A TASZ álláspontja az Alkotmánybíróság tagjainak megválasztásáról

A TASZ álláspontja szerint az Alkotmányt és az Alkotmánybíróság tagjainak választási rendjét módosító törvényjavaslat a demokrácia egyik legfontosabb alapelemét, az Országgyűlés kontrollját képező Alkotmánybíróság függetlenségét semmisítené meg.

Arra kérjük az országgyűlési képviselőket, különösen a Fidesz-KDNP frakciószövetség tagjait, hogy fontolják meg az alábbiakat:

1. Az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak kölcsönös egyensúlyát és ellenőrzését a normakontrollal és az alkotmányos alapjogok védelmével biztosítja. A választópolgárok akaratukkal kifejezik, hogy melyik pártokra és milyen arányban bízzák a jogalkotást. A jogalkotó szerv, az Országgyűlés e választói akaratnak megfelelő összetételben ül össze. Ez a választói akarat azonban nem terjed ki a megválasztott törvényhozás korlátainak gyengítésére, felszámolására. Az Alkotmánybíróság függetlensége az egyik legfontosabb garanciája a jogállamnak, az alkotmányos alapjogok védelmének; a törvényhozás hatalmi kontrollját képezi. Az alkotmányossággal szembe mennek azok a törvényhozói szándékok, amik hatalmi fékek gyengítését célozzák.

2. Felvethető a kérdés, hogy a hatályos szabályozás helyett – amely szerint a képviselőcsoportok egy-egy tagjából álló jelölő bizottság tesz javaslatot az Alkotmánybíróság tagjaira – kik és milyen arányban jelölhessenek. A felmerülő kérdésekre azonban nem megfelelő az a válasz, hogy a mindenkori parlamenti többség az ellenzéki jogok megnyirbálása árán kap korlátlan lehetőséget a testület tagjainak jelölésére.

3. A benyújtott törvényjavaslatról nem volt érdemi vita a parlamentben. A jogalkotásról szóló törvény előírja, a jogszabály megalkotása előtt - a tudomány eredményeire támaszkodva - elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, az érdek-összeütközések feloldásának a lehetőségét, meg kell vizsgálni a szabályozás várható hatását és a végrehajtás feltételeit. A törvényjavaslat ezeknek a feltételeknek nem felel meg.

4. A TASZ arra kéri a Fidesz – KDNP frakciót, hogy a törvényjavaslatok benyújtása során a hatályos jogalkotási törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve készítse elő a jogszabályokat és hallgassa meg az adott tárgykör érintett szereplőit is. A TASZ álláspontja szerint az a politikai erő, amely a hatalmi egyensúlyokat felborítja, önmagának állít csapdát. A demokratikusan megválasztott hatalom a demokrácia szabályai szerint kell végezze a munkáját, különben legitimációs problémákkal szembesül.

Kérjük ezért az országgyűlési képviselőket, hogy megfontolt szakmai viták után, a jogállamiság szabályait betartva alkossák meg a jogszabályokat, a most benyújtott módosítást pedig vonják vissza.

Facebook csoport Védjük meg az Alkotmánybíróság függetlenségét!

Megosztás

Kapcsolódó hírek

TASZ véleménye az Alkotmány-módosításról

Képviselői önálló indítványként 2009. május 4-én benyújtott törvényjavaslat az Alkotmány 61. §, 62. §, 63. §, és 70/A. § módosítását tartalmazza. A TASZ a törvényjavaslat visszavonását javasolja.

Győzött a véleménynyilvánítás szabadsága az Auchannal szemben!

A Fővárosi Ítélőtábla 2006. szeptember 14-i, jogerős ítéletével megváltoztatta az elsőfokú bírósági döntést, és Lukács András a Levegő Munkacsoport elnöke javára ítélt az Auchan Magyarország Kft. Által a környezetvédő ellen a cég jó hírnevének megsértése miatt indított perben. A mai tárgyaláson Lukács Andrást az EMLA Egyesület és a TASZ jogsegélyszolgálata képviselte.

Bíróság előtt is megvédi állításait a TASZ

Egy februári blogposztunkban arról számoltunk be, hogy a gyöngyöspatai általános iskolában hátrányos megkülönböztetés éri a roma gyerekeket, miután a Hír tévé olyan riportokat készített, amelyekben ennek ellenkezőjét próbálta bizonyítani. Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) egyenesen perre ment a szegregáció megállapításáért. Blogposztunkban és filmünkben feltártuk és bizonyítottuk, hogy a Hír tévé félrevezeti nézőit. A Hír tévé ezután pert indított ellenünk jó hírnév megsértése miatt.