Alkotmánybíróság elé kerül a kunyhóbontás ügye

A TASZ a kunyhórombolás ellen fellépő A Város Mindenkié aktivistáinak képviseletében az Alkotmánybírósághoz és az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul, mert a bíróság szerint szabálysértést követtek el, amikor a jogsértő kunyhóbontást meg akarták akadályozni, és a helyszínt nem hagyták el.

2012 márciusában a Ferencvárosi Önkormányzat lebontatta négy hajléktalan ideiglenes otthonát és használati tárgyait elszállíttatta. Tette ezt minden hatósági eljárás nélkül, vagyis a birtokvédelemről nem döntött és előzetesen nem gondoskodott az érintettek méltányos és megfelelő elhelyezéséről sem. Az elszállított tárgyakról jegyzőkönyvet, átvételi elismervényt nem adtak. Az önkormányzat hivatkozási alapja mindösszesen "szemétszedés" és aljnövényzet takarítása volt - a területen a videók alapján persze semmilyen aljnövényzet és szemét nem volt. Az ombudsman a hasonló eljárásokat több alkalommal jogsértőnek találta, s az Emberi Jogok Európai Bírósága is megállapította a Yordanova és mások vs. Bulgária ügyben, hogy az ilyen eljárás sérti az érintettek magánélethez való jogát.

A rendőrség az aktivistákat a területről kivitte, megbilincselte és előállította, majd feljelentette. A Pesti központi Kerületi Bíróság mai napon jogerős döntése szerint amikor az aktivisták a területről nem távoztak el rendőri felszólításra, megvalósították a jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértést és figyelemmel méltányolható céljukra is, figyelmeztetésben részesítette őket.

Álláspontunk az, hogy egy nyilvánvalóan önkényes és jogszerűtlen, továbbá embertelen önkormányzati intézkedés rendőri biztosítása is szükségképpen nyilvánvalóan jogellenes, ezzel szembeni passzív ellenszegülés nem lehet szabálysértés. Ezért a TASZ az AVM aktivistáival az Alkotmánybírósához és Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a döntés ellen.

Elég furcsa érve a bíróságnak, hogy nem foglalhat állást abban, hogy kunyhóbontás jogsértő-e. Ehhez a rendőrség nem asszisztálhatott volna, sőt éppen ez ellen kellett volna fellépnie – az aktivisták elleni intézkedés és a szabálysértési feljelentés helyett” – mondta a Fazekas Tamás, a TASZ ügyvédje, aki a két aktivista védelmét ellátta.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Nem szabálysértés a demonstratív lakásfoglalás

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a mai tárgyaláson megszüntetett két szabálysértési eljárást is annak az aktivistának az ügyében, aki az egyik szószólója volt egy demonstratív lakásfoglalási akciónak egy üresen álló VII. kerületi épületben. A bíróság javarészt elfogadta a hajléktalant képviselő Társaság a Szabadságjogokért ügyvédje, Fazekas Tamás érveit.

Diszkriminatív a miskolci lakásrendelet módosítása

A TASZ szerint a miskolci lakásrendelet ezév májusi módosítása alaptörvény-ellenes: sérti a helyi mélyszegénységben élők, főleg a romák egyenlő bánásmódhoz való jogát más alapjogok gyakorlásával összefüggésben. Ezért a TASZ a múlt héten beadvánnyal fordult az ombudsmanhoz, arra kérve őt, hogy támadja meg a rendelet-módosítást az Alkotmánybíróság előtt.

Alkotmányellenes a hajléktalanok bírságolása

Az Alkotmánybíróság határozatának értelmében alkotmányellenes hajléktalanokat azért bírságolni, mert életvitelszerűen közterületen laknak. A TASZ szerint az Alkotmánybíróság akkor járt volna el helyesen, ha a már befejezett szabálysértési eljárások felülvizsgálatát elrendeli.