A HIV-vel élőket diszkrimináló jogszabályok, szakmai rendelkezések

Magyarországon ma még számos jogszabály, szakmai protokoll és módszertani levél különbözteti meg indokolatlanul hátrányosan a HIV-vel élő pácienseket, ami számos nehézséget okoz az életükben. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) HIV/AIDS programja egyezséget kötött az Emberi Erőforrások Minisztériumával (az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtti EBH/226/2012. számú eljárás keretében), melynek része a fentebb felsorolt rendelkezéstípusok felülvizsgálata. Ezt a munkát végeztük el, és küldtük el javaslatainkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárságának.

A hatályos jogszabályokat két szempontból vizsgáltuk. Egyrészt, hogy tartalmaznak-e indokolatlan hátrányos megkülönböztetést a HIV-vel élőkkel szemben, megsértve ezzel az egyenlő bánásmód alapelvét, másrészt, hogy egyes jogszabályok összhangban vannak-e egymással, biztosítva így a jogbiztonság elvét.

Az általunk felállított kritériumok alapján problémás jogszabályokat az egészségügyi adatok kezelése, a járvány- és közegészségügy, a fogvatartás, valamint a bevándorlás-letelepedés területén találtunk. Számos rendelkezés indokolatlan korlátozást illetve megkülönböztetést tartalmaz a HIV-vel élőkkel szemben, sértve ezzel az önrendelkezéshez, a magánélethez illetve a szabad mozgáshoz való jogot, valamint adatvédelmi hiányosságokat is felfedeztünk. Vizsgálódásunk során találtunk olyan jogszabályokat is, amelyek egymásnak ellentmondanak: az alacsonyabb szintű rendeletek sokszor ellentétesek a törvényekkel, sértve ezzel a jogbiztonságot és a jogalkotás rendjét.

A HIV-vel élők szempontjából négy területhez tartozó, olyan szakmai irányelveket és módszertani leveleket találtunk, amelyek nem felelnek meg a nemzetközi gyakorlatnak, illetve hatályos magyar jogszabályokkal is ellentétesek. Ezek a szervtranszplantáció, az asszisztált reprodukció szakmai irányelvei, valamint a szexuális úton terjedő fertőzésekről szóló módszertani levél; illetve az Egyezségben külön nevesített, a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ és a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma által 2003-ban készített, „Infekciókontroll a fogászatokon” című módszertani levél.

Az Egészségügyért Felelős Államtitkárságnak küldött levelünket itt olvashatja.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

TASZ álláspont EMMI rendelet tervezetről

Véleményeztük az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésével foglalkozó EMMI rendelet tervezetét.

Véleményeztük a II. Nemzeti HIV/AIDS Stratégia (2011-2015) OGY határozat tervezetét

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet véleményét és javaslatait a II. Nemzeti HIV/AIDS Stratégia (2011-2015) tervezetéről az alábbiakban foglaljuk össze.

Vélemény az egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

A TASZ véleményezte az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló tervezetet. Véleményünkben a sürgősségi ellátás ingyenességének fenntartása mellett érvelünk, valamint hiányoljuk a lombikprogramban résztvevők körének bővítését és a dajkaterhesség visszaállítását. Tágabb körben tartjuk szükségesnek feloldani a petesejt-adományozás anonimitását, továbbá az anonim HIV tesztek akadályát képező jogszabályi ellentmondások kiküszöbölését is kezdeményezzük.