Alkotmányellenes kirívóan közösségellenes magatartásért bírságolni

Az Alkotmánybíróság múlt heti döntése értelmében az önkormányzatok már nem bírságolhatnak olyan cselekményekért, amelyeket rendeletben ’kirívóan közösségellenes’ magatartásnak nyilvánítottak. A TASZ levélben kéri a minisztert és a kormányhivatalokat, hogy szólítsák fel az önkormányzatokat ezeknek a rendeleteknek a hatályon kívül helyezésére. A TASZ továbbá szabadon felhasználható iratmintával segíti azokat az állampolgárokat, akiket az önkormányzatok a fentiek ellenére megbírságolnak.

Az Alkotmánybíróság (AB) november 12-én meghozott 38/2012. (XI. 14.) határozata (II/1477/2012.) hatályon kívül helyezte az önkormányzati törvénynek azt a rendelkezését, amely alapján a helyi képviselő-testületek rendeletben akár 50.000 Ft-os helyszíni bírsággal, illetve 150.000 Ft-os pénzbírsággal sújtható kirívóan közösségellenes magatartásokat határozhattak meg.

Az önkormányzatok 2012. április 15-e óta lényegében a korábbi szabálysértési rendeletek helyett alkothattak ilyen rendeleteket, számos önkormányzat élt is ezzel a lehetőséggel. Van például olyan önkormányzat, amely büntetni rendelte az este 10 óra utáni csoportos szabadidőtöltést, az éjfél utáni kerti összejövetelt, a szökőkútban fürdést vagy a galambetetést.

Az AB döntés következményeként a helyi önkormányzatok 2012. november 15. óta nem alkothatnak ilyen rendeleteket,  az eddig születetteket pedig a képviselő-testületeknek november 15-ével hatályon kívül kell helyezniük (a rendeletek az AB döntésével nem válnak automatikusan hatálytalanná). Ahol ez nem történt még meg, ott november 15. óta súlyosan alkotmányellenes állapot áll fenn.

A Pest Megyei Kormányhivatal a vonatkozó vecsési rendelet kapcsán törvényességi felügyeleti intézkedést kérő levelünkre írt válaszában ugyanezt az álláspontot képviseli.

Annak érdekében, hogy a helyzet mielőbb rendeződjön, levelet írtunk Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszternek, továbbá valamennyi Kormányhivatalnak, kérve, hogy szólítsák fel az önkormányzatokat a rendeletek haladéktalan hatályon kívül helyezésére.

A helyzet rendezéséért Ön is tehet! Küldjön Ön is levelet a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy településén mielőbb hatályon kívül helyezzék az alaptörvény-ellenes jogszabályt!

És mit tehet az, akit kirívóan közösségellenes magatartás miatt, önkormányzati rendelet alapján pénzbírsággal sújtanak 2012. november 15. után? A TASZ szerint senkit sem érhet joghátrány addig sem, amíg az önkormányzatok hatályon kívül nem helyezik a szóban forgó rendeleteiket, ezért az érintetteknek azt javasoljuk, hogy ne fizessék be a bírságot, és támadják meg a határozatot bíróságon.

A bírságot kiszabó határozat ellen nincs fellebbezési lehetőség, azonban lehet kérni a határozat bírósági felülvizsgálatát (az eljárás illetékmentes). A keresetlevélben - hivatkozva az Alkotmánybíróság döntésére - kérni kell a bíróságtól, hogy kezdeményezze a Kúria eljárását az önkormányzati rendelet felülvizsgálata érdekében. Egyben kérni kell a bírság végrehajtásának felfüggesztését is, mert a felülvizsgálatnak nincs halasztó hatálya a végrehajtásra. Ha élni szeretne ezzel a lehetőséggel, használja keresetlevél-mintánkat !

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A Kormányhivatal totojázása miatt az ombudsman elé vittük a BAZ megyei kiszorítós rendeleteket

Borsod megyében már legalább nyolc településen léptetett életbe az önkormányzat olyan helyi rendeletet, amely kizárja mindazokat a szociális juttatásokból és a közmunkából, akik más településtől kapott költözködési támogatással telepednének le náluk (vagyis: a miskolcról „kitelepített” romákat). Először a Kormányhivataltól kértük, hogy lépjen fel e súlyosan diszkriminatív szabályozásokkal szemben. Miután ez az út nem bizonyult hatékonynak, az ombudsmanhoz fordultunk.

Diszkriminált és zaklatott egy polgárt az érpataki önkormányzat

A Nyíregyházi Törvényszék tegnapi elsőfokú ítélete szerint Orosz Mihály Zoltán, Érpatak polgármestere a községe polgárát, Szőllősi Gábort politikai véleménye miatt diszkriminálta, amikor 2013. február 9-én rendőrökkel vezettette ki az önkormányzat által szervezett nyilvános „becsület napi” rendezvényről. A nem jogerős ítélet szerint a polgármester, a kettős mérce elleni harc egyik leghangosabb alakja maga az, aki választott képviselőként hátrányosan különböztetett meg egy polgárt, ezért azonban jogilag nem ő felel, hanem az önkormányzat mint az ő munkáltatója.

Feketén-fehéren a gyűlölet-bűncselekményekről

Már elektronikusan is elérhetők a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munakcsoport szakértőinek, köztük a TASZ Romaprogram-vezetőjének a Fundamentum c. emberi jogi folyóiratban illetőleg a Belügyi Szemlében megjelent írásai gyűlölet-bűncselekmény témában.