A TASZ véleménye az alkotmánymódosításról

A TASZ nem ért egyet az új Országgyűlés alkotmánymódosítási megoldásával. A Kormányzati rendszer kialakításához szükséges módosítások mindig is részét képezték egy új ciklus kezdetének - ebben nem látunk kivetnivalót. Ugyanakkor a kormánypártok első javaslatai ezen jóval túlmutatnak, az Országgyűlés létszámának és a kisebbségek országgyűlési képviseletének Alkotmányba írását célozzák. Nem tagadva a választási rendszer változtatásának szükségességét, ellent kell mondanunk a választott eszköznek. Erre kérjük a megválasztott képviselőket is.

A Fidesz-KDNP frakciószövetség által felvetett kérdések megérettek a vitára, de hozzájuk nem szükséges az Alkotmány javasolt módosítása. A hatályos választási rendszer átalakítása előtt az átalakítás végeredményét feltételesen az alaptörvénybe foglalni ellentmond az alkotmányosság követelményének. A jogállam és a nem jogállam között az egyik lényeges különbség az íratlan szabályok tiszteletben tartása. Ilyen szabály, hogy az Alkotmányt csak a szükséges esetben és mértékben módosítja az alkotmányozó többség. Az, hogy az elfogadott módosítást egy, a jövőben megalkotandó törvény léptetné hatályba, tovább növeli a bizonytalanságot.

Az Alkotmány politikai rendszerünk alapját képezi, annak módosítása csak indokolt esetben szükséges és lehetséges. Az alkotmánymódosítás technikai feltétele a képviselők kétharmadának egybehangzó szavazata. Ezen túlmutató követelmény a javasolt módosítás társadalmi vitája és az alkotmánymódosítás szükséges mértékre korlátozása. Ma csak az előbbi van meg, az utóbbiak láthatóan hiányoznak. A céltalan alkotmányozás csorbítja a jogállam tekintélyét. Azt üzeni, hogy nem az Alkotmány a plurális demokrácia jogi alapja, hanem 257 országgyűlési képviselő szándéka. A technikailag alkotmányos megoldás így alkotmányellenessé válik.

Az Alkotmány nem megváltoztathatatlan; olykor valóban szükség van a módosítására, de megalapozatlanul, társadalmi konszenzus nélkül nem szabad hozzányúlni.
A TASZ álláspontja szerint ilyen horderejű változtatásra csak alapos társadalmi és szakmai vita után szabad vállalkozni.

Az Alkotmány a kormányzati rendszer átalakításán túlmutató megváltoztatása ma pusztán szimbolikus politikai lépés. A jogállam biztonsága érdekében a képviselőknek tartózkodniuk kell az ilyen lépésektől.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Közszereplők kritizálása továbbra is védett vélemény

A Fővárosi Törvényszék április 27-én kihirdetett elsőfokú ítéletében részben helyt adott a VII. kerület Önkormányzata és polgármestere keresetének, részben pedig elutasította azt. A bíróság szerint a közszereplőket érő éles kritika az újságírói szabadság része, a valótlan tényállítás viszont nem az. Az alperesek képviseletét ellátó TASZ üdvözli a döntést, de annak néhány elemével nem ért egyet.

Lehet-e a miniszterelnök házánál tüntetni?

A TASZ szerint a Terrorelhárítási Központ (TEK) pénteki személy- és létesítménybiztosítási intézkedése felveti a gyülekezési szabadság jogellenes korlátozását. A miniszterelnök védelmére hivatkozva a gyülekezési jogot korlátozni csak nagyon szűk körben, a legszükségesebb módon és rövid időre lehet. A határozat nem felel meg ennek az alapelvnek. 

Eljárás a Matula Magazin IZSDB szolgáltatása miatt

A rendőrség a Jobbik Magyarországért Mozgalom feljelentése nyomán büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen a Matula Magazinon (www.matula.hu) elérhető IZSDB (Internet Zsidó Database) ügyében. Az eljárásban a Matula munkatársait a TASZ jogsegélyszolgálatának vezetője, Pelle Andrea képviseli.