Észrevételeink a kormány kiírásáról a kitagolás folytatására

Nagy ütemben zajlik Magyarországon a nagylétszámú bentlakásos intézetek átalakítása, jelenleg 30 intézet vesz részt a folyamatban. Március elején új kiírást tett közzé a kormány, hogy még több intézmény pályázhasson kitagolási pénzekre. A közel 52 milliárd forintos keretösszegű pályázati felhívás célja az intézetek lebontása és helyettük személyközpontú közösségi szolgáltatások kialakítása. A kiírás által elképzelt kiváltási folyamat azonban még mindig sérti a fogyatékossággal élő emberek jogait, ezért javaslatokat fogalmaztunk meg a felhívás módosítására.

Zajlik az a folyamat, amely keretében jelenleg 30 nagylétszámú fogyatékos, illetve pszichiátriai otthonból több mint 2000 fogyatékossággal élő lakó költözik ki kisebb családi házakba, úgynevezett támogatott lakhatásokba. Ezt a folyamatot intézményi férőhelykiváltásnak, vagy kitagolásnak hívjuk. A kormány célja, hogy a kitagolás keretén belül 10.000 gyermek és fogyatékos felnőtt 2023-ig kiköltözhessen az elavult intézetekből közösségi szolgáltatásokba. A kiváltási program folytatására kiírt, 2020. március 5-én közzétett pályázati kiírás nyithatja meg a lehetőséget további intézetek számára, hogy részt vehessenek a kitagolási folyamatban.

A kiírást azonban több ponton problémásnak tartjuk. A folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy az állam a helyben már elérhető közösségi szolgáltatásokra építkezzen az új lakhatási szolgáltatások kialakításánál. Így előzhető meg, hogy a létrejövő szolgáltatások fenntarthatóak legyenek és a fogyatékos emberek ne kerülhessenek a jövőben intézetekbe. A kiírás jelenlegi formájában nem támogatja a helyi szereplők részvételét a folyamatban, a támogatást igényelhetők köre túl szűkre lett szabva, így fontos helyi szervezetek, önkormányzatok esnek el a pályázás lehetőségétől. Ezért a pályázói kör kibővítését javasoltuk a kormánynak.

A másik probléma a kormány leegyszerűsítő hozzáállása az új lakhatási szolgáltatásokhoz. A jelenlegi modell nagyintézetek helyett 12 fős kis intézetek létrehozását támogatja. A kis intézetek, habár lehet, hogy a korábbiakhoz képest több önállóságot biztosítanak a kiköltöző fogyatékos emberek számára, hosszú távon a szegregáció és a szociális kirekesztődés új formáivá fognak válni az elavult szociális rendszert átható reformok nélkül. A fogyatékos emberek új otthonait az aktív, önálló élet bástyáivá kell alakítani, a régi, paternalista csoportos gondozási szemléletet felszámolva. Az állam feladata az, hogy a fogyatékos embereknek is ugyanolyan lakhatási lehetőségeket biztosítson, mint bárki másnak. Az új lakhatási szolgáltatások az önálló élet lehetőségét kell hogy megteremtsék, nem a csoportos ellátás egy új formáját. Ahhoz, hogy az új szolgáltatások fenntarthatóak és hosszú távon jó minőségűek legyenek, a támogatott lakhatási koncepció megvalósításának átgondolása szükséges. Ezért javasoltuk, hogy a kiírás ne tegye lehetővé 7-12 fős új lakhatási szolgáltatások létrehozását.

A lakóknak nincs beleszólásuk abba, hogy hova költözzenek, mert az intézetek határozzák meg, hogy hol lesznek az új házak. A helyszínek kiválasztása a helyi érdekek szerint történik, a fogyatékos emberek elképzelései nem jutnak érvényre. Beleszólásuk a jövőjükkel kapcsolatban abban merül ki, hogy elmondhatják kivel szeretnének egy szobába kerülni. Ez jogsértő. Ezért azt javasoltuk a kormányak, hogy átláthatóbb módon kérje számon a lakók igény és szükségletfelmérését az intézeteken, hogy a lakók megválaszthassák azt, hogy hol, hogyan és kivel szeretnének élni.

A kiírás súlyos hiányossága, hogy az intézetek idősotthonokká való átalakítását nem tiltja meg. Habár az idősotthonok kapacitásai hiányosak, hosszúak a várólisták, a megoldás nem fogyatékos otthonokból nagylétszámú idősotthonok létrehozása. Ha a kormány nem dolgoz ki közösségi idősügyi koncepciót a helyzet kezelésére, borítékolható, hogy a személyes gondoskodásra alkalmatlan fogyatékos otthonok helyén nagylétszámú idősotthonok fognak létrejönni. Ezért javasoltuk, hogy ne lehessen idős emberek számára létrehozni új kapacitásokat a kiváltott férőhelyeken.

A teljes anyag alább olvasható.

FRISSÍTÉS: A kormány visszavonta a kiírást, arra jelenleg nem lehet pályázatokat benyújtani. Jelenleg a kiírás átdolgozása zajlik, bízunk benne, hogy a kormány figyelembe fogja venni a javaslatainkat.

TASZ észrevételek

letöltés »

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Zsolt Melinda: Nem dugják el többé a fogyatékosokat

Fokozatosan megszűnhetnek a fogyatékosokat ellátó több száz fős, sokszor kastélyokba bújtatott tömegintézmények. A fogyatékosok ezentúl várhatóan nem a világ szeme elől elzárva élnek majd, 2013 végétől támogatást kapnak a beilleszkedéshez a társadalomba. Az ellátórendszer átalakítását 13 éve foglalták először törvénybe, több kormányzat is szőnyeg alá söpörte az üget, végül a Nemzetierőforrás-minisztérium (Nefmi) nekiállt a stratégia elkészítésének. Összecsaptak a tárcák, bevetette magát az önkormányzati lobbi, hogy az előző rendszerből visszamaradt, a tudománynak és a gyakorlatnak ellentmondó, nagy intézményekre épülő rendszer egyes elemeit át tudják emelni. Nincs sok idő a vitára, 18 milliárdos EU-s forrástól eshetünk el, ha nem tartjuk a határidőket és törvényes kötelezettségeinket.

Az NFÜ titkai - átláthatatlan finanszírozás, eltitkolt közadatok

Hogyan fordulhatott elő, hogy a fogyatékos embereket elzáró tömegintézmények lebontására szánt közösségi forrásokat hazánk újabb tömegintézmények felépítésére kívánta fordítani? Mivel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nem szolgáltat információkat saját döntés-előkészítési folyamatairól, a kutatók sem tudnak választ adni a kérdésre. Nézze meg videónkat a sajtótájékoztatóról!

Az uniós milliárdok nem betonozhatnak be jogsértő helyzeteket

A fogyatékossággal élő emberek és családjaik alig éreznek valamit az őket segítő fejlesztésekből, ezért javaslatokat tettünk a kormánynak és az Európai Bizottságnak, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartva reagáljanak a legsúlyosabb problémákra.