Beszámolók, mérlegek és eredménykimutatások

Beszámolók

Tájékoztató a 2015-ös pénzügyi beszámolónk kapcsán

Narratív beszámoló a 2018-as évről

Narratív beszámoló a 2017-es évről

Mérlegek


Eredménykimutatások

Független könyvvizsgálói jelentések

Közlemények az 1%-os felajánlásokról

Közgyűlési meghívók

Statisztikai jelentések

Szabályzatok

A szervezet közhasznú szervezetként való működésével kapcsolatos iratokba

Megosztás