Észrevételeink a kormány kiírásáról a kitagolás folytatására

Nagy ütemben zajlik Magyarországon a nagylétszámú bentlakásos intézetek átalakítása, jelenleg 30 intézet vesz részt a folyamatban. Március elején új kiírást tett közzé a kormány, hogy még több intézmény pályázhasson kitagolási pénzekre. A közel 52 milliárd forintos keretösszegű pályázati felhívás célja az intézetek lebontása és helyettük személyközpontú közösségi szolgáltatások kialakítása. A kiírás által elképzelt kiváltási folyamat azonban még mindig sérti a fogyatékossággal élő emberek jogait, ezért javaslatokat fogalmaztunk meg a felhívás módosítására.

Zajlik az a folyamat, amely keretében jelenleg 30 nagylétszámú fogyatékos, illetve pszichiátriai otthonból több mint 2000 fogyatékossággal élő lakó költözik ki kisebb családi házakba, úgynevezett támogatott lakhatásokba. Ezt a folyamatot intézményi férőhelykiváltásnak, vagy kitagolásnak hívjuk. A kormány célja, hogy a kitagolás keretén belül 10.000 gyermek és fogyatékos felnőtt 2023-ig kiköltözhessen az elavult intézetekből közösségi szolgáltatásokba. A kiváltási program folytatására kiírt, 2020. március 5-én közzétett pályázati kiírás nyithatja meg a lehetőséget további intézetek számára, hogy részt vehessenek a kitagolási folyamatban.

A kiírást azonban több ponton problémásnak tartjuk. A folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy az állam a helyben már elérhető közösségi szolgáltatásokra építkezzen az új lakhatási szolgáltatások kialakításánál. Így előzhető meg, hogy a létrejövő szolgáltatások fenntarthatóak legyenek és a fogyatékos emberek ne kerülhessenek a jövőben intézetekbe. A kiírás jelenlegi formájában nem támogatja a helyi szereplők részvételét a folyamatban, a támogatást igényelhetők köre túl szűkre lett szabva, így fontos helyi szervezetek, önkormányzatok esnek el a pályázás lehetőségétől. Ezért a pályázói kör kibővítését javasoltuk a kormánynak.

A másik probléma a kormány leegyszerűsítő hozzáállása az új lakhatási szolgáltatásokhoz. A jelenlegi modell nagyintézetek helyett 12 fős kis intézetek létrehozását támogatja. A kis intézetek, habár lehet, hogy a korábbiakhoz képest több önállóságot biztosítanak a kiköltöző fogyatékos emberek számára, hosszú távon a szegregáció és a szociális kirekesztődés új formáivá fognak válni az elavult szociális rendszert átható reformok nélkül. A fogyatékos emberek új otthonait az aktív, önálló élet bástyáivá kell alakítani, a régi, paternalista csoportos gondozási szemléletet felszámolva. Az állam feladata az, hogy a fogyatékos embereknek is ugyanolyan lakhatási lehetőségeket biztosítson, mint bárki másnak. Az új lakhatási szolgáltatások az önálló élet lehetőségét kell hogy megteremtsék, nem a csoportos ellátás egy új formáját. Ahhoz, hogy az új szolgáltatások fenntarthatóak és hosszú távon jó minőségűek legyenek, a támogatott lakhatási koncepció megvalósításának átgondolása szükséges. Ezért javasoltuk, hogy a kiírás ne tegye lehetővé 7-12 fős új lakhatási szolgáltatások létrehozását.

A lakóknak nincs beleszólásuk abba, hogy hova költözzenek, mert az intézetek határozzák meg, hogy hol lesznek az új házak. A helyszínek kiválasztása a helyi érdekek szerint történik, a fogyatékos emberek elképzelései nem jutnak érvényre. Beleszólásuk a jövőjükkel kapcsolatban abban merül ki, hogy elmondhatják kivel szeretnének egy szobába kerülni. Ez jogsértő. Ezért azt javasoltuk a kormányak, hogy átláthatóbb módon kérje számon a lakók igény és szükségletfelmérését az intézeteken, hogy a lakók megválaszthassák azt, hogy hol, hogyan és kivel szeretnének élni.

A kiírás súlyos hiányossága, hogy az intézetek idősotthonokká való átalakítását nem tiltja meg. Habár az idősotthonok kapacitásai hiányosak, hosszúak a várólisták, a megoldás nem fogyatékos otthonokból nagylétszámú idősotthonok létrehozása. Ha a kormány nem dolgoz ki közösségi idősügyi koncepciót a helyzet kezelésére, borítékolható, hogy a személyes gondoskodásra alkalmatlan fogyatékos otthonok helyén nagylétszámú idősotthonok fognak létrejönni. Ezért javasoltuk, hogy ne lehessen idős emberek számára létrehozni új kapacitásokat a kiváltott férőhelyeken.

A teljes anyag alább olvasható.

FRISSÍTÉS: A kormány visszavonta a kiírást, arra jelenleg nem lehet pályázatokat benyújtani. Jelenleg a kiírás átdolgozása zajlik, bízunk benne, hogy a kormány figyelembe fogja venni a javaslatainkat.

TASZ észrevételek

letöltés »

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Joguk van tanulni!

Könnyen érthető blog a fogyatékossággal élő gyerekek iskolai jogairól.

Sára esküvője

Sára huszonhét éves. Rövidre nyírt, sötét haja van, kék szeme, gyöngyházszínűre festett körme, és váratlanul felvillanó, kedves mosolya. Nyáron eljegyzésre, aztán esküvőre készül, hiszen, ahogy fogalmaz, megtalálta „álmai pasiját”. Mégis, a TASZ ügyvédjének segítsége nélkül reménye sem lehetett volna rá, hogy valaha férjhez menjen. Sára ugyanis Down-szindrómás, és ha gondnokság alatt állna, ami rutinszerű eljárás a nagykorúvá vált fogyatékkal élőknél, akkor sok egyéb mellett azt a jogát sem gyakorolhatná, hogy maga döntse el, kivel és milyen formában szeretne együtt élni.

„Nekem itt jó sorom lesz” – hová költözik majd 660 fogyatékos intézetlakó?

A TASZ már tavaly novemberben is beszámolt róla, hogy több éves folyamat végére érnek az országszerte bezárás alatt álló bentlakásos intézetek. Mostanra ugyanis mérföldkőhöz érkezett a Kormány által 2012-ben elindított folyamat: több mint hatszáz fogyatékos ember és pszichiátriai ellátott költözhet új, sokkal emberibb lakhatási típusokba. Azonban sok mindent nem tudunk még a most záruló programokról.