Feketén-fehéren a gyűlölet-bűncselekményekről

Már elektronikusan is elérhetők a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munakcsoport szakértőinek, köztük a TASZ Romaprogram-vezetőjének a Fundamentum c. emberi jogi folyóiratban illetőleg a Belügyi Szemlében megjelent írásai gyűlölet-bűncselekmény témában.

A TASZ négy másik civil szervezettel (Amnesty International Magyarország, Háttér Társaság, Magyar Helsinki Bizottság, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda) közösen 2012-ben megalapította a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoportot (GYEM), amelyhez utóbb független szakértők is csatlakoztak. A Munkcsoport célja, hogy az előítéletes indítékú bűncselekmények szabályozását és a vonatkozó jogalkalmazást hatékonnyá tegye, ennek eredményeként pedig a gyűlölet-bűncselekmények áldozatai megfelelő védelmet kapjanak, és hosszú távon csökkenjen az előítéletes indítékú bűncselekmények száma.

A Fundamentum című emberi jogi folyóirat 2013. évi utolsó negydéves számát a szerkesztők teljes egészében a gyűlölet-bűncselekmények témájának szentelték, erről korábban már beszámoltunk a GYEM honlapján.

Már elektronikusan elérhetők az abban foglalt elemzések, cikkek, így többek között a GYEM több szakértője, közöttük a TASZ munkatársa által a Büntető Törvénykönyv közösség tagja elleni erőszak tényállásához írt alternatív kommentárja, amely elsősoban a jogalkalmazóknak szól, és a tényállás alkalmazása kapcsán felmerülő dillemmákat igyekszik megvilágítani, a vitás kérdésekre választ adni. 

A különszámban továbbá olvasható Jovánovics Eszternek, a TASZ Romaprogram-vezetőjének Pap András Lászlóval közösen írt cikke a magyarellenességgel vádolt sajóbábonyi és miskolci romák ügyeiben született jogerős ítéletek összehasonlításáról. 

Érdemes elolvasni Uszkiewicz Erik (doktorandusz, ELTE ÁJK) GYEM tag írását is arról, hogy hatással van-e a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozati munkára a rendőrségi diszkrimináció, valamint Dinók Henriett (MTA Jogtudományi Intézet) – szintén GYEM tag - elemzését a közösség tagja elleni erőszak tényállásának alkalmazása során felmerülő jogalkalmazási problémákról, amely elemzés részben a TASZ ügyein alapszik.

A Belügyminisztérium szakmai, tudományos folyóirata, a Belügyi Szemle 2013. évi 12. száma többek között szintén a gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozik. A Munkacsoport több tagjának írása is olvasható a lapban, amelyeket a GYEM honlapján is nyilvánosságra hoztunk.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Jogalkalmazási problémák a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokban

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport (GYEM) most megjelent kiadványa egyedülálló kezdeményezés Magyarországon: 24 olyan előítélet-motivált bűncselekményt mutat be, amelyek 2009-2013 között történtek, és a munkacsoport tagjainak valamelyike - közöttük a TASZ - jogi képviseletet látott el benne. Segítségével a közvélemény tájékozottabb lehet a témában, a hatóságok és a szakma pedig célzottabb és eredményesebb választ tud adni a felmerülő problémákra.

"Szabadulás a gyűlölettől” – éves jelentés a gyűlölet-bűncselekményekről Európában

A Minority Rights Groups International (MRG) nevű nemzetközi emberi jogi szervezet ma hozta nyilvánosságra angol nyelvű éves jelentését, amely Európa különböző országaiban a kisebbségi csoportokkal szembeni gyűlöletbeszéddel és erőszakos gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozik. A kiadvány példákat és esettanulmányokat is bemutat Bulgáriáról, az Egyesült Királyságról, Franciaországról, Grúziáról, Görögországról, Magyarországról, Oroszországról, Törökországról és Ukrajnáról. A magyar esettanulmányt Jovánovics Eszter, a TASZ Romaprogramjának vezetője írta.

Új Btk.: lehetőség az előítéletből fakadó erőszak állami szintű elítélésére

Emberi jogi szervezetek közös javaslattal hívják fel a jogalkotók figyelmét, hogy a jelenleg az Országgyűlés által tárgyalt új Büntető Törvénykönyv megalkotása kiváló lehetőség arra, hogy az állam erősítse a gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak védelmét.