Kisokos a gondnokságról

Kattints a képre,
és olvasd el a többi könnyen érthető tájékoztatót!

Ez egy könnyen érthető kisokos a gondnokságról.

Mindenkinek joga van az információhoz.
Az információ azt jelenti,
hogy valakivel valamit közlünk.
A könnyen érthető kommunikáció használatával
mindenki könnyebben megérti a bonyolult szövegeket.

Kattints a kérdésre,
hogy alatta lásd a választ!

-

BEVEZETÉS

Mik azok a jogok?

A jog azt jelenti,

hogy megtehetek valamit. 

Jogom van dönteni például az életemről. 

Ezt a jogot önrendelkezési jognak hívjuk.

Mik azok a kötelességek?

A kötelesség azt jelenti, 

hogy a döntéseknek következményei vannak.

A felnőtt emberek vállalják a döntéseik következményét.

Fontos, hogy a felnőtt emberek felelős döntéseket hozzanak. 

A felelős döntések jó döntések.

A felelős döntések jók az embereknek.

A kötelesség azt is jelenti,

hogy be kell tartanom a szabályokat.

Be kell tartanom például a közlekedési szabályokat.

Ha nem tartom be a közlekedési szabályokat,

akkor megbüntetnek.

A szabálysértésekről itt olvashatsz többet.

Miért fontos tudni a jogokról és kötelességekről?

A felnőtt emberek maguk hoznak döntéseket.

A felnőtt ember maga dönt az életéről.

A felnőtt ember maga dönt például arról, hogy

   ●  hol él, 

   ●  megházasodik vagy

   ●  munkát vállal. 

A felnőtt emberek felelősek a döntéseikért.

A felnőtt emberek a döntésekkel jogokat szereznek.

A felnőtt emberek a döntésekkel kötelességeket vállalnak.

A felnőtt emberek vállalják a döntéseik következményét.

Fontos, hogy a felnőtt emberek felelős döntéseket hozzanak. 

A felelős döntések jó döntések.

A felelős döntések jók az embereknek.

El lehet venni a döntési jogomat?

Az értelmi sérült embereknek is

joguk van dönteni a saját életükről. 

Az értelmi sérült embereknek mégis sokszor korlátozzák a döntési jogukat.

A döntési jog korlátozása azt jelenti,

hogy az értelmi sérült emberek nem dönthetnek az életükről.

Másvalaki dönt az értelmi sérült ember helyett.

Ezt gondnokságnak hívjuk.

A GONDNOKSÁGRÓL

Mi az a gondnokság?

A felnőtt értelmi sérült ember helyett

egy másik ember dönt.

A felnőtt értelmi sérült ember helyett döntő embert gondnoknak hívják. 

Az értelmi sérült ember nem hozhat önállóan döntéseket.

A gondnok beleszól az értelmi sérült ember életébe.

Mi a baj a gondnoksággal?

A felnőtt emberek eldönthetik, 

hogy mi a jó nekik. 

A felnőtt emberek maguk döntenek az életükről.

A felnőtt emberek úgy döntenek, 

ahogy az jó nekik. 

Ha valaki más dönt helyetted,

nem biztos hogy jól dönt az életedről.

Mikor kerülhetek gondnokság alá?

Felnőtt koromban kerülhetek gondnokság alá,

vagyis 18 éves korom után kerülhetek gondnokság alá.

Ki dönt a gondnokságról?

A bíróság dönt a gondnokságról.

Mi az a bíróság?

A bíróság jogi kérdésekkel foglalkozik. 

A bíróság döntést hoz. 

A bíróság döntését ítéletnek hívjuk.

A bíróság döntése kötelező.

A bíróság döntését be kell tartani.

Hol van a bíróság?

Többféle bíróság van.

A lakóhelyemhez közeli bíróságot járásbíróságnak hívják.

Ha Budapesten lakom,

a lakóhelyemhez közeli bíróságot kerületi bíróságnak hívják.

A járásbíróság vagy a kerületi bíróság dönt a gondnokságról.

Itt kereshetem meg

a lakóhelyemhez közeli járásbíróságot vagy kerületi bíróságot.

