Barion Pixel TASZ | “A NEFMI semmibe veszi a társadalmi egyeztetés írott és íratlan szabályait”

"A NEFMI semmibe veszi a társadalmi egyeztetés írott és íratlan szabályait"

Civil és tudományos szervezetek nyilatkozata a nagy létszámú tömegotthonok kiváltását támogató európai uniós pályázatok előzetes társadalmi vitája kapcsán.

Nyilatkozat

Alulírottak 2010. december 15-én közös nyílt levélben szóltunk hozzá az európai uniós támogatások felhasználására irányuló 2011-2013-ra vonatkozó akciótervek tervezeteihez, különösen a fogyatékos személyeknek nyújtott lakhatási szolgáltatásokkal kapcsolatos TIOP 3.4.1. és a TIOP 3.4.2. pályázati programokhoz. Levelünk végén a szociális szolgáltatások modernizációja tekintetében elméleti és gyakorlati kompetenciával rendelkező szervezetekként egyeztetést kértünk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől és a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokat Magyarország a leghatékonyabb módon tudja felhasználni a lakhatási szolgáltatások modernizálására. Ezt követően a NEFMI Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2010. január 6-án napközben kereste meg az aláírókat, hogy január 7-én, 12:00-kor a NEFMI és az NFÜ munkatársainak részvételével szervezi meg a kért egyeztetést. Ekkor jeleztük, hogy 24 óra alatt nem biztosítható valamennyi szervezet részvétele a megbeszélésen, és hogy nem tudunk érdemben felkészülni arra ilyen rövid határidővel.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy a minisztérium akkor is ragaszkodott az egyeztetés általa kijelölt időpontjához, amikor jeleztük, hogy a megfelelő vitához szükséges elemi feltételek nem adottak. Visszatetsző, hogy a civil szervezetek egymás közt egyeztetett visszajelzése után hivatalos meghívó nélkül, egyenként hívta fel telefonon az államtitkárság a résztvevőket, s egyfajta ultimátumként tudtunkra adta, hogy az egyeztetést mindenképpen megtartják, akár nélkülünk is, és nem ajánlanak másik időpontot. Az „egyeztetésen” nem vettünk részt. Ezúton jelezzük, hogy a január 7-én megtartott megbeszélést semmilyen értelemben nem tekintjük társadalmi egyeztetésnek: a TIOP 3.4.1. és a TIOP 3.4.2. pályázati csomagokkal kapcsolatban továbbra is nyílt és részletes társadalmi vitát várunk a kormánytól. Hangsúlyozzuk, hogy ezeknek a forrásoknak a felhasználásától is függ az, hogy Magyarország teljesíti-e megfelelő színvonalon a mentális zavarokkal és fogyatékossággal élő személyek nagy létszámú intézményeinek kitagolásával kapcsolatos kötelezettségeit.

Aggályosnak találjuk, hogy a NEFMI mind gyakrabban semmibe veszi a társadalmi egyeztetés írott és íratlan szabályait, és nem tesz lehetővé érdemi vitát. Rendszeres gyakorlat, hogy a fogyatékosságügyi döntések meghozatalakor egynapos határidővel dolgoztatják a sokszor több ezer fős tagsággal működő – vagyis bonyolult egyeztetési mechanizmusokat működtető – civil szervezeteket. Az egyeztetési mechanizmusok nem átláthatók, a beküldött vélemények nem nyomon követhetők, az érdemi döntéshez vezető szempontok a nyilvánosság számára többnyire ismeretlenek. Felhívjuk a kormány figyelmét arra, hogy a társadalmi vita intézményének semmibe vétele hosszú távon erodálja a döntés-előkészítés minőségét: rossz döntésekhez, a források pazarló felhasználásához, a meghozott döntések utólagos korrigálásának kényszeréhez vezet. Ez a gyakorlat nem egyeztethető össze a hazánk által ratifikált, a Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezménnyel, valamint a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény alapelveivel. Az érdemi konzultáció hiánya számunkra semmilyen formában nem tűnik nemzeti együttműködésnek.

A társadalmi vita, az akár több hónapig elhúzódó, széles körű és átlátható egyeztetési folyamatok a demokratikus államvezetés alapvető és értékes elemei, mivel – többek között – e mechanizmusok biztosítják, hogy a közösség tagjai a lehető legjobb társadalompolitikai döntésekhez juthassanak el. Azt várjuk a Magyar Köztársaság Kormányának szerveitől, hogy ennek megfelelően végezzék munkájukat.

Budapest, 2010. január 12.

Üdvözlettel:

Autisták Országos Szövetsége képviseletében Szilvásy Zsuzsanna, elnök

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
képviseletében Szabó Ákosné, dékán

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék képviseletében Tausz Katalin, tanszékvezető

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
képviseletében Kovács Melinda, ügyvezető igazgató

Bugarszki Zsolt, egyetemi oktató, Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Down Alapítvány képviseletében Gruiz Katalin, kuratóriumi elnök

Kozma Ágnes, szociálpolitikus, Tizard Centre, University of Kent

Krizsan Andrea, Közép-európai Egyetem, Közpolitikai Kutató Központ

Központ a Fogyatékos Emberek Jogaiért Alapítvány
képviseletében Fiala János, kuratóriumi elnök

Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány
képviseletében Gombos Gábor, érdekvédelmi főmunkatárs

Hankó László, Macte Animo Alapítvány

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége képviseletében Hegedűs Lajos, elnök

Open Society Mental Health Initiative képviseletében Judith Klein, igazgató

Scharle Ágota, közgazdász

Sérültek, Halmozottan Sérültek és Segítőik Szövetsége
képviseletében Hankóné Szabó Márta, elnök

Soteria Alapítvány képviseletében Soltész Ágnes, kuratóriumi elnök

Társaság a Szabadságjogokért képviseletében Dénes Balázs, elnök

Uitz Renáta, jogász

A nyilatkozat eredeti példányáról készített másolat itt letölthető (pdf).

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.