ben a Kommunista Párttal kapcsolatban állt (az ügy folyamatban a Nagykamara előtt)

2003

Appleby and Others v. the United Kingdom, no. 44306/98
Egy petícióhoz szükséges aláírásgyűjtés engedélyezésének megtagadása egy magántulajdonban lévő áruházban: 11. cikk nem sérült

Djavit An v. Turkey, no. 20652/92
Észk-Ciprusból Dél-Ciprusba bi-kommunális találkozókon való részvétel céljóból történő határátlépés engedélyezésének megtagadása: 11. cikk sérült

Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey, nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 és 41344/98
Politikai párt feloszlatása: 11. cikk nem sérült

Socialist Party of Turkey (STP) and Others v. Turkey, no. 26482/95;
Politikai párt feloszlatása: 11. cikk sérült

2002

Cisse v. France, no. 51346/99
Egy illegális bevándorlók által elfoglalt templom kiürítése: 11. cikk nem sérült

Yazar and Others v. Turkey, nos. 22723/93, 22724/93 and 22725/93
Politikai párt feloszlatása: 11. cikk sérült

Dicle for the Democracy Party v. Turkey, no. 25141/94
Politikai párt feloszlatása: 11. cikk sérült

Wilson, National Union of Journalists and Others v. United Kingdom, nos. 30668/96, 30671/96 and 30678/96
Alkalmazottak számára ösztönző kedvezmények juttatása arra az esetre, ha lemondanak szakszervezetben való részvételi jogukról: 11. cikk sérült

2001

Cyprus v. Turkey
Görög ciprusiak számára az egyesülési jog megtagadása Észak-Ciprusban

Refah Partisi (Welfare Party) and Others v. Turkey
Politikai párt feloszlatása: 11. cikk nem sérült

Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani v. Italy
Regionális szervezetekben betöltendő pozíciókra pályázók számára az arról való nyilatkozás kötelezettsége, hogy nem tagjai szabadkőműves társaságnak: 11. cikk sérült

Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria
Közterületi találkozók engedélyezésének megtagadása egy macedón egyesület számára: 11. cikk sérült

Gorzelik and Others v. Poland
Egy sziléziai egyesület nyilvántartásba vételének megatagdása: 11. cikk nem sérült

 

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.