Miért a bíróság dönt a gondnokságról?

A gondnokság súlyos jogkorlátozás.

A jogkorlátozás azt jelenti, 

hogy nem tehetek meg fontos dolgokat. 

A jogkorlátozás például,

hogy nem szólhatok bele az életembe.

Azért a bíróság dönt a gondnokságról, 

mert a gondnokság súlyos jogkorlátozás.

Ki jelöli ki a gondnokomat?

A gyámhatóság jelöli ki a gondnokomat.

Mi az a gyámhatóság?

A gyámhatóság egy állami hivatal.

A gyámhatóság foglalkozik a gyerekek,

 idősek és értelmi sérült emberek ügyeivel. 

A gyámhatóság a járási kormányhivatalban van.

A GYÁMHATÓSÁGI ELJÁRÁS

Hogyan kerülhetek gondnokság alá?

Gondnokság alá kerülhetek amiatt,

mert jelzést tesznek a gyámhatóságon,

és kérik a gondnokság alá helyezésemet.

Ki tehet jelzést a gyámhatóságnak?

Jelzést tehet a gyámhatóságnak például az orvos egy kórházi kezelésem során.

Jelzést tehet családtag is, például szülő vagy testvér.

Ha intézményben él az értelmi sérült ember,

akkor az intézményvezető is tehet jelzést a gyámhatóságnak 

a gondnokság alá helyezésem szükségéről.

A gyámhatóság megvizsgálja a jelzést.

Hogyan vizsgálja ki a gyámhatóság a jelzést?

A gyámhatóság környezettanulmányt végez. 

A környezettanulmány azt jelenti, 

hogy kijönnek a gyámhatóságtól hozzám.

A gyámhatóság munkatársa megnézi,

hogy hol és hogyan élek.

A gyámhatóság szakértői véleményt kérhet rólam.

A szakértői véleményben az orvos leírja,

hogy mit tapasztal a betegségemmel kapcsolatban.

A szakértői vélemény elkészítéséhez 

szakértői vizsgálatra kell mennem.

Egy pszichiáter megvizsgál a szakértői vizsgálaton.

A pszichiáter egy orvos,

aki az emberek gondolkodását vizsgálja.

A pszichiáter leírja, 

hogy van-e orvosi oka annak,

hogy gondnokság alá helyezzenek.

Mit csinál ezután a gyámhatóság?

A gyámhatóság pert indít ellenem, 

ha azt gondolja,

hogy gondnokság alá kell engem helyezni.

A gyámhivatal keresetlevelet nyújt be a bíróságra.

Mi az a keresetlevél?

A keresetlevél egy hivatalos levél.

A keresetlevélben a gyámhatóság leírja a bíróságnak,

hogy szerinte gondnokság kell nekem. 

A keresetlevél beadásával indul meg a per a gondnokság alá helyezésemről.

A GONDNOKSÁGI PER

Ki indíthatja meg a gondnoksági pert?

A gondnoksági pert megindíthatja például:

   ●  a szülő,

   ●  a házastárs,

   ●  a testvér,

   ●  a gyámhatóság.

A per megindítása azt jelenti, 

hogy keresetlevelet adnak be a bíróságra a gondnokság alá helyezésemről.

Ki a felperes?

Felperesnek hívjuk azt az embert,

aki a pert indította. 

A gondnoksági perben felperes lehet például:

   ●  a szülő,

   ●  a házastárs,

   ●  a testvér.

A felperes nyújtja be a keresetlevelet a bíróságra.

A keresetlevél benyújtásával kezdődik a per.

A felperes nem csak ember lehet. 

A felperes lehet állami hivatal is.

A felperes lehet például a gyámhatóság is.

Ki az alperes?

Alperesnek hívjuk azt az embert, 

aki ellen a pert indították.

Alperes például az értelmi sérült ember,

akit gondnokság alá akarnak helyezni.

Mennyi időbe telik egy gondnoksági per?

Változó.

A gondnoksági per általában egy vagy két év.

Mi történik egy gondnoksági perben?

