Beszámolók, mérlegek és eredménykimutatások

Beszámolók

Tájékoztató a 2015-ös pénzügyi beszámolónk kapcsán

Narratív beszámoló

Mérlegek


Eredménykimutatások

Független könyvvizsgálói jelentések

Közlemények az 1%-os felajánlásokról

Közgyűlési meghívók

Statisztikai jelentések

Szabályzatok

A szervezet közhasznú szervezetként való működésével kapcsolatos iratokba

  • az igazgatók(k)al folytatott előzetes egyeztetés során megállapított időpontban
  • a szervezet székhelyén bárki betekinthet. Az éves közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, illetve arról saját költségén másolatot kérhet.

Megosztás