HCLU in English: English

Információszabadság


Az információszabadság biztosítja a közhatalmi szervek tevékenységének és a közpénzek felhasználásának átláthatóságát. A polgárok csak kellő információk birtokában tudnak részt venni a közéletben: a megfelelő tájékozottság a véleménynyilvánítás és a választójog alapfeltétele. Ahogy az Alkotmánybíróság rámutatott, „a nyilvánosság próbája nélkül az állam a polgáraitól elidegenedett gépezetté válik, működése kiszámíthatatlanná, előreláthatatlanná, kifejezetten veszélyessé válik, mert az állam működésének átláthatatlansága fokozott veszélyt jelent az alkotmányos szabadságokra.”

Magyarország Alaptörvényének VI. cikk (2) bekezdése értelmében mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. A TASZ információszabadság programja folyamatosan nyomon követi a területet érintő szabályozások alakulását, illetve véleményezi azokat. Állampolgárok, újságírók és nonprofit szervezetek számára ingyenesen nyújt tanácsadást és jogi képviseletet közérdekű adatok megszerzéséhez. Pereink hozzájárulnak a bírák és a bíróságok ítélkezési gyakorlatának kialakulásához.

Az alábbi linkeken bővebben olvashat az egyes témakörökről, illetve a teljes anyagot letöltheted innen.

Oldalak

Első fokon pert nyert a TASZ az Egészségügyi Minisztérium ellen

2006. június 6. kedd, 06.00

Drogos szakmai háttéranyagok eltitkolása miatt pereltünk, mivel a minisztérium megtagadta azoknak közérdekű adatként való kiadását.

A végrehajtó kopogtat a Közlönykiadónál

2006. május 31. szerda, 06.00

2006 márciusában jogerősen pert nyertünk a Magyar Hivatalos Közlönykiadóval (MHK) szemben, azonban a Közlönykiadó a mai napig nem tett eleget kötelezettségének, és nem adta ki a szerkesztőbizottsági tagok juttatására vonatkozó adatokat, ezért a mai napon bírósági végrehajtást kértünk a Közlönykiadó ellen.

Atomper - továbbra sem lehet megismerni a paksi kármentés részleteit

2006. április 20. csütörtök, 06.00

A Fővárosi Ítélőtábla április 20-án döntött az Energia Klub Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága elleni perének másodfokú tárgyalásán. A bíróság az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította, az ügyben a jogi képviseletet a TASZ látja el. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. Bár az Ítélőtábla döntése kedvező, a soron kívüli eljárás ellenére az Energia Klub továbbra sem ismerheti meg a kért adatokat.

Hiányzó statisztikák

2006. április 19. szerda, 06.00

Jelenleg nem vezetnek a bíróságok külön statisztikákat arról, hogy hány olyan per indul Magyarországon, amelynek valamilyen közérdekű adat megismerhetősége a tárgya. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökéhez fordultunk annak érdekében, hogy változtasson ezen a gyakorlaton, és vegye fel az információszabadság és a nyilvánosság szempontjából kiemelten fontos indikátort az adatgyűjtés körébe.

Bíztató fejlemények a nyitott jogalkotás terén

2006. április 19. szerda, 06.00

Január elsején léptek hatályba az elektronikus információszabadság törvénynek azon rendelkezései, amelyek a minisztériumokat arra kötelezik, hogy a készülő jogszabály-tervezeteket tegyék közzé honlapjaikon. Mivel a törvény szankciókat nem tartalmaz, így nem nagyon bíztunk abban, hogy működni fog. Őszinte örömünkre szolgál, hogy úgy tűnik, tévedtünk.

Időhúzás az atomos tárgyaláson

2006. március 23. csütörtök, 06.00

Nem született ma ítélet a Fővárosi Ítélőtáblán az Energia Klubnak az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága ellen indított perének másodfokú tárgyalásán. Továbbra sem hozzáférhetők a paksi kárelhárítás szakértői anyagai.

A Közlönykiadó magyarázza a jogerős ítéletet

2006. március 13. hétfő, 06.00

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó március 3-án néhány órával az ítélethirdetés után közleményt juttatott el e-mailben a TASZ-hoz. Tudomásunk szerint a közleményben megszólított sajtóorgánumok nem hozták le a Közlönykiadó magyarázatát, így mi tesszük azt közkinccsé.

Kettős siker: győzött az információszabadság és a TASZ!

2006. március 2. csütörtök, 06.00

A Fővárosi Ítélőtábla 2006. március 2-i, jogerős ítéletével megváltoztatta az elsőfokú bírósági döntést, és a TASZ javára ítélt a Magyar Hivatalos Közlönykiadó elleni perünkben.

Legyen öt percre Ön is joghallgató és oldja meg információszabadság esetünket!

2006. január 31. kedd, 06.00

Akinek kicsi érzéke is van az információszabadsághoz, az rögtön ki fogja találni, hogy miért fellebbezünk. A helyes megfejtések beküldői között értékes közérdekű adatokat sorsolunk ki. Címünk: tasz@tasz.hu Beküldési határidő: kézbesítéstől számított 15 napon belül.

Veszélyben az állam átláthatósága! Vonja vissza titoktörvény-javaslatát a Kormány!

2006. január 19. csütörtök, 06.00

A Sajtószabadság Központ, a Társaság a Szabadságjogokért és a Védegylet felszólítja a Kormányt, hogy vonja vissza a T/18708. számon az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslatot a minősített adatok védelméről és széles körű társadalmi egyeztetéssel készítsen új, a jogállami elvárásoknak megfelelő törvényjavaslatot. Elfogadása esetén a törvényjavaslat komoly alkotmányossági aggályokat vethet fel.

Oldalak