A bíró tárgyalást tart.

A tárgyaláson a bíró meghallgat engem.

A bíró meghallgat tanúkat.

A tanúk olyan emberek, 

akik ismernek engem.

Tanú lehet például:

   ●  a szülő, 

   ●  a tanár, 

   ●  a rokon,

   ●  vagy a barátok.

A tanúk vallomást tesznek.

A bíró elküld egy pszichiáterhez.

A pszichiáter egy orvos,

aki az emberek gondolkodását vizsgálja.

A pszichiáter megvizsgál engem.

A pszichiáter véleményt ír rólam.

A bíró dönt

   ●  a meghallgatásom, 

   ●  a tanúvallomások 

   ●  és a pszichiáter véleménye alapján.

A bíró döntést hoz, 

hogy gondnokság alá helyez vagy nem.

Kérhetem, hogy a bíró hallgassa meg egy ismerősömet?

Igen. 

Kérhetem, hogy a bíró hallgassa meg azt az ismerősömet, 

aki jól ismer engem. 

Kérd tanúként meghallgatni azokat az ismerőseidet, 

akik segítenek neked a mindennapokban! 

Az ismerőseid nevét és lakcímét meg kell adni a bírónak.

A bíró levelet küld az ismerőseidnek. 

A bírói levelet idézésnek hívják.

Mit jelent az idézés?

Az idézés egy levél,

amit a bíró postán kiküld a tanúknak. 

A tanúknak a levélben leírt időpontban

el kell menni a bíróságra.

Szegény vagyok. A bíróság kifizeti az utazási költséget a bíróságra?

Igen. 

A tárgyaláson kérd a bírótól, 

hogy a bíróság fizesse ki az utazás költséget!

Az utazási költség azt jelenti,

hogy az utazásért fizetni kell.

Például vonatjegyet kell vennem ahhoz,

hogy eljussak a bíróságra.

Hogyan készüljek fel a bírósági tárgyalásra?

Kérj meg valakit,

akiben megbízol,

hogy kísérjen el a tárgyalásra!

Öltözz fel elegánsan,

vagyis csinos ruhában legyél! 

A ruhád kényelmes is legyen. 

Maradj nyugodt és illedelmes! 

Légy határozott! 

Ha nem érted a bíró kérdését,

nyugodtan kérdezz vissza. 

Mondd meg a bírónak, 

hogy nem érted a kérdést.

Kérd meg a bírót,

hogy tegye fel a kérdést máshogyan.

Jó gyakorolni a tárgyalás előtt.

A gyakorláshoz kérj segítséget!

Készülj fel a bíró kérdéseire!

Mit fog a bíró kérdezni tőlem?

Az életemről fog kérdezni.

A bíró például ezeket kérdezi meg:

   ●  Mit szoktam csinálni egy nap?

   ●  Milyen a kapcsolatom a családommal?

   ●  Vannak barátaim?

   ●  Mit tanultam? 

   ●  Mit dolgozom?

A bíró az általános tudásomra is rá fog kérdezni, például:

   ●  Mennyibe kerül egy kiló kenyér?

   ●  Ki Magyarország miniszterelnöke?

   ●  Ki van az ezres papírpénzen?

A bíró olyanokat kérdez,

amikről a felperes szerint nem tudok egyedül dönteni. 

Ezeket a döntési helyzeteket ügycsoportoknak hívják.

Mik azok az ügycsoportok?

Ügycsoportnak nevezzük az élet olyan területeit, 

amikről a felperes szerint én nem tudok dönteni.

Ilyen területek például:

   ●  a pénzkezelés, 

   ●  a lakhatás,

   ●  az egészség megóvása,

   ●  a választás. 

A keresetlevélben megtalálom az ügycsoportokat, 

amikben korlátozni akarják a döntési jogomat.

Mi az a keresetlevél?

A keresetlevél egy hivatalos levél.

A keresetlevél beadásával indul meg a per a bíróságon. 

A keresetlevelet a felperes írja. 

A keresetlevélben vannak az ügycsoportok, 

amikben korlátozni akarnak.

