A HIV-vel élőket diszkrimináló jogszabályok, szakmai rendelkezések

Magyarországon ma még számos jogszabály, szakmai protokoll és módszertani levél különbözteti meg indokolatlanul hátrányosan a HIV-vel élő pácienseket, ami számos nehézséget okoz az életükben. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) HIV/AIDS programja egyezséget kötött az Emberi Erőforrások Minisztériumával (az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtti EBH/226/2012. számú eljárás keretében), melynek része a fentebb felsorolt rendelkezéstípusok felülvizsgálata. Ezt a munkát végeztük el, és küldtük el javaslatainkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárságának.

A hatályos jogszabályokat két szempontból vizsgáltuk. Egyrészt, hogy tartalmaznak-e indokolatlan hátrányos megkülönböztetést a HIV-vel élőkkel szemben, megsértve ezzel az egyenlő bánásmód alapelvét, másrészt, hogy egyes jogszabályok összhangban vannak-e egymással, biztosítva így a jogbiztonság elvét.

Az általunk felállított kritériumok alapján problémás jogszabályokat az egészségügyi adatok kezelése, a járvány- és közegészségügy, a fogvatartás, valamint a bevándorlás-letelepedés területén találtunk. Számos rendelkezés indokolatlan korlátozást illetve megkülönböztetést tartalmaz a HIV-vel élőkkel szemben, sértve ezzel az önrendelkezéshez, a magánélethez illetve a szabad mozgáshoz való jogot, valamint adatvédelmi hiányosságokat is felfedeztünk. Vizsgálódásunk során találtunk olyan jogszabályokat is, amelyek egymásnak ellentmondanak: az alacsonyabb szintű rendeletek sokszor ellentétesek a törvényekkel, sértve ezzel a jogbiztonságot és a jogalkotás rendjét.

A HIV-vel élők szempontjából négy területhez tartozó, olyan szakmai irányelveket és módszertani leveleket találtunk, amelyek nem felelnek meg a nemzetközi gyakorlatnak, illetve hatályos magyar jogszabályokkal is ellentétesek. Ezek a szervtranszplantáció, az asszisztált reprodukció szakmai irányelvei, valamint a szexuális úton terjedő fertőzésekről szóló módszertani levél; illetve az Egyezségben külön nevesített, a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ és a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma által 2003-ban készített, „Infekciókontroll a fogászatokon” című módszertani levél.

Az Egészségügyért Felelős Államtitkárságnak küldött levelünket itt olvashatja.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Vélemény az egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

A TASZ véleményezte az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló tervezetet. Véleményünkben a sürgősségi ellátás ingyenességének fenntartása mellett érvelünk, valamint hiányoljuk a lombikprogramban résztvevők körének bővítését és a dajkaterhesség visszaállítását. Tágabb körben tartjuk szükségesnek feloldani a petesejt-adományozás anonimitását, továbbá az anonim HIV tesztek akadályát képező jogszabályi ellentmondások kiküszöbölését is kezdeményezzük.

Véleményeztük a II. Nemzeti HIV/AIDS Stratégia (2011-2015) OGY határozat tervezetét

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet véleményét és javaslatait a II. Nemzeti HIV/AIDS Stratégia (2011-2015) tervezetéről az alábbiakban foglaljuk össze.

TASZ álláspont EMMI rendelet tervezetről

Véleményeztük az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésével foglalkozó EMMI rendelet tervezetét.