HCLU in English: English

Információszabadság


Az információszabadság biztosítja a közhatalmi szervek tevékenységének és a közpénzek felhasználásának átláthatóságát. A polgárok csak kellő információk birtokában tudnak részt venni a közéletben: a megfelelő tájékozottság a véleménynyilvánítás és a választójog alapfeltétele. Ahogy az Alkotmánybíróság rámutatott, „a nyilvánosság próbája nélkül az állam a polgáraitól elidegenedett gépezetté válik, működése kiszámíthatatlanná, előreláthatatlanná, kifejezetten veszélyessé válik, mert az állam működésének átláthatatlansága fokozott veszélyt jelent az alkotmányos szabadságokra.”

Magyarország Alaptörvényének VI. cikk (2) bekezdése értelmében mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. A TASZ információszabadság programja folyamatosan nyomon követi a területet érintő szabályozások alakulását, illetve véleményezi azokat. Állampolgárok, újságírók és nonprofit szervezetek számára ingyenesen nyújt tanácsadást és jogi képviseletet közérdekű adatok megszerzéséhez. Pereink hozzájárulnak a bírák és a bíróságok ítélkezési gyakorlatának kialakulásához.

Az alábbi linkeken bővebben olvashat az egyes témakörökről, illetve a teljes anyagot letöltheted innen.

Oldalak

Hiányzó statisztikák

2006. április 19. szerda, 06.00

Jelenleg nem vezetnek a bíróságok külön statisztikákat arról, hogy hány olyan per indul Magyarországon, amelynek valamilyen közérdekű adat megismerhetősége a tárgya. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökéhez fordultunk annak érdekében, hogy változtasson ezen a gyakorlaton, és vegye fel az információszabadság és a nyilvánosság szempontjából kiemelten fontos indikátort az adatgyűjtés körébe.

Időhúzás az atomos tárgyaláson

2006. március 23. csütörtök, 06.00

Nem született ma ítélet a Fővárosi Ítélőtáblán az Energia Klubnak az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága ellen indított perének másodfokú tárgyalásán. Továbbra sem hozzáférhetők a paksi kárelhárítás szakértői anyagai.

A Közlönykiadó magyarázza a jogerős ítéletet

2006. március 13. hétfő, 06.00

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó március 3-án néhány órával az ítélethirdetés után közleményt juttatott el e-mailben a TASZ-hoz. Tudomásunk szerint a közleményben megszólított sajtóorgánumok nem hozták le a Közlönykiadó magyarázatát, így mi tesszük azt közkinccsé.

Kettős siker: győzött az információszabadság és a TASZ!

2006. március 2. csütörtök, 06.00

A Fővárosi Ítélőtábla 2006. március 2-i, jogerős ítéletével megváltoztatta az elsőfokú bírósági döntést, és a TASZ javára ítélt a Magyar Hivatalos Közlönykiadó elleni perünkben.

Legyen öt percre Ön is joghallgató és oldja meg információszabadság esetünket!

2006. január 31. kedd, 06.00

Akinek kicsi érzéke is van az információszabadsághoz, az rögtön ki fogja találni, hogy miért fellebbezünk. A helyes megfejtések beküldői között értékes közérdekű adatokat sorsolunk ki. Címünk: tasz@tasz.hu Beküldési határidő: kézbesítéstől számított 15 napon belül.

Veszélyben az állam átláthatósága! Vonja vissza titoktörvény-javaslatát a Kormány!

2006. január 19. csütörtök, 06.00

A Sajtószabadság Központ, a Társaság a Szabadságjogokért és a Védegylet felszólítja a Kormányt, hogy vonja vissza a T/18708. számon az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslatot a minősített adatok védelméről és széles körű társadalmi egyeztetéssel készítsen új, a jogállami elvárásoknak megfelelő törvényjavaslatot. Elfogadása esetén a törvényjavaslat komoly alkotmányossági aggályokat vethet fel.

Jogosan zárkózik-e be az Európai Tanács?

2005. november 24. csütörtök, 06.00

Az Európai Ombudsman úgy találta, hogy a Tanács nem adott megfelelő indokot arra, hogy a jogalkotási tevékenységet zárt ajtók mögött folytatja.

Nyilvános adat-e egy állami cég vezetőinek a fizetése?

2005. november 24. csütörtök, 06.00

Hétfőn tárgyalta a Fővárosi Bíróság a TASZ keresetét, amelyet a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ellen nyújtott be. Az adatvédelmi törvény 2005. június elsejétől a korábbiaknál szélesebb körben teszi lehetővé, hogy közérdekből nyilvánosság számára hozzáférhetők legyenek a közfunkciókat ellátó személyek egyes, a betöltött tisztséggel összefüggésben álló személyes adatai.

A kármentés részletei továbbra is titkosak - megszületett az elsőfokú ítélet

2005. november 5. szombat, 06.00

2005. november 4-én, 10 órakor folytatódott az elsőfokú tárgyalás a Fővárosi Bíróságon közérdekű adatkérés tárgyában az Energia Klub mint felperes (melyet a TASZ jogsegély-szolgálata képviselt) és az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága mint alperes és a Paksi Atomerőmű Rt. mint alperesi beavatkozó között. Olvassa el a beszámolónkat!

Elutasította a Legfelsőbb Bíróság az AB elleni perünk felülvizsgálati kérelmét

2005. november 5. szombat, 06.00

Sok szó esett az AB ellen közérdekű adatok kiadása iránt indított perünkről, úgy tűnik ezzel a végzéssel most véget ért. Egy közhatalmi szerv (Országgyűlés) egyik tagjának egy másik közhatalmi szervhez (Alkotmánybíróság) intézett indítványa személyes adatnak minősül. Olvassa el a Legfelsőbb Bíróság határozatát!

Oldalak