Mi jelent a pénzkezelés?

A pénzkezelés azt jelenti, 

hogy az emberek pénzt használnak.

A pénzt használjuk például: 

   ●  ha vásárolunk, 

   ●  ha eladunk, 

   ●  ha kölcsönt adunk, 

   ●  ha hitelt veszünk fel.

Mit kérdezhet a bíró a pénzkezelésről?

A bíró kérheti, 

hogy számoljak fejben.

A bíró megkérdezheti, 

hogy mit jelent a hitel,

a kölcsön vagy a jelzálog.

A bíró megkérdezheti, 

hogy kik láthatók a papírpénzen.

A húszezresen például Deák Ferenc arcképe látható.

Mit kérdezhet a bíró a lakásomról?

A bíró megkérdezheti:

   ●  Mit kell csinálni egy lakás fenntartásához?

   ●  Tudom fizetni a rezsit?

Rezsinek nevezzük például

a gáz és villanyszámlát.

Mit kérdezhet a bíró az egészségem megóvásáról?

A bíró megkérdezheti például:

   ●  Mit csinálok, ha beteg vagyok?

   ●  Mikor hívtam fel a háziorvosomat utoljára?

   ●  Mikor voltam utoljára a háziorvosomnál?

   ●  Megfogadom a háziorvosom tanácsait?

   ●  Beveszem azokat a gyógyszereket, amiket a háziorvosom felír?

Mit kérdezhet a bíró a választásról?

A bíró megkérdezheti például:

   ●  Milyen választások vannak? (például: parlamenti, önkormányzati, európai)

   ●  Mikor volt a legutóbbi választás?

   ●  Miért fontos nekem, hogy szavazzak? 

Olvass politikai híreket a tárgyalás előtt!

Nézz utána, hogy milyen politikai pártok vannak!

Nézz utána például: 

   ●  hogy ki Magyarországon a miniszterelnök?

   ●  hogy ki Magyarországon a köztársasági elnök?

   ●  hogy ki a polgármester, ahol laksz?

Most Magyarországon Orbán Viktor a miniszterelnök.

Most Magyarországon Áder János a köztársasági elnök.

Ki az a pszichiáter? Mit csinál a pszichiáter a perben?

A pszichiáter egy orvos. 

A pszichiáter az emberek gondolkodását vizsgálja. 

A pszichiáter megvizsgál a per során.

Intelligencia tesztet vesz fel.

Az intelligencia teszt megméri a gondolkodásomat.

A pszichiáter a vizsgálat után szakvéleményt ír rólam.

Hogyan készüljek fel a szakértői vizsgálatra?

A pszichiáter a vizsgálat alatt beszélgeti fog velem.

A pszichiáter kérdezni fog tőlem. 

Válaszolj őszintén és bátran a pszichiáter kérdéseire!

Ne aggódj! 

Maradj nyugodt és illedelmes! 

Kérdezz vissza nyugodtan, ha valamit nem értesz!

Mi lehet a per vége?

A per végén a bíró ítéletet hoz. 

A per végén a bíró eldönti,

hogy gondnokság alá helyez vagy nem.

A gondnokság után semmiről nem dönthetek?

A döntési jogom attól függ,

hogy milyen gondnokság alá helyeznek.

A gondnokságnak két fajtája van.

Van teljesen korlátozó gondnokság

és van részlegesen korlátozó gondnokság.

Mit jelent a teljesen korlátozó gondnokság?

A teljesen korlátozó gondnokság azt jelenti, 

hogy minden ügycsoportban gondnokság alá kerülök. 

Minden döntést a gondnok hoz meg helyettem.

Én nem dönthetek,

mert teljesen korlátozó gondnokság alatt vagyok.

Mit jelent a részlegesen korlátozó gondnokság?

A részlegesen korlátozó gondnokság azt jelenti, 

hogy csak bizonyos ügycsoportokban kerülök gondnokság alá.

Abban az egyes ügycsoportban,

amiben a bíró gondnokság alá helyez,

csak a gondnokom engedélyével dönthetek.

