A TASZ szervezeti felépítése

A Társaság a Szabadságjogokért megalakulásakor, 1994-ben még csak 5-6 ember vett részt aktívan a TASZ munkájában, az ő kezdeményezésükre gyűlt össze végül 10 fő, hogy egyesületet tudjanak alapítani. Mára 30 fölé nőtt a TASZ-osok száma, de stábunk folyamatosan bővül.

Az egyesületi forma a demokratikus döntéshozatali mechanizmushoz megfelelő keretet biztosít. Jellemzően stábgyűléseken vitatjuk meg a felmerülő kérdéseket, a fontosabb ügyekről az öttagú ügyvivői testület szavaz, melynek tagjai: Benkő Flóra, Zeller Judit, Hüttl Tivadar, Fernezelyi Borbála, Dojcsák Dalma, Kapronczay Stefánia, Szabó Máté.

A TASZ ügyvezető igazgatója Dojcsák Dalma, stratégiai igazgatója Kapronczay Stefánia, szakmai igazgatója pedig Szabó Máté Dániel.

Egyre több önkéntes keres meg minket, és dolgozik velünk.

A Társaság a Szabadságjogokért az 1989. évi II. törvény alapján létrejött országos működésű társadalmi szervezet. A TASZ 2002 januárjától az 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetként működik.

A szervezet tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki vállalja, hogy a szervezet alapszabályában megállapított tagsági követelményeknek eleget tesz, és a közgyűlés őt tagjai sorába felveszi. A szervezetnek nem magyar állampolgár is lehet tagja. A szervezetbe új tag felvétele a közgyűlésen történik az ügyvivői testület javaslata alapján.

A szervezet legfőbb tanácskozó és döntéshozó szerve a közgyűlés, melynek ülései nyilvánosak. A közgyűlésen minden tag tanácskozási és szavazati joggal részt vehet. A közgyűlést az ügyvivői testület javaslata alapján a szervezet elnöke hívja össze, legalább évente egy alkalommal. A közgyűlés a tagok közül titkos szavazással öt főből álló ügyvivői testületet választ. Minden ügyvivő jogosult a szervezet képviseletére és a szervezet ügyeinek intézésére.

Korábbi közgyűlések helye ideje, döntések:

A Szervezeti és Működési Szabályzat itt érhető el.

Alapszabályunk itt olvasható.

Megosztás