Alkotmánybíróság elé kerül a kunyhóbontás ügye

A TASZ a kunyhórombolás ellen fellépő A Város Mindenkié aktivistáinak képviseletében az Alkotmánybírósághoz és az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul, mert a bíróság szerint szabálysértést követtek el, amikor a jogsértő kunyhóbontást meg akarták akadályozni, és a helyszínt nem hagyták el.

2012 márciusában a Ferencvárosi Önkormányzat lebontatta négy hajléktalan ideiglenes otthonát és használati tárgyait elszállíttatta. Tette ezt minden hatósági eljárás nélkül, vagyis a birtokvédelemről nem döntött és előzetesen nem gondoskodott az érintettek méltányos és megfelelő elhelyezéséről sem. Az elszállított tárgyakról jegyzőkönyvet, átvételi elismervényt nem adtak. Az önkormányzat hivatkozási alapja mindösszesen "szemétszedés" és aljnövényzet takarítása volt - a területen a videók alapján persze semmilyen aljnövényzet és szemét nem volt. Az ombudsman a hasonló eljárásokat több alkalommal jogsértőnek találta, s az Emberi Jogok Európai Bírósága is megállapította a Yordanova és mások vs. Bulgária ügyben, hogy az ilyen eljárás sérti az érintettek magánélethez való jogát.

A rendőrség az aktivistákat a területről kivitte, megbilincselte és előállította, majd feljelentette. A Pesti központi Kerületi Bíróság mai napon jogerős döntése szerint amikor az aktivisták a területről nem távoztak el rendőri felszólításra, megvalósították a jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértést és figyelemmel méltányolható céljukra is, figyelmeztetésben részesítette őket.

Álláspontunk az, hogy egy nyilvánvalóan önkényes és jogszerűtlen, továbbá embertelen önkormányzati intézkedés rendőri biztosítása is szükségképpen nyilvánvalóan jogellenes, ezzel szembeni passzív ellenszegülés nem lehet szabálysértés. Ezért a TASZ az AVM aktivistáival az Alkotmánybírósához és Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a döntés ellen.

Elég furcsa érve a bíróságnak, hogy nem foglalhat állást abban, hogy kunyhóbontás jogsértő-e. Ehhez a rendőrség nem asszisztálhatott volna, sőt éppen ez ellen kellett volna fellépnie – az aktivisták elleni intézkedés és a szabálysértési feljelentés helyett” – mondta a Fazekas Tamás, a TASZ ügyvédje, aki a két aktivista védelmét ellátta.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A Kormányhivatal totojázása miatt az ombudsman elé vittük a BAZ megyei kiszorítós rendeleteket

Borsod megyében már legalább nyolc településen léptetett életbe az önkormányzat olyan helyi rendeletet, amely kizárja mindazokat a szociális juttatásokból és a közmunkából, akik más településtől kapott költözködési támogatással telepednének le náluk (vagyis: a miskolcról „kitelepített” romákat). Először a Kormányhivataltól kértük, hogy lépjen fel e súlyosan diszkriminatív szabályozásokkal szemben. Miután ez az út nem bizonyult hatékonynak, az ombudsmanhoz fordultunk.

Valós problémamegoldás helyett a kormánypártok megreguláznák a mélyszegénységben élőket

Ha sokat hiányzik a gyerek az iskolából, az utána a családnak járó családi pótlék nyújtását határidő és a határozatra vonatkozó felülvizsgálati kötelezettség nélkül felfüggesztenék. A nagy valószínűséggel alkotmányellenes, Fideszes képviselők által jegyzett kapcsolódó módosító javaslatot az eredeti törvénymódosító javaslatot előterjesztő kormánypárti képviselők is támogatják. Kósa Lajos és Soltész Miklós eredeti javaslata értelmében a családi pótlék feletti rendelkezési jogot vonták volna meg ideiglenesen a szülőktől: eseti gondnok döntötte volna el, hogy mire lehet természetben költeni a havi állami támogatást. A TASZ álláspontja szerint a mélyszegénységben élő embereket, így a közöttük felülreprezentált romákat rendkívül hátrányosan érintő, őket megregulázni kívánó, a romákkal szembeni sztereotípiákat erősítő, mindenféle szakmai egyeztetés nélkül született törvényjavaslat nem más, mint demagóg tüneti kezelés, amely éppenséggel csak az iskolai hiányzások mögötti valós problémákra nem kínál megoldást, ellenben lényegesen megnehezítheti számos, egyébként is komoly megélhetési gonddal küzdő ember életét.

Lehet-e jogszabály nélkül büntetni a hajléktalan embereket?

Az illetékes ügyészségekhez és kormányhivatalokhoz fordultunk, hogy vizsgálják ki a törvénysértő gyakorlatot. Korábban már többször élesen bíráltuk a hajléktalanság kriminalizációját szolgáló jogalkotást, most azonban a gyakorlat még az emberi méltóságot sértő jogszabályoknak sem felelt meg. A kormányhivatalok jogosultak törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására az önkormányzati intézkedések vonatkozásában, az ügyészség pedig ellenőrzi a szabálysértési hatóságok eljárásának és intézkedésének törvényességét.