Például ha az egészségügyi kezelés ügycsoportban gondnokság alá kerülök,

akkor kell a gondnokom jóváhagyása egy műtét előtt.

Azokon a területeken (ügycsoportokban), 

amikben a bíró nem korlátozott,

én magam döntök.

Azokon a területeken, 

amikben a bíró nem korlátozott,

nem kell a gondnokom jóváhagyása.

Például ha a bíróság nem korlátozza a választójogomat,

elmehetek szavazni.

A PER UTÁN

Nem értek egyet a bíróság döntésével mit csináljak?

A bíróság döntését megtámadhatom. 

A bírósági döntést ellen fellebbezést nyújthatok be.

Mit jelent a fellebbezés?

A fellebbezés azt jelenti,

hogy nem értek egyet a bíróság döntésével

és megtámadom a bíróság döntését.

A fellebbezéssel kérek egy másik bíróságot,

hogy hozzon új döntést.

Ezt a másik bíróságot másodfokú bíróságnak hívjuk.

A másodfokú bíróság megvizsgálja 

az elsőfokú bíróság (járásbíróság, kerületi bíróság) döntését.

Meddig lehet fellebbezni?

15 napom van beadni a fellebbezést.

A 15 napot onnan kell számítani, 

hogy átvettem a bírósági döntést (ítéletet) a postástól.

Hogyan lehet fellebbezni?

Fellebbezni írásban kell.

A fellebbezésben le kell írni, 

hogy mit kérek a bíróságtól. 

Írd le, hogy miért nem akarod a gondnokság alá helyezést!

A fellebbezést annak a bíróságnak kell elküldeni, 

aki a döntést hozta.

Kérj segítséget a fellebbezés megírásában és elküldésében!

Kitől kérhetek segítséget?

Olyan ismerőstől kérj segítséget,

akiben megbízol!

Jó, ha segítenek ebben a bonyolult jogi eljárásban.

Az állam ingyen ad nekem ügyvédet a gondnoksági perhez.

Az állami ügyvédet ügygondnoknak hívják.

Az ügyvéd egy ember, 

aki jogi kérdésekkel foglalkozik.

Az ügygondnok segít a gondnoksági perben.

Hívd fel az ügygondnokot és beszélj vele!

Mondd el neki, hogy nem akarsz gondnokság alá kerülni. 

Mondd el neki, miért nem akarsz gondnokság alá kerülni. 

Ha nem segít az ügygondnok, 

keress másik ügyvédet az interneten! 

Olyan ügyvédet keress, 

aki közel lakik hozzád.

Az ügyvédért fizetni kell.

A gondnoksági perhez kérhetsz jogi tanácsot 

ezektől a civil szervezetektől is:

   ●  KézenFogva Alapítvány 

minden pénteken 10:00 és 16:00 óra között 

a 06 1 215 5213 számon, 

vagy e-mailben itt: nehagydmagad@kezenfogva.hu

   ●  TASZ 

minden kedden 14:30 és 17:00 között 

és minden csütörtökön 10:00 és 12:00 között 

a 06-1-279-2235 számon, 

vagy e-mailben: jogsegely@tasz.hu

A TASZ azt jelenti,

hogy Társaság a Szabadságjogokért.

A civil szervezetek jogi tanácsot tudnak adni. 

A civil szervezetek néha tudnak ügyvédet is adni.

Mi lesz, ha gondnokság alá helyeztek?

A gondnoksági per után

kapok egy gondnokot.

A gondnok azokban az ügycsoportokban dönt, 

amikben gondnokság alá helyeztek.

Ezekben a kérdésekben nem dönthetek egyedül.

Nem dönthetek egyedül a kórházban,

ha az egészségügyi ügycsoportban gondnokság alá helyeztek.

A gondnokkal együtt dönthetek csak az egészségügyi kezelésemről.

Ki lesz a gondnokom?

A gondnokot a gyámhatóság jelöli ki.

Először a hozzám közel álló emberek jönnek szóba.

Hozzám közel álló ember például:

   ●  a szülő,

   ●  a házastárs,

   ●  vagy a gyerekem.

Hivatásos gondnokot kapok,

ha nincs szülőm, házastársam vagy gyerekem.

Hivatásos gondnokot kapok akkor is,

ha a szülőm, a házastársam vagy a gyerekem nem akar a gondnokom lenni.

Olyan ember nem lehet a gondnokom, akit én nem akarok!

Jobb egy hivatásos gondnok?

Egy hivatásos gondnoknak gyakran túl sok a munkája.

Egy hivatásos gondnokoknak gyakran nagyon sok embert kell képviselnie.

Egy hivatásos gondnok akár 45 embert is képviselhet.

45 ember képviselete nagyon sok munkával jár.

Ezért egy hivatásos gondnok nem tud eléggé figyelni rám.

Ezért jobb, 

ha nem hivatásos gondnokom van.

Ezért jobb,

ha egy hozzám közel álló személy lesz inkább a gondnokom, 

akiben megbízok. 

Azt az embert,

akiben megbízok,

bizalmi személynek hívjuk.

Bizalmi személy lehet például egy jó barát, a házastársam, egy családtagom.

A gondnokom gondoskodni is fog rólam?

A gondnoknak nem feladata a gondozás vagy az ápolás.

A gondnok feladata a törvényes képviselet.

A törvényes képviselet azt jelenti, 

hogy a gondnok intézi a hivatalos ügyeimet.

A gondnok feladata,

hogy ellenőrizze és beleszóljon a döntéseimbe.

A gondnok például kezeli a pénzemet.

Mit csináljak, ha nem segít a gondnokom?

Fordulj a gyámhatósághoz!

A gyámhatóság ellenőrzi a gondnokomat.

A gyámhatóság a lakóhelyemhez közeli járási hivatalban van.

Bemehetek személyesen a gyámhatósághoz.

A gyámhatóságot telefonon is felhívhatom.

Mit csináljak, ha nem segít a gyámhatóság?

Írd le a panaszt egy levélben!

Add fel a levelet a gyámhatóság címére.

A postán tértivevénnyel add fel a levelet!

A tértivevényes levél azt jelenti,

hogy a levél feladásakor kitöltesz egy tértivevényes lapot.

Őrizd meg a tértivevényes lapot!

A tértivevényes lappal tudod igazolni,

hogy feladtad a levelet a gyámhatóságnak.

A postán feladod a levelet.

A postás kiviszi a levelet a gyámhatóságnak.

A gyámhatóság átveszi a levelet.

A posta igazolást küld az átvételről.

A levél átvétele után a gyámhatóságnak ki kell vizsgálnia a panaszodat.

A vizsgálat eredményéről a gyámhatóságnak tájékoztatnia kell. 

A vizsgálat után a gyámhatóságnak válaszolnia kell a leveledre.

Kérhetek másik gondnokot?

Igen.

A gyámhatóságtól kérhetem a gondnokom leváltását,

ha a gondnok nem jól segít nekem. 

Akkor is kérhetem a gyámhatóságtól a gondnokom leváltását,

ha már nem bízok meg a gondnokomban.

Írj egy levelet a gyámhatóságnak és add fel a postán!

A levelet tértivevénnyel add fel.

Örökké fog ez tartani?

A gondnokság nem tart örökké.

A gondnokság alá helyezést időnként felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálatot a bíróság végzi.

A gondnoksági ítéletben megtalálom a felülvizsgálat időpontját.

A gondnoksági ítéletet levélben kapom meg.

Részlegesen korlátozó gondnokság esetén a felülvizsgálat 5 évente van.

Teljesen korlátozó gondnokság esetén a felülvizsgálat 10 évente van.

És ha nem akarok ennyit várni?

Hamarabb is kérhetem a bíróságtól a gondnokság felülvizsgálatát.

Kérj felülvizsgálatot,

ha nagy változás történt az életedben!

Nagy változás például:

   ●  ha lett munkád

   ●  vagy megoldódott a lakhatási nehézséged.

Egy terápia is hozhat nagy változást.

Hogyan kérjek felülvizsgálatot?

A felülvizsgálathoz pert kell indítani a bíróságon. 

A gondnokság megszüntetését vagy módosítását kell kérni a bíróságtól.

A gondnokság megszüntetésekor vagy módosításakor 

újrakezdődik a bírósági eljárás.

Mennyibe kerül a bírósági eljárás?

A gondnoksági per költségmentes.

A költségmentes azt jelenti, 

hogy nem kell fizetnem a gondnoksági perért.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Szabad napot a családoknak: azonnali beavatkozást sürgetünk az EMMI-nél

2019 nyár elején kampányt és petíciót indítottunk a Lépjünk, hogy léphessenek Egyesülettel a fogyatékossággal élő, illetve idős, gondozásra szoruló állampolgárok és az őket gondozó családtagok életminőségének javításáért, hiszen megfelelő ellátás híján teljes kiszolgáltatottságban élnek az érintettek, több mint félmillió állampolgár. Szakmai anyagunkban részletesen kifejtettük, hogy az őket támogató szolgáltatásokat este és hétvégén is elérhető, megfelelő szolgáltatássá lehetne bővíteni 60-70 milliárd forintból. A petíciónkat több tucat érintetti szervezet és 12 ezer ember aláírásával adtuk át az Emberi Erőforrások Minisztériumának, de választ nem kaptunk. 2019 karácsonyán már minden országgyűlési képviselőt arra kértünk, hogy az év végi pénzszórás során gondoljon a legkiszolgáltatottabbakra, teremtsen forrást az országgyűlés a támogató szolgáltatások kapacitásbővítésére. Az államtitkár ugyan átvette a petíciót és egy hónapon belüli választ ígért, de arra reakció végül nem érkezett. 2020 tavaszán a Covid-járvány minden addigi szintet felülmúlóan szolgáltatta ki az idős, beteg, gondozásra szoruló embereket és családjaikat, így ismételten a felelős miniszterhez fordultunk partnerszervezeteinkkel, kérve az EMMI-t, hogy a költségvetési törvény újratervezése során legyen prioritás az érintettek és otthongondozó családtagjaik megsegítése. 2020. áprilisi levelünkre nyáron érkezett válasz. Az EMMI szerint nem ők felelősek a szolgáltatás megszervezéséért, hanem az önkormányzatok és egyébként is rendezték a szociális szférában dolgozók bérezését, a továbbiakban is ezért fognak dolgozni. Levelükre az alábbiakkal reagáltunk, jeleztük a felelős minisztériumnak, hogy az önkormányzatok forrás híján nem tudnak szolgáltatást biztosítani, és hogy a szociális dolgozók bérrendezése sem tekinthető rendezettnek, ameddig nettó 130 ezer forint a fizetésük. A fokozódó járványhelyzetre tekintettel azonnali beavatkozást sürgetünk az EMMI-nél.

A kormánynak meg kell mondani, hogy mit tett a fogyatékossággal élő emberekért

Magyarországon 2016. december 31-én 57 039 fogyatákossággal élő ember állt gondnokság alatt a KSH adatai szerint. Ezek az emberek jogi szempontból gyermeknek minősülnek, életük legalapvetőbb kérdéseiben sem hozhatnak döntéseket. A gondnokuk határozza meg, hogy hol és kivel éljenek, hogy mit dolgozhatnak, vagy éppen megszülethet-e a gyermekük attól függően, hogy mely ügyekben állnak gondnokság alatt. Miért baj ez, mit szól ehhez az ENSZ és hogy állunk az alternatívákkal?

(Ország)házi feladat: fogyatékossággal élő gyermekek emberi jogi oktatása az iskolákban - Egy konferencia összefoglalója

Fogyatékossággal élő gyermekek emberi jogi oktatásáról rendezett konferenciát a TASZ 2016. december 8-án az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. A közel 80 fő részvételével zajló eseményen számos hazai civil szervezet képviselője és gyógypedagógus szakember gondolkodott közösen arról, hogy speciális nevelési igényű (SNI) gyermekek miként tanuljanak a jogaikról az iskolában. A konferencia célja egy javaslatcsomag kidolgozása